Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Antwerpen, Antwerpen, BelgiëWikipedia links for
Antwerpen, Antwerpen, België
[Antwerpen] [Antwerpen] [België]
 
 


Notes:
Antwerpen is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement Antwerpen. Antwerpen telt 464.000 inwoners (01/07/2006) en is daarmee, qua inwonertal, de grootste gemeente van België. De totale Antwerpse agglomeratie heeft er circa 950.000. Naar oppervlakte is Antwerpen de derde grootste gemeente van België (na Doornik en Couvin). Oorspronkelijk was het gebied van de stad niet groter dan de postzones Antwerpen 0, 1 en 6 binnen het district Antwerpen.

De stad ligt grotendeels op de rechteroever van de Schelde en is bekend voor zijn uitgestrekt havengebied met internationaal vrachtvervoer.

Sinds de jaren '90 staat de stad ook bekend voor het modeontwerp, door enkele succesvolle studenten van de Mode-Academie.

De inwoners van Antwerpen worden ook wel Sinjoren genoemd, naar het Spaanse woord señor. De stad zelf wordt afgekort 't Stad en soms de koekenstad (naar de Antwerpse koffiekoeken) genoemd.

Geschiedenis van Antwerpen

Antwerpen heeft een lange geschiedenis, van een kleine nederzetting werd het ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog de grootste stad in de Nederlanden.

12.000 jaar geleden

De Schelde vloeit voor het eerst door onze streken. De stroom vloeit nog niet zijn weg, zoals wij die nu kennen. Het moet hier eertijds vol water gestaan hebben tot aan de Kempen. Hier en daar waren er verhoogde heuvels en terpen. Zelf de Kempen was nog vroeger een binnenzee. Van bewoning was er nog geen sprake, want de zee nam veelvuldig onze gebieden in, na grote springvloeden. Dat de zee tot hier kwam bewijzen de vele schelpen die nog in de zandgronden worden gevonden.

Romeinse tijd

Rond 250 schrijven de Romeinen over Scaldis (de Schelde), Scinda (het Schijn), Thurnini (Deurne) en Caloes (het Kiel). Deurne en later Merksem lagen strategisch aan de oude Scheldebedding. Antwerpen was onder de Romeinse overheersing een klein dorp (vicus). Met een "aanlegplaats en werf". Onze streken bestaan nog altijd uit verschillende stuifzandheuvels. De hoogste heuvels zijn de Stuivenberg, Het Kiel, Deurne en Merksem. Minder hoge heuvels zijn de Kattenberg (nu Borgerhout), het Zand en de Zuidberg. Op de Zuidberg werd vermoedelijk rond de 3e eeuw Kroonenburg gebouwd. Deze burcht moest in de 12e eeuw plaats maken voor de Sint-Michielsabdij. Nog kleinere heuvels langs de Schelde zijn de Guldenberg, de Koraalberg, de Bloedbeerg, de Visberg en de voornaamste heuvel, had nog geen naam. Op deze heuvel stichtte in 660 de heilige Amandus, bisschop van Tongeren en Maastricht, de eerste kapel die werd opgedragen aan de apostelen Petrus en Paulus. Deze heuvel in de Romeinse tijd lag toen nog op de linkeroever en later werd op deze heuvel de Antwerpse burcht gebouwd. Door de verlegging van de Schelde in de 7e en midden 8e eeuw, kwam de toenmalige Burcht op de rechteroever te staan.

Vroege Middeleeuwen

Merksem bij Antwerpen wordt door de Salische Franken gesticht rond 600. De nederzetting Merksem ontstond op een terpheuvel aan de oude Scheldebedding, op de plaats waar de huidige Sint Bartholomeuskerk staat. In die periode ontstond en breidde de nederzetting Antverpia, "aan de werf" uit. Schepen die de "werf" opmoesten, kwamen "aan de werp" of "werf" voor herstelling. Ook werden er schepen op stapel gezet. Toen liep de Schelde nog niet hier, maar er ontstonden schorren zodat de schepen droogvielen. De eigenlijke rivier liep door naar het oosten (Vanaf ong. de huidige Royerssluis tot Merksem) en liep voorbij "Merkheem", (Merksem) en draaide dan zuidwaarts langs "Thurini" Deurne tot de Kattenberg (Borgerhout), tot ongeveer langs "Caloes" het Kiel, om terug naar het westen te vloeien richting Burcht. Ook logisch want de Rupelstreek is licht heuvelachtig. Eigenlijk liep de Schelde waar nu ongeveer de Antwerpse Grote Ring R1 loopt.

De heilige Amandus, bisschop van Tongeren en Maastricht, sticht in 660 de eerste kapel in onze streken. Ze wordt opgedragen aan de heiligen Petrus en Paulus. Deze heuvel lag toen nog op de linkeroever en later werd op deze heuvel de Antwerpse Burcht gebouwd. De versterking "Thurini" (Deurne) lag toen aan de Schelde in de monding van de Schijnen, op een stuifzandheuvel die half was gelegen in het water. Onze streken bestaan nog altijd uit verschillende stuifzandheuvels. De hoogste heuvevels zijn de Stuivenberg (Stuivenbergziekenhuis en Stuivenbergplein), het Kiel, Deurne en Merksem. Minder hoge heuvels zijn de Kattenberg (Borgerhout), het Zand en de Zuidberg. Op de Zuidberg werd vermoedelijk rond de 3e eeuw Kroonenburg gebouwdd. Kroonenburg was een versterking. Nog kleinere heuvels langs de Schelde zijn de Guldenberg, de Koraalberg, de Bloedberg, de Visberg en de voornaamste heuvel waar de Burcht werd gebouwd, Antverpia. De naam Antverpia verschijnt in de kronieken in 684.

Vanaf 600 tot rond 750 verlegt de Schelde zich langzaam naar de huidige bestaande bedding, en vermoedelijk dan door een stormvloeddoorbraak. Deurne en Merksem komen voorgoed enkele kilometers van de Schelde te liggen. In de buurt blijven nog veenmoerassen en grote vijvers, als stille getuigen van de toen hier stromende Schelde.

De Eyendijk wordt in 770 aangelegd door Benedictijnen van Deurne (Ey = water - dus waterdijk). Zij ontdekten een gelijkaardige locatie aan de huidige Scheldeoever en bouwden daar in de 8e eeuw een nieuwe vooruitgeschoven nederzetting die ze de naam "ANDA VERPUS" gaven. Door dialectvorming evolueerde deze naam naar "ANTVERPIA", Antverp, dan Antwerp tot de naam "Antwerpen". Deze nieuwe vooruitgeschoven nederzetting was ook gelegen op een zandheuvel die half in het water stak en waar destijds de kapel van St. Amandus werd op gebouwd. Deze kapel werd in 726 overgedragen aan de heilige Willibrordus, Frankische bisschop van Utrecht. Deze wandeldijk verbond Deurne door de moerassen met hun nieuwe nederzetting aan de Schelde (nu de Carnotstraat en de Herentalsebaan). Ter hoogte van de grote markt was een splitsing die zuidwaarts liep, hoog bovenop de zandheuvels langs de Schelde (Hoogstraat) richting Kroonenburg en verder naar Het Kiel.

In 836 verwoesten de Deense Vikings onder leiding van Rorik of Rourik, de nederzettingen Antverpia, Deurne met zijn Benedictijnenklooster, Merksem, Ranst en Broechem. Rond de verwoestte vesting Antverpia graafden de Noormannen de Burchtgracht, d die achterom het huidige Vleeshuis loopt. Nu is het geen gracht meer, maar de straatbenaming is er nog. Het werd een typisch cirkelvormige nederzetting met een aarden omwalling. Twee straten vormden een kruis van noord naar zuid (de Mattestraat) en van west naar oost (de Zakstraat). Deze straten bestaan nu nog.

Het Verdrag van Verdun 843: Het Frankische Rijk van Karel de Grote wordt in drie delen verdeeld; West-Francië (Frankrijk), Lotharingen en Oost-Francië (Duitsland). In 923 werd Lotharingen bij het Duitse rijk gevoegd. Het Land van Rijen behoordrde vermoedelijk niet tot Lotharingen en werd pas in 927 ingepalmd door het Duitse rijk. Midden-Frankenrijk bestond uit Lotharingen, het Land van Rijen, Bourgondië en Italië. In 927 komt het Land van Ryen bij Oost-Francië. De Schelde fungeert als grensrivier tussen West-Francië, (Frankrijk) (linkeroever) en Oost-Francië (Duitsland) (rechteroever). De twisten tussen West- en Oost-Francië laaien hoog op en met hun gemeenschappelijke vijand, de Noormannen. Ze werden hun bondgenoten. Frankrijk gaf een stuk gebied in 911 weg aan de Noormannen dat Normandië werd. Keizer Otto I sloot met de Noormannen een verdrag af in Antwerpen.

Keizer Otto I van Oost-Francië bouwt in 950 de Antwerpse Burcht. Nog in 950 loopt de Schelde via de Wester-Schelde naar zee, in plaats van via de Ooster-Schelde. Eb en vloed drongen krachtiger door tot Antwerpen, dan voorheen. De Viking-nederzetting te Antwerpen werd verbouwd tot een machtige burcht. De houten omwallingen werd vervangen door een stenen muur. De bewaking wan deze burcht werd overgedragen aan de Noormannen. Daarom plaatsen ze boven de toegangspoort van de nieuwe burcht hun Noorse afgod. Helaas kennen we niet de naam niet van deze afgod. In de 16e eeuw gaven de Antwerpenaren het beeldje de naam "Semini".

Keizer Otto I mag men terecht de "Stamvader" van de Stad Antwerpen noemen. Zonder deze burcht had hier nooit een stad ontstaan. Rond deze burcht groeide vrij snel de bevolking. Deze eerste stadskern, de ruienstad genoemd, was een gebied van zo'n 20 ha. Met enkele zijriviertjes van de Schijn maakten men een beschermende watersingel rond de toenmalige "stad".

Middeleeuwen

In 1008 krijgt Antwerpen zijn eigen stadszegel. Na de versterkte burcht besloot men in de 12e eeuw om ook het dorp te voorzien van wallen. In 1104 versterkte keizer Hendrik V van Duitsland de Burcht. De muren worden verhoogd van 5 meter naar 12 meter en de dikte van de muren van 1,35 meter naar 2 meter. De Kroonenburg-burcht moest in die periode plaats maken voor de Sint Michielsabdij. De watersingel is vandaag nog steeds terug te vinden op een plattegrond. Hij volgt de verdwenen Boterrui, de huidige Suikerrui, de Kaaspoort, de Jezuïtenrui, de Minderbroedersrui, de Sint-Paulusstraat en de Holenvliet (nu de Koolvliet). Deze Ruienstad bleef ongewijzigd tot ca. 1200.

In 1250 kon de oorsprong van de naam "Antwerpen" niet worden achterhaald. De legende van Druon Antigoon ontstaat. Er werd ook begonnen aan de bouw van een kathedraal, vanaf 1352 tot 1530. Daarom kreeg het waarschijnlijk stadsrechten. Door de uitvinding in 1398 van de donderbussen worden er schietgaten in torens en muren van de Burcht aangebracht.

In 1402 wordt de poort Guldenberg aangebracht in de Mattestraat. De poorten van de Burcht als vesting in 1420 moesten s'avonds niet meer worden gesloten. De poort Vleeshuis wordt gekapt in de Zakstraat. De Zak- en Mattestraat waren de eerste straten van het dorp Antverpia, ten tijde van de Noormannen. In 1481 luidde het einde van de Burcht als vesting. De Burchtgracht en de Palingbrug worden aan de stad Antwerpen verkocht.

De stad groeide uit tot één van de vier grootste steden van Brabant, en werd een grote handelsstad, een grote concurrent van Brugge. De afzet van Engelse laken op de jaarmarkten trok kooplieden aan uit heel Midden-Europa.

In het begin van de 16e eeuw bereikte Antwerpen zijn hoogtepunt. De grootste invoer was van Engelse lakens, Duitse metaalproducten en de Portugese specerijen. Het einde van de Burcht wordt door keizer Karel V bekrachtigd in 1549. Het diende nu uitsluitend tot gevangenis en verhoorplaats; m.a.w. de folterkamer. Het galgenveld lag toen buiten de stad, op de plaats waar nu het Hessenhuis en -plein is, en de Brouwersvliet. (Toen nog een watervliet tot 1930. In 1930 werden alle vlieten gedempt en de Scheldekaaien rechtgetrokken.) In 1579 wordt de Werfpoort herbouwd. Boven op de poort wordt Silvius Brabo geplaatst.

Gouden Eeuw

Vooral het Antwerpen van Karel V en de vroege jaren van Filips II in de 16e eeuw was een zeer welvarende en bijzonder belangrijke havenstad, die een tijdlang de toon aangaf in West-Europa. Omstreek 1400 was Antwerpen nog een betrekkelijk kleine stad, met nog geen 10.000 inwoners. In de 15e eeuw begint de stad zich echter bliksemsnel te ontwikkelen tot één van Europa's grootste handelssteden. In 1500 had de stad ongeveer 50.000 inwoners, omstreeks 1560 werd het aantal van 100.000 bereikt.

