Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login  
Share Print Bookmark


Wageningen, Gelderland, Nederland 


Notes:
Wageningen is een gemeente en kleine stad in de Nederlandse provincie Gelderland. Wereldberoemd om de Wageningen Universiteit (voorheen Landbouwuniversiteit Wageningen). De stad telt 35.157 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS), van wie vele duizenden student zijn. De universiteit en aanverwante instellingen tellen zo'n 7400 werknemers, van wie overigens minder dan 40% woonachtig is in Wageningen. Het huidige gemeentebestuur streeft naar een groei tot 45.000 inwoners.

Ligging

Wageningen is gesitueerd waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn aan elkaar grenzen. Waar de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen eindigt met de Grebbeberg, heeft Wageningen nog een laatste uitstulping van de Veluwe in de vorm van de Wageningse Berg. Wageningen heeft een belangrijke binnenvaarthaven, met onder meer overslag- en opslagcapaciteit voor olie.

Historie

Onderaan de Wageningse Berg zijn dakpannen gevonden met het stempel van een Romeins legioen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er een Romeins steunpunt aan deze noordzijde van de Rijn was. Met het Romeinse Vada werd vermoedelijk een nederzetting nabij Kessel aan de Maas bedoeld, en niet Wageningen, zoals zo lang is gedacht.

De oudst bekende nederzetting in Wageningen als voorganger van de stad lag wellicht onderaan de Holleweg. Aan het begin van de volle Middeleeuwen verhuisde de nederzetting hogerop; op de Wageningse Berg zijn nabij de Holleweg de resten van een ttufstenen kapel en houten boerderijen gevonden. In de twaalfde eeuw ontstond onderaan de berg een nieuwe nederzetting. Na aanleg van een kade als verbinding tussen de flank van de Wageningse Berg en de hoger gelegen haar ten westen van de huidige stad, de huidige Hoogstraat, werd ten zuiden daarvan het oudste deel van de stad aangelegd, rondom Heerenstraat (voorheen Achterstraat) en kerk. Later werd ook aan de noordzijde van de Hoogstraat het regelmatige zijstratenpatroon (Beuningstraat, Junusstraat, Rouwenhofstraat, Riemsdijkstraat) aangelegd. In 1263 kreeg Wageningen van graaf Otto II van Gelre stadsrechten.

Na ontmanteling van de vestingwerken in de negentiende eeuw werd een deel van de voormalige wallen bebouwd met onder meer de bebouwing ten oosten van de Schoolstraat en Molenstraat en de bebouwing aan het Emmapark. Op de voormalige westwal werden aan het begin van de twintigste eeuw de synagoge en doopsgezinde kerk gebouwd. Beiden werden verwoest in 1940 en niet meer op de zelfde plek herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de wal hier afgegraven ten behoeve van de aanleg van de Walstraat en werden er studentenflats op een resterend deel van de wal gebouwd. Deze staan er tegenwoordig nog altijd. In 2000 werd tenslotte op de plek van de vroegere wal, naast de weg, een monument onthuld ter nagedachtenis aan de vele Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Wageningen.

Andere delen van de vroegere vesting kregen een parkachtige structuur, zoals het vroegere Noorderplantsoen. Bij de aanleg van een verkeersweg (Plantsoen) werd een deel van deze structuur opgeofferd. De straat die de oostelijke Bergpoort en de westelijke Nudepoort met elkaar verbond, de Hoogstraat, is al sinds vele decennia de straat waar middenstanders zich vestigden. Vanaf de tachtiger jaren is deze straat ingericht als voetgangersgebied. Ook in vele zijstraten van de Hoogstraat, zoals Kapelstraat, Nieuwstraat en Junusstraat, bevinden zich belangrijke concentraties van middenstand. De horeca is voornamelijk geconcentreerd op de Markt, aan de Heerenstraat en in de Molenstraat. Tussen omstreeks 450 en omstreeks 900 was het graafveld op de hoek van de Geertjesweg en de Diedenweg in gebruik. Vermoedelijk waren de begravenen afkomstig uit de verschillende buurschappen van Wageningen, die op de grens lagen van de flank van de stuwwal en het Binnenveld. Herkenbaar zijn nog de buurschappen De Peppeld (omgeving Wildekamp) en Leeuwen (omgeving restaurant Het Gesprek); in beide buurschappen is ook de kenmerkende drinkpoel of kolk nog aanwezig. Het gehucht Dolder lag rondom de kruising Van Uvenweg/Churchillweg/Dolderstraat. Dolder of Thulere werd al in 838 genoemd, evenals Brakel (Bracola), op de hoek van Julianastraat en Van Uvenweg.

De verschillende buurschappen waren volgens een zelfde principe opgebouwd: boerderijen rondom een gezamenlijk boerengebruiksruimte (brink), aan de oostzijde het akkerland (op de Wageningse eng, die toen veel groter was) en ten westen van de gehuhuchten de weilanden in het Binnenveld, heel regelmatig gepercelleerd. Dit Binnenveld werd vanaf de dertiende eeuw in cultuur gebracht. Belangrijke boerderijen waren de Stenen Kamer in Dolder (gebouwd 1597, afgebroken 1954) en de Tarthorst aan de Tarthorsterweg, nu Haverlanden (afgebroken 1969). De brinken waren door middel van schaapsdriften verbonden met de weilanden in het Binnenveld. Relatief intact gebleven is de schaapsdrift van de Droevendaalsesteeg. Daarlangs zijn nog oude elzen te vinden.

Voor de graven en hertogen van Gelre was Wageningen behalve handelshaven vooral ook belangrijk als vesting tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië. De oude gracht (smaller dan voorheen) en delen van de (gerenoveerdee) stadsmuur zijn nog steeds te bewonderen. De laatste hertog, Karel van Egmond, liet daarom in 1526 binnen de vesting nog een kasteel bouwen. De fundamenten van drie torens en een deel van de buitenmuur zijn nog te bezichtigen. Op het voormalige kasteelterrein werd aan het einde van de negentiende eeuw het woonbuurtje Bowlespark aangelegd, dat goeddeels nog bestaat en beschermd is als gemeentelijk monument.

Het kasteel van Wageningen werd uiteindelijk door de Staten van Gelderland verkocht aan de laatste drost Lubbert Adolph Torck, die op het terrein klein stadspaleis bouwde in een barokke tuinaanleg. Torck was getrouwd met de rijke weduwe Petronella van Hoorn, dochter van een gouverneur-generaal van Oost-Indië. Later erfde hij van zijn tante kasteel Rosendael inRozendaal bij Arnhem. Torck was politiek actief in Den Haag en liet als burgemeester van Wageningen verschillende publieke werken uitvoeren. Hij investeerde in de stad met het bouwen van herenhuizen voor gepensioneerden van de Verenigde Oostindische Compagnie. Dat zou later nog van belang worden omdat Wageningen één zo'n complex - de zogenaamde 'Bassecour' - ter beschikking kon stellen om in 1873 de rijkslandbouwschool naar de stad te halen.

Wageningen heeft meerdere molens gekend in het verleden. Al in de middeleeuwen stond een tweetal molens aan de vroegere Molenweg, thans de Generaal Foulkesweg geheten. De laatste van deze molens werd omstreeks 1996 gesloopt, genaamd de Eendracht. De molen De Vlijt, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, staat aan de Harnjesweg, vroeger omgeven door bouwlanden.

Als opvolger van de Rijksland- en tuinbouwschool Wageningen werd in 1918 de Landbouwhogeschool Wageningen gesticht. Dit vormde het begin van een bijzondere ontwikkeling van een kleine vestingstad tot een bijzondere universiteitsstad met de tegennwoordige Wageningen Universiteit. Per 1 januari 2004 is de hogeschool Van Hall Larenstein toegetreden tot Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Met deze toetreding ontstaat, als eerste in Nederland, een zeer grote en veelzijdige combinatie van HBO- en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van life sciences en natuurlijke omgeving.

