Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Wieringen, Noord-Holland, NederlandWikipedia links for
Wieringen, Noord-Holland, Nederland
[Wieringen] [Noord-Holland] [Nederland]
 
 


Notes:
Wieringen Westfries: Wirringe) is een gemeente en een voormalig Wadden- en/of Zuiderzee-eiland in de kop van de provincie Noord-Holland. Het voormalige eiland heeft ook als één geheel Stadsrechten en mag zich dus ook een stad noemen. Per 1 juli 2006 had deze gemeente 8705 inwoners (bron: CBS).

Geschiedenis

Het landschap van Wieringen is, in tegenstelling tot de Wieringermeerpolder geaccidenteerd: het wordt gekenmerkt door stuwwallen van keileem, die tijdens de Saale-ijstijd werden gevormd. De naam Wieringen heeft niets met (zee)wier te maken, al werd deze verbinding vroeger wel veel gemaakt. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het oud-Friese 'wîr' dat hoogte betekent. De huidige naam komt voor het eerst voor in de annalen van Egmond van 1184, voor die tijd wordt gesproken over Wiron of de pagus / pago Wirense. Het betreft dan wel het gewest/gouw dat naast het huidige Wieringen ook het grondgebied van de Wieringermeer en mogelijk ook de Wieringerwaard omvatte. Ook ligt er een gedeelte van dat gebied nu in Waddenzee en IJsselmeer.

Door de vondst van een zilverschat in 1996 in een weiland bij het gehucht Westerklief is de aandacht gevestigd op het feit dat Wieringen in de 9e eeuw korte tijd uitvalsbasis is geweest van (Deense) Vikingen. De zilverschat bestaat uit circa 1,7 kg zilveren munten, sieraden en zilverstaafjes en is tegenwoordig in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te zien. Enige jaren later werden nog enige kleinere zilverschatten uit dezelfde periode gevonden die het beeld bevestigden. Ten gevolge van opeenvolgende stormvloeden rond 1200 werd Wieringen een eiland.

Het gebied werd aanvankelijk door de Friezen bewoond en bestuurd, totdat de Hollandse graaf Floris V de Wieringers in 1284 onderwierp, daarna rommelde het nog een tijd en sinds 1297 viel het direct onder de Graafschap Holland, daarvoor viel het onder Westfriesland, dat zelf een tijdlang onder Friese bestuur viel. In 1299 werd het Graafschap Holland hernoemd in Holland en Westfriesland en viel het onder het gewest Westfriesland. In 1432 ontving het eiland Wieringen als één geheel stadsrechten. Maar naarmate grotere delen van Holland en Westfriesland ontgonnen en bewoonbaarder werden, nam het belang van het hoger gelegen Wieringen relatief af.

In 1798, bij de vorming van de Bataafse Republiek, werd de provincie Holland en Westfriesland op een andere manier verdeeld en viel het onder departement Texel (van Vlie tot Rijn). Lodewijk Napoleon heeft in 1807 de provincie in twee departementen opgedeeld: Amstelland en Maasland, maar in 1814, toen de Fransen waren verdwenen, kwam daar een eind aan. In 1815 werd Holland weer samen met Westfriesland een provincie in het Koninkrijk der Nederlanden. Om de dominantie van het gewest Holland te verminderen werd de provincie in 1840, bij het aftreden van Koning Willem I, gesplitst in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Sindsdien valt Wieringen onder de provincie Noord-Holland.

Kroonprins Wilhelm

Kort na de Eerste Wereldoorlog fungeerde het eiland Wieringen als ballingsoord voor de Duitse kroonprins Wilhelm. Deze was met zijn vader Wilhelm II in november 1918 van Vlaanderen naar Nederland gevlucht en had hier politiek asiel gekregen. Op 22 november 1918 arriveerde hij op het eiland, en op 10 november 1923 vertrok hij naar Duitsland. In de tussentijd zou hij bij de smid in Hippolytushoef hoefijzers hebben leren smeden.

Eiland af

In 1924 kwam aan het eilandbestaan een einde, doordat op 31 juli het Amsteldiep samen met het Ulkediep werd afgesloten. De Amsteldiepdijk wordt ook wel de Korte Afsluitdijk genoemd. In 1930 kwam de oostelijke Wieringermeerdijk in de Zuiderzee tot stand, en daarmee de aangrenzende polder de Wieringermeer. De afsluiting van de Zuiderzee werd in 1932 voltooid door de grote Afsluitdijk, die Wieringen met Friesland verbindt. Deze dijk begint bij Den Oever.

