Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Ureterp, Opsterland, Friesland, NederlandWikipedia links for
Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland
[Ureterp] [Opsterland] [Friesland] [Nederland]
 
 


Notes:
Ureterp (Fries: Oerterp) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland, met een groot grondgebied en een uitgebreide middenstand. Er wonen 4.768 inwoners (04 september 2006). Na Gorredijk is het hiermee het tweede dorp van de gemeente Opsterland.

Er wonen veel forensen, een gevolg van de gunstige ligging ten opzichte van Drachten (6 km) en het Knooppunt Ureterpvallaat van de A7 van Heerenveen naar Groningen en de N31 van Leeuwarden naar Emmen. De middenstand breidt zich er gestaag uit dankzij de voortdurende nieuwbouw. Er zijn maar liefst drie basisscholen: een openbare, een algemeen christelijke en een gereformeerd vrijgemaakte.

Geschiedenis

Ureterp is een weg- of streekdorp samen met Selmien aan de westzijde en Siegerswoude aan de oostkant. In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart ligt) en de Boorne, ook wel Koningsdiep genoemd. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn, zij hehet zeer schaars. Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard samen met die van Olterterp (Utrathorp met uter = buiten) uit de ligging ten opzichte van de Boorn: Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager. Terp betekent hier dus dorp. De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid. Alle grond was eigendom van de kloosters. De opzet van de verdeliling was dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deel van het hoogveen, een deel van in cultuur gebrachte (of nog in cultuur te brengen) grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep. Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veenafgraving. Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners, (aanvankelijk vooral veenarbeiders, schippers en handelaren), telde dan de oude boerestreek van het dorp.

Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v Chr. en dus vlak na de laatste ijstijd. Op een gebied van 85 vierkante meter op de ringwal van de dobbe werden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden, waarvan 1360 werktuigen zoals krombekstekers en verder afslagen en kernstukken. Het klimaat moet hier toen zijn geweest zoals in Lapland en Noord-Siberië nu. De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat het landschap hun bood: alleen de hoge zandruggen tussen de riviertjes waren begaanbaar. Men neemt aan dat het hier om zomerkampen gaat. Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur. Ook bij Havelte werden er resten van gevonden.

Ureterp kent weinig monumenten. Het was een arme streek en de kwaliteit van het gebouwde was doorgaans niet hoog. Verreweg de meeste huizen stammen dan ook uit de twintigste eeuw. Het aan alle kanten scheve huis naast de supermarkt op de Weibuorren 60/62 met de kleine raampjes is een uitzondering en is dan ook beschermd als monument. Verder is er nog een aardige gevelsteen ingemetseld naast de voordeur van het voormalig postkantoor op Weibuorren 76:

Heere Hendriks

geweesen Brou=

wer tot Oerterp

1740

De steen is duidelijk ouder dan het gebouw, dat daar in 1919 kwam op de plaats van het toen voor de tweede maal afgebrande café/logement. De steen zat eerder in het logement, maar de brouwerij van Heere Hendriks stond aan de Feart op de hoek van de Brouwersleane. Heere Hendriks lag vlak naast de kerk begraven onder een liggende steen. Zijn graf is na de Tweede Wereldoorlog geruimd. De steen van zijn vader ligt in de kerk.

Aan de Mounestrjitte staat het stenen onderstuk van een achtkantige rietgedekte stellingkorenmolen. De plaats waar de stellingschoren hebben vastgezeten is nog te zien aan de haken op de muur. Deze werd daar gebouwd in 1872 met onderdelen van eeeen afgebroken houtzaagmolen uit de Zaanstreek. Hij heette "De Zwarte Bruinvis". In 1925 knapte een molenroede en werd er een motor onderin de molen geplaatst. De molenas werd in 1927 verkocht naar Aduard en is daar in de nog bestaande watermolen gezet. Het huis rechts ernaast was de molenaarswoning die later, omstreeks 1911, werd bijgebouwd. De oude molenaarswoning staat nog aan de zogenaamde "Kaltsreed".