Wageningen is ook de stad waar de Duitse bezetters onder generaal Blaskowitz op 6 mei 1945 in de Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool capituleerden, waarmee in Nederland een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europees Nederland. Een daag eerder vonden hierover onderhandelingen plaats, waarbij ook prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was. Deze onderhandelingen vonden plaats in Hotel De Wereld, dat sinds 2004 opnieuw als hotel in gebruik is. De capitulatie werd tot en met 2005 jaarlijks groots herdacht met een defilé van oud-militairen van Amerikaanse, Britse en Canadese afkomst, tot en met 2004 afgenomen door wijlen Prins Bernhard. In 2005 werd het defilé afgenomen door Prins Willem-Alexander. Vanaf 2006 vindt een vrijheidsdefilé plaats, een veel rijker geschakeerde optocht van oorlogsmaterieel en veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.

De plaatsing van een monument op het 5 mei-plein ter herinnering aan de bevrijding is in Wageningen een heet hangijzer. Een uitschuifbare zuil, ontworpen door Hanshan Roebers, werd in 2005 door de bevolking afgewezen, omdat hij te veel aan een fallus of een V-2-raket zou doen denken. Plaatsing op het 5 mei-plein is uiteindelijk afgewezen door de gemeenteraad, en anno 2006 ligt het monument nog altijd te wachten op een definitieve plek.♦

City/Town : Latitude: 51.9663222629401, Longitude: 5.662336349487305


Birth

Matches 1 to 207 of 207

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aggelen, Dirk  About 1849Wageningen, Gelderland, Nederland I703483
2 van Aggelen, Jerphaas  19 October 1896Wageningen, Gelderland, Nederland I162307
3 Aggelen, Johannes Wilhelm  05 November 1872Wageningen, Gelderland, Nederland I190543
4 Angenent, Elisabeth Petronella  21 March 1858Wageningen, Gelderland, Nederland I658536
5 van Baak, Jan  1865Wageningen, Gelderland, Nederland I363690
6 van Baak, Johanna Catharina  01 January 1908Wageningen, Gelderland, Nederland I363653
7 van de Berg, Hendrika Christina  20 July 1874Wageningen, Gelderland, Nederland I534000
8 Bodenstaff, Johanna Alida Catharina  1871Wageningen, Gelderland, Nederland I641285
9 Boekwinkel, Anthonius  1824Wageningen, Gelderland, Nederland I534123
10 Bor, Hendrik Willem  About 1843Wageningen, Gelderland, Nederland I757305
11 van den Born, Everdina  About 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I439064
12 van Brakel, Alijda  1844Wageningen, Gelderland, Nederland I532820
13 van den Brink, Pieter Johannes  12 May 1907Wageningen, Gelderland, Nederland I122169
14 Broekema, Cornelis  13 December 1883Wageningen, Gelderland, Nederland I61020
15 Clappers, Willemina Geertruida  1894Wageningen, Gelderland, Nederland I40578
16 Coster, Amelia Françoise  About 1901Wageningen, Gelderland, Nederland I482246
17 van Daalen, Adrianus  Approximately 1808Wageningen, Gelderland, Nederland I625507
18 van Daalen, Joanna Wilhelmina  1810Wageningen, Gelderland, Nederland I272911
19 van Delft, Gijsbertje  20 August 1933Wageningen, Gelderland, Nederland I227959
20 van Delft, Hendrika Johanna  04 June 1938Wageningen, Gelderland, Nederland I227961
21 Deurvorst, Theodora Johanna Stephanie  01 March 1855Wageningen, Gelderland, Nederland I256309
22 Dirksen, Aalbert  About 1827Wageningen, Gelderland, Nederland I439049
23 Dirksen, Aaldert  09 May 1881Wageningen, Gelderland, Nederland I440224
24 Dirksen, Anneke  28 July 1890Wageningen, Gelderland, Nederland I439065
25 Dirksen, Berend  About 1855Wageningen, Gelderland, Nederland I439063
26 Dirksen, Cornelis  About 1887Wageningen, Gelderland, Nederland I440771
27 Dirksen, Dirk  16 October 1811Wageningen, Gelderland, Nederland I217217
28 Dirksen, Elisabeth  28 July 1890Wageningen, Gelderland, Nederland I439062
29 Dirksen, Geurt  About 1855Wageningen, Gelderland, Nederland I439074
30 Dirksen, Geurt  1903Wageningen, Gelderland, Nederland I710805
31 Dirksen, Geurtje  About 1860Wageningen, Gelderland, Nederland I439061
32 Dirksen, Gijsbertus  About 1858Wageningen, Gelderland, Nederland I439072
33 Dirksen, Gijsbertus  About 1888Wageningen, Gelderland, Nederland I440773
34 Dirksen, Hendrikje  About 1816Wageningen, Gelderland, Nederland I439051
35 Dirksen, Hendrikus  About 1894Wageningen, Gelderland, Nederland I440775
36 Dirksen, Jacob  About 1819Wageningen, Gelderland, Nederland I439055
37 Dirksen, Jannetje  About 1858Wageningen, Gelderland, Nederland I439962
38 Dirksen, Jannigje  About 1830Wageningen, Gelderland, Nederland I439050
39 Dirksen, Jelis  About 1823Wageningen, Gelderland, Nederland I439057
40 Dirksen, Jenneke  About 1914Wageningen, Gelderland, Nederland I440777
41 Dirksen, Meggelina  About 1859Wageningen, Gelderland, Nederland I439971
42 Dirksen, NN  01 November 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I439964
43 Dirksen, Peter  1905Wageningen, Gelderland, Nederland I710804
44 Dirksen, Teunis  About 1852Wageningen, Gelderland, Nederland I439960
45 Dirksen, Wilhelmina Everdina  26 October 1892Wageningen, Gelderland, Nederland I439066
46 Dirksen, Willem  About 1821Wageningen, Gelderland, Nederland I439048
47 Dirksen, Willem  About 1825Wageningen, Gelderland, Nederland I439053
48 Dirksen, Willem  About 1853Wageningen, Gelderland, Nederland I439070
49 Dirksen, Willem  About 1858Wageningen, Gelderland, Nederland I439970
50 Dirksen, Willem  About 1863Wageningen, Gelderland, Nederland I439077
51 Dirksen, Willem  February 1883Wageningen, Gelderland, Nederland I440772
52 van Dolder, Gerritje  1796Wageningen, Gelderland, Nederland I360058
53 Driever, Johanna Maria  1881Wageningen, Gelderland, Nederland I532865
54 Duijm, Jurriana Elisabeth  About 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I790832
55 Duits, Alberta Maria  1877Wageningen, Gelderland, Nederland I504276
56 van Eden, Gerrit Jan  1868Wageningen, Gelderland, Nederland I376058
57 van Eden, Joseph  1893Wageningen, Gelderland, Nederland I376056
58 Elerie, Elisabeth  About 1824Wageningen, Gelderland, Nederland I439054
59 Elerie, Hendrina  About 1820Wageningen, Gelderland, Nederland I439058
60 Engelen, David  1832Wageningen, Gelderland, Nederland I495218
61 Geurtsen, Anthonia Hendrika  1904Wageningen, Gelderland, Nederland I534154
62 Geurtsen, Hendrika  Approximately 1904Wageningen, Gelderland, Nederland I554514
63 Geurtsen, Hendrikus Johannes  Approximately 1896Wageningen, Gelderland, Nederland I554512
64 Geurtsen, Hendrikus Petrus  Approximately 1899Wageningen, Gelderland, Nederland I554513
65 Geurtsen, Johannes Hendrikus  1895Wageningen, Gelderland, Nederland I534150
66 Geurtsen, Willemina Margaretha Anthonia  1898Wageningen, Gelderland, Nederland I534152
67 Goossen, Catharina Christina  About 1868Wageningen, Gelderland, Nederland I520764
68 Groeneveld, Evert  30 December 1889Wageningen, Gelderland, Nederland I439067
69 Gros, Johan Pieter  19 August 1871Wageningen, Gelderland, Nederland I725169
70 van Guilik, Herman  14 July 1951Wageningen, Gelderland, Nederland I535907
71 Hanenberg, Geertruida Huberta  16 October 1836Wageningen, Gelderland, Nederland I776600
72 Hanenberg, Margaretha Elisabeth  07 February 1875Wageningen, Gelderland, Nederland I321676
73 Hanenberg, Wilhelm  01 January 1835Wageningen, Gelderland, Nederland I776603
74 van Heeckeren van Kell, Barones Jacoba Louisa  07 February 1811Wageningen, Gelderland, Nederland I286446
75 Heij, Carolina  28 October 1815Wageningen, Gelderland, Nederland I360062
76 van der Heijden, Marie Joseph André Hubert  28 June 1884Wageningen, Gelderland, Nederland I563103
77 van der Heijden, NN  18 November 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I563105
78 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  15 April 1891Wageningen, Gelderland, Nederland I439069
79 Herberts, Arnolda Wijnandina  1864Wageningen, Gelderland, Nederland I503262
80 von Hessenbergh, Clasina Wilhelmina  13 July 1797Wageningen, Gelderland, Nederland I494825
81 Holtus, Grada Aleida  17 May 1841Wageningen, Gelderland, Nederland I776633
82 Holtus, Hendrik  About 1816Wageningen, Gelderland, Nederland I411135
83 Holtus, Johannes Hendricus  02 February 1839Wageningen, Gelderland, Nederland I776623
84 ten Horn, Anna Gerardina Huberta  28 November 1886Wageningen, Gelderland, Nederland I406876
85 ten Horn, Carel Hendrik Joseph  01 November 1888Wageningen, Gelderland, Nederland I406875
86 ten Horn, Wilhelmina Huberta Maria  02 August 1885Wageningen, Gelderland, Nederland I406874
87 van den Hurk, Hendrika Geertruida  About 1851Wageningen, Gelderland, Nederland I759771
88 van IJzendoorn, Hendrikus Jacobus  05 November 1922Wageningen, Gelderland, Nederland I262654
89 van IJzendoorn, Jenneke  1829Wageningen, Gelderland, Nederland I534339
90 Jansen, Gerarda Johanna Wilhelmina  28 November 1866Wageningen, Gelderland, Nederland I322635
91 Jansen, Wilhelmina Adriana  About 1849Wageningen, Gelderland, Nederland I706670
92 Jordens, Jan  Date unknownWageningen, Gelderland, Nederland I509240
93 Jordens, Jan Gerrit  05 January 1883Wageningen, Gelderland, Nederland I509243
94 Jordens, Petronella  1886Wageningen, Gelderland, Nederland I509239
95 van Kerkhoff, Bernardina Cornelia Wesselina Maria  About 1883Wageningen, Gelderland, Nederland I411131
96 Klaasen, Gertrui Johanna  1855Wageningen, Gelderland, Nederland I532818
97 Klaasen, Johanna  1841Wageningen, Gelderland, Nederland I532814
98 Klaasen, Nicolaas Hermanus  1840Wageningen, Gelderland, Nederland I532813
99 Klaassen, Arnoldus  1884Wageningen, Gelderland, Nederland I532803
100 Klaassen, Catharina Maria  1850Wageningen, Gelderland, Nederland I532816
101 Klaassen, Gozewinus Arnoldus  1879Wageningen, Gelderland, Nederland I532804
102 Klaassen, Hendrikus Martinus  1876Wageningen, Gelderland, Nederland I532797
103 Klaassen, Johanna Wilhelmina  1885Wageningen, Gelderland, Nederland I532800
104 Klaassen, Johannes  1844Wageningen, Gelderland, Nederland I532815
105 Klaassen, Johannes Hendrikus  1880Wageningen, Gelderland, Nederland I532805
106 Klaassen, Karel Arnoldus Antoines  1878Wageningen, Gelderland, Nederland I532801
107 Klaassen, Maria Catherina Mangeritha  09 September 1877Wageningen, Gelderland, Nederland I532781
108 Klaassen, Mathe  1882Wageningen, Gelderland, Nederland I532802
109 Klaassen, Matthijs  1844Wageningen, Gelderland, Nederland I532782
110 Klaassen, Wilhelmina Helena Johanna  1899Wageningen, Gelderland, Nederland I532847
111 Kliphuis, Trijntje Annechien  About 1929Wageningen, Gelderland, Nederland I783463
112 Krechting, Hendrikus  1849Wageningen, Gelderland, Nederland I532823
113 Kroeders, Hendricus Albertus  03 June 1895Wageningen, Gelderland, Nederland I661647
114 Kroeders, Johanna Maria  23 January 1890Wageningen, Gelderland, Nederland I659277
115 Kroeders, Lucia Johanna  27 December 1887Wageningen, Gelderland, Nederland I659276
116 Lammers, Antonia  Approximately 1902Wageningen, Gelderland, Nederland I442958
117 Lammers, Martinus  About 1886Wageningen, Gelderland, Nederland I38476
118 van Lavieren, Cornelia Bardina  1902Wageningen, Gelderland, Nederland I736406
119 van Lavieren, Frans  1908Wageningen, Gelderland, Nederland I736405
120 Leonards, Bernardus Antonius Wilhelmus  Date unknownWageningen, Gelderland, Nederland I790164
121 Lijsen, Dirk  1803Wageningen, Gelderland, Nederland I489023
122 Looijen, Gerritje Johanna  Approximately 1894Wageningen, Gelderland, Nederland I442967
123 Looijen, Jacomina  About 1818Wageningen, Gelderland, Nederland I385870
124 Maters, Janna Hendrika  About 1868Wageningen, Gelderland, Nederland I143894
125 van der Meij, Janna  About 1822Wageningen, Gelderland, Nederland I511006
126 Meijer, Wilhelmina Johanna  About 1843Wageningen, Gelderland, Nederland I342422
127 Meurs, Elsje  1750Wageningen, Gelderland, Nederland I360055
128 Meurs, Harmen Hermanus  17 January 1891Wageningen, Gelderland, Nederland I283143
129 Meurs, Jan Jacob  1862Wageningen, Gelderland, Nederland I283144
130 Mientjes, Johannes  August 1835Wageningen, Gelderland, Nederland I713069
131 Mientjes, Johannes  1836Wageningen, Gelderland, Nederland I713070
132 Mientjes, Johannes  About 1847Wageningen, Gelderland, Nederland I713072
133 Mientjes, Maria Cecilia  1842Wageningen, Gelderland, Nederland I65153
134 Mientjes, Theodora  About 1834Wageningen, Gelderland, Nederland I578868
135 van Minden, Dientje  23 May 1805Wageningen, Gelderland, Nederland I280974
136 Modderkolk, Maria Elisabeth  1865Wageningen, Gelderland, Nederland I372259
137 Nijenhuis, Helena  1855Wageningen, Gelderland, Nederland I42137
138 Nordholt, Gijsbertus  1901Wageningen, Gelderland, Nederland I372263
139 Onderstal, Berend Harmsen  1792Wageningen, Gelderland, Nederland I360057
140 Onderstal, Harmen  24 March 1823Wageningen, Gelderland, Nederland I360060
141 Onderstal, Hermanus  15 December 1852Wageningen, Gelderland, Nederland I360087
142 Onderstal, Hermina  1881Wageningen, Gelderland, Nederland I360089
143 Onderstal, Hermina  1882Wageningen, Gelderland, Nederland I512034
144 Ossendrijver, Hendrina  08 February 1814Wageningen, Gelderland, Nederland I77916
145 Ossendrijver, Johanna  1810Wageningen, Gelderland, Nederland I536033
146 Ossendrijver, Wilhelmina  1808Wageningen, Gelderland, Nederland I536042
147 Pellen, Flora  18 April 1855Wageningen, Gelderland, Nederland I360088
148 Peppel, Elizabeth  15 July 1854Wageningen, Gelderland, Nederland I534043
149 Peppel, Harmen Jansen  28 June 1824Wageningen, Gelderland, Nederland I77917
150 van Peppel, Jenneke  1832Wageningen, Gelderland, Nederland I667903
151 Peppel, NN  17 June 1853Wageningen, Gelderland, Nederland I536055
152 van de Poll, Aleida Maria  1755Wageningen, Gelderland, Nederland I717209
153 Pragt, Johanna  1806Wageningen, Gelderland, Nederland I44063
154 van Raab van Canstein, Anna Godefrida  1779Wageningen, Gelderland, Nederland I76630
155 Radstake, Hendrik Jan Jacob  Approximately 1878Wageningen, Gelderland, Nederland I550889
156 Ramaer, Willem Hubertus  About 1895Wageningen, Gelderland, Nederland I725151
157 Reijers, Coenradus Hendrikus Johannes  04 November 1868Wageningen, Gelderland, Nederland I65151
158 Reijers, Geertruida Elisabeth Mathilda  About 1867Wageningen, Gelderland, Nederland I712715
159 Reijers, Gerardus Antonius  About 1882Wageningen, Gelderland, Nederland I712749
160 Reijers, Hendricus Karel  About 1872Wageningen, Gelderland, Nederland I712741
161 Reijers, Johannes Hendrikus Coenradus  About 1871Wageningen, Gelderland, Nederland I712736
162 Reijers, Johannes Henricus Gijsbertus  31 July 1839Wageningen, Gelderland, Nederland I776632
163 Reijers, Maria Geertruida Mathilda  About 1873Wageningen, Gelderland, Nederland I712721
164 Reijers, Mathilda Elisabeth Johanna  About 1876Wageningen, Gelderland, Nederland I544480
165 Rijkens, Jan Willem Augustinus  22 September 1889Wageningen, Gelderland, Nederland I599405
166 Rijkens, Johanna Albertina  16 February 1891Wageningen, Gelderland, Nederland I599408
167 Roes, Albertus Johannes Marie  About 1890Wageningen, Gelderland, Nederland I652445
168 Roes, Franciscus Bernardus  03 March 1855Wageningen, Gelderland, Nederland I549046
169 Roes, Frans Johan  About 1880Wageningen, Gelderland, Nederland I549036
170 Roes, Gerardus Joannes Rudolphus  About 1853Wageningen, Gelderland, Nederland I549045
171 Roes, Johanna Aleida  About 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I549014
172 Roes, Stephan Jan Gerard  22 February 1879Wageningen, Gelderland, Nederland I515860
173 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  20 November 1851Wageningen, Gelderland, Nederland I549028
174 Rozeboom, Evertje  1883Wageningen, Gelderland, Nederland I737145
175 Sachteleben, Johanna  1863Wageningen, Gelderland, Nederland I283145
176 Salomons, Geurt  Approximately 1834Wageningen, Gelderland, Nederland I339711
177 Schouten, Catharina Constantina  20 February 1858Wageningen, Gelderland, Nederland I121632
178 Seelen, Hendrina  1828Wageningen, Gelderland, Nederland I536044
179 van de Sluijs, Toon  About 1845Wageningen, Gelderland, Nederland I439106
180 van der Smagt, Cornelis Christiaan  26 January 1804Wageningen, Gelderland, Nederland I446658
181 Snackers, Francisca Wilhelmina Johanna M  11 April 1886Wageningen, Gelderland, Nederland I194483
182 Snijders, Johanna  About 1843Wageningen, Gelderland, Nederland I703482
183 van Soest, Neeltje  About 1852Wageningen, Gelderland, Nederland I439071
184 Spitzen, Derk Gerard Willem  18 March 1896Wageningen, Gelderland, Nederland I369518
185 St, Gerdina Willemina  1883Wageningen, Gelderland, Nederland I508595
186 van den Steen, Aaltje  Date unknownWageningen, Gelderland, Nederland I405500
187 Sterenberg, Sanderina Helena  Approximately 1922Wageningen, Gelderland, Nederland I442966
188 Stuivenberg, Jenneke  About 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I439073
189 Tiktak, Annette Else  28 February 1968Wageningen, Gelderland, Nederland I338777
190 Veldman, Elisabeth  1878Wageningen, Gelderland, Nederland I532798
191 Verweij, Huub  09 May 1956Wageningen, Gelderland, Nederland I535628
192 de Voogt, Anna Elisabeth  21 January 1822Wageningen, Gelderland, Nederland I424919
193 Vos, Wilhelmina Helena  1849Wageningen, Gelderland, Nederland I532783
194 Vreede, Adriaan Elise Dirk  07 February 1862Wageningen, Gelderland, Nederland I424914
195 Wegh, Johanna Wilhelmina  1901Wageningen, Gelderland, Nederland I534117
196 van Weijdom Claterbos, Anna  19 May 1871Wageningen, Gelderland, Nederland I388385
197 Weijman, Bertus  16 February 1943Wageningen, Gelderland, Nederland I228061
198 Wentink, Arnoldina Elisabeth Engelberth  25 February 1910Wageningen, Gelderland, Nederland I77993
199 Whien, Jozef  Approximately 1813Wageningen, Gelderland, Nederland I77913
200 Wien, Willemina  1865Wageningen, Gelderland, Nederland I376059
201 Wilmes, Lodewijk Willem  10 September 1910Wageningen, Gelderland, Nederland I278251
202 van Winsen, Ida Johanna  25 January 1836Wageningen, Gelderland, Nederland I514804
203 Wolda, NN  02 December 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I641521
204 Wolda, NN  09 April 1937Wageningen, Gelderland, Nederland I641495
205 Zieck, Nick  12 June 1993Wageningen, Gelderland, Nederland I606573
206 Zijlstra, Aafke  16 June 1907Wageningen, Gelderland, Nederland I321250
207 Zijlstra, Gerrit  05 July 1910Wageningen, Gelderland, Nederland I321251