Spoorlijn

Het was de bedoeling, dat na voltooiing van de dijk een spoorlijn Noord-Holland en Friesland zou verbinden (van Anna Paulowna naar Harlingen). Daartoe werd al rekening gehouden bij de aanleg van de Amsteldiepdijk. Omdat Wieringen in feite een grote keileembult is, die meters boven zeeniveau ligt, begon men voortvarend in de lengterichting van Wieringen, een kaarsrecht tracé voor de spoorlijn af te graven tot op het niveau van de beide afsluitdijken; dat keileem werd gebruikt om de Amsteldiepdijk mee aan te leggen. De spoorlijn kwam er niet, omdat men toen nog afzag van grote investeringen, die niet rendabel zouden blijken. De sleuf voor de spoorlijn ligt er nog steeds en is goed te zien als men vanaf de Amsteldiepdijk Wieringen nadert. Een deel van het oorspronkelijke spoortracé is nu de basis voor de autoweg, die Wieringen in tweeën deelt. "Die gleuf", zeggen de Wieringers, "is als een wond in het landschap".

Wieringerrandmeer

In 1999 liet de gemeente Wieringen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het verbreden van het Amstelmeerkanaal tot Wieringerrandmeer. Door dit meer zou Wieringen weer een (schier)eiland lijken. Ook kan het meer als ecologische verbindingszonne fungeren. In 2002 richtte de provincie Noord-Holland een projectbureau op voor dit plan, waarin wordt samengewerkt met de gemeenten Wieringen, Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Inmiddels hebben zowel de gemeenteen Wieringen en Wieringermeer als de provincie Noord-Holland het plan goedgekeurd. Als de lopende inspraakprocedures zijn afgerond en de Samenwerkingsovereenkomst is getekend, kan de aanleg beginnen. Op 19 december 2007 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het plan voor de aanleg van het Wieringerrandmeer formeel goedgekeurd.

Voor de aanleg, die in 2010 zou kunnen beginnen, moeten veel boerenbedrijven plaatsmaken voor het randmeer. Het randmeer zou toeristen moeten trekken en op eilandjes zullen bijna 2000 huizen worden gebouwd. De Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden moeten nog instemmen met het project.

Landschap

Het Wieringer landschap wijkt sterk af van de omringende polder. Niet alleen het glooiiende karakter valt op; het landschap is ook anders, 'losser' ingericht dan het omringende land. De wegen op Wieringen kronkelen nogal. Het hoeft geen betoog, dat het voormalige eiland zeker in de zomer toeristen aantrekt, die zich ook met de watersportmogelijkheden van het Amstelmeer weten te vermaken.

Zwerfkeien

Her en der op Wieringen liggen nog zwerfkeien, waarvan de zwerfsteen van Westerklief de grootste is. Over de steen wordt gezegd, dat hij zich om zou draaien als hij de klok hoort slaan (en kind, dan blijft je gezicht eeuwig zo staan...), en in vroeger tijden werden er ook wel zekere krachten aan de steen toegeschreven.

Tuinwallen

Op sommige plekken op het voormalige eiland zijn nog tuinwallen te bewonderen. Deze aarde walletjes, meestal ongeveer een meter hoog, dienden ooit als erfafscheiding. Op het glooiende eiland was het graven van sloten, zoals elders in Nederland gebruikelijk, geen optie. Tegenwoordig zijn de meeste tuinwallen door hekwerk vervangen. Op Texel zijn dergelijke tuinwallen veel beter bewaard gebleven; het Texelse landschap geeft dan ook een indruk van hoe Wieringen er ooit moeten hebben uitgezien.

Wierdijken

Aan de zuidelijke oever van het voormalige eiland, dat glooiend afloopt, werd in de Middeleeuwen een zeewering aangelegd bestaande uit een dubbele rij palen, die aaneengesloten verticaal in de grond werden gezet. In de tussenruimte van zo'n 2 memeter werd zeegras gepropt en afgedekt met zand. Dat zeegras werd, vlak in de buurt, in de Waddenzee geoogst. Het bleek de wonderlijke eigenschap te hebben dat het niet vergaat of verrot. De dijk bleek buitengewoon stormvast omdat het zeegras ook een verende eigenschap heeft. Daarom werd zeegras tot in het begin van de 20ste eeuw veel gebruikt als matras- en kussenvulling. Een dergelijke dijk werd een wierdijk genoemd -er -abusievelijk- van uitgaande dