Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Wymbritseradeel, Friesland, Nederland 


Notes:
Wymbritseradeel (voorheen ook: Wijmbritseradeel, Fries: Wymbritseradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Het gemeentehuis stond in Sneek, aan dezelfde straat als het stadhuis van Sneek.

De nieuwe gemeente die in 1984 ontstond na een gemeentelijke herindeling heet sinds 1986 officieel Wymbritseradiel. Sindsdien wordt de Nederlandse naam ook wel gebruikt om de gemeente Wymbritseradeel van voor 1984 aan te duiden.

Geschiedenis

Wymbritseradeel is gevormd uit het land Wymbrits. In 1500 ontstond de grietenij Wymbritseradeel, doordat de Friese steden zelfstandig werden en aan de zuidkant van het gebied meerdere grietenijen gesplitst werden. De grenzen van Wymbritseradeel bleven tot 1984 ongewijzigd. Van 1625 tot de invoering van de gemeentewet in 1851 woonden de grietmannen van Wymbritseradeel in de stins Epema State in Ysbrechtum.

Gemeentelijke herindeling

Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 zou Wymbritseradeel per 1 januari 1984 in een nieuwe gemeente opgaan, samen met de twee zelfstandige gemeenten Sneek en IJlst die als enclaves in Wymbritseradeel lagen, en een deel van de op te splitsesen gemeente Doniawerstal. Dit plan leidde tot verzet bij de bevolking in Wymbritseradeel en IJlst, die vreesde dat Sneek te overheersend zou worden. Na een campagne met het motto "Drylts en Wymbrits nea bij Snits" (IJlst en Wimbritseradeel nooit bij Sneek) werd besloten Sneek buiten de nieuwe gemeente te laten.

De dorpjes Koufurderrige en Smallebrugge van Doniawerstal, en Greonterp van Wonseradeel werden aan de nieuwe gemeente toegevoegd. Anderzijds moest Wymbritseradeel ook dorpen afstaan. Nijhuizum ging naar Nijefurd en de dorpen IJsbrechtum, Loënga en Offingawier werden bij de gemeente Sneek gevoegd.

County/Shire : Latitude: 52.997408, Longitude: 5.620923


Birth

Matches 1 to 90 of 90

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Akkerman, Gesina  24 February 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I746191
2 Alberda, Jantje Alberts  19 December 1819Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488734
3 Aukes, Gerhardus  29 March 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523187
4 Aukes, Hillegonda  06 January 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523194
5 Aukes, Sjoerd  19 May 1850Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523101
6 Baukes, Sijbren Jans  25 February 1822Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I353308
7 Bonekamp, Akke  28 February 1869Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753283
8 Bonekamp, Andries Meindert  1926Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753450
9 Bonekamp, Antonius Gregorius  20 October 1867Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753266
10 Bonekamp, Margaretha  10 January 1881Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753184
11 Buringa, Sybren Bauke  27 September 1892Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I307929
12 Canrinus, Bauke  10 April 1818Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I275788
13 Doeven, Johannes  24 October 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I633982
14 van der Goot, Sjirk Scheltes  07 December 1836Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I42710
15 van der Goot, Trijntje  19 June 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I42689
16 Heerkes, Trijntje Sjoerd  03 August 1746Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I59730
17 Hijlkema, Bauke  06 January 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I183911
18 Huitema, Aaltje  05 January 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I347909
19 de Jong, Akke  26 March 1839Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63117
20 de Jong, Andries  06 September 1831Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I7893
21 de Jong, Attje  11 May 1836Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63116
22 de Jong, Baukje  08 July 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I253130
23 de Jong, Baukjen  07 February 1829Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63113
24 de Jong, Baukjen  18 April 1830Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63114
25 de Jong, Catharine  08 December 1862Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664607
26 de Jong, Hendrika  08 September 1855Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664604
27 de Jong, Jan Jelles  1789Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355995
28 de Jong, Johanneske  11 December 1845Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I7849
29 de Jong, Kornelis Arjen  27 January 1858Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664605
30 de Jong, Sijke  21 May 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664606
31 de Jong, Tjerk  23 June 1833Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63115
32 de Jong, Ytje  27 May 1842Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I63118
33 de Jonge, Klaasje  05 March 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I603421
34 Klarenberg, Ida  07 June 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750124
35 Klarenberg, Sjieuwke  13 November 1881Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750209
36 Klarenberg, Sybolt  13 March 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750258
37 Koopmans, Sjoerd  22 June 1877Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I263319
38 Koopmans, Tjalling  06 July 1829Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I263317
39 Langeraap, Antje  31 May 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664319
40 Langeraap, Aukje  26 February 1875Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664318
41 Langeraap, Feikje  05 May 1880Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664314
42 Langeraap, Jentje Jolie  15 January 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664313
43 Langeraap, Sijke  17 August 1877Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664317
44 Langeraap, Syke  28 June 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664312
45 Langeraap, Symen  30 June 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664310
46 Langeraap, Symentje  28 June 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664311
47 de Liefde, NN  16 October 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I633786
48 Marines, Wybe Annes  25 July 1812Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I189027
49 van der Meer, Jelle  About 1896Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I348784
50 Riemer, Gosse  1640Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I174670
51 Rijkmans, Jeltje Henriette  30 September 1899Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I685920
52 Sikkema, Ytje Bouwes  09 April 1776Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I306485
53 Silvius, Anne  03 November 1820Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I183877
54 Spieringa, Piebe  27 March 1898Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I305911
55 Spieringa, Ynte  19 June 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I307365
56 Terwisscha van Scheltinga, Elisabeth Sebastiana  19 August 1891Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I745933
57 Veldhuis, Johannes Christiaans  27 February 1872Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I648785
58 Veldhuis, Trijntje Ruurds  20 May 1819Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I263309
59 Visser, Bouke  05 April 1885Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I57456
60 Visser, Naamloos  27 March 1851Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I654161
61 Visser, Willem  28 July 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I57457
62 de Vries, Rense  03 February 1859Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I234755
63 Walinga, Durk  17 October 1897Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245903
64 Walinga, Gepke  06 March 1893Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245901
65 Walinga, Oeke  12 July 1895Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245902
66 Walinga, Sytske  30 October 1890Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245900
67 Walinga, Ynskje  29 April 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245904
68 Walta, Syts  05 December 1916Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I366476
69 Westerbaan, Abe  1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I577165
70 Wijbenga, Hitje  26 June 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I305938
71 Wijbenga, Wijnzen  02 November 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I737595
72 Wispelweg, Theunis Hendriks  1782Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I356001
73 Witteveen, Keimpe  16 August 1848Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I692012
74 Zandstra, Antje Johannes  03 January 1824Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355029
75 Zandstra, IJke  19 November 1825Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355033
76 Zandstra, Klaas Johannes  07 September 1813Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355031
77 Zandstra, Klaaske Johannes  17 March 1818Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355027
78 Zandstra, Tjeerd Johannes  08 June 1821Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355028
79 Zandstra, Tjeerdtje Johannes  09 September 1815Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355032
80 Zoethout, Elske  06 March 1867Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355510
81 Zoethout, Gerrit  24 June 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355826
82 Zoethout, Hendrik  03 November 1869Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355824
83 Zoethout, Hendrikus  01 February 1863Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355821
84 Zoethout, Jelle  19 October 1859Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355823
85 Zoethout, Rinske Jurjens  23 July 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355822
86 Zoethout, Theunis  01 January 1875Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355827
87 Zoethout, Tjeerd  03 September 1871Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355825
88 Zoethout, Wytske Jelles  15 April 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355844
89 Zondervan, Lieuwe Pieters  23 January 1818Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488733
90 Zondervan, Pieter Lieuwes  18 May 1779Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488732

Died

Matches 1 to 50 of 50

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alberda, Jantje Alberts  13 May 1882Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488734
2 Aukes, Hendrikus Augustinus  25 December 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523180
3 Aukes, Jan  21 May 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523185
4 Binnemans, Reino Pieters Regnerus  02 January 1853Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I456956
5 Bonekamp, Antonius Gregorius  03 January 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753266
6 Bonekamp, Hendrikus Johannes  20 December 1940Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I754190
7 Bonekamp, Margaretha  31 December 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753184
8 van Bons, Grietje Ulbes  24 December 1871Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488731
9 Cnossen, Neeltje Sierks  22 January 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355994
10 Cnossen, Sierk Wybes  28 October 1828Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I459441
11 van Dekken, Jitske  27 August 1935Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245895
12 van Dekken, Luitzen  16 April 1890Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I246298
13 Faber, Abraham Gerbens  27 September 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I387092
14 Genee, Eeltje Ottes  23 March 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I745315
15 de Graaf, Geertje Harmens  17 September 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I205309
16 Heijner, Christiaan  11 June 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I456955
17 Heins, Jacobus  05 April 1950Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I750176
18 Houtman, Adreana  31 January 1879Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355847
19 de Jong, Jan Jelles  05 April 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355995
20 Ketelaar, Lieuwe Lieuwes  23 March 1916Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I380816
21 Landman, Tjitte Jans  02 October 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I380774
22 Langeraap, Sijke  Before 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I664317
23 Nolles, Antje Tjeerds  01 June 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I356019
24 Oord, Fetje  09 March 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I422079
25 Steenbeek, Trijntje Wiegers  23 May 1864Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I387084
26 Terwisscha van Scheltinga, Sybrigje  17 August 1922Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I523183
27 Terwisscha van Scheltinga, Teuntje Gerardus  01 January 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I362695
28 Tromp, Hylke Palses  27 September 1816Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I259585
29 Visser, Naamloos  27 March 1851Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I654161
30 de Vries, Pietertje  19 July 1900Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355820
31 Walda, Hendrik Roelofs  04 September 1914Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I367853
32 Wijbenga, Hitje  20 April 1938Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I305938
33 Wispelweg, Theunis Hendriks  08 January 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I356001
34 Wouda, Jantje  26 November 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I245663
35 Ypma, Yep  07 March 1942Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753265
36 Zandstra, Antje Johannes  22 November 1860Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355029
37 Zandstra, IJke  16 August 1826Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355033
38 Zandstra, Klaas Johannes  21 October 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355031
39 Zandstra, Klaaske Johannes  30 December 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355027
40 Zandstra, Tjeerd Johannes  22 April 1832Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355028
41 Zandstra, Tjeerdtje Johannes  12 November 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355032
42 van der Zee, Herke  20 October 1950Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I142023
43 Zoethout, Gerrit  01 May 1934Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355826
44 Zoethout, Hendrik  20 March 1925Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355824
45 Zoethout, Jurjen Jelles  20 January 1904Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355511
46 Zoethout, Rinske Jurjens  24 November 1927Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355822
47 Zoethout, Tjitske Jurjens  23 November 1862Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355940
48 Zoethout, Wytske Jelles  09 April 1847Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I355844
49 Zondervan, Lieuwe Pieters  23 August 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488733
50 Zondervan, Pieter Lieuwes  19 December 1857Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I488732

Birth registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Bergsma, Akke Ebeles  16 February 1824Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687812
2 Bonekamp, Cornelis  27 May 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753402
3 Bonekamp, Hendrik Hendriks  06 March 1827Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753170
4 Bonekamp, Johanna  01 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753375

Death registration

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Bonekamp, Hendrik Hendriks  24 May 1905Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I753170
2 Hiemstra, Aaltje Jelmers  18 August 1874Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687965
3 Korfmaker, Anne Piers  02 October 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I687964
4 van der Woude, Duifke Sierds  07 April 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland I424246