Christening

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID 
1 van Dolder, Gerritje  30 June 1796Wageningen, Gelderland, Nederland I360058
2 Duijm, Jurriana Elisabeth  About 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I790832
3 Meurs, Elsje  20 December 1750Wageningen, Gelderland, Nederland I360055
4 Onderstal, Berend Harmsen  25 October 1792Wageningen, Gelderland, Nederland I360057
5 van de Poll, Aleida Maria  25 December 1755Wageningen, Gelderland, Nederland I717209
6 Pragt, Johanna  22 January 1806Wageningen, Gelderland, Nederland I44063
7 van Raab van Canstein, Anna Godefrida  21 October 1779Wageningen, Gelderland, Nederland I76630

Death

Matches 1 to 184 of 184

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Akersloot, Wilhelmina Johanna  17 October 1931Wageningen, Gelderland, Nederland I273080
2 Andreoli, Michel Joseph Antoine Corneille  05 September 1942Wageningen, Gelderland, Nederland I715609
3 Angenent, Elisabeth Petronella  08 July 1928Wageningen, Gelderland, Nederland I658536
4 Baars, Cornelis  14 February 1994Wageningen, Gelderland, Nederland I783725
5 van Beijnum, Gerlach  04 October 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I743298
6 van Beijnum, Jan  18 January 1906Wageningen, Gelderland, Nederland I762833
7 van Beinum, Jannetje  17 January 1917Wageningen, Gelderland, Nederland I762895
8 van den Bergh, Anna Maria Hendrina  02 January 1903Wageningen, Gelderland, Nederland I641581
9 Boon, Cecilia  18 July 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I338935
10 Boonstra, Dina  12 December 1997Wageningen, Gelderland, Nederland I180734
11 van den Born, Everdina  12 March 1894Wageningen, Gelderland, Nederland I439064
12 van den Bosch, Annie Maria Catriena  07 July 1998Wageningen, Gelderland, Nederland I687858
13 Bosch, Kornelia  22 June 1818Wageningen, Gelderland, Nederland I477359
14 Braam, Elisabeth  16 February 1903Wageningen, Gelderland, Nederland I540586
15 Broekema, Cornelis  10 June 1940Wageningen, Gelderland, Nederland I61020
16 Broekema, Jeannette Hildegonda Helena  21 March 1952Wageningen, Gelderland, Nederland I61019
17 Broekema, Luitje  17 November 1936Wageningen, Gelderland, Nederland I61013
18 Brouwer, Bouko Hendrik  30 January 1991Wageningen, Gelderland, Nederland I27010
19 Burgers, Maria  30 December 1819Wageningen, Gelderland, Nederland I776599
20 Burgers, Mechtilda  28 April 1880Wageningen, Gelderland, Nederland I353616
21 Burgers, Mechtildis  28 April 1880Wageningen, Gelderland, Nederland I415036
22 Caland, Ir. Pieter  12 June 1902Wageningen, Gelderland, Nederland I560401
23 van Daalen, Hermanus Bernardus  17 December 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I272916
24 Dechering, Bernard Clement  13 April 1894Wageningen, Gelderland, Nederland I456002
25 van Delft, Gerrit Cornelis  29 October 1976Wageningen, Gelderland, Nederland I227951
26 van Delft, Gijsbertje  03 May 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I227959
27 van Delft, Hendrika Johanna  24 May 2005Wageningen, Gelderland, Nederland I227961
28 Deurvorst, Hermina Francisca Beatrix  20 October 1872Wageningen, Gelderland, Nederland I549030
29 Deurvorst, Josephus Antonius  28 April 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I256307
30 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  22 May 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I473811
31 Dirksen, Aalbert  08 June 1831Wageningen, Gelderland, Nederland I439049
32 Dirksen, Aaldert  12 May 1881Wageningen, Gelderland, Nederland I440224
33 Dirksen, Berend  24 June 1931Wageningen, Gelderland, Nederland I439063
34 Dirksen, Cornelis  14 February 1899Wageningen, Gelderland, Nederland I440771
35 Dirksen, Geurt  14 March 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I439074
36 Dirksen, Gijsbertus  15 October 1942Wageningen, Gelderland, Nederland I439072
37 Dirksen, Jacob  01 January 1895Wageningen, Gelderland, Nederland I439055
38 Dirksen, Jan Bartus  19 October 1917Wageningen, Gelderland, Nederland I217218
39 Dirksen, Jannetje  15 June 1922Wageningen, Gelderland, Nederland I439962
40 Dirksen, Jannigje  31 October 1839Wageningen, Gelderland, Nederland I439050
41 Dirksen, Jenneke  11 January 1915Wageningen, Gelderland, Nederland I440777
42 Dirksen, NN  01 November 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I439964
43 Dirksen, Peter  04 February 1906Wageningen, Gelderland, Nederland I710804
44 Dirksen, Teunis  14 March 1926Wageningen, Gelderland, Nederland I439960
45 Dirksen, Willem  01 September 1823Wageningen, Gelderland, Nederland I439048
46 Dirksen, Willem  12 June 1883Wageningen, Gelderland, Nederland I440772
47 Dirksen, Willem  06 January 1889Wageningen, Gelderland, Nederland I439053
48 Dirksen, Willem  01 March 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I439077
49 Dirksen, Willem  03 February 1925Wageningen, Gelderland, Nederland I439070
50 van Dolderen, Jelis  20 April 1901Wageningen, Gelderland, Nederland I124225
51 Dutting, Amelia Maria Brigitta  21 February 1980Wageningen, Gelderland, Nederland I279531
52 Eijkman, Christiaan  01 December 1893Wageningen, Gelderland, Nederland I264062
53 Elerie, Hendrina  07 August 1889Wageningen, Gelderland, Nederland I439058
54 Engelen, Cornelis  17 February 1922Wageningen, Gelderland, Nederland I676755
55 Engelsman, Susanna  31 October 1905Wageningen, Gelderland, Nederland I632971
56 Fornier, Johanna Anthonia  17 March 1904Wageningen, Gelderland, Nederland I456001
57 Frieman, Hendrika Johanna  12 March 1990Wageningen, Gelderland, Nederland I581716
58 Gerritsen, Anna Hendrika Cornelia  30 September 1990Wageningen, Gelderland, Nederland I784133
59 Geurtsen, Hendrikus Johannes  01 May 1897Wageningen, Gelderland, Nederland I554512
60 Geurtsen, Hendrikus Petrus  05 January 1900Wageningen, Gelderland, Nederland I554513
61 van Goens, Johannes Hendrik  25 March 1799Wageningen, Gelderland, Nederland I477358
62 de Haas, Dirk  10 February 1907Wageningen, Gelderland, Nederland I592051
63 Hanenberg, Albertus  07 February 1879Wageningen, Gelderland, Nederland I322632
64 Hanenberg, Bernardus  21 January 1887Wageningen, Gelderland, Nederland I411132
65 Hanenberg, Elisabeth  02 July 1908Wageningen, Gelderland, Nederland I411134
66 Hanenberg, Geertruida Huberta  10 April 1837Wageningen, Gelderland, Nederland I776600
67 Hanenberg, Hendrina  06 January 1843Wageningen, Gelderland, Nederland I776598
68 Hanenberg, Hermanus Bernardus  24 March 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I776607
69 Hanenberg, Theodora Johanna Maria  20 August 1849Wageningen, Gelderland, Nederland I776601
70 Hanenberg, Wilhelm  06 October 1896Wageningen, Gelderland, Nederland I776603
71 Heij, Carolina  07 April 1891Wageningen, Gelderland, Nederland I360062
72 van der Heijden, NN  18 November 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I563105
73 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  07 July 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I439069
74 Heskes, Gerrit  17 December 1975Wageningen, Gelderland, Nederland I781085
75 Holtus, Hendrik  19 February 1903Wageningen, Gelderland, Nederland I411135
76 Holtus, Margaretha  19 June 1878Wageningen, Gelderland, Nederland I776630
77 ten Horn, Carel Hendrik Joseph  21 April 1889Wageningen, Gelderland, Nederland I406875
78 ten Horn, Wilhelmina Huberta Maria  27 December 1885Wageningen, Gelderland, Nederland I406874
79 Huinck, Antoinette Carolina Maria  09 October 1898Wageningen, Gelderland, Nederland I473813
80 Huisman, Margaretha  10 January 1880Wageningen, Gelderland, Nederland I411133
81 Hulshoff, Agnes Elisabeth Antonia  08 August 1977Wageningen, Gelderland, Nederland I481709
82 van IJzendoorn, Hendrikus Jacobus  08 March 2002Wageningen, Gelderland, Nederland I262654
83 van Ikema, Martje  19 April 1942Wageningen, Gelderland, Nederland I61018
84 Keesom, Cornelia Geertruida Maria  03 November 1976Wageningen, Gelderland, Nederland I770034
85 van Kerkhoff, Bernardina Cornelia Wesselina Maria  27 July 1898Wageningen, Gelderland, Nederland I411131
86 Ketelaar, Anna Catharina Francisca  11 August 1828Wageningen, Gelderland, Nederland I776462
87 Klaassen, Catharina Maria  19 March 1922Wageningen, Gelderland, Nederland I532816
88 Klaassen, Hendrikus Martinus  16 May 1967Wageningen, Gelderland, Nederland I532797
89 Klaassen, Johanna Wilhelmina  20 July 1964Wageningen, Gelderland, Nederland I532800
90 Klaassen, Karel Arnoldus Antoines  02 May 1959Wageningen, Gelderland, Nederland I532801
91 Klaassen, Matthijs  24 June 1910Wageningen, Gelderland, Nederland I532782
92 Kleijnhoff van Enspijk, Everdina  03 April 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I191495
93 Kraaijvanger, Gradus Theodorus  20 February 1933Wageningen, Gelderland, Nederland I540653
94 Krechting, Hendrikus  09 March 1915Wageningen, Gelderland, Nederland I532823
95 Kreuzen, Booi  20 February 1879Wageningen, Gelderland, Nederland I304970
96 Kroeders, Hendricus Albertus  01 January 1977Wageningen, Gelderland, Nederland I661647
97 Kroeders, Hendrik Cornelis  05 October 1943Wageningen, Gelderland, Nederland I658535
98 Lehmann, Emma Klara  08 September 1999Wageningen, Gelderland, Nederland I783726
99 van Leijen, Rijk  30 January 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I439963
100 List, Frederik Carel  22 November 1868Wageningen, Gelderland, Nederland I272124
101 Lok, Fennechina Marchien  04 November 1939Wageningen, Gelderland, Nederland I548548
102 Looijen, Gerritje Johanna  03 January 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I442967
103 van Lynden, Baron Godert Alexander Frederik  12 January 2002Wageningen, Gelderland, Nederland I687857
104 Maissan, Jean François  25 August 1839Wageningen, Gelderland, Nederland I137271
105 Meurs, Elsje  17 December 1823Wageningen, Gelderland, Nederland I360055
106 Middel, Fenna  14 February 1999Wageningen, Gelderland, Nederland I303239
107 Mientjes, Coenradus  11 July 1907Wageningen, Gelderland, Nederland I713073
108 Mientjes, Conradus  11 January 1880Wageningen, Gelderland, Nederland I353615
109 Mientjes, Johannes  09 December 1835Wageningen, Gelderland, Nederland I713069
110 Mientjes, Johannes  24 December 1840Wageningen, Gelderland, Nederland I713070
111 Mientjes, Johannes  19 March 1884Wageningen, Gelderland, Nederland I713072
112 Mientjes, Leonardus Johannes  16 February 1902Wageningen, Gelderland, Nederland I713068
113 Moll, Dora  23 February 1815Wageningen, Gelderland, Nederland I759377
114 Mutsaerts, Paulus VIncentius Cornelis Maria  16 March 1999Wageningen, Gelderland, Nederland I369583
115 Nieboer, Fenna Alida  15 July 2009Wageningen, Gelderland, Nederland I129304
116 Nispen tot Sevenaer, Margaretha Maria Josephina Carolina Eusebia  02 February 1973Wageningen, Gelderland, Nederland I528459
117 Okhuijsen, Theodorus Johannes  16 June 1850Wageningen, Gelderland, Nederland I776602
118 Onderstal, Berend Harmsen  06 June 1853Wageningen, Gelderland, Nederland I360057
119 Onderstal, Harmen  22 October 1904Wageningen, Gelderland, Nederland I360060
120 Onderstal, Hermanus  16 July 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I360087
121 Onderstal, Hermen Berendse  15 January 1812Wageningen, Gelderland, Nederland I360035
122 Ophof, Ir. Albert Johan  28 December 1980Wageningen, Gelderland, Nederland I776687
123 Ossendrijver, Hendrina  11 April 1882Wageningen, Gelderland, Nederland I77916
124 Ossendrijver, Johanna  12 May 1854Wageningen, Gelderland, Nederland I536033
125 van Otigem, Jacoba Johanna  07 October 2006Wageningen, Gelderland, Nederland I781131
126 Pauw, Pieter  14 December 1908Wageningen, Gelderland, Nederland I285857
127 Pellen, Flora  19 April 1885Wageningen, Gelderland, Nederland I360088
128 Peperkamp, Maria  17 March 1833Wageningen, Gelderland, Nederland I776593
129 Peppel, Harmen Jansen  23 December 1856Wageningen, Gelderland, Nederland I77917
130 Peppel, NN  17 June 1853Wageningen, Gelderland, Nederland I536055
131 Peters, Adriana  24 November 1971Wageningen, Gelderland, Nederland I227957
132 Ramaer, Dirk  02 February 1933Wageningen, Gelderland, Nederland I725148
133 Reijers, Geertruida Elisabeth Mathilda  13 June 1871Wageningen, Gelderland, Nederland I712715
134 Reijers, Johannes Hendrikus Coenradus  09 February 1927Wageningen, Gelderland, Nederland I712736
135 Reijers, Johannes Henricus Gijsbertus  02 July 1908Wageningen, Gelderland, Nederland I776632
136 Reijers, Johannes Wilhelmus  10 January 1840Wageningen, Gelderland, Nederland I776635
137 de Rijk, Dirk Henri  17 July 1900Wageningen, Gelderland, Nederland I160795
138 Rijkens, Margaretha  23 September 1903Wageningen, Gelderland, Nederland I592039
139 van Rijnberk, Geertrui  28 September 1921Wageningen, Gelderland, Nederland I757368
140 Ritzema Bos, Jan  07 April 1928Wageningen, Gelderland, Nederland I371215
141 Roes, Franciscus Bernardus  04 December 1927Wageningen, Gelderland, Nederland I549046
142 Roes, Gerardus Joannes Rudolphus  21 August 1873Wageningen, Gelderland, Nederland I549045
143 Roes, Johannes Bernardus  10 February 1884Wageningen, Gelderland, Nederland I549029
144 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  13 October 1927Wageningen, Gelderland, Nederland I549028
145 Rozeboom, Marinus  8 December 1891Wageningen, Gelderland, Nederland I737340
146 Schaepman, Eduard Anton Gustaaf  05 March 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I549089
147 Schaepman, Rosalie Euphemia Petronella Ignatia Maria  01 May 1913Wageningen, Gelderland, Nederland I549027
148 van Schaik, Frederika Brandina  24 August 1940Wageningen, Gelderland, Nederland I743291
149 van Schaik, Nieske  05 November 1886Wageningen, Gelderland, Nederland I743089
150 van Schaik, Petronella Cornelia  23 December 1887Wageningen, Gelderland, Nederland I742268
151 Seelen, Hendrina  07 July 1828Wageningen, Gelderland, Nederland I536044
152 Sipman, Grietje  Estimated in 1833Wageningen, Gelderland, Nederland I87901
153 van de Sluijs, Toon  01 August 1846Wageningen, Gelderland, Nederland I439106
154 Smit, Jantje  07 December 1993Wageningen, Gelderland, Nederland I359193
155 Snackers, Jan Godfried  04 February 1925Wageningen, Gelderland, Nederland I196098
156 Snijders, Aleida  17 March 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I737341
157 Sorgdrager, Tine  03 December 2003Wageningen, Gelderland, Nederland I734269
158 van Steensel van der Aa, Willem  12 May 1934Wageningen, Gelderland, Nederland I746281
159 Stottelaar, Berndina Johanna  15 August 1894Wageningen, Gelderland, Nederland I196099
160 van Straelen, Johannes Jacobus Maria  03 February 1959Wageningen, Gelderland, Nederland I769984
161 Stuivenberg, Jenneke  10 October 1931Wageningen, Gelderland, Nederland I439073
162 Teubner, Bernardina Johanna Antonia  18 November 1918Wageningen, Gelderland, Nederland I454928
163 Tiktak, Geert  25 June 1984Wageningen, Gelderland, Nederland I338216
164 Timmer, Gijsberta  07 July 1930Wageningen, Gelderland, Nederland I435150
165 van Tuijl, Anna  24 December 1913Wageningen, Gelderland, Nederland I435224
166 Varossieau, Egidius Daniel  1961Wageningen, Gelderland, Nederland I7759
167 Varossieau, Willem Lodewijk  1947Wageningen, Gelderland, Nederland I7752
168 Veldman, Elisabeth  17 February 1942Wageningen, Gelderland, Nederland I532798
169 Verwaaijen, Gijsbertha Elisabeth Alexandri  Approximately 1948Wageningen, Gelderland, Nederland I63251
170 Vollenhoven, Neeltje  17 September 1820Wageningen, Gelderland, Nederland I272917
171 Vos, Wilhelmina Helena  25 May 1920Wageningen, Gelderland, Nederland I532783
172 Vreede, Dirk  18 November 1886Wageningen, Gelderland, Nederland I424918
173 Weijman, Pieter  29 July 2000Wageningen, Gelderland, Nederland I228059
174 Weitzel, Anna Johanna Suzanne Caroline  25 February 1916Wageningen, Gelderland, Nederland I334463
175 Wien, Willemina  25 January 1903Wageningen, Gelderland, Nederland I376059
176 Wieringa, Martje  16 February 1959Wageningen, Gelderland, Nederland I491303
177 Willems, Cornelis Martinus Johannes  26 August 1978Wageningen, Gelderland, Nederland I356723
178 Wisgerhof, Gerritje  09 May 1904Wageningen, Gelderland, Nederland I750319
179 Wolda, NN  04 December 1935Wageningen, Gelderland, Nederland I641521
180 Wolda, NN  10 April 1937Wageningen, Gelderland, Nederland I641495
181 van Zadelhoff, Cornelis Jacob Pieter  12 April 1857Wageningen, Gelderland, Nederland I759372
182 Zieck, Nick  12 June 1993Wageningen, Gelderland, Nederland I606573
183 Zijlstra, Aafke  22 August 1957Wageningen, Gelderland, Nederland I321250
184 Zijlstra, Klaas  15 June 1958Wageningen, Gelderland, Nederland I321245