Omstreeks 1670 werd hier vlakbij, aan de huidige Postleane, een volmolen gebouwd voor het "vollen" (eigenlijk vullen; het verdichten van de stof door de vezels ervan de openingen in het weefsel te laten opvullen) van geweven wollen stoffen met stampers in bakken met onder meer urine. Door ze zo te laten vervilten werden ze dichter en dus warmer. De wol zal afkomstig zijn geweest van de schapen die op de heide werden gehouden en zal door veel mensen thuis gesponnen en geweven zijn. In 1749 was Jan Sanders timmerman en volmulder in Ureterp. De molen verdween na 1800. Een koppel kleine maalstenen ervan, gemaakt van basaltlava uit de Eifel, is nog te bewonderen: ze staan rechtop bij het huis aan de Weibuorren 22. Gezien het formaat zal er boekweit mee tot grutten (gepelde zaden) zijn gemalen.

City/Town : Latitude: 53.095, Longitude: 6.16888888888889


Birth

Matches 1 to 210 of 210

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aardema, Antje Jakobs  18 September 1814Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186252
2 Aardema, Antje Jans  22 January 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I189074
3 Aardema, Geert  22 August 1859Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I142170
4 Aardema, Jacob Stevens  08 July 1777Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186253
5 Adema, Oege  1824Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I393259
6 Alberts, Lokke  1773Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149523
7 Annema, Antje Annes  19 February 1821Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149796
8 Arends, Aaltje Arends  17 June 1867Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163060
9 Arends, Aaltje Arends  08 January 1869Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163061
10 Arends, Aaltje Arends  29 October 1872Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163063
11 Arends, Grietje Arends  20 October 1865Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163059
12 Arends, Jantje Arends  07 October 1876Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163064
13 Arends, Petrus Arends  08 June 1871Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163062
14 Arends, Sijbrigjen  18 June 1778Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I90493
15 Arends, Sjoukje Arends  19 October 1862Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163058
16 Bakker, Korneliske Hijlke  1818Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I364792
17 Bates, Grietje  1744Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I631143
18 Boersma, Theuniske  01 December 1918Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163287
19 Bogema, Grietje Martens  1824Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I332975
20 Boonstra, Eise Pieters  1788Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150325
21 Boonstra, Pieter Eisses  15 March 1762Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150026
22 Boonstra, Trijntje  04 August 1878Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I653265
23 Boonstra, Wietske  18 May 1895Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245803
24 Bosgraaf, Hendrik  1887Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I713399
25 Bosma, Jannes  26 April 1897Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I422666
26 Bouma, Hinke  Approximately 1873Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257881
27 Bouma, Jan Harms  01 January 1870Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I141467
28 Bouma, Pieter Harms  24 September 1871Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I141485
29 Brander, Folkert Alles  1836Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I63989
30 Brander, Grietje  09 February 1874Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163228
31 Bron, Jeltje Arents  30 April 1808Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664040
32 Dijkstra, Rienk Rienks  30 January 1820Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I578231
33 Duursma, Libbe Sjoukes  01 April 1804Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I385503
34 Duursma, Riekele Douwes  25 September 1832Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I165059
35 Eits, Jan  1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664029
36 Eleveld, Hendrik Harms  12 December 1822Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I372366
37 Eliveld, Klaas  12 December 1825Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I546135
38 Engberts, Akke  1761Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I314127
39 Eringa, Jeltje Arents  18 September 1783Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I134050
40 Eringa, Mindert Jochems  16 June 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664392
41 Fischer, Johannes Conrad  1813Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I564780
42 Fischer, Johannes Conrad  1860Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I564778
43 Geertsma, Jeltje Jans  Approximately 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286531
44 Geertsma, Sjouke Jans  Approximately 1805Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I260581
45 Haisma, Johannes Binnes  27 February 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I631384
46 Harmens, Jitske  Estimated in 1730Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149544
47 Harmsma, Anne  1843Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245491
48 Hazewindus, Trijntje Zweitzus  03 December 1781Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I684150
49 Heeres, Pieter  1697Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150030
50 Heidinga, Antje  15 January 1874Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I424410
51 Hielkema, Aaltje Jelzes Sweitzes  23 May 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I301537
52 Hoekstra, Sander Remmelts  04 October 1730Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I676701
53 Hofstra, Ids Eises  11 August 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I443545
54 Hofstra, Rienk Eizes  11 August 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I443546
55 van Hogen, Trijntje Hinnes  27 December 1800Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I84399
56 Hoitema, Anne Hommes  11 March 1814Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I189071
57 Hoitema, Fentje  26 November 1844Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I385489
58 Houkes, Luitzen Egberts  25 November 1783Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I412890
59 Huitema, Fenje  26 November 1844Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I132765
60 Idema, Tymen Wilts  29 October 1818Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I91526
61 Jagersma, Boele Martens  1788Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I43738
62 van der Jagt, Albert Hendriks  04 August 1786Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I84463
63 van der Jagt, Bastiaan  19 December 1839Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I84462
64 van der Jagt, Klaaske Alberts  12 June 1814Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I90504