Antwerpen kan met enig recht de geboorteplaats van de vrije markt genoemd worden, omdat in die tijd de handelaren van Antwerpen een aantal praktijken invoerden die nu nog een deel van het economisch systeem vormen, bijvoorbeeld het aandeelhouderschap en de effectenbeurs.

Het einde van de Burcht als functie tot vesting, wordt bekrachtigd door keizer Karel V in 1549. In 1579 begon men aan de herbouwing van de Werfpoort. boven op de poort wordt Silvius Brabo geplaatst. Hand in hand met de toenemende welvaart kende Antwerpen een ongekende culturele bloei. Vooral de schilderkunst nam een hoge vlucht in de zestiende en zeventiende eeuw. Zie Lijst van kunstschilders in Antwerpen.

Halverwege de 16e eeuw begint het calvinisme grote aanhang te krijgen in de stad. Bij een omstreeks 1580 door stadhouder Willem van Oranje georganiseerde godsdiensttelling bleek 33% van de bevolking aanhanger te zijn van het calvinisme, 17% van het lutheranisme en 50% van de katholieke kerk.

De troebelen van de opstand tegen Spanje hebben de stad grote schade berokkend. In 1576 werd de stad geplunderd door muitende Spaanse huursoldaten, die 8000 burgers vermoordden (Spaanse Furie). De stad sloot zich vervolgens aan bij de Pacificatie van Gent en was gedurende de komende 9 jaar min of meer de hoofdstad van de anti-Spaanse opstand. In 1585 werd Antwerpen door de Spaanse stadhouder Alexander Farnese, hertog van Parma, veroverd na een beleg dat meer dan een jaar had geduurd. N Na die verovering is ongeveer de helft van de bevolking naar Holland vertrokken. Het bevolkingscijfer daalde tot 45.000. Hollandse en Zeeuwse schepen versperden de Scheldemonding en sloten de thans in Spaans bezit zijnde stad af van de overzeese handel. De Antwerpese bloeiende handel, kunsten en wetenschappen werden verder ontwikkeld in de Hollandse "gouden eeuw".

In de komende twee eeuwen zou Antwerpen niet meer de bloei van de voorafgaande periode bereiken, maar het zou overdreven zijn te zeggen dat de stad wegkwijnde.

Antwerpen bleef één van de belangrijkste economische en culturele centra van de Spaanse, en later Oostenrijkse Nederlanden. Het bracht in die periode grote schilders voort als Rubens, Jordaens en Teniers. Als Rooms-Katholiek bolwerk in de Contrareformatie kwamen er grootse kunst- en bouwwerken tot stand, voornamelijk in Barokke stijl.

Scheldeafsluiting

De Tachtigjarige Oorlog betekende het einde van de bloei. De stad werd in 1576 op 4 november helemaal leeggeplunderd door de Spanjaarden tijdens de Spaanse Furie, en de Westerschelde werd afgesloten door de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

In 1792 werd Antwerpen veroverd door de Franse revolutionaire legers. Frankrijk opende de Schelde weer, maar de Napoleontische oorlogen beperkten de handel, en Antwerpen werd onder Napoleon een oorlogshaven, een "Pistool gericht op Engeland".

De Franse keizer liet de werken beginnen van de Bonapartesluis, Bonapartedok en iets later het Willemdok. Napoleon had toen ook al plannen om een zeekanaal te graven van Antwerpen, via Zelzate, Brugge naar Zeebrugge, eigenlijk waar nu de Expressweg loopt. Deze plannen zijn jammer genoeg niet doorgegaan. Zodoende had men geen problemen gehad met de Schelde, op politiek en geografisch vlak. Men had ze niet zozeer moeten uitdiepen.

Moderne tijden

In 1875 werd de Schelde verbreed van gemiddeld 270 meter naar ca. 500 meter. Beter bekend als de rechttrekking van de Schelde. De Zuiderdokken met het Zuidersluis worden eveneens in die periode gebouwd.

1880: De Kattendijksluis wordt gebouwd en komt in gebruik. De sluis is nu buiten gebruik gesteld. Ze dient nu als ligplaats voor jachten en allerhande werkschepen.

In 1890 Wordt de toegangspoort van de burcht en het s'Heeren Steen omgebouwd tot een "nepkasteel".

De Royerssluis (180 meter lang en 22 meter breed) wordt in 1907 voltooid. Ze is al meermaals gerenoveerd en vernieuwd. Nu wordt ze alleen gebruikt voor kustvaart (coasters) naar en van het Albertkanaal, binnenvaart en jachten. Ook de Tall Ships' Races maakt gebruik van de bijna 100 jarige sluis.

In 1911, 1928 en 1982 vonden in Antwerpen Universele Esperantocongressen plaats.

De Van Cauwelaertsluis (270 meter op 35 meter) wordt in 1926 een volwaardige zeesluis. Vanaf 2000 wordt ze gebruikt voor binnenvaart alleen en uitsluitend voor zeeschepen, als de Boudewijnsluis buiten gebruik is.

Op 4 september 1944 wordt Antwerpen bevrijdt door de geallieerden.

Tussen 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945 vallen V-1 en V-2 bommen op Antwerpen en omgeving. Ook was het de Duitsers bedoeld de haven te raken. Deze bleef relatief onbeschadigd.

1955: De Boudewijnsluis (360 m. op 45 m.) wordt in gebruik genomen. Ze is nog altijd in bedrijf voor grote zeeschepen (tot 200 meter lengte) en binnenvaart.

1967: De getijdedeuren aan de Scheldegeul bij het Loodswezen worden definitief afgesloten. De schepen van en naar de Willem- en Bonapartedok, konden via deze Schelde-sasdeuren met gelijke water met de dokken, opengezet worden om de schepen te versassen.

1967: De Zandvlietsluis (500 meter lang en 57 meter breed, met een drempeldiepgang van 13,50 meter) wordt de eerste grootste zeesluis van de wereld.

1984: De Kallosluis, op linkeroever (360 m. op 45 m.), wordt in gebruik gesteld. Ze werd gebouwd in 1979. Vanaf 1992 wordt ze volwaardig bemand en in bedrijf gezet.

1986: De eerste stad in miniatuur werd gebouwd; Antwerpen in Miniatuur aan hangar 15 op de Scheldekaai. Hier wordt uitgebreidt de geschiedenis van Antwerpen in miniatuur voorgesteld. Vrijwillegers bouwen de huizen en belangrijke gebouwen natuurgetrouw op schaal.

1988: De Berendrechtsluis met zijn 500 meter en 68 meter breedte en tevens 13,50 meter diepgang, wordt dé grootste zeesluis van de wereld. Het grootste schip, dat toen de sluis mede inhuldigde bij zijn aankomst, de "Main Ore" (335 meter lang en 44 meter breed), was het grootste schip dat Antwerpen tot nu toe in zijn haven (Delwaidedok) mocht ontvangen.

Koningin Beatrix van Nederland mag zich Burggravin van Antwerpen noemen, maar dat is niet zozeer bij de Antwerpenaren bekend, zelfs onbekend.

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog werd Antwerpen zwaar beschadigd door de Duitse V-1 en V-2 bommen. Dat gebeurde in de periode van 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945. In totaal werden er 3709 V-bominslagen geteld in het arrondissement Antwerpen.

Havenuitbreiding

Rond 1960 werd het gebied ten noorden van Antwerpen, met andere woorden de voormalige gemeenten Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk, Lillo, een deel van Berendrecht en een deel van Zandvliet gekocht door de stad, en volledig afgebroken voor de aanleg van de kanaaldokken. Enkele overgebleven delen zijn nog de kerk van Oosterweel, de kerktoren van Wilmarsdonk, Lillo-fort en de dorpskernen van Berendrecht en Zandvliet. Een verdere uitbreiding was de Waaslandhaven in de Waaslandse gemeente Beveren tussen Kallo en Kieldrecht. Het nieuwe Deurganckdok te Doel werd officieel ingewijd op 7 juli 2005 en is het grootste containerdok ter wereld, het kan per jaar 6 miljoen containers lossen.