Burial

Matches 1 to 25 of 25

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID 
1 Angenent, Elisabeth Petronella  12 July 1928Wageningen, Gelderland, Nederland I658536
2 Baars, Cornelis  17 February 1994Wageningen, Gelderland, Nederland I783725
3 van Delft, Gerrit Cornelis  02 November 1976Wageningen, Gelderland, Nederland I227951
4 van Delft, Hendrika Johanna  27 May 2005Wageningen, Gelderland, Nederland I227961
5 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  26 May 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I473811
6 Dirksen, Elisabeth  Wageningen, Gelderland, Nederland I439062
7 Dirksen, Wilhelmina Everdina  Wageningen, Gelderland, Nederland I439066
8 Goossens, Laure Bertha Caroline Marie  Wageningen, Gelderland, Nederland I515857
9 Groeneveld, Evert  Wageningen, Gelderland, Nederland I439067
10 Groeneveld, Jacob  Wageningen, Gelderland, Nederland I439327
11 Hanenberg, Albertus  11 February 1879Wageningen, Gelderland, Nederland I322632
12 Hanenberg, Bernardus  25 January 1887Wageningen, Gelderland, Nederland I411132
13 Hanenberg, Elisabeth  06 July 1908Wageningen, Gelderland, Nederland I411134
14 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  Wageningen, Gelderland, Nederland I439069
15 Keesom, Cornelia Geertruida Maria  Wageningen, Gelderland, Nederland I770034
16 van Lidth de Jeude, Catharina Carolina  Wageningen, Gelderland, Nederland I368350
17 Peters, Adriana  27 November 1971Wageningen, Gelderland, Nederland I227957
18 Rijkens, Margaretha  Wageningen, Gelderland, Nederland I592039
19 Roes, Franciscus Bernardus  07 December 1927Wageningen, Gelderland, Nederland I549046
20 Roes, Stephan Jan Gerard  Wageningen, Gelderland, Nederland I515860
21 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  Wageningen, Gelderland, Nederland I549028
22 Schaepman, Rosalie Euphemia Petronella Ignatia Maria  Wageningen, Gelderland, Nederland I549027
23 van Straelen, Dymphina Helena Maria  Date unknownWageningen, Gelderland, Nederland I770087
24 van Straelen, Johannes Jacobus Maria  Wageningen, Gelderland, Nederland I769984
25 Wilhelmij van Hasselt, Ludolf Theodorus  Wageningen, Gelderland, Nederland I368349

Education

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Education    Person ID 
1 de Kleermaeker, Karel Jean Baptiste  30 April 1919Wageningen, Gelderland, Nederland I440715