65 Jans, Grietje  November 1764Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150027
66 Jans, Jan  Estimated in 1703Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150128
67 Jans, Jan  1738Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150126
68 Jans, Jitske  12 January 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664032
69 Jans, Pietertje  1768Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150072
70 Jans, Rinske  About 1696Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401137
71 Jansma, Grietje Rykles  01 February 1799Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I663930
72 Jansma, Pier Jans  16 October 1765Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I663871
73 Jochums, Griet  About 1670Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401131
74 de Jong, Anna  11 June 1917Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163315
75 de Jong, Antje Æbes  1804Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I543493
76 de Jong, Bonne Jans  1790Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I712011
77 de Jong, Hielke  15 October 1873Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I421134
78 de Jong, Jacob Kornelis  1819Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I373810
79 de Jong, Lokke Engberts  13 January 1805Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I585673
80 de Jong, Sijtze Bonnes  02 May 1828Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I645654
81 de Jong, Theunis Hoekes  18 June 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I203389
82 Jongsma, Eelke Klazes  Approximately 1771Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I258530
83 Jongsma, Grietje Eelkes  13 February 1839Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I246078
84 Jongsma, Jouke  Approximately 1843Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I62647
85 Jongsma, Lammert Klazes  1845Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I547106
86 Jongsma, Willem  20 March 1836Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286428
87 Kalt, Antje  06 October 1863Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I399889
88 Kalt, Foppe  27 September 1865Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I399890
89 Kalt, Rimkje  28 June 1869Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I399891
90 Keuning, Hendrik Pieters  07 April 1819Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I454344
91 Keuning, Johannes Pieters  Approximately 1812Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I19798
92 Koorda, Tjetje  25 May 1895Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245807
93 Kooystra, Geertje Klases  1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I188633
94 Lap, Gerben Wopke  Approximately 1865Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I258551
95 Lap, Sjoerd  13 January 1848Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I250887
96 Lap, Sjoerd  15 August 1873Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I436616
97 van der Leij, Grietje  1782Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I622377
98 Leistra, Anna  19 March 1901Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163234
99 Leistra, Douwe  02 January 1871Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163865
100 Leistra, Douwe Tjeerds  18 June 1853Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163982
101 Leistra, Melle Tjeerds  30 October 1859Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163984
102 Leistra, Tjeerd  13 November 1895Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163229
103 Leistra, Wiebe Tjeerds  19 October 1856Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163983
104 Leistra, Willemke  12 September 1897Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163230
105 Lenses, Sweitse  1696Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150077
106 Lijkeles, Aukjen  1742Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150076
107 Lindeboom, Jantje Gjalts  23 May 1872Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245790
108 Looper, Akke Alberts  16 May 1821Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I421537
109 Meijer, Trijntje Pieters  24 June 1840Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286429
110 Menkema, Grietje Tjallings  1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150324
111 Michiels, Aafke  1697Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401133
112 Michiels, Age  1695Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401132
113 Michiels, Antje  1693Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I207915
114 Michiels, Lolkje  1699Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401134
115 Michiels, Sara  1705Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401136
116 Michiels, Wopkje  1702Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401135
117 Mulder, Jeen Jans  16 January 1817Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I537030
118 Nonkes, Jan Gosses  12 October 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664039
119 Oord, Abraham Jans  20 November 1878Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I421948
120 Oord, Engbert Josephs  23 December 1877Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I422073
121 Oord, Johannes Jozefs  09 November 1882Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I422341
122 Palsma, Trijntje Eises  1768Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I668252
123 Petrusma, Errit  27 September 1901Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I470043
124 Pieters, Martjen  1777Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150667
125 Pijpker, Anne Johannes  03 March 1804Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664866
126 Pijpker, Johannes Davids  04 September 1771Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186247
127 Planting, Pieter  About 1843Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I54951
128 Pool, Grietje Jannes  1760Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149542
129 Pool, Harmen Jannes  1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I669645
130 Pool, Klaaske Jannes  1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I550625
131 Pool, Pietje Jurjens  12 April 1771Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I746788
132 Pool, Sytske Alles  01 April 1811Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I397199
133 Posma, Abele Bonnes  Estimated in 1778Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I195455
134 Posthuma, Vimke Cornelis  Approximately 1850Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257887
135 Postma, Antje  22 December 1888Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I189033
136 Postuma, Jacob  Approximately 1882Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I626274
137 Pruik, Johannes Freerks  1801Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701457
138 Rinsema, Mintje Taekes  08 January 1838Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163057
139 Rinsema, Thijs Wobbes  About 1828Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I550471