City/Town : Latitude: 51.2213888888889, Longitude: 4.39722222222222


Birth

Matches 1 to 451 of 451

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Abas, Maurits Pieter  19 December 1902Antwerpen, Antwerpen, België I88850
2 Abas, Sara  1600Antwerpen, Antwerpen, België I89701
3 Ader, Johannes Wilhelmus  11 August 1809Antwerpen, Antwerpen, België I414273
4 d' Aes, Elisabeth  25 November 1912Antwerpen, Antwerpen, België I297601
5 Antoine, Anne Marie  1808Antwerpen, Antwerpen, België I193978
6 van Antwerpen, Geertruijd Jacobs  About 1668Antwerpen, Antwerpen, België I552058
7 Appel, David  1897Antwerpen, Antwerpen, België I425079
8 Appel, Wilhelmina  1899Antwerpen, Antwerpen, België I425100
9 Arntz, Constant Theodoor Steven Willem  15 June 1912Antwerpen, Antwerpen, België I412709
10 van Baer, Norbertus Silvinus Albertus  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I356386
11 van Baerle, Caspar  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I552441
12 van Baerle, Prof. Dr. Caspar  12 February 1584Antwerpen, Antwerpen, België I552439
13 Bech, Maria  About 1603Antwerpen, Antwerpen, België I579082
14 Beeckman, Eugenius Josephus Eduardus  1890Antwerpen, Antwerpen, België I93913
15 van den Bemden, Bernardus Henricus Philippus  About 1851Antwerpen, Antwerpen, België I387281
16 Benert, Anna  1830Antwerpen, Antwerpen, België I135745
17 Benie, Petrus  18 July 1807Antwerpen, Antwerpen, België I290005
18 Blommaert, Octavia Josephina  22 May 1895Antwerpen, Antwerpen, België I297493
19 de Boer, Dirk Jan Heerkes  25 April 1843Antwerpen, Antwerpen, België I718488
20 Bokken, Josephus Leonardus  24 May 1877Antwerpen, Antwerpen, België I151311
21 Boom, Simon Joseph  08 January 1842Antwerpen, Antwerpen, België I89766
22 de Borger, Joannes Henricus  About 1889Antwerpen, Antwerpen, België I600023
23 Bosschaert, Catharine  24 October 1771Antwerpen, Antwerpen, België I292378
24 Bouwmeester, Frederik Christiaan  31 October 1885Antwerpen, Antwerpen, België I487434
25 Bouwmeester, Ludovicus Adolphus  09 December 1882Antwerpen, Antwerpen, België I487435
26 Brant, Isabella  1591Antwerpen, Antwerpen, België I83493
27 Brassieur, Augustin  1747Antwerpen, Antwerpen, België I575328
28 Breugelmans, Antonius Joannes Josephus  13 July 1866Antwerpen, Antwerpen, België I293126
29 Breugelmans, Barbara Agnes  About 1830Antwerpen, Antwerpen, België I293121
30 Breugelmans, Barbara Agnes  17 December 1857Antwerpen, Antwerpen, België I293122
31 Breugelmans, Catharina  28 July 1852Antwerpen, Antwerpen, België I293132
32 Breugelmans, Emilia Juliette  18 February 1895Antwerpen, Antwerpen, België I293137
33 Breugelmans, Eugéne Joseph  12 March 1859Antwerpen, Antwerpen, België I293123
34 Breugelmans, Jean Joseph  1821Antwerpen, Antwerpen, België I293120
35 Breugelmans, Joanna  27 April 1862Antwerpen, Antwerpen, België I293125
36 Breugelmans, Joannes Baptista  26 May 1860Antwerpen, Antwerpen, België I293124
37 Breugelmans, Joannes Baptista Franciscus  25 August 1864Antwerpen, Antwerpen, België I293114
38 Breugelmans, Joannes Josephus  21 September 1822Antwerpen, Antwerpen, België I293113
39 Breugelmans, Josephus Ludovicus  15 June 1873Antwerpen, Antwerpen, België I293127
40 Breugelmans, Ludovicus Josephus  15 June 1854Antwerpen, Antwerpen, België I293128
41 Breugelmans, Maria Bertha  03 March 1877Antwerpen, Antwerpen, België I293115
42 Breugelmans, Martin Joseph  09 February 1818Antwerpen, Antwerpen, België I293118
43 Breugelmans, Martinus Josephus  22 January 1856Antwerpen, Antwerpen, België I293129
44 Breugelmans, Thomas François  05 February 1792Antwerpen, Antwerpen, België I293116
45 Breugelmans, Virginia Isabella  23 January 1868Antwerpen, Antwerpen, België I293131
46 van den Broeck, Paul Norbert  18 September 1904Antwerpen, Antwerpen, België I296378
47 Broers, Abarham  1704Antwerpen, Antwerpen, België I499369
48 Broers, Abarham  1706Antwerpen, Antwerpen, België I499130
49 Broers, Aegidius  27 March 1660Antwerpen, Antwerpen, België I637189
50 Broers, Agnes Winina  30 May 1815Antwerpen, Antwerpen, België I640904
51 Broers, Agnes Winina  18 July 1821Antwerpen, Antwerpen, België I640901
52 Broers, Anna Catharina  25 January 1662Antwerpen, Antwerpen, België I495630
53 Broers, Anna Catharina  1699Antwerpen, Antwerpen, België I499371
54 Broers, Anna Catharina Theresia  1726Antwerpen, Antwerpen, België I499132
55 Broers, Carolus Josephus  02 March 1823Antwerpen, Antwerpen, België I640899
56 Broers, Catharina  30 March 1655Antwerpen, Antwerpen, België I495620
57 Broers, Catharina  19 May 1685Antwerpen, Antwerpen, België I495637
58 Broers, Elisabeth  09 December 1827Antwerpen, Antwerpen, België I640907
59 Broers, Elisabeth Catharina  1701Antwerpen, Antwerpen, België I499370
60 Broers, Emerentina  1697Antwerpen, Antwerpen, België I499372
61 Broers, Gerardus  20 July 1668Antwerpen, Antwerpen, België I497834
62 Broers, Gillis  28 October 1622Antwerpen, Antwerpen, België I495604
63 Broers, Jacobus  1695Antwerpen, Antwerpen, België I499373
64 Broers, Jacobus  1725Antwerpen, Antwerpen, België I499374
65 Broers, Jean Charles  12 May 1819Antwerpen, Antwerpen, België I640905
66 Broers, Joannes  20 July 1668Antwerpen, Antwerpen, België I497923
67 Broers, Johannes Baptist  18 October 1686Antwerpen, Antwerpen, België I495644
68 Broers, Leonardus  18 December 1890Antwerpen, Antwerpen, België I640866
69 Broers, Maria  06 January 1657Antwerpen, Antwerpen, België I498032
70 Broers, Maria Antoinetta  18 March 1813Antwerpen, Antwerpen, België I640903
71 Broers, Maria Francisca  18 October 1686Antwerpen, Antwerpen, België I495656
72 Broers, Petrus Joannes  09 January 1825Antwerpen, Antwerpen, België I640897
73 Brosens, Elisabeth  04 May 1872Antwerpen, Antwerpen, België I298862
74 Brouckaers, Josephus Theodorus  27 January 1821Antwerpen, Antwerpen, België I640902
75 Brouwer, Jan  04 April 1823Antwerpen, Antwerpen, België I215144
76 Brouwers, Hendrik Jan  02 June 1899Antwerpen, Antwerpen, België I726692
77 Brouwers, Henriette  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I730171
78 Brouwers, Josephus Martinus Joannes  16 February 1863Antwerpen, Antwerpen, België I134045
79 Brouwers, Odile Hubertina Maria  03 February 1906Antwerpen, Antwerpen, België I726693
80 de Bruijne, Madeleine Josepha Anna Maria  19 March 1885Antwerpen, Antwerpen, België I334611
81 Bul, Johanna  04 May 1883Antwerpen, Antwerpen, België I693864
82 van den Bunk, Johanna Christina  Approximately 1780Antwerpen, Antwerpen, België I77910
83 de Carpentier, Pieter  19 February 1586Antwerpen, Antwerpen, België I253196
84 Carrewijn, Jean Baptiste  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I539608
85 Charmant, Anna Maria  26 September 1824Antwerpen, Antwerpen, België I122237
86 Charmant, Ludovicus  01 October 1826Antwerpen, Antwerpen, België I137110
87 Charmant, Petrus Johannes  16 October 1828Antwerpen, Antwerpen, België I137111
88 Claessens, Joanna  Approximately 1775Antwerpen, Antwerpen, België I292406
89 Claessens, Rosalia Henrica  26 June 1908Antwerpen, Antwerpen, België I297593
90 Cleiren, Catharina Cecilia Helena Albertina  30 January 1868Antwerpen, Antwerpen, België I288914
91 Cleiren, Petrus Josephus Gustavus  12 February 1869Antwerpen, Antwerpen, België I292287
92 de Clerck, Ludovica Maria de Clerck  About 1855Antwerpen, Antwerpen, België I525933
93 Clerx, Albertus  29 November 1903Antwerpen, Antwerpen, België I134520
94 Clerx, Cornelius  08 November 1905Antwerpen, Antwerpen, België I134521
95 Clerx, Gustavus  13 August 1900Antwerpen, Antwerpen, België I134519
96 Clerx, Josephus  30 December 1887Antwerpen, Antwerpen, België I134509
97 Clerx, Leopoldine Catharina  24 July 1899Antwerpen, Antwerpen, België I134517
98 Clerx, Maria Ludovica  05 December 1906Antwerpen, Antwerpen, België I134522
99 Clerx, Petrus Henricus  06 September 1878Antwerpen, Antwerpen, België I134508
100 Coppieters, Albertina Gerardina  19 November 1887Antwerpen, Antwerpen, België I134512
101 Coppieters, Petrus Cesar  18 August 1885Antwerpen, Antwerpen, België I134511
102 Cornet, Alphonse Jules Pierre  01 July 1892Antwerpen, Antwerpen, België I136666
103 Crab, Jan Jaak Maria  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I296373
104 Craen, Gullielmus  22 February 1831Antwerpen, Antwerpen, België I640703
105 Craen, Joannes Franciscus  1793Antwerpen, Antwerpen, België I499378
106 Craen, Petrus Josephus  1771Antwerpen, Antwerpen, België I499377
107 Crauwels, Maria  About 1621Antwerpen, Antwerpen, België I500452
108 Crespa, Rachel  1696Antwerpen, Antwerpen, België I118605
109 Cuypers, Henrica Leonia  30 May 1913Antwerpen, Antwerpen, België I657839
110 Deckers, Eduard Maria  20 November 1863Antwerpen, Antwerpen, België I293135
111 Deckers, Joanna Maria Petronella  30 April 1870Antwerpen, Antwerpen, België I694375
112 Delfontaine, Antonia Martina Johanna Maria  07 November 1757Antwerpen, Antwerpen, België I443408
113 Deroij, Joannes Cornelius  11 December 1802Antwerpen, Antwerpen, België I290481
114 Dickens, Aert de Jonge Jacobus Servaes Servati  About 1600Antwerpen, Antwerpen, België I497343
115 Dierckx, Anna  About 1895Antwerpen, Antwerpen, België I493098
116 van Diest, Georges Amand  02 August 1913Antwerpen, Antwerpen, België I728341
117 van Diest, Simone Marie Alois Catherine  07 May 1917Antwerpen, Antwerpen, België I372589
118 Dik, Roelof  Approximately 1854Antwerpen, Antwerpen, België I480723
119 Dils, Maria  21 August 1893Antwerpen, Antwerpen, België I298846
120 Dor, Adrien Joseph  31 October 1801Antwerpen, Antwerpen, België I292825
121 Dor, Matthieu  31 August 1806Antwerpen, Antwerpen, België I292829
122 Dore, Joannes Jacobus Ludovicus  1853Antwerpen, Antwerpen, België I487682
123 Dorsemagen, Marguerite Francisca Carola  05 February 1909Antwerpen, Antwerpen, België I372598
124 Durinck, Cornelia Prudentia  About 1902Antwerpen, Antwerpen, België I664512
125 van Eijndhoven, Franciscus Carolus Benedictus  30 September 1787Antwerpen, Antwerpen, België I338139
126 van Eijndhoven, Franciscus Josephus Antonius  03 February 1814Antwerpen, Antwerpen, België I338138
127 Encker, Magdalena  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I503863
128 Engelsman, Jeanne Ottes  Approximately 1819Antwerpen, Antwerpen, België I202272
129 of England, Lionel  29 November 1338Antwerpen, Antwerpen, België I97455
130 Erkens, Jacobus Henricus Hubertus  1906Antwerpen, Antwerpen, België I767297
131 van Eschbroeck, Elisa Philomena  11 September 1879Antwerpen, Antwerpen, België I134518
132 Feijen, Gerardus  1766Antwerpen, Antwerpen, België I757919
133 Feijen, Johannes Baptist Martinus  09 April 1797Antwerpen, Antwerpen, België I757921
134 le Fever, Marie Cathérine Josephine  26 March 1807Antwerpen, Antwerpen, België I620917
135 Fourment, Helene  1614Antwerpen, Antwerpen, België I83524
136 Franken, Petronella Jacoba  1881Antwerpen, Antwerpen, België I332349
137 Fret, Maria Theresia  03 March 1793Antwerpen, Antwerpen, België I640702
138 van Gaal, Brenda  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I744565
139 van Gastel, Constantijn Matheus  05 August 1901Antwerpen, Antwerpen, België I135610
140 van Geertruijen, Melania Maria Catharina  About 1824Antwerpen, Antwerpen, België I525530
141 van Genechten, Prof. Mr. Robert  25 October 1895Antwerpen, Antwerpen, België I430975
142 Gerrits, Jan  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I417596
143 Gerstmans, Theresia  07 April 1867Antwerpen, Antwerpen, België I297051
144 Gimbrere, Jean François  30 January 1814Antwerpen, Antwerpen, België I286990
145 Gogo, Anna Isabella Francisca  30 August 1760Antwerpen, Antwerpen, België I292380
146 Gogo, Anna Maria  10 June 1751Antwerpen, Antwerpen, België I293016
147 Gogo, Christianus Cornelius  30 December 1758Antwerpen, Antwerpen, België I293022
148 Gogo, Daniel  13 January 1754Antwerpen, Antwerpen, België I293020
149 Gogo, Elias  21 December 1717Antwerpen, Antwerpen, België I293009
150 Gogo, Elias Joannes Jacobus  15 January 1753Antwerpen, Antwerpen, België I293017
151 Gogo, Henricus  25 November 1719Antwerpen, Antwerpen, België I293010
152 Gogo, Isabella  18 August 1713Antwerpen, Antwerpen, België I293007
153 Gogo, Jacobus  30 January 1716Antwerpen, Antwerpen, België I292827
154 Gogo, Jacobus Antonius Josephus  13 June 1765Antwerpen, Antwerpen, België I293024