Marriage

Matches 1 to 114 of 114

   Family    Marriage    Family ID 
1 Aggelen / Jordaan  11 May 1894Wageningen, Gelderland, Nederland F76130
2 Aggelen / Kik  14 April 1920Wageningen, Gelderland, Nederland F64973
3 Baak / Zaaijer  06 February 1891Wageningen, Gelderland, Nederland F142899
4 Baars / Ossendrijver  29 January 1858Wageningen, Gelderland, Nederland F31591
5 Bart / Verwaaijen  30 March 1900Wageningen, Gelderland, Nederland F25348
6 Beek / Doesburg  17 January 1896Wageningen, Gelderland, Nederland F278848
7 Beek / Rozeboom  19 August 1904Wageningen, Gelderland, Nederland F278778
8 Beijer / Verwaaijen  27 December 1901Wageningen, Gelderland, Nederland F25349
9 Berg / Peppel  18 October 1872Wageningen, Gelderland, Nederland F207099
10 Bindsbergen / Klaasen  24 November 1887Wageningen, Gelderland, Nederland F206617
11 Boldrik / Hanenberg  27 July 1897Wageningen, Gelderland, Nederland F126126
12 Bombag / Ossendrijver  29 November 1839Wageningen, Gelderland, Nederland F207891
13 Brakel / Klaasen  07 September 1866Wageningen, Gelderland, Nederland F206613
14 Broekema / Bakker  26 May 1909Wageningen, Gelderland, Nederland F24380
15 Buiten / Onderstal  30 August 1906Wageningen, Gelderland, Nederland F199071
16 Corduwener / Onderstal  21 June 1907Wageningen, Gelderland, Nederland F141511
17 Daalen / Beckman  21 September 1832Wageningen, Gelderland, Nederland F239653
18 Daalen / Phaft  21 June 1821Wageningen, Gelderland, Nederland F239634
19 Daalen / Poortermans  15 September 1831Wageningen, Gelderland, Nederland F239647
20 Delft / Peters  04 February 1931Wageningen, Gelderland, Nederland F90263
21 Diepenbroek / Herberts  27 July 1883Wageningen, Gelderland, Nederland F195588
22 Dirksen / Born  15 November 1889Wageningen, Gelderland, Nederland F171273
23 Dirksen / Dirksen van Dijk  08 October 1875Wageningen, Gelderland, Nederland F171627
24 Dirksen / Elerie  15 September 1849Wageningen, Gelderland, Nederland F171269
25 Dirksen / Elerie  25 November 1854Wageningen, Gelderland, Nederland F171271
26 Dirksen / Looijen  31 October 1902Wageningen, Gelderland, Nederland F269944
27 Dirksen / Soest  02 August 1872Wageningen, Gelderland, Nederland F171277
28 Dirksen / Stuivenberg  17 February 1882Wageningen, Gelderland, Nederland F171278
29 Dirksen / Wetekamp  24 September 1880Wageningen, Gelderland, Nederland F171279
30 Dobbe / Mijnhout  21 July 1971Wageningen, Gelderland, Nederland F207838
31 Dolderen / Sluijs  09 November 1849Wageningen, Gelderland, Nederland F171291
32 Duits / Onderstal  14 September 1877Wageningen, Gelderland, Nederland F195937
33 Eden / Wien  23 January 1891Wageningen, Gelderland, Nederland F147525
34 Elsenaar / Schaik  17 December 1858Wageningen, Gelderland, Nederland F280861
35 Engelen / Nasz  03 July 1908Wageningen, Gelderland, Nederland F257807
36 Erdkamp / Mientjes  14 May 1861Wageningen, Gelderland, Nederland F1315
37 Gerritsen / Ossendrijver  15 February 1849Wageningen, Gelderland, Nederland F207892
38 Geurtsen / Wegh  26 May 1922Wageningen, Gelderland, Nederland F207124
39 Geurtsen van Baarskamp / Budding  19 March 1842Wageningen, Gelderland, Nederland F262353
40 Ginkel / Rutgers  07 November 1872Wageningen, Gelderland, Nederland F295019
41 Groeneveld / Dirksen  07 November 1913Wageningen, Gelderland, Nederland F171274
42 Hartong / Reijers  18 August 1896Wageningen, Gelderland, Nederland F270624
43 Hasselbach / Hanenberg  03 November 1854Wageningen, Gelderland, Nederland F161872
44 Heemstra / Wassenaar  09 November 1876Wageningen, Gelderland, Nederland F108739
45 Heijden / Hanenberg  09 September 1852Wageningen, Gelderland, Nederland F157257
46 Heijnekamp / Dirksen  26 March 1919Wageningen, Gelderland, Nederland F171276
47 Heitink / Dirksen  20 June 1919Wageningen, Gelderland, Nederland F171275
48 Holtus / Hanenberg  08 October 1861Wageningen, Gelderland, Nederland F160324
49 Holtus / Reijers  29 April 1835Wageningen, Gelderland, Nederland F292643
50 Hoogveld / Schouten  26 July 1877Wageningen, Gelderland, Nederland F49704
51 Huizinga / Jordens  29 November 1906Wageningen, Gelderland, Nederland F197988
52 Kerkhoff / Nales  15 June 1880Wageningen, Gelderland, Nederland F160320
53 Klaasen / Brakel  18 May 1866Wageningen, Gelderland, Nederland F206612
54 Klaassen / Driever  18 October 1905Wageningen, Gelderland, Nederland F206609
55 Klaassen / Hoogstede  05 August 1903Wageningen, Gelderland, Nederland F206608
56 Klaassen / Oudsen  15 December 1871Wageningen, Gelderland, Nederland F206614
57 Klaassen / Peters  02 September 1908Wageningen, Gelderland, Nederland F206606
58 Klaassen / Veldman  19 August 1898Wageningen, Gelderland, Nederland F206603
59 Klaassen / Vos  07 May 1875Wageningen, Gelderland, Nederland F206596
60 Kluis / Romein  23 April 1897Wageningen, Gelderland, Nederland F24736
61 Krechting / Klaassen  14 May 1878Wageningen, Gelderland, Nederland F206615
62 Kreunen / Bloem  02 March 1876Wageningen, Gelderland, Nederland F286615
63 Kroeders / Angenent  25 February 1881Wageningen, Gelderland, Nederland F251632
64 Lavieren / Hof  1 February 1901Wageningen, Gelderland, Nederland F278764
65 Lavieren / Mulder  26 April 1907Wageningen, Gelderland, Nederland F278684
66 Leeuw / Oostergo  21 April 1914Wageningen, Gelderland, Nederland F135696
67 Leijen / Dirksen  19 May 1899Wageningen, Gelderland, Nederland F171628
68 Lonkhuijzen / Beijnum  16 September 1909Wageningen, Gelderland, Nederland F288005
69 Lotsij / Goossen  16 June 1892Wageningen, Gelderland, Nederland F202365
70 Meurs / Sachteleben  13 November 1885Wageningen, Gelderland, Nederland F112104
71 Mientjes / Geutjes  28 April 1882Wageningen, Gelderland, Nederland F270764
72 Murk / Klaassen  23 August 1900Wageningen, Gelderland, Nederland F206595
73 Nijenhuis / Degens  15 July 1848Wageningen, Gelderland, Nederland F20927
74 Nordholt / Modderkolk  09 May 1890Wageningen, Gelderland, Nederland F146141
75 Okhuijsen / Hanenberg  31 July 1848Wageningen, Gelderland, Nederland F292634
76 Onderstal / Dolder  01 February 1817Wageningen, Gelderland, Nederland F141502
77 Onderstal / Heij  24 February 1844Wageningen, Gelderland, Nederland F141503
78 Onderstal / Meurs  04 June 1769Wageningen, Gelderland, Nederland F141500
79 Onderstal / Pellen  04 February 1876Wageningen, Gelderland, Nederland F141510
80 Peperkamp / Wijs  15 June 1881Wageningen, Gelderland, Nederland F287124
81 Peppel / Ossendrijver  01 May 1852Wageningen, Gelderland, Nederland F31592
82 Posthuma / Steen  28 August 1899Wageningen, Gelderland, Nederland F158089
83 Postmus / Klaasen  26 May 1876Wageningen, Gelderland, Nederland F206616
84 Radstake / Cannegieter  16 September 1910Wageningen, Gelderland, Nederland F213137
85 Ramaer / Surink  15 September 1893Wageningen, Gelderland, Nederland F274638
86 Range / Geurtsen  28 July 1920Wageningen, Gelderland, Nederland F207135
87 Reijers / Gerritsen  13 October 1868Wageningen, Gelderland, Nederland F292649
88 Reijers / Holtus  18 April 1838Wageningen, Gelderland, Nederland F292648
89 Reijers / Mientjes  12 February 1866Wageningen, Gelderland, Nederland F26103
90 Remiens / Ramaer  06 November 1903Wageningen, Gelderland, Nederland F274639
91 Rozeboom / Kampert  5 May 1911Wageningen, Gelderland, Nederland F278245
92 Ruijsch / Wisgerhof  01 May 1903Wageningen, Gelderland, Nederland F283454
93 S'Jacob / Visser  05 July 1974Wageningen, Gelderland, Nederland F113437
94 Schaepman / Roes  17 September 1883Wageningen, Gelderland, Nederland F212451
95 Schenk / Snackers  29 April 1913Wageningen, Gelderland, Nederland F77743
96 Seelen / Ossendrijver  15 April 1828Wageningen, Gelderland, Nederland F207896
97 Sitter / Schoon  22 August 1867Wageningen, Gelderland, Nederland F144667
98 Sjerps / Schaepman  9 April 1890Wageningen, Gelderland, Nederland F297045
99 Slagter / Voogd  09 September 1915Wageningen, Gelderland, Nederland F291206
100 Sluijs / Dirksen  18 October 1845Wageningen, Gelderland, Nederland F171268
101 Snackers / Stottelaar  15 June 1880Wageningen, Gelderland, Nederland F78441
102 Sterenberg / Jordaan  05 November 1920Wageningen, Gelderland, Nederland F172808
103 Sterenberg / Looijen  15 June 1917Wageningen, Gelderland, Nederland F172812
104 Uyleman / Delft  01 January 1957Wageningen, Gelderland, Nederland F90266
105 Vis / Vries  09 October 1903Wageningen, Gelderland, Nederland F223048
106 Vreede / Voogt  02 February 1853Wageningen, Gelderland, Nederland F165640
107 Wal / Sluijs  12 December 1840Wageningen, Gelderland, Nederland F171288
108 Wegh / Brakel  19 April 1861Wageningen, Gelderland, Nederland F295064
109 Whien / Baars  25 May 1850Wageningen, Gelderland, Nederland F31589
110 Wiardi Beckman / Daalen  06 August 1830Wageningen, Gelderland, Nederland F108009
111 Wisgerhof / Oort  28 September 1917Wageningen, Gelderland, Nederland F283457
112 Wisgerhof / Weijman  18 May 1917Wageningen, Gelderland, Nederland F283456
113 Woerkom / Mientjes  27 April 1858Wageningen, Gelderland, Nederland F223610
114 Zadelhoff / Ockerse  13 August 1818Wageningen, Gelderland, Nederland F286763

Divorce

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Divorce    Family ID 
1 Range / Geurtsen  23 November 1939Wageningen, Gelderland, Nederland F207135
2 Sterenberg / Jordaan  09 May 1924Wageningen, Gelderland, Nederland F172808

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.