140 Rinsema, Wytske Teekes  20 November 1839Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I185661
141 Roersma, Sijtske Johannes  12 October 1793Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34345
142 de Roo, Albert Lucas  26 September 1780Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312405
143 de Roo, Berent Lucas  02 March 1769Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312401
144 de Roo, Egbert Lucas  01 April 1778Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312404
145 de Roo, Grietje Lucas  23 June 1775Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312403
146 de Roo, Hendrik Lucas  18 October 1782Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I311955
147 de Roo, Teunis Lucas  16 December 1770Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312402
148 de Roos, Antje  21 September 1839Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I638853
149 de Roos, Hendrik  06 February 1852Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I364166
150 de Roos, Jan  23 November 1896Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286434
151 de Roos, Jan Hendriks  Approximately 1831Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286435
152 de Roos, Sjoerd Hendriks  1824Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I364169
153 Rozema, Heine Ewes  19 May 1764Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I668944
154 Sjoerds, Johannes  1761Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150071
155 Stenekes, Berend  20 December 1815Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I624671
156 Stoker, Jantje Syberens  About 1846Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I307384
157 Sweitzes, Trijntje  1763Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I17789
158 van der Terp, Alle Durks  Date unknownUreterp, Opsterland, Friesland, Nederland I558278
159 Terpstra, Jan Johannes  1786Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149537
160 Terpstra, Jannes Johannes  10 February 1783Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I585672
161 Terpstra, Jitske Gerbens  About 1765Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I429414
162 Terpstra, Jitske Johannes  07 March 1802Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I431364
163 Terpstra, Johannes Jans  October 1758Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I586029
164 Terpstra, Johantje Johannes  1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150123
165 Tienstra, Joost  26 March 1816Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158898
166 Tienstra, Roel  15 September 1813Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158934
167 Tjallings, Aukjen  18 August 1774Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34341
168 Tuinstra, Rienk  11 May 1910Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245797
169 van der Veen, Froukje Sjoerds  1756Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163818
170 van der Veen, Johanna  Approximately 1879Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I13885
171 van der Veen, Klaaske Hielkes  1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150039
172 Veenema, Antje Jans  17 April 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696507
173 Veenema, Fokjen Jans  24 October 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696512
174 Veenema, Froukje Jans  29 January 1795Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I17846
175 Veenema, Johannes Jans  10 October 1786Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696505
176 Veenema, Lense Jans  16 February 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696502
177 Veenema, Sweitse Jans  08 October 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696509
178 Veenema, Wijtske Jans  25 December 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158920
179 Veenhuis, Teije Mennes  02 February 1752Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I265393
180 Veenstra, Hiltje  20 August 1857Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I153126
181 Veenstra, Jacob Wiegers  21 September 1824Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I137771
182 Veenstra, Trijntje  15 August 1822Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I263557
183 de Vegt, Fimke  27 July 1899Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257886
184 de Vegt, Hendrik  22 March 1848Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257882
185 de Vegt, Hendrikje  28 September 1895Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257884
186 de Vegt, Jan  14 April 1894Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257883
187 de Vegt, Jan  21 February 1897Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257885
188 van der Velde, Gelske  12 July 1866Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I472537
189 Venema, Bontje Hendriks  1788Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I242641
190 Visser, Trientje Eits  1808Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701458
191 de Vries, Jan Gerrits  1795Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I137994
192 de Vries, Tjimkje Oenes  1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I712022
193 van der Wal, Akke Jurjens  21 December 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186254
194 Walda, Hendrik Lucas  23 November 1812Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I378088
195 Walda, Roel Lieuwes  18 August 1897Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I378328
196 Werkstra, Oene Jans  10 August 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664380
197 Westerhuis, Evert Jans  07 December 1753Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664879
198 Westerhuis, Grietje Everts  09 November 1822Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I578232
199 van der Wijk, Durk Jans  12 November 1792Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701571
200 van der Wijk, Egbert Jans  30 January 1785Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701558
201 van der Wijk, Jitske Hendriks  26 February 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I26302
202 van der Wijk, Klaas Oebeles  24 June 1826Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664810
203 Wilpstra, Salomon Rijkeles  27 February 1812Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664492
204 Wouda, Antje  Approximately 1831Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158947
205 Wouda, Sjoukjen  Approximately 1836Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158868
206 van der Woude, Duifke Sierds  01 February 1823Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I424246
207 van der Zee, Marten Pieters  1788Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I716130
208 van der Zwaag, Antje Berends  03 November 1816Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I683976
209 van der Zwaag, Ebe Berends  Approximately 1821Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I273619
210 van der Zwaag, Ibele  16 January 1843Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I137368