155 Gogo, Jacobus Josephus  09 January 1755Antwerpen, Antwerpen, België I293023
156 Gogo, Joanna  05 February 1709Antwerpen, Antwerpen, België I293005
157 Gogo, Joanna Catharina  14 March 1747Antwerpen, Antwerpen, België I293015
158 Gogo, Joanna Maria  02 September 1711Antwerpen, Antwerpen, België I293006
159 Gogo, Joanna Maria  13 February 1723Antwerpen, Antwerpen, België I293012
160 Gogo, Joannes Baptista  16 June 1721Antwerpen, Antwerpen, België I293011
161 Gogo, Joannes Baptista  13 January 1754Antwerpen, Antwerpen, België I293018
162 Gogo, Maria Catharina  23 November 1726Antwerpen, Antwerpen, België I293013
163 Gogo, Petrus Josephus Franciscus  17 March 1757Antwerpen, Antwerpen, België I293021
164 de Graef, Jeanne Albert Pauline  17 September 1912Antwerpen, Antwerpen, België I344738
165 de Graef, Maria Augustina  20 March 1911Antwerpen, Antwerpen, België I344758
166 le Grelle, Francois  07 August 1895Antwerpen, Antwerpen, België I740390
167 le Grelle, Graaf Gerardus Aloijsius Maria Josephus Augustus  22 April 1848Antwerpen, Antwerpen, België I560336
168 le Grelle, Grabriella Augusta Louisa Anna Maria  15 April 1884Antwerpen, Antwerpen, België I724729
169 le Grelle, Graaf Maximilianus Joannes Baptista Gerardus Maria Josephus  03 December 1881Antwerpen, Antwerpen, België I724689
170 le Grelle, Oscar  14 March 1861Antwerpen, Antwerpen, België I740323
171 le Grelle, Stanislas  21 February 1827Antwerpen, Antwerpen, België I740290
172 van de Griendt, Sophia Henrica  14 April 1838Antwerpen, Antwerpen, België I577488
173 van Groeningen, Albertus  29 March 1792Antwerpen, Antwerpen, België I292403
174 van Groeningen, Elisabetha Antonia  14 October 1794Antwerpen, Antwerpen, België I293619
175 van Groeningen, Franciscus  1816Antwerpen, Antwerpen, België I293583
176 van Groeningen, Gerardus  1838Antwerpen, Antwerpen, België I293585
177 van Groeningen, Helena  03 January 1790Antwerpen, Antwerpen, België I293618
178 van Groeningen, Helena  12 January 1836Antwerpen, Antwerpen, België I291715
179 van Groeningen, Joannes Franciscus  06 December 1754Antwerpen, Antwerpen, België I292416
180 van Groeningen, Waltherus Franciscus  26 November 1787Antwerpen, Antwerpen, België I293616
181 de Groot, Rosa  31 August 1921Antwerpen, Antwerpen, België I648109
182 de Haan, Adrien Gerard de Haan  About 1821Antwerpen, Antwerpen, België I784165
183 de Haen, Johannes  03 March 1649Antwerpen, Antwerpen, België I336317
184 van Haeren, Maria Elisabeth Henrietta  29 October 1896Antwerpen, Antwerpen, België I701206
185 Halberstadt, Aletta Albertine  14 December 1882Antwerpen, Antwerpen, België I474424
186 Hartmans, Wilhelmus  10 April 1765Antwerpen, Antwerpen, België I416820
187 Hartog, Rosalia  1831Antwerpen, Antwerpen, België I596495
188 Hartog, Theresia  1843Antwerpen, Antwerpen, België I596488
189 Hereijgers, Elisabeth Joanna  22 October 1898Antwerpen, Antwerpen, België I254491
190 Heremans, Theresia Cecilia  29 August 1758Antwerpen, Antwerpen, België I338142
191 van Herp, Ludovicus Cornelius  About 1901Antwerpen, Antwerpen, België I608771
192 van Herp, Theodorus  About 1898Antwerpen, Antwerpen, België I608781
193 Hertogs, Maria Theresia  13 December 1889Antwerpen, Antwerpen, België I742238
194 de Hondt, Maria Theresia  29 June 1873Antwerpen, Antwerpen, België I161750
195 Hoogeveen, Augustina Fredrica Carolina  1825Antwerpen, Antwerpen, België I354703
196 van Hoogstraten, Dirk  1596Antwerpen, Antwerpen, België I369770
197 van Hoogstraten, François  About 1545Antwerpen, Antwerpen, België I369787
198 van Hoogstraten, Jan  1568Antwerpen, Antwerpen, België I369785
199 d' Hulst, Josephine Theresia  26 June 1806Antwerpen, Antwerpen, België I363969
200 Jacobs, Marguerite  10 May 1901Antwerpen, Antwerpen, België I740391
201 Janssen, Henricus Franciscus  About 1893Antwerpen, Antwerpen, België I484464
202 Jiskoot, Pieter  17 June 1911Antwerpen, Antwerpen, België I72863
203 Joosens, Maria Ludovica  07 October 1880Antwerpen, Antwerpen, België I297538
204 Joosten, Solange Louisa Paula  15 April 1924Antwerpen, Antwerpen, België I134526
205 Jurgens, Elisabeth Henriette Maria  13 July 1906Antwerpen, Antwerpen, België I701216
206 Jurgens, Nelly Francisca Maria  22 July 1903Antwerpen, Antwerpen, België I702110
207 Kerkenaar, Alexis Simon  29 December 1812Antwerpen, Antwerpen, België I532882
208 Kok, Ettje  18 September 1812Antwerpen, Antwerpen, België I636717
209 Kranendonk, Johannes  1861Antwerpen, Antwerpen, België I597578
210 Krutwig, Bertha  01 December 1878Antwerpen, Antwerpen, België I350585
211 van der Laak, Adrianus Antonius  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I639682
212 Lambeau, Desitertus Remigius  24 January 1899Antwerpen, Antwerpen, België I298619
213 de Lathouwer, Maria Joanna  09 May 1852Antwerpen, Antwerpen, België I296366
214 Lauwers, Anna Maria  09 May 1800Antwerpen, Antwerpen, België I292401
215 van Lawick van Pabst, Jhr. Diderik Jan Anthonie Albertus  About 1828Antwerpen, Antwerpen, België I641258
216 de Leij, Anna Catharina  1764Antwerpen, Antwerpen, België I499376
217 de Leij, Franciscus  1726Antwerpen, Antwerpen, België I499133
218 de Leon, Sara  1643Antwerpen, Antwerpen, België I119978
219 van Lochum, Margarita  About 1610Antwerpen, Antwerpen, België I583460
220 Loriot, Joannes Alphonsus Napoleon  04 May 1861Antwerpen, Antwerpen, België I136672
221 Lukkien, Kristiaan Karolus  Approximately 1896Antwerpen, Antwerpen, België I443096
222 Mandinger, Adam  About 1725Antwerpen, Antwerpen, België I639445
223 Matthijssen, Rosalia Petronella  21 January 1884Antwerpen, Antwerpen, België I660342
224 Maus, Marie Hubertine Hyacinthe  30 January 1840Antwerpen, Antwerpen, België I466335
225 Meeus, Adolphe Joseph Pierre Hubert  25 October 1834Antwerpen, Antwerpen, België I620699
226 Meeus, Pierre François Jean  22 October 1792Antwerpen, Antwerpen, België I620916
227 Melis, Anne Marie  1794Antwerpen, Antwerpen, België I7448
228 van der Meulen, Theresia Anna Wilhelmina  28 August 1819Antwerpen, Antwerpen, België I361409
229 van Migem, Berthe Elisabeth Joanna  1861Antwerpen, Antwerpen, België I562989
230 Moret, Jacques Francois  About 1600Antwerpen, Antwerpen, België I758401
231 Mortelmans, Anna Maria  24 May 1856Antwerpen, Antwerpen, België I290293
232 Mortelmans, Augusta Florentina Maria  08 October 1893Antwerpen, Antwerpen, België I291725
233 Mortelmans, Franciscus Eduardus  28 September 1857Antwerpen, Antwerpen, België I296387
234 Mortelmans, Jan Carolus  07 February 1861Antwerpen, Antwerpen, België I290308
235 Mortelmans, Joseph Léon Clément  12 September 1897Antwerpen, Antwerpen, België I291736
236 Mortelmans, Ludovicus Joannes  18 January 1868Antwerpen, Antwerpen, België I288913
237 Mortelmans, Maria Helena Ludovica Albertina  20 April 1890Antwerpen, Antwerpen, België I290226
238 Mozes, Bertha  17 May 1892Antwerpen, Antwerpen, België I28466
239 Muller, Gaston Corneel Carolina  06 March 1910Antwerpen, Antwerpen, België I296383
240 Muskeijn, Josepha Jacoba  17 July 1798Antwerpen, Antwerpen, België I573315
241 Mutsaarts, Elisa Isidora Antonia  29 March 1870Antwerpen, Antwerpen, België I436509
242 Mutsaarts, Joseph Mathilde Arthur  About 1877Antwerpen, Antwerpen, België I621194
243 Nahon, Alice  16 August 1896Antwerpen, Antwerpen, België I556848
244 Nanninga, Hermannus  About 1871Antwerpen, Antwerpen, België I75899
245 von Nassau Dillenburg, Charlotte Flandria  1579Antwerpen, Antwerpen, België I83541
246 Nelis, Joanna  02 February 1739Antwerpen, Antwerpen, België I293580
247 van Nereaux, Clémence  07 April 1893Antwerpen, Antwerpen, België I292308
248 Neteson van Ingen, Cornelia Agatha  About 1826Antwerpen, Antwerpen, België I190103
249 Noij, Chritina Coleta  18 March 1831Antwerpen, Antwerpen, België I81850
250 Noij, Elisabeth Chr  07 December 1838Antwerpen, Antwerpen, België I81869
251 Noij, Joanna Josepha  09 January 1835Antwerpen, Antwerpen, België I82006
252 Noij, Ludovica Joanna  10 October 1836Antwerpen, Antwerpen, België I82075
253 Noij, Ludovicus Mich  09 March 1841Antwerpen, Antwerpen, België I82076
254 Noij, Maria Josepha  27 March 1833Antwerpen, Antwerpen, België I82093
255 van Noten, Julia  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I622081
256 van Nuffelen, Louis Felix Antoinette  15 July 1926Antwerpen, Antwerpen, België I134534
257 Oddaers, Johannes Franciscus  22 October 1797Antwerpen, Antwerpen, België I719130
258 Oedenkoven, Maria Josephina  29 August 1825Antwerpen, Antwerpen, België I407576
259 Oeijen, Emmanuela Ludovica Francisca  25 December 1856Antwerpen, Antwerpen, België I361391
260 d' Or, Catherine Petronille  13 November 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292376
261 von Oranje Nassau, Catharina Belgica  1578Antwerpen, Antwerpen, België I83540
262 von Oranje Nassau, Charlotte Brabantina  1580Antwerpen, Antwerpen, België I83542
263 von Oranje Nassau, Emilia Secunda Antwerpiana  1581Antwerpen, Antwerpen, België I97972
264 van Ostaijen, Leopoldus Andreas  22 February 1896Antwerpen, Antwerpen, België I557247
265 Oxé, Henri Ferdinand Hugo  About 1875Antwerpen, Antwerpen, België I733489
266 Palant, Joannes Baptist  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I494157
267 van den Panhuijsen, Catharina  09 November 1783Antwerpen, Antwerpen, België I338140
268 Passchael, Andreas Henricus  25 May 1879Antwerpen, Antwerpen, België I298861
269 Passchael, Appolinia Henrica  08 April 1900Antwerpen, Antwerpen, België I298620
270 Paternostre, Emma Elisabeth Joanna Maria  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I545828
271 Pijpelincx, Maria  1538Antwerpen, Antwerpen, België I83428
272 de Pinto, Dona VIolante Rachel Abraham  1629Antwerpen, Antwerpen, België I119502
273 de Pinto, Jacob Abraham  1630Antwerpen, Antwerpen, België I120286
274 de Pinto, Jacob Mozes  1674Antwerpen, Antwerpen, België I119539
275 de Pinto, Rodrigo Alvares  1636Antwerpen, Antwerpen, België I119528
276 Prisse, Edouard Henri  01 January 1876Antwerpen, Antwerpen, België I410650
277 Prisse, Baron Mr Willem Louis François  22 November 1880Antwerpen, Antwerpen, België I195627
278 van Put, Marcel August  03 May 1910Antwerpen, Antwerpen, België I599189
279 Quiros da Silva, Abraham  1703Antwerpen, Antwerpen, België I120568
280 Reilland, Maria Leonia  1874Antwerpen, Antwerpen, België I128638
281 Remes, Ludovica Maria  08 August 1886Antwerpen, Antwerpen, België I297614
282 Ribeira, Ines Lopes  1592Antwerpen, Antwerpen, België I119526
283 van Rijn, Rosa Antonia  1898Antwerpen, Antwerpen, België I753306
284 Robbers, Francina Alida  1903Antwerpen, Antwerpen, België I587124
285 de Roij, Carolina Josephina Petronella  17 October 1855Antwerpen, Antwerpen, België I292823
286 de Roij, Catharina Louisa Gabriella  22 December 1919Antwerpen, Antwerpen, België I290648
287 de Roij, Constant Jan Corneel  05 September 1851Antwerpen, Antwerpen, België I290503
288 de Roij, Constantinus Franciscus Gabriel  24 September 1878Antwerpen, Antwerpen, België I292156
289 de Roij, Eugenia Catharina Gabriella  25 January 1882Antwerpen, Antwerpen, België I290669
290 de Roij, Gabriel  08 July 1853Antwerpen, Antwerpen, België I290227
291 de Roij, Joannes Andreas Maria  15 August 1887Antwerpen, Antwerpen, België I290225
292 de Roij, Josephina Antonia Henrica  19 March 1884Antwerpen, Antwerpen, België I290681
293 de Roij, Louis Armand Albert  28 August 1917Antwerpen, Antwerpen, België I289637
294 de Roij, Maria Gabriella Augusta Louisa  21 December 1921Antwerpen, Antwerpen, België I290659
295 de Roij, Maria Hendrika Joanna  22 June 1894Antwerpen, Antwerpen, België I290692
296 de Roij, Marie Elisabeth  28 April 1804Antwerpen, Antwerpen, België I292816
297 de Roij, Marie Thérése  26 April 1806Antwerpen, Antwerpen, België I292815
298 de Roij, Marie Thérése Cornélie  22 September 1808Antwerpen, Antwerpen, België I292368
299 de Roij, Simonne Maria Hyppolite  26 July 1924Antwerpen, Antwerpen, België I290637
300 Rombouts, Elisabetha Theresia Antonia  18 April 1859Antwerpen, Antwerpen, België I293133
301 van Roosmalen, Hermanus Adrianus  18 February 1905Antwerpen, Antwerpen, België I487062
302 Rosenboom, Jan Hendrik  23 November 1886Antwerpen, Antwerpen, België I260775
303 Rouwvis, Catharina  1765Antwerpen, Antwerpen, België I757920