Married

Matches 1 to 80 of 80

   Family    Married    Family ID 
1 Ages / Visser  31 May 1845Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250096
2 Aukes / Terwisscha van Scheltinga  07 May 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F203259
3 Bakker / Nieuwland  04 May 1839Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F255021
4 Banning / Visser  10 July 1886Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253221
5 Baukes / Fortuin  07 April 1849Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F138749
6 Boersma / Rienks  22 March 1833Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F24577
7 Bokma / Bokma  08 November 1862Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F78038
8 Bonekamp / Hettinga  13 May 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284442
9 Bonekamp / Terwisscha van Scheltinga  05 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284446
10 Bonekamp / Witteveen  04 May 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284445
11 Bonekamp / Witteveen  30 April 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284470
12 Dekken / Fokkens  14 May 1887Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F97256
13 Duiker / Smit  22 August 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F187292
14 Faber / Steenbeek  21 May 1809Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F151305
15 Faber / Steenbeek  26 May 1838Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F49618
16 Flapper / Langedijk  07 January 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149138
17 Froklage / Vries  07 February 1920Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F243337
18 Galema / Heerkes  13 June 1775Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F23894
19 Genee / Jong  26 May 1883Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F281525
20 Gerbrandij / Zijl  30 April 1870Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F166194
21 Goot / Haagsma  27 March 1834Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F19510
22 Heeg / Jong  23 October 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189841
23 Heeg / Zondervan  16 May 1874Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189839
24 Heins / Klarenberg  24 November 1906Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F283394
25 Hettinga / Brandsma  27 April 1830Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284444
26 Jaarsma / Visser  06 November 1890Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253183
27 Jong / Boersma  06 May 1828Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F20268
28 Jong / Feenstra  12 May 1894Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253555
29 Jong / Jong  15 April 1882Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253557
30 Jong / Savonije  23 August 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F489
31 Jong / Schoutema  11 May 1878Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189842
32 Jong / Visser  10 June 1854Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253181
33 Jong / Visser  23 May 1896Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253172
34 Jong / Zoethout  25 May 1814Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139837
35 Jorna / Bonekamp  05 May 1917Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284548
36 Ketelaar / Pietersma  19 November 1892Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149144
37 Klarenberg / Kamp  17 May 1879Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F283309
38 Klooster / Visser  15 May 1832Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250116
39 Koopmans / Dam  07 October 1876Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104060
40 Koopmans / Joustra  08 May 1858Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104069
41 Koopmans / Veldhuis  14 May 1846Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104061
42 Kramer / Terwisscha van Scheltinga  18 May 1918Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F235758
43 Landman / Hettinga  02 May 1908Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149117
44 Landman / Pietersma  13 May 1876Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F149124
45 Langeraap / Schilstra  20 May 1911Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253457
46 Langeraap / Visser  01 June 1872Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253178
47 Leenstra / Eisma  03 May 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253474
48 Leenstra / Langeraap  23 May 1903Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253472
49 Marines / Wijnja  09 December 1840Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F75589
50 Meer / Groeneveld  20 November 1919Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F104084
51 Meter / Jong  03 May 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253560
52 Muller / Jongbloed  13 June 1826Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F267466
53 Nieuwland / Hemsen  29 May 1841Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F255022
54 Nieuwland / Ykema  14 June 1856Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F255020
55 Savonije / Jong  26 April 1884Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F3066
56 Scheltinga / Visser  26 May 1906Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253175
57 Sevensma / Langeraap  15 May 1897Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253483
58 Siersma / Aukes  23 May 1868Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F203245
59 Soethout / Jongbloed  04 January 1823Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F267461
60 Spieringa / Burg  23 May 1896Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F121105
61 Terwisscha van Scheltinga / Bonekamp  11 May 1889Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F235755
62 Tromp / Swart  14 December 1830Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F102932
63 Tromp / Thewes  09 June 1855Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F102933
64 Veldman / Buisma  19 April 1798Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F231384
65 Veltman / Boer  05 September 1837Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F231268
66 Visser / Deinum  03 June 1848Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253168
67 Visser / Jong  18 May 1873Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253169
68 Visser / Mantingh  23 October 1817Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250093
69 Visser / Wiarda  15 November 1861Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F253219
70 Visser / Wiersma  03 May 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250076
71 Visser / Zandstra  29 May 1847Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F249843
72 Ypma / Bonekamp  27 September 1913Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284519
73 Ypma / Witteveen  03 May 1902Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F284520
74 Zandstra / Visser  05 May 1849Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F250095
75 Zoethout / Coopmans  22 January 1914Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139801
76 Zoethout / Houtman  01 June 1851Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139769
77 Zoethout / Jong  20 May 1899Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139800
78 Zoethout / Vries  19 May 1866Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139686
79 Zoethout / Zandstra  25 August 1829Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F139768
80 Zondervan / Alberda  29 May 1841Wymbritseradeel, Friesland, Nederland F189838

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.