Baptised

Matches 1 to 99 of 99

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Aardema, Antje Jans  01 November 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I189074
2 Aardema, Jacob Stevens  17 August 1777Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186253
3 Alberts, Lokke  28 October 1773Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149523
4 Arends, Sijbrigjen  29 November 1778Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I90493
5 Bates, Grietje  20 September 1744Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I631143
6 de Boer, Janke Siegers  15 September 1776Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I663872
7 Boonstra, Eise  18 March 1804Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34346
8 Boonstra, Eise Pieters  13 April 1788Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150325
9 Boonstra, Lenze Eizes  11 September 1774Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34339
10 Boonstra, Pieter Eisses  29 April 1762Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150026
11 Boonstra, Wietske Linzes  19 November 1809Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34347
12 Boonstra, Wimke Eises  30 July 1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I691627
13 Boonstra, Zweitse Eises  28 January 1770Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664264
14 Bron, Jeltje Arents  05 June 1808Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664040
15 Buschman, Maria Anna  02 May 1773Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664696
16 Egberts, Antje  11 March 1787Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34340
17 Eits, Jan  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664029
18 Engberts, Akke  19 April 1761Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I314127
19 Eringa, Jeltje Arents  16 November 1783Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I134050
20 Eringa, Mindert Jochems  31 July 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664392
21 Haisma, Johannes Binnes  16 March 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I631384
22 Heeres, Pieter  30 May 1697Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150030
23 Hielkema, Aaltje Jelzes Sweitzes  12 June 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I301537
24 Hoekstra, Sander Remmelts  08 October 1730Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I676701
25 Jagersma, Boele Martens  03 May 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I43738
26 van der Jagt, Albert Hendriks  21 January 1787Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I84463
27 Jans, Grietje  09 January 1765Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150027
28 Jans, Jan  October 1738Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150126
29 Jans, Jitske  06 March 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664032
30 Jans, Pietertje  18 August 1768Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150072
31 Jansma, Fokjen Piers  04 January 1801Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I443547
32 Jansma, Folkert Piers  21 December 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I166865
33 Jansma, Grietje Rykles  03 March 1799Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I663930
34 Jansma, Pier Jans  14 November 1765Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I663871
35 de Jong, Theunis Hoekes  17 July 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I203389
36 Jongsma, Eelke Klazes  10 February 1771Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I258530
37 Jonkman, Emke Renses  11 April 1790Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150397
38 Jonkman, Rinze Jans  April 1753Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150745
39 Leisma, Jitske  26 January 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I721705
40 Leisma, Lippe Lijkles  21 April 1811Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I351271
41 Leisma, Tjitske  09 October 1808Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I721706
42 Lenses, Sweitse  02 February 1696Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150077
43 Lijkeles, Aukjen  17 April 1742Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150076
44 Menkema, Grietje Tjallings  24 April 1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150324
45 Michiels, Aafke  12 December 1697Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401133
46 Michiels, Age  05 May 1695Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401132
47 Michiels, Antje  10 December 1693Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I207915
48 Michiels, Lolkje  29 October 1699Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401134
49 Michiels, Sara  01 March 1705Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401136
50 Michiels, Wopkje  14 May 1702Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401135
51 Nonkes, Jan Gosses  27 November 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664039
52 Palsma, Albert Eises  31 October 1779Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I691598
53 Palsma, Ebele Eises  11 March 1776Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I691626
54 Palsma, Eijse Ebeles  11 September 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I691629
55 Palsma, Trijntje Eises  20 March 1768Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I668252
56 Pieters, Martjen  26 January 1777Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150667
57 Pijpker, Johannes Davids  27 January 1775Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186247
58 Pool, Grietje Jannes  20 February 1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149542
59 Pool, Harmen Jannes  20 February 1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I669645
60 Pool, Klaaske Jannes  20 February 1766Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I550625
61 Pool, Pietje Jurjens  12 December 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I746788
62 Roersma, Sijtske Johannes  19 January 1794Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34345
63 de Roo, Albert Lucas  12 November 1780Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312405
64 de Roo, Berent Lucas  16 April 1769Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312401
65 de Roo, Egbert Lucas  03 May 1778Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312404
66 de Roo, Grietje Lucas  17 September 1775Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312403
67 de Roo, Hendrik Lucas  20 October 1782Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I311955
68 de Roo, Teunis Lucas  25 December 1770Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312402
69 Rozema, Ewe Heines  04 August 1799Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I691593
70 Rozema, Heine Ewes  31 July 1764Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I668944
71 Rozema, Maike Heines  17 May 1801Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186257
72 Rozema, Roel Heines  07 October 1810Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I136958
73 Sjoerds, Johannes  22 November 1761Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150071
74 Stenekes, Jeltje  16 December 1810Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I631360
75 Sweitzes, Trijntje  10 February 1763Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I17789
76 Terpstra, Jan Johannes  26 December 1786Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149537
77 Terpstra, Jitske Johannes  28 March 1802Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I431364
78 Terpstra, Johannes Jans  01 November 1758Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I586029
79 Terpstra, Johantje Johannes  02 December 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150123
80 Tjallings, Aukjen  25 September 1774Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34341
81 van der Veen, Froukje Sjoerds  20 January 1756Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163818
82 Veenema, Antje Jans  24 May 1789Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696507
83 Veenema, Fokjen Jans  27 November 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696512
84 Veenema, Froukje Jans  15 March 1795Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I17846
85 Veenema, Johannes Jans  12 November 1786Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696505
86 Veenema, Lense Jans  21 March 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696502
87 Veenema, Sweitse Jans  04 November 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I696509
88 Veenema, Wijtske Jans  05 January 1792Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I158920
89 Veenstra, Grietje Hendriks  04 August 1799Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664399
90 Veenstra, Wieger Jacobs  11 November 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I137761
91 Visser, Antje Tabes  14 January 1810Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I136972
92 de Vries, Geertje Egberts  23 May 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664265
93 de Vries, Hinke Egberts  23 May 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I186251
94 de Vries, Jacob Johannes  05 November 1797Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I470139
95 de Vries, Jan Gerrits  18 October 1795Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I137994
96 Werkstra, Oene Jans  19 September 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664380
97 Westerhuis, Evert Jans  09 December 1753Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664879
98 van der Wijk, Egbert Jans  09 April 1785Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701558
99 Wilpstra, Rijkle Jans  18 October 1772Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664483

Died

Matches 1 to 63 of 63

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aardema, Antje Jans  03 January 1871Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I189074
2 Alberts, Hendrik  02 October 1807Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I550626
3 Arends, Aaltje Arends  11 August 1867Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163060
4 Arends, Aaltje Arends  19 March 1869Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163061
5 Arends, Petrus Arends  12 March 1872Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163062
6 Beetsma, Geeske Jogchems  02 November 1870Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I762677
7 Bekkema, Gooitske  02 February 1936Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245317
8 Bekkema, Jeen  24 May 1957Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I402658
9 van der Berg, Antje Jans  04 January 1942Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150052
10 Boersma, Theuniske  02 December 1918Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163287
11 Boonstra, Jan Pieters  02 June 1869Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150125
12 Brander, Grietje  22 November 1945Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163228
13 Broekstra, Grietje Johanna  16 June 1991Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I402652
14 Egberts, Jan  March 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I701562
15 Eijses, Wimke  Before 1751Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150031
16 Flonk, Antje  25 October 1990Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245800
17 Frieswijk, Aize Roels  02 July 1874Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163094
18 Frieswijk, Sietske  25 November 1918Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163312
19 Harmens, Jitske  1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149544
20 Hazewindus, Trijntje Zweitzus  29 May 1856Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I684150
21 Heeres, Pieter  1769Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150030
22 van der Heide, Geert Jakobs  15 June 1952Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245245
23 Hendriks, Heere  Estimated in 1755Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150032
24 Hindriks, Sytske  After 1722Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401139
25 Hoen, Evert  17 February 1914Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I652794
26 Jans, Eijt  30 January 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664273
27 Jans, Folkjen  14 April 1848Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I716146
28 Jans, Grietje  26 August 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150027
29 Jans, Jan  Before 1738Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150128
30 de Jong, Anna  19 April 1919Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163315
31 de Jong, Bonne Jans  08 November 1866Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I712011
32 Jongsma, Grietje Eelkes  07 December 1910Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I246078
33 Klazes, Trijntje  1801Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I547270
34 Landmeter, Diena Gjalts  25 March 1804Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I735455
35 Leistra, Douwe  19 March 1877Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163865
36 Leistra, Douwe Tjeerds  08 December 1869Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163766
37 Leistra, Melle Tjeerds  10 June 1907Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163984
38 Leistra, Rensche  02 December 1918Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163284
39 Leistra, Trijntje Douwes  20 January 1882Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I163859
40 Lenses, Sweitse  Before 1751Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150077
41 Michiels, Sicke  After 1696Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I401138
42 Middel, Maria  04 March 1997Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150270
43 van der Molen, Trijntje  16 December 1929Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I421697
44 Mulder, Hendrikje  24 September 1956Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245254
45 Nijboer, Kornelis Gosses  08 May 1813Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150014
46 Oord, Akke  11 September 1888Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I421951
47 Pool, Jannes Jacobus  1805Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149543
48 Pool, Klaaske Jannes  06 March 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I550625
49 Reitsema, Jantje  Date unknownUreterp, Opsterland, Friesland, Nederland I153757
50 Ritsma, Hendrik  27 August 2005Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150559
51 de Roo, Sietske  14 June 1880Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I312596
52 Salomons, Hendrikje  29 February 1816Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I664484
53 Sijtzes, Harmke  20 November 1838Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I712012
54 Tabes, Maaike  29 August 1831Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I547269
55 Terpstra, Johantje Johannes  05 May 1873Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I150123
56 Tjallings, Aukjen  17 April 1800Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I34341
57 Tuinstra, Fokke  July 1994Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245799
58 Tuinstra, Wiebe  18 January 1977Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I245793
59 van Veen, Tjalling  16 October 1877Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I423413
60 de Vegt, Hendrik  25 February 1926Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257882
61 de Vegt, Jan  12 July 1894Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I257883
62 van der Wijk, Klaas Berends  16 February 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I149539
63 van der Zwaag, Berend Geerts  17 March 1845Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I684149

Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 de Roos, Jan  Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I286434

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Jongsma, Eelke Klazes  Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland I258530

Married

Matches 1 to 42 of 42

   Family    Married    Family ID 
1 Alberts / Pool  09 October 1785Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F213041
2 Boonstra / Egberts  08 February 1807Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F7260
3 Boonstra / Jelles  24 April 1803Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F6523
4 Boonstra / Menkema  13 May 1787Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60706
5 Boonstra / Pieters  02 June 1799Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253351
6 Boonstra / Terpstra  18 December 1815Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60643
7 Boonstra / Tjallings  16 April 1797Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F6652
8 Bron / Veenstra  25 July 1816Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253486
9 Egberts / Jennes  20 June 1784Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F266701
10 Everts / Ebeles  17 May 1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F263439
11 Fokkes / Wobbes  27 March 1774Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253443
12 Harmens / Johannes  20 April 1750Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60591
13 Harmens / Lijkeles  22 November 1767Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60630
14 Hoitema / Aardema  10 March 1811Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F75609
15 Idema / Bos  11 September 1817Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F34434
16 Jagt / Jans  10 March 1811Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253356
17 Jagt / Jong  29 August 1822Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F34248
18 Jans / Schweitzes  1692Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60633
19 Jans / Thijsses  21 February 1762Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60644
20 Jansma / Boer  27 May 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253296
21 Jongsma / Klazes  08 September 1793Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F211814
22 Jongsma / Tabes  29 November 1801Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F211813
23 Jonkman / Eliveld  06 April 1815Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253422
24 Leisma / Hendriks  01 December 1805Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F273595
25 Loopstra / Kalt  11 April 1893Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F155816
26 Michiels / Jans  1718Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F156324
27 Nijboer / Kasje  03 November 1814Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60405
28 Palsma / Boonstra  21 October 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F263453
29 Pijpker / Salomons  23 September 1793Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F74379
30 Romkes / Beernts  Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F123449
31 Roo / Bijker  12 October 1800Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F122771
32 Roo / Hommertsma  01 June 1806Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F122772
33 Rozema / Roelfs  21 October 1798Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F255044
34 Sikkes / Jochums  20 March 1692Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F156308
35 Sjoerds / Jans  01 May 1791Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60628
36 Stenekes / Stuur  07 January 1810Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F102341
37 Sytses / Times  06 September 1739Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F269855
38 Terpstra / Pool  13 May 1781Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F60418
39 Visser / Vries  07 May 1809Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F74380
40 Vriese / Michiels  12 December 1719Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F82894
41 Westerhuis / Eits  12 June 1808Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253650
42 Wilpstra / Salomons  16 May 1796Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland F253509

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.