304 Rubens, Albert  June 1614Antwerpen, Antwerpen, België I83500
305 Rubens, Clara Johanna  1632Antwerpen, Antwerpen, België I83526
306 Rubens, Clara Serena  1611Antwerpen, Antwerpen, België I83498
307 Rubens, Frans  1633Antwerpen, Antwerpen, België I83527
308 Rubens, Isabella Helena  1635Antwerpen, Antwerpen, België I83528
309 Rubens, Nicolaas  March 1618Antwerpen, Antwerpen, België I83501
310 Rubens, Peter Paul  1636Antwerpen, Antwerpen, België I83529
311 Saenen, Anna Carolina  13 August 1876Antwerpen, Antwerpen, België I296368
312 Saenen, Armand Pieter Maria  21 June 1907Antwerpen, Antwerpen, België I296382
313 Saenen, Eduard Jan  03 March 1925Antwerpen, Antwerpen, België I297560
314 Saenen, Elza Maria Louisa  02 May 1908Antwerpen, Antwerpen, België I296375
315 Saenen, Franciscus VIctor  26 December 1905Antwerpen, Antwerpen, België I297545
316 Saenen, Frans Jan Baptist  30 December 1854Antwerpen, Antwerpen, België I296360
317 Saenen, Frederik Jacob Josephina  11 October 1944Antwerpen, Antwerpen, België I297563
318 Saenen, Joanna Josephina Ludovica  17 April 1906Antwerpen, Antwerpen, België I296380
319 Saenen, Josephus  27 May 1850Antwerpen, Antwerpen, België I296359
320 Saenen, Ludovicus Josephus Maria  13 August 1881Antwerpen, Antwerpen, België I296372
321 Saenen, Marie Henrica Hortensia  02 May 1859Antwerpen, Antwerpen, België I296362
322 Saenen, Micheline Antoinette Josephine  03 February 1935Antwerpen, Antwerpen, België I296385
323 Saenen, NN  27 December 1923Antwerpen, Antwerpen, België I297615
324 Saenen, Norbertina  26 February 1862Antwerpen, Antwerpen, België I296363
325 Saenen, Petrus Carolus Josephus  15 May 1879Antwerpen, Antwerpen, België I296371
326 Saenen, Philomena Josephina  12 January 1857Antwerpen, Antwerpen, België I296361
327 Saenen, Regina Cornelia  26 April 1875Antwerpen, Antwerpen, België I296367
328 Saenen, Robertus Josephus Irma  02 May 1908Antwerpen, Antwerpen, België I296376
329 Saenen, Theophilis Henricus  13 May 1902Antwerpen, Antwerpen, België I297544
330 Saenen, Theresia Joanna  09 August 1922Antwerpen, Antwerpen, België I297559
331 Schellens, Anna Maria Theresia  16 August 1829Antwerpen, Antwerpen, België I640898
332 Schermer, Petrus Joannes Amatus  11 January 1866Antwerpen, Antwerpen, België I193982
333 Schermer, Simon Joseph  18 February 1830Antwerpen, Antwerpen, België I193980
334 Schevensteen, Maria Joanna  18 August 1828Antwerpen, Antwerpen, België I640900
335 Schoonbeek, Geesiena  1823Antwerpen, Antwerpen, België I213646
336 Schroeder, Louis Johan Hubert  04 April 1900Antwerpen, Antwerpen, België I66582
337 Schutte, Fenna  Approximately 1879Antwerpen, Antwerpen, België I686685
338 Seidel, Carolus Bernardus  24 March 1859Antwerpen, Antwerpen, België I296386
339 Sermon, Elisabeth Emile Grabrielle  30 April 1930Antwerpen, Antwerpen, België I732032
340 Sijmens, Magdalena  1595Antwerpen, Antwerpen, België I125004
341 Sikkens, Cornelius  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I435765
342 Slachmolen, Anna Catharina  About 1798Antwerpen, Antwerpen, België I495854
343 Smit, Catharina  Approximately 1906Antwerpen, Antwerpen, België I685078
344 Smit, Trientje Frouwke  Approximately 1904Antwerpen, Antwerpen, België I685077
345 Sneijers, August Carolus  23 February 1898Antwerpen, Antwerpen, België I297081
346 van Son, Aloijsius Franciscus Josephus Joanna  About 1890Antwerpen, Antwerpen, België I742347
347 Speelman, Joannes  1883Antwerpen, Antwerpen, België I600539
348 Steenberghe, Sophronie Ghislaine  12 October 1820Antwerpen, Antwerpen, België I336521
349 Storms, Gerardus Eugenius Josephus Cornelis  09 July 1894Antwerpen, Antwerpen, België I649790
350 van Stratum, Bruid:SophieElisa Maria Anna  18 October 1884Antwerpen, Antwerpen, België I713309
351 van Stratum, Olivarius Ferdinandus Justus Hubertus Maria  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I441000
352 Stulemeijer, Anna Maria Wilhelmina Hubertin  21 May 1911Antwerpen, Antwerpen, België I124674
353 Stulemeijer, Gabrielle Marie Hubertine Ghislaine  12 March 1910Antwerpen, Antwerpen, België I485250
354 Suijkerbuijck, Maria Ludovica Francisca  10 August 1892Antwerpen, Antwerpen, België I296784
355 de Swert, Rosalia Augusta Maria  03 September 1901Antwerpen, Antwerpen, België I673036
356 Torriaen, Anna Theresia  1695Antwerpen, Antwerpen, België I499131
357 Tournoij, Josephus Ludovicus  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I336315
358 Trompetter, Catharina  05 October 1896Antwerpen, Antwerpen, België I88757
359 van Tuijckom, Louisa Albertina Paulina  23 January 1899Antwerpen, Antwerpen, België I297583
360 Uijterhoeven, Livinus Maria Napoleon  30 April 1906Antwerpen, Antwerpen, België I297175
361 van Valckenburg, Elisabeth  1579Antwerpen, Antwerpen, België I436808
362 Vanden Bosch, Cornelie Maria  29 March 1790Antwerpen, Antwerpen, België I293117
363 Vandeperre, Alice  22 January 1923Antwerpen, Antwerpen, België I296534
364 Vanhouche, Cl  08 January 1913Antwerpen, Antwerpen, België I656776
365 Vaz Dias, Arnold  22 February 1914Antwerpen, Antwerpen, België I28604
366 van der Ven, Maria Clasina Lucia  24 April 1914Antwerpen, Antwerpen, België I637157
367 Verachtert, Maria  31 January 1898Antwerpen, Antwerpen, België I297557
368 Verbaenen, Alphonsus Martinus  30 December 1899Antwerpen, Antwerpen, België I297587
369 Verbaenen, Carolus Ludovicus  09 January 1901Antwerpen, Antwerpen, België I298844
370 Verbelen, Maria Ludoviva Joanna  27 July 1858Antwerpen, Antwerpen, België I781713
371 Verbruggen, Elisabeth Maria  30 November 1837Antwerpen, Antwerpen, België I587084
372 Verheijden, John  31 May 1896Antwerpen, Antwerpen, België I297628
373 Verhoestraete, Maria Mathilda  25 August 1888Antwerpen, Antwerpen, België I396602
374 Verhoeven, Maria Cornelia Celina  07 September 1863Antwerpen, Antwerpen, België I715587
375 Verhulsen, Ludovica Maria Joanna  12 January 1896Antwerpen, Antwerpen, België I577040
376 Vermeeren, Joannes Baptista  Approximately 1832Antwerpen, Antwerpen, België I278737
377 Verschure, Johannes Henricus Wilhelmus  31 January 1899Antwerpen, Antwerpen, België I746772
378 Verstraete, Maria Theresia Henriette  Approximately 1792Antwerpen, Antwerpen, België I412899
379 Vervloet, Maria  About 1863Antwerpen, Antwerpen, België I292427
380 Vervloet Williame, Henricus Franciscus  10 August 1883Antwerpen, Antwerpen, België I292428
381 Vijt, Alex  08 February 1935Antwerpen, Antwerpen, België I291030
382 Vijt, Hippolyte  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I291747
383 Vijt, Michel  19 September 1940Antwerpen, Antwerpen, België I291062
384 Vijt, Raymond  25 December 1902Antwerpen, Antwerpen, België I291019
385 Villegas, Maria Antonia  26 August 1880Antwerpen, Antwerpen, België I296379
386 Visschers, Jacoba Arnoldina  01 March 1915Antwerpen, Antwerpen, België I382540
387 de Vree, Freddy  03 October 1939Antwerpen, Antwerpen, België I390054
388 van Waesberge, Jan  1556Antwerpen, Antwerpen, België I434851
389 Waesberghe, Franciscus Josephus Ludovicus Maria  About 1869Antwerpen, Antwerpen, België I648748
390 Wagemans, Catharina  22 November 1801Antwerpen, Antwerpen, België I292404
391 Walen, Janneke  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I369786
392 Weerdts, Hubertus Delphina  31 December 1892Antwerpen, Antwerpen, België I297586
393 Wijbrands, Wiebren  07 July 1883Antwerpen, Antwerpen, België I366940
394 van Wijck, Catherine  13 June 1793Antwerpen, Antwerpen, België I292430
395 van Wijnbergen, Baronesse Everdina Huberte  27 September 1819Antwerpen, Antwerpen, België I191476
396 van de Wijnckel, Maria Adolphina Rosa Henriette  19 September 1908Antwerpen, Antwerpen, België I297631
397 Willame, Catherine Isabelle Joséphe  25 June 1799Antwerpen, Antwerpen, België I292923
398 Willame, Daniel Josephus  27 January 1795Antwerpen, Antwerpen, België I293197
399 Willame, Egide Joseph Charles  05 October 1800Antwerpen, Antwerpen, België I292824
400 Willame, Maria Josepha  27 January 1795Antwerpen, Antwerpen, België I293198
401 Willame, Petrus Josephus  27 December 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292375
402 Willame, Pierre Eugéne Joseph  04 June 1819Antwerpen, Antwerpen, België I292817
403 Willemsens, Joseph  24 September 1844Antwerpen, Antwerpen, België I487380
404 Williame, Albertus Josephus  22 June 1881Antwerpen, Antwerpen, België I292850
405 Williame, Anna Maria  10 October 1864Antwerpen, Antwerpen, België I292299
406 Williame, Anna Theresia  14 April 1891Antwerpen, Antwerpen, België I292868
407 Williame, Anne Isabelle  18 October 1821Antwerpen, Antwerpen, België I292818
408 Williame, Carolus  21 November 1877Antwerpen, Antwerpen, België I292852
409 Williame, Catharina Francisca  30 August 1852Antwerpen, Antwerpen, België I290228
410 Williame, Catharina Maria Joannes  21 April 1889Antwerpen, Antwerpen, België I292870
411 Williame, Eduardus  30 April 1890Antwerpen, Antwerpen, België I292871
412 Williame, Eduardus Ludovicus  23 May 1894Antwerpen, Antwerpen, België I292301
413 Williame, Eugenia Eugenius  19 December 1896Antwerpen, Antwerpen, België I292875
414 Williame, Eugenius Joannes  23 December 1887Antwerpen, Antwerpen, België I292879
415 Williame, Eugenius Josephus Dymphna  14 December 1861Antwerpen, Antwerpen, België I292432
416 Williame, Eugenius Josephus Franciscus  01 December 1823Antwerpen, Antwerpen, België I292256
417 Williame, Franciscus Eugenius  01 February 1878Antwerpen, Antwerpen, België I292848
418 Williame, Henricus  01 October 1854Antwerpen, Antwerpen, België I292836
419 Williame, Henricus Emmanuel  04 September 1860Antwerpen, Antwerpen, België I292297
420 Williame, Henricus Joannes  04 June 1894Antwerpen, Antwerpen, België I292874
421 Williame, Jacobus Franciscus Josephus  15 May 1831Antwerpen, Antwerpen, België I292822
422 Williame, Joanna  15 December 1879Antwerpen, Antwerpen, België I292849
423 Williame, Joanna Eugenia  20 June 1856Antwerpen, Antwerpen, België I292837
424 Williame, Joanna Maria Sophia  23 April 1873Antwerpen, Antwerpen, België I292841
425 Williame, Joannes Baptista  12 February 1837Antwerpen, Antwerpen, België I292431
426 Williame, Joannes Franciscus Eugenius  29 March 1874Antwerpen, Antwerpen, België I292842
427 Williame, Joannes Josephus  09 May 1863Antwerpen, Antwerpen, België I292839
428 Williame, Josephus  30 August 1887Antwerpen, Antwerpen, België I292872
429 Williame, Josephus VIncentius  12 January 1851Antwerpen, Antwerpen, België I292835
430 Williame, Judocas  28 February 1879Antwerpen, Antwerpen, België I292845
431 Williame, Julius Henricus  15 February 1866Antwerpen, Antwerpen, België I292265
432 Williame, Ludovicus Henricus Maria  27 February 1892Antwerpen, Antwerpen, België I292873
433 Williame, Maria Coleta  24 July 1858Antwerpen, Antwerpen, België I292838
434 Williame, Maria Cornelia  20 September 1876Antwerpen, Antwerpen, België I292851
435 Williame, Maria Henrica Ludovica  05 July 1895Antwerpen, Antwerpen, België I292882
436 Williame, Maria Rosalia  06 October 1875Antwerpen, Antwerpen, België I292867
437 Williame, Petronella Josephina  12 June 1829Antwerpen, Antwerpen, België I292820
438 Williame, Petronella Mathildis  16 April 1886Antwerpen, Antwerpen, België I292880
439 Williame, Raymond  16 August 1926Antwerpen, Antwerpen, België I292270
440 Williame, Robertus Joannes Franciscus  16 June 1875Antwerpen, Antwerpen, België I292844
441 Williame, Virginia  30 April 1890Antwerpen, Antwerpen, België I292881
442 Williame, Wilhelmus  29 December 1825Antwerpen, Antwerpen, België I292819
443 Wolthuis, Rijkwert  April 1877Antwerpen, Antwerpen, België I403713
444 van Zeeland, Catharina  03 December 1827Antwerpen, Antwerpen, België I293140
445 van Zeeland, Emmanuel  21 March 1834Antwerpen, Antwerpen, België I293199
446 van Zeeland, Joanna  15 November 1825Antwerpen, Antwerpen, België I292257
447 van Zeeland, Joannes  11 July 1836Antwerpen, Antwerpen, België I292254
448 van Zeeland, Josephina  04 February 1841Antwerpen, Antwerpen, België I293200
449 van Zeeland, Maria  13 October 1838Antwerpen, Antwerpen, België I293201
450 van Zeeland, Maria-Hermina  23 July 1864Antwerpen, Antwerpen, België I292198
451 Zufang, Theodore Adolphe Stanislas Gerard  18 June 1899Antwerpen, Antwerpen, België I484467

Baptised

Matches 1 to 31 of 31

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Antoine, Anne Marie  30 December 1808Antwerpen, Antwerpen, België I193978
2 Broers, Abarham  14 March 1704Antwerpen, Antwerpen, België I499369
3 Broers, Abarham  29 May 1706Antwerpen, Antwerpen, België I499130
4 Broers, Anna Catharina  04 June 1699Antwerpen, Antwerpen, België I499371
5 Broers, Anna Catharina Theresia  06 November 1726Antwerpen, Antwerpen, België I499132
6 Broers, Elisabeth Catharina  09 November 1701Antwerpen, Antwerpen, België I499370
7 Broers, Emerentina  22 February 1697Antwerpen, Antwerpen, België I499372
8 Broers, Jacobus  27 January 1695Antwerpen, Antwerpen, België I499373
9 Broers, Jacobus  08 September 1725Antwerpen, Antwerpen, België I499374
10 Craen, Joannes Franciscus  18 February 1793Antwerpen, Antwerpen, België I499378
11 Craen, Petrus Josephus  14 March 1771Antwerpen, Antwerpen, België I499377
12 Cuypers, Henrica Leonia  08 June 1913Antwerpen, Antwerpen, België I657839
13 Fourment, Helene  01 April 1614Antwerpen, Antwerpen, België I83524
14 de Leij, Anna Catharina  28 May 1764Antwerpen, Antwerpen, België I499376
15 de Leij, Franciscus  06 November 1726Antwerpen, Antwerpen, België I499133
16 Melis, Anne Marie  19 July 1794Antwerpen, Antwerpen, België I7448
17 von Nassau Dillenburg, Charlotte Flandria  18 August 1579Antwerpen, Antwerpen, België I83541
18 von Oranje Nassau, Catharina Belgica  03 July 1578Antwerpen, Antwerpen, België I83540
19 von Oranje Nassau, Charlotte Brabantina  17 September 1580Antwerpen, Antwerpen, België I83542
20 von Oranje Nassau, Emilia Secunda Antwerpiana  09 December 1581Antwerpen, Antwerpen, België I97972
21 Pijpelincx, Maria  20 March 1538Antwerpen, Antwerpen, België I83428
22 de Pinto, Dona VIolante Rachel Abraham  11 December 1629Antwerpen, Antwerpen, België I119502
23 Rubens, Albert  05 June 1614Antwerpen, Antwerpen, België I83500
24 Rubens, Clara Johanna  18 January 1632Antwerpen, Antwerpen, België I83526
25 Rubens, Clara Serena  21 March 1611Antwerpen, Antwerpen, België I83498
26 Rubens, Frans  12 June 1633Antwerpen, Antwerpen, België I83527
27 Rubens, Isabella Helena  03 May 1635Antwerpen, Antwerpen, België I83528
28 Rubens, Nicolaas  23 March 1618Antwerpen, Antwerpen, België I83501
29 Rubens, Peter Paul  03 March 1636Antwerpen, Antwerpen, België I83529
30 Torriaen, Anna Theresia  10 March 1695Antwerpen, Antwerpen, België I499131
31 Vanhouche, Cl  08 January 1913Antwerpen, Antwerpen, België I656776

Died

Matches 1 to 237 of 237

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 d' Aes, Elisabeth  16 December 1981Antwerpen, Antwerpen, België I297601
2 Alberdingk Thijm, Catharina Maria  27 December 1883Antwerpen, Antwerpen, België I256381
3 Arntz, Lambertus Wilhelm Louis  12 October 1920Antwerpen, Antwerpen, België I417347
4 Arntz, Maria Aloysius Petrus  22 January 1947Antwerpen, Antwerpen, België I417384
5 te Baerts, Petronella  12 November 1860Antwerpen, Antwerpen, België I290492
6 Bakker, Jan  06 January 1901Antwerpen, Antwerpen, België I738538
7 Balsters, Klaas Geert  22 June 1827Antwerpen, Antwerpen, België I221899
8 Beckers, Maria Francisca  22 February 1959Antwerpen, Antwerpen, België I297626
9 Blommen, Maria Anna  25 May 1895Antwerpen, Antwerpen, België I296357
10 Boekholt, Petrus  02 October 1854Antwerpen, Antwerpen, België I692356
11 de Boer, Annechien Sikke  17 March 1862Antwerpen, Antwerpen, België I411216
12 Bogaers, Josephus Jacobus  22 November 1930Antwerpen, Antwerpen, België I358409
13 Bogaers, Maria Magdalena Cornelia Dorothea  09 June 1908Antwerpen, Antwerpen, België I441963
14 Bogaers, Vincentius Josephus Maria Petrus Cornelus  08 December 1952Antwerpen, Antwerpen, België I441492
15 Boiten, Obbe Jacobs  04 October 1811Antwerpen, Antwerpen, België I203388
16 Boll, Harm Egberts  1846Antwerpen, Antwerpen, België I274873
17 van Bommel, Mr. Petrus Joannes  18 October 1824Antwerpen, Antwerpen, België I286300
18 de Bont, Hendrik Petrus Maria  31 July 1901Antwerpen, Antwerpen, België I361388
19 Borret, Bernardus Ludovicus  12 June 1886Antwerpen, Antwerpen, België I256979
20 Bosschaert, Catharine  01 November 1851Antwerpen, Antwerpen, België I292378
21 de Bourbon, Isabella  25 September 1465Antwerpen, Antwerpen, België I96697
22 de Bourbon Montpensier, Charlotte  05 May 1582Antwerpen, Antwerpen, België I83423
23 Brant, Isabella  20 June 1626Antwerpen, Antwerpen, België I83493
24 Brant, Jan  08 August 1639Antwerpen, Antwerpen, België I83494
25 Brassieur, Augustin  18 July 1809Antwerpen, Antwerpen, België I575328
26 Breugelmans, Antonius Joannes Josephus  Before 15 April 1867Antwerpen, Antwerpen, België I293126
27 Breugelmans, Barbara Agnes  13 May 1858Antwerpen, Antwerpen, België I293122
28 Breugelmans, Eugéne Joseph  28 July 1859Antwerpen, Antwerpen, België I293123
29 Breugelmans, Jean Joseph  20 May 1821Antwerpen, Antwerpen, België I293120
30 Breugelmans, Joannes Baptista  08 September 1861Antwerpen, Antwerpen, België I293124
31 Breugelmans, Thomas François  29 July 1869Antwerpen, Antwerpen, België I293116
32 Broers, Adriana  10 December 1891Antwerpen, Antwerpen, België I497624
33 Broers, Agnes Winina  16 November 1818Antwerpen, Antwerpen, België I640904
34 Broers, Elisabeth  25 June 1836Antwerpen, Antwerpen, België I640907
35 Broers, Maria Antoinetta  15 April 1840Antwerpen, Antwerpen, België I640903
36 Broos, Clementina Maria Carolina  11 January 1956Antwerpen, Antwerpen, België I297613
37 Brosens, Elisabeth  01 September 1927Antwerpen, Antwerpen, België I298862
38 Claes, Frieda  02 March 2004Antwerpen, Antwerpen, België I740251
39 Claessens, Joanna  13 November 1812Antwerpen, Antwerpen, België I292406
40 Claus, Hugo  19 March 2008Antwerpen, Antwerpen, België I390039
41 Cleiren, Catharina Cecilia Helena Albertina  02 November 1929Antwerpen, Antwerpen, België I288914
42 Cleiren, Franciscus  06 August 1875Antwerpen, Antwerpen, België I291704
43 Clerx, Cornelius  11 August 1906Antwerpen, Antwerpen, België I134521
44 Clerx, Josephus  02 June 1905Antwerpen, Antwerpen, België I134509
45 Clerx, Maria  18 October 1943Antwerpen, Antwerpen, België I136652
46 Cornet, Jules Joseph Gorgon  03 December 1921Antwerpen, Antwerpen, België I134513
47 Cornet, Virginia Julia Emilia  15 July 1966Antwerpen, Antwerpen, België I136664
48 Crab, Jan Jaak Maria  16 June 1952Antwerpen, Antwerpen, België I296373
49 Craen, Andreas  24 November 1775Antwerpen, Antwerpen, België I640700
50 Craen, Gullielmus  08 April 1890Antwerpen, Antwerpen, België I640703
51 Craen, Joannes Franciscus  19 December 1848Antwerpen, Antwerpen, België I499378
52 Craen, Petrus Josephus  10 January 1855Antwerpen, Antwerpen, België I499377
53 Croon, Clementine  03 September 1990Antwerpen, Antwerpen, België I297204
54 Da Silva, Don Duarte  17 September 1677Antwerpen, Antwerpen, België I119917
55 Da Silva ij Castro, Don Francisco  1694Antwerpen, Antwerpen, België I119914
56 Deroij, Joannes Cornelius  29 July 1861Antwerpen, Antwerpen, België I290481
57 Deroij, Philippe  21 November 1814Antwerpen, Antwerpen, België I292366
58 Desguin, Dr. Victor François Seraphin Joseph Telephore  08 July 1919Antwerpen, Antwerpen, België I282083
59 Deuze, Geert Jans  02 September 1811Antwerpen, Antwerpen, België I49710
60 van Diggelen, Ary  09 December 1812Antwerpen, Antwerpen, België I79550
61 Dils, Maria  19 November 1965Antwerpen, Antwerpen, België I298846
62 Dockx, Alfons  02 September 1943Antwerpen, Antwerpen, België I292307
63 Dor, Hilaire Clément  15 January 1850Antwerpen, Antwerpen, België I292377
64 Dor, Matthieu  07 February 1864Antwerpen, Antwerpen, België I292829
65 Driessen, Johannes  30 January 1888Antwerpen, Antwerpen, België I640793
66 van Eijndhoven, Carolus Franciscus Antonius  18 February 1805Antwerpen, Antwerpen, België I338141
67 Engelen, Maria Catharina  31 October 1923Antwerpen, Antwerpen, België I557238
68 van Eupen, Alfons Jacobus Antonius  04 April 1956Antwerpen, Antwerpen, België I728351
69 le Fever, Marie Cathérine Josephine  10 April 1883Antwerpen, Antwerpen, België I620917
70 van Foreest, Jan Jordens  25 May 1580Antwerpen, Antwerpen, België I77068
71 Fret, Maria Theresia  08 March 1844Antwerpen, Antwerpen, België I640702
72 Geerinck, Marie Clemence  29 December 1944Antwerpen, Antwerpen, België I333590
73 Goedhart, Aart  30 September 1885Antwerpen, Antwerpen, België I739582
74 Goedhart, Johannes  25 February 1908Antwerpen, Antwerpen, België I739594
75 Gogo, Anna Isabella Francisca  21 December 1838Antwerpen, Antwerpen, België I292380
76 Gogo, Jacobus  14 February 1767Antwerpen, Antwerpen, België I292827
77 van Gorp, Maria  12 May 1877Antwerpen, Antwerpen, België I738707
78 le Grelle, Graaf Gerardus Aloijsius Maria Josephus Augustus  28 December 1884Antwerpen, Antwerpen, België I560336
79 le Grelle, Oscar  18 January 1930Antwerpen, Antwerpen, België I740323
80 le Grelle, Stanislas  29 December 1908Antwerpen, Antwerpen, België I740290
81 de Groen, Franciscus Jacobus Silvester  14 October 2009Antwerpen, Antwerpen, België I526586
82 van Groeningen, Albertus  12 May 1863Antwerpen, Antwerpen, België I292403
83 van Groeningen, Joannes Franciscus  15 August 1828Antwerpen, Antwerpen, België I292416
84 de Groot, Jacob  12 July 1937Antwerpen, Antwerpen, België I648113
85 van Grootel, Felix Wilhelmus Johannes  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I585634
86 de Gruijter, Lambertus Josephus Leonardus Maria  20 January 1951Antwerpen, Antwerpen, België I479559
87 Haaijer, Frederik  31 October 1890Antwerpen, Antwerpen, België I155714
88 Halberstadt, Albertus Jacobus Emmanuel  13 August 1886Antwerpen, Antwerpen, België I474423
89 Halbertsma, Prof. Dr. Tjalling Justus  18 July 1894Antwerpen, Antwerpen, België I273033
90 de Halfwassenaar van Onsenoort, Everarda Francisca  11 October 1842Antwerpen, Antwerpen, België I480930
91 Hendrickx, Jan Cornelis  13 March 1941Antwerpen, Antwerpen, België I497695
92 Herbaij, Marie  01 September 2002Antwerpen, Antwerpen, België I290120
93 Heremans, Theresia Cecilia  29 May 1802Antwerpen, Antwerpen, België I338142
94 Hermans, Leon Joseph Leandre Emile  15 July 1911Antwerpen, Antwerpen, België I256379
95 Hoppenbrouwers, Johannes Baptista Gerardus  25 September 1898Antwerpen, Antwerpen, België I412513
96 Houben, Augustinus Godfroid Karel Hubert  09 June 1926Antwerpen, Antwerpen, België I308813
97 Israels, Philippus  25 January 1910Antwerpen, Antwerpen, België I487509
98 Janssens, Louisa Maria  17 May 1997Antwerpen, Antwerpen, België I297849
99 Joosens, Maria Ludovica  16 April 1958Antwerpen, Antwerpen, België I297538
100 Joosten, Paul  16 June 1938Antwerpen, Antwerpen, België I134525
101 Jurgens, Ursul Monica  20 January 1913Antwerpen, Antwerpen, België I561412
102 Kettmann, Lambertus Antonius Johannes  10 December 1889Antwerpen, Antwerpen, België I400435
103 Komkommerman, Mina  1902Antwerpen, Antwerpen, België I89782
104 Lambeau, Desitertus Remigius  19 March 1971Antwerpen, Antwerpen, België I298619
105 Lanckman, Adele Jeanette  27 September 1950Antwerpen, Antwerpen, België I66581
106 van Lanschot, Theodorus Ludovicus  16 July 1841Antwerpen, Antwerpen, België I476611
107 de Lathouwer, Maria Joanna  22 April 1918Antwerpen, Antwerpen, België I296366
108 Lauwers, Anna Maria  26 July 1870Antwerpen, Antwerpen, België I292401
109 Lauwers, Anna Maria  17 February 1988Antwerpen, Antwerpen, België I297630
110 Lauwers, Gaspar  02 May 1807Antwerpen, Antwerpen, België I292422
111 Lauwers, Matheus Theodorus  21 February 1972Antwerpen, Antwerpen, België I588898
112 de Leij, Anna Catharina  29 July 1836Antwerpen, Antwerpen, België I499376
113 Lenaert, René Edouard  23 October 1928Antwerpen, Antwerpen, België I700215
114 Lombaers, Lombarts Jacoba Cornelia  26 December 1912Antwerpen, Antwerpen, België I335093
115 Lopes Pinto, Imanuel Alvares  1635Antwerpen, Antwerpen, België I119529
116 Marien, Frans  18 February 1986Antwerpen, Antwerpen, België I748150
117 Meendering, Harm Harms  10 January 1832Antwerpen, Antwerpen, België I318939
118 Meeus, Pierre François Jean  19 April 1838Antwerpen, Antwerpen, België I620916
119 Meijer, Roosje  01 May 1915Antwerpen, Antwerpen, België I487510
120 Meijvis, Isabella Sophia  21 May 1913Antwerpen, Antwerpen, België I496984
121 Menne, Victor Clement  17 January 1992Antwerpen, Antwerpen, België I294371
122 de Meut, Armand Lodewijk  13 October 1956Antwerpen, Antwerpen, België I296112
123 Milants, Petrus Paulus  22 June 1957Antwerpen, Antwerpen, België I297901
124 Moerloos, Maria Ludovica  18 July 1966Antwerpen, Antwerpen, België I298613
125 Monard, Hermanus Julianus  26 October 1920Antwerpen, Antwerpen, België I2184
126 Mortelmans, Franciscus Eduardus  27 April 1913Antwerpen, Antwerpen, België I296387
127 Mortelmans, Joannes Baptista  25 February 1887Antwerpen, Antwerpen, België I291672
128 Mortelmans, Joseph Léon Clément  29 September 1897Antwerpen, Antwerpen, België I291736
129 Mortelmans, Ludovicus Joannes  09 January 1898Antwerpen, Antwerpen, België I288913
130 Mortelmans, Maria Helena Ludovica Albertina  13 December 1960Antwerpen, Antwerpen, België I290226
131 Mutsaerts, Alphonsius Maria Lambertus  08 May 1918Antwerpen, Antwerpen, België I372648
132 Nahon, Alice  21 May 1933Antwerpen, Antwerpen, België I556848
133 Noe, Joannes Henricus  28 May 1907Antwerpen, Antwerpen, België I297828
134 Noordman, Ida Maria  16 October 1880Antwerpen, Antwerpen, België I706839
135 Notermans, Anna Barbara  04 July 1806Antwerpen, Antwerpen, België I359236
136 Notermans, Maria Gertrudis  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I134043
137 Nunes Henriqüs, Violante  1639Antwerpen, Antwerpen, België I119530
138 d' Or, Catherine Petronille  11 June 1866Antwerpen, Antwerpen, België I292376
139 van Oudenhoven, Peter  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I51896
140 Passchael, Appolinia Henrica  12 July 1958Antwerpen, Antwerpen, België I298620
141 Pessers, Johannes Cornelis  19 May 1894Antwerpen, Antwerpen, België I438897
142 von Pfalz Simmern, Sabine  19 June 1578Antwerpen, Antwerpen, België I96066
143 Pijpelincx, Maria  1608Antwerpen, Antwerpen, België I83428
144 Pollet, Maria Anna Theresia  07 August 1845Antwerpen, Antwerpen, België I441843
145 van Puijenbroek, Adriaan Cornelis  22 April 1955Antwerpen, Antwerpen, België I333589
146 van Puijenbroek, Cornelis Hubertus  1954Antwerpen, Antwerpen, België I333594
147 van Put, Geertje  28 February 2013Antwerpen, Antwerpen, België I599190
148 Quirijnen, Petrus Josephus  28 October 1976Antwerpen, Antwerpen, België I297311
149 Remes, Ludovica Maria  21 October 1966Antwerpen, Antwerpen, België I297614
150 Rentes, Klaas Hindriks  15 August 1822Antwerpen, Antwerpen, België I173770
151 Reumers, Maria Ludovica Louisa  1945Antwerpen, Antwerpen, België I589019
152 Rochette, Fernand Isidore  06 December 1943Antwerpen, Antwerpen, België I700853
153 de Roij, Carolina Josephina Petronella  06 March 1861Antwerpen, Antwerpen, België I292823
154 de Roij, Catharina Louisa Gabriella  14 November 1920Antwerpen, Antwerpen, België I290648
155 de Roij, Constantinus Franciscus Gabriel  22 May 1880Antwerpen, Antwerpen, België I292156
156 de Roij, Gabriel  15 January 1916Antwerpen, Antwerpen, België I290227
157 de Roij, Joannes Andreas Maria  28 May 1939Antwerpen, Antwerpen, België I290225
158 de Roij, Louis Armand Albert  04 March 1992Antwerpen, Antwerpen, België I289637
159 de Roij, Maria Gabriella Augusta Louisa  05 November 1948Antwerpen, Antwerpen, België I290659
160 de Roij, Marie Elisabeth  02 May 1810Antwerpen, Antwerpen, België I292816
161 de Roij, Marie Thérése  23 September 1807Antwerpen, Antwerpen, België I292815
162 de Roij, Marie Thérése Cornélie  03 March 1821Antwerpen, Antwerpen, België I292368
163 de Roij, Simonne Maria Hyppolite  01 March 1925Antwerpen, Antwerpen, België I290637
164 Roothaert, Mr Antonius Martinus Henricus  29 March 1967Antwerpen, Antwerpen, België I478261
165 Rubens, Peter Paul  30 May 1640Antwerpen, Antwerpen, België I83429
166 Saenen, Anna Carolina  06 February 1881Antwerpen, Antwerpen, België I296368
167 Saenen, Augustina Josephina  01 February 1944Antwerpen, Antwerpen, België I297382
168 Saenen, Egidius Aloysius  02 November 1955Antwerpen, Antwerpen, België I297540
169 Saenen, Egidius Franciscus  06 May 1985Antwerpen, Antwerpen, België I297383
170 Saenen, Egidius Hendrikus  27 January 1984Antwerpen, Antwerpen, België I297617
171 Saenen, Emilius  07 September 1967Antwerpen, Antwerpen, België I297378
172 Saenen, Eugenia VIctoria  15 September 1920Antwerpen, Antwerpen, België I297611
173 Saenen, Eugenius Franciscus  11 March 1990Antwerpen, Antwerpen, België I297384
174 Saenen, Franciscus Leonardus  30 March 1972Antwerpen, Antwerpen, België I297381
175 Saenen, Franciscus VIctor  29 March 1953Antwerpen, Antwerpen, België I297545
176 Saenen, Frans Jan Baptist  04 October 1886Antwerpen, Antwerpen, België I296360
177 Saenen, Henricus  10 May 1961Antwerpen, Antwerpen, België I297376
178 Saenen, Josephus  27 August 1931Antwerpen, Antwerpen, België I296359
179 Saenen, Ludovicus  15 September 1954Antwerpen, Antwerpen, België I297520
180 Saenen, Maria  30 September 1980Antwerpen, Antwerpen, België I297503
181 Saenen, Marie Henrica Hortensia  24 August 1915Antwerpen, Antwerpen, België I296362
182 Saenen, Micheline Antoinette Josephine  01 February 1946Antwerpen, Antwerpen, België I296385
183 Saenen, NN  27 December 1923Antwerpen, Antwerpen, België I297615
184 Saenen, Norbertina  29 October 1933Antwerpen, Antwerpen, België I296363
185 Saenen, Petrus Carolus Josephus  17 October 1961Antwerpen, Antwerpen, België I296371
186 Saenen, Philomena Josephina  23 January 1938Antwerpen, Antwerpen, België I296361
187 Saenen, Regina Cornelia  09 April 1906Antwerpen, Antwerpen, België I296367
188 van Schie, Cornelia Martha  1912Antwerpen, Antwerpen, België I48711
189 van Schie, Gerardus  29 December 1889Antwerpen, Antwerpen, België I48686
190 Schoolmeesters, Maria Dimphina Lambertine  20 October 1908Antwerpen, Antwerpen, België I699872
191 Schreurs, Casparus  19 August 1836Antwerpen, Antwerpen, België I761322
192 Schreurs, Maria Anna  09 October 1848Antwerpen, Antwerpen, België I761329
193 Schroeder, Louis Johan Hubert  27 March 1965Antwerpen, Antwerpen, België I66582
194 Schroeder, Theodorus Josephus  14 May 1926Antwerpen, Antwerpen, België I66500
195 van Schwarzburg Blankenburg, Gunther  23 May 1583Antwerpen, Antwerpen, België I97835
196 Sealtiel, Rachel  23 December 1926Antwerpen, Antwerpen, België I648114
197 Seidel, Carolus Bernardus  13 February 1933Antwerpen, Antwerpen, België I296386
198 Smit, Geert Geerts  14 September 1827Antwerpen, Antwerpen, België I210820
199 Smits, Cornelia Catharina  10 August 1879Antwerpen, Antwerpen, België I407578
200 van Son, Lucia  01 August 1893Antwerpen, Antwerpen, België I273460
201 Spa, Jacob Harms  12 September 1819Antwerpen, Antwerpen, België I310774
202 Steijnen, Anne Elisabeth  28 December 1829Antwerpen, Antwerpen, België I292367
203 Teulinghx, Jacobus  20 February 1956Antwerpen, Antwerpen, België I297537
204 van Tuijll van Serooskerke, Philibert  07 July 1579Antwerpen, Antwerpen, België I594959
205 Vanhouche, Victor Joseph  21 September 1946Antwerpen, Antwerpen, België I663029
206 Vekemans, Francine  1982Antwerpen, Antwerpen, België I288093
207 Vennix, Maria  Date unknownAntwerpen, Antwerpen, België I51897
208 Verachtert, Maria  22 January 1976Antwerpen, Antwerpen, België I297557
209 Verbaenen, Alphonsus Martinus  17 September 1966Antwerpen, Antwerpen, België I297587
210 Verbaenen, Anna Cornelia  23 March 1906Antwerpen, Antwerpen, België I298841
211 Verbaenen, Carolus Ludovicus  11 June 1961Antwerpen, Antwerpen, België I298844
212 Verbaenen, Josephus  04 September 1939Antwerpen, Antwerpen, België I290392
213 Vijt, Alex  22 October 1994Antwerpen, Antwerpen, België I291030
214 Vijt, Michel  October 1980Antwerpen, Antwerpen, België I291062
215 Vijt, Raymond  June 1982Antwerpen, Antwerpen, België I291019
216 de Villegas de Saint Pierre Jette, Adelaide  02 May 1881Antwerpen, Antwerpen, België I740322
217 de Vree, Freddy  03 July 2004Antwerpen, Antwerpen, België I390054
218 Vroom, Theodorus Christianus Maria  02 November 2013Antwerpen, Antwerpen, België I63997
219 van Waardenburg, Elizabet Huberta  17 June 1901Antwerpen, Antwerpen, België I561405
220 Wagemans, Guilielmus Gommarius  08 September 1838Antwerpen, Antwerpen, België I292405
221 Weerdts, Joannes Albertus  08 December 2002Antwerpen, Antwerpen, België I297848
222 van de Weijer, Joanna Maria  26 April 1805Antwerpen, Antwerpen, België I640701
223 van Wijck, Catherine  23 December 1828Antwerpen, Antwerpen, België I292430
224 Willame, Catherine Isabelle Joséphe  30 January 1859Antwerpen, Antwerpen, België I292923
225 Willame, Egide Joseph Charles  Between 1823 and 1832Antwerpen, Antwerpen, België I292824
226 Willame, Petrus Josephus  22 December 1839Antwerpen, Antwerpen, België I292375
227 Willame, Pierre Eugéne Joseph  28 July 1822Antwerpen, Antwerpen, België I292817
228 Willemse, Joanna  24 October 1959Antwerpen, Antwerpen, België I290404
229 Williame, Eugenius Josephus Franciscus  29 March 1868Antwerpen, Antwerpen, België I292256
230 Williame, Henricus  23 January 1855Antwerpen, Antwerpen, België I292836
231 Williame, Josephina Catharina  01 May 1870Antwerpen, Antwerpen, België I292907
232 Williame, Wilhelmus  1882Antwerpen, Antwerpen, België I292819
233 Witteboon, Abraham  16 June 1951Antwerpen, Antwerpen, België I274214
234 van Zeeland, Catharina  12 December 1856Antwerpen, Antwerpen, België I293140
235 van Zeeland, Joanna  25 July 1869Antwerpen, Antwerpen, België I292257
236 van Zeeland, Lambertus  08 February 1864Antwerpen, Antwerpen, België I292400
237 van Zeeland, Maria-Hermina  14 November 1952Antwerpen, Antwerpen, België I292198

Buried

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 van Lanschot, Theodorus Ludovicus  20 July 1841Antwerpen, Antwerpen, België I476611
2 Lopes Pinto, Imanuel Alvares  Antwerpen, Antwerpen, België I119529
3 Nieuwenlande, Clementina  After 1598Antwerpen, Antwerpen, België I674685
4 Nunes Henriqüs, Violante  Antwerpen, Antwerpen, België I119530
5 van Schie, Gerardus  Antwerpen, Antwerpen, België I48686

Occupation

Matches 1 to 14 of 14

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Cleiren, Catharina Cecilia Helena Albertina  21 May 1889Antwerpen, Antwerpen, België I288914
2 Dor, Hilaire Clément  13 November 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292377
3 Dor, Matthieu  1864Antwerpen, Antwerpen, België I292829
4 van Groeningen, Helena  1867Antwerpen, Antwerpen, België I291715
5 Mortelmans, Joannes Baptista  20 January 1868Antwerpen, Antwerpen, België I291672
6 Mortelmans, Ludovicus Joannes  21 May 1889Antwerpen, Antwerpen, België I288913
7 d' Or, Catherine Petronille  1866Antwerpen, Antwerpen, België I292376
8 Wagemans, Petrus  1829Antwerpen, Antwerpen, België I292418
9 Willame, Eugéne Joseph  27 December 1797Antwerpen, Antwerpen, België I292379
10 Willame, Petrus Josephus  01 December 1823Antwerpen, Antwerpen, België I292375
11 Williame, Eugenius Josephus Franciscus  1868Antwerpen, Antwerpen, België I292256
12 van Zeeland, Joanna  1869Antwerpen, Antwerpen, België I292257
13 van Zeeland, Joannes  1864Antwerpen, Antwerpen, België I292254
14 van Zeeland, Lambertus  15 October 1825Antwerpen, Antwerpen, België I292400

Married

Matches 1 to 119 of 119

   Family    Married    Family ID 
1 Arntz / Gastel  25 January 1910Antwerpen, Antwerpen, België F162737
2 Arntz / Ghert  10 April 1880Antwerpen, Antwerpen, België F81725
3 Arntz / Heule  03 August 1937Antwerpen, Antwerpen, België F162748
4 Backer / Roij  26 April 1919Antwerpen, Antwerpen, België F115224
5 Bertrand / Saenen  17 September 1931Antwerpen, Antwerpen, België F117089
6 Bogaers / Teeseling  15 July 1920Antwerpen, Antwerpen, België F140839
7 Breugelmans / Rombouts  06 November 1880Antwerpen, Antwerpen, België F115971
8 Breugelmans / Vanden Bosch  23 July 1817Antwerpen, Antwerpen, België F115968
9 Breugelmans / Williame  15 October 1851Antwerpen, Antwerpen, België F115900
10 Broeck / Saenen  02 August 1958Antwerpen, Antwerpen, België F117090
11 Broers / Crauwels  16 June 1654Antwerpen, Antwerpen, België F194576
12 Broers / Encker  02 March 1683Antwerpen, Antwerpen, België F195793
13 Broers / Rutgeerts  27 May 1812Antwerpen, Antwerpen, België F245380
14 Broers / Schellens  00 October 1850Antwerpen, Antwerpen, België F245381
15 Broers / Sijmens  03 February 1622Antwerpen, Antwerpen, België F50963
16 Broers / Torriaen  30 November 1724Antwerpen, Antwerpen, België F194144
17 Brouckaers / Broers  04 June 1846Antwerpen, Antwerpen, België F245383
18 Brouwers / Notermans  11 February 1899Antwerpen, Antwerpen, België F54370
19 Cleiren / Groeningen  10 February 1867Antwerpen, Antwerpen, België F115510
20 Clerx / Graulus  19 April 1881Antwerpen, Antwerpen, België F55262
21 Crab / Saenen  14 May 1900Antwerpen, Antwerpen, België F117086
22 Craen / Bastiaensens  22 March 1849Antwerpen, Antwerpen, België F245300
23 Craen / Fret  26 May 1813Antwerpen, Antwerpen, België F245299
24 Craen / Leij  20 August 1792Antwerpen, Antwerpen, België F194214
25 Da Silva ij Castro / Castro  05 December 1667Antwerpen, Antwerpen, België F49042
26 Deckers / Breugelmans  27 June 1889Antwerpen, Antwerpen, België F115972
27 Deroij / Baerts  22 August 1849Antwerpen, Antwerpen, België F115168
28 Deroij / Steijnen  14 September 1802Antwerpen, Antwerpen, België F115723
29 Dozij / Desguin  10 March 1923Antwerpen, Antwerpen, België F111656
30 Durme / Williame  1900Antwerpen, Antwerpen, België F115702
31 Eijndhoven / Heremans  09 September 1783Antwerpen, Antwerpen, België F132661
32 Eijndhoven / Panhuijsen  07 June 1809Antwerpen, Antwerpen, België F132660
33 Elsevier / Verdeijen Verbois  1563Antwerpen, Antwerpen, België F169595
34 Fagel / Poignet  18 August 1577Antwerpen, Antwerpen, België F229654
35 Goes / Keijnooge  1563Antwerpen, Antwerpen, België F51668
36 Gogo / Orlan  13 January 1739Antwerpen, Antwerpen, België F115950
37 Gogo / Thijs  29 July 1750Antwerpen, Antwerpen, België F115902
38 Grelle / Gruben  30 November 1882Antwerpen, Antwerpen, België F279914
39 Groeningen / Wagemans  20 May 1829Antwerpen, Antwerpen, België F115746
40 Groeningen / Wijck  02 November 1814Antwerpen, Antwerpen, België F115745
41 Groot / Borzykowska  28 December 1920Antwerpen, Antwerpen, België F247937
42 Halffman / Goedhart  17 December 1898Antwerpen, Antwerpen, België F284857
43 Holland / Brabant  06 December 1224Antwerpen, Antwerpen, België F47074
44 Hollenkamp / Würden  16 August 1888Antwerpen, Antwerpen, België F25311
45 Jong / Stulemeijer  02 October 1856Antwerpen, Antwerpen, België F188437
46 Joosten / Cornet  05 June 1923Antwerpen, Antwerpen, België F54571
47 Köhler / Breugelmans  14 January 1901Antwerpen, Antwerpen, België F115973
48 Leij / Broers  19 April 1748Antwerpen, Antwerpen, België F194145
49 Leij / Clerx  18 December 1916Antwerpen, Antwerpen, België F54726
50 Lopes / to del Sotto Mayor  1653Antwerpen, Antwerpen, België F48892
51 Lopes Pinto / Ribeira  1628Antwerpen, Antwerpen, België F48893
52 Lopes Suasso / Pinto  12 February 1653Antwerpen, Antwerpen, België F48882
53 Loriot / Clerx  06 November 1886Antwerpen, Antwerpen, België F55263
54 Mandinger / Loon  27 April 1749Antwerpen, Antwerpen, België F244721
55 Mol / Hertogs  05 September 1911Antwerpen, Antwerpen, België F280491
56 Mortelmans / Cleiren  21 May 1889Antwerpen, Antwerpen, België F114508
57 Müller / Jurgens  23 July 1913Antwerpen, Antwerpen, België F266804
58 Muller / Saenen  07 July 1934Antwerpen, Antwerpen, België F117091
59 Mutsaerts / Auwermeulen  Antwerpen, Antwerpen, België F146274
60 Noij / Baccauw  03 February 1830Antwerpen, Antwerpen, België F33301
61 Nuffelen / Joosten  09 August 1952Antwerpen, Antwerpen, België F54572
62 Oedenkoven / Smits  19 February 1819Antwerpen, Antwerpen, België F158889
63 Oomen / Sanen  30 January 1822Antwerpen, Antwerpen, België F117507
64 Oranje Nassau / Coligny  24 April 1583Antwerpen, Antwerpen, België F33707
65 Ostaijen / Engelen  09 February 1882Antwerpen, Antwerpen, België F215666
66 Passchael / Brosens  21 October 1922Antwerpen, Antwerpen, België F118058
67 Pereira / Paiva  1651Antwerpen, Antwerpen, België F49165
68 Pinto / Pereira  1651Antwerpen, Antwerpen, België F49163
69 Pitlo / Krutwig  06 September 1900Antwerpen, Antwerpen, België F137629
70 Polak / Stibbe  19 December 1871Antwerpen, Antwerpen, België F138742
71 Rijn / Clerx  16 May 1891Antwerpen, Antwerpen, België F55264
72 Rillaert / Breugelmans  25 April 1892Antwerpen, Antwerpen, België F115970
73 Rochette / Schoolmeesters  28 December 1927Antwerpen, Antwerpen, België F266483
74 Roij / Mortelmans  26 August 1911Antwerpen, Antwerpen, België F115083
75 Roij / Williame  29 September 1877Antwerpen, Antwerpen, België F115084
76 Roothaert / Haselhoff Lich  21 January 1931Antwerpen, Antwerpen, België F185708
77 Rubens / Brant  03 October 1609Antwerpen, Antwerpen, België F33836
78 Rubens / Fourment  06 December 1630Antwerpen, Antwerpen, België F33850
79 Saenen / Aes  19 December 1931Antwerpen, Antwerpen, België F117545
80 Saenen / Blommaert  02 June 1923Antwerpen, Antwerpen, België F117520
81 Saenen / Broos  31 May 1913Antwerpen, Antwerpen, België F117473
82 Saenen / Joosens  15 December 1926Antwerpen, Antwerpen, België F117472
83 Saenen / Lathouwer  18 July 1874Antwerpen, Antwerpen, België F117082
84 Saenen / Lauwers  23 November 1929Antwerpen, Antwerpen, België F117480
85 Saenen / Remes  20 September 1920Antwerpen, Antwerpen, België F117475
86 Saenen / Schoijmans  14 April 1934Antwerpen, Antwerpen, België F117093
87 Saenen / Seidel  06 September 1904Antwerpen, Antwerpen, België F117087
88 Saenen / Soogen  17 December 1955Antwerpen, Antwerpen, België F117573
89 Saenen / Villegas  04 July 1905Antwerpen, Antwerpen, België F117088
90 Saenen / Wijnckel  07 May 1932Antwerpen, Antwerpen, België F117481
91 Sande / Heijder  08 October 1789Antwerpen, Antwerpen, België F288275
92 Schermer / Antoine  03 June 1829Antwerpen, Antwerpen, België F77525
93 Schroeder / Lanckman  01 July 1899Antwerpen, Antwerpen, België F26697
94 Seidel / Saenen  03 February 1885Antwerpen, Antwerpen, België F117083
95 Sindram / Verhoestraete  27 May 1911Antwerpen, Antwerpen, België F154637
96 Sneijers / Saenen  04 November 1919Antwerpen, Antwerpen, België F117369
97 Spranger / Pickere  1645Antwerpen, Antwerpen, België F50997
98 Steger / Oedenkoven  10 August 1852Antwerpen, Antwerpen, België F158887
99 Stokvis / Hartog  28 December 1860Antwerpen, Antwerpen, België F229944
100 Stokvis / Hartog  24 June 1861Antwerpen, Antwerpen, België F229941
101 Teulinghx / Saenen  19 September 1896Antwerpen, Antwerpen, België F117537
102 Tromp / Doorman  28 May 1970Antwerpen, Antwerpen, België F102881
103 Uijterhoeven / Saenen  08 January 1929Antwerpen, Antwerpen, België F117402
104 Vanhouche / Cuypers  04 April 1933Antwerpen, Antwerpen, België F250857
105 Vanhouche / Sebregts  27 July 1912Antwerpen, Antwerpen, België F253028
106 Verbaenen / Dils  20 May 1930Antwerpen, Antwerpen, België F118051
107 Verbaenen / Saenen  19 November 1927Antwerpen, Antwerpen, België F117542
108 Verbaenen / Uffelen  16 November 1870Antwerpen, Antwerpen, België F118045
109 Verbaenen / Willemse  29 August 1896Antwerpen, Antwerpen, België F115136
110 Verheijden / Saenen  16 October 1920Antwerpen, Antwerpen, België F117478
111 Vervloet Williame / Cloedt  28 September 1907Antwerpen, Antwerpen, België F115757
112 Waesberge / Bracht  30 June 1585Antwerpen, Antwerpen, België F169592
113 Weerdts / Janssens  05 November 1949Antwerpen, Antwerpen, België F117660
114 Willame / Gogo  27 January 1794Antwerpen, Antwerpen, België F115732
115 Willame / Or  21 April 1819Antwerpen, Antwerpen, België F115730
116 Williame / Satens  1872Antwerpen, Antwerpen, België F115906
117 Williame / Vervloet  19 May 1883Antwerpen, Antwerpen, België F115700
118 Williame / Vincke  1894Antwerpen, Antwerpen, België F115690
119 Williame / Zeeland  21 June 1849Antwerpen, Antwerpen, België F115688

Divorced

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Divorced    Family ID 
1 Stokvis / Hartog  15 December 1894Antwerpen, Antwerpen, België F229944

Marriage Banns

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage Banns    Family ID 
1 Brabant / Boulogne  1179Antwerpen, Antwerpen, België F12023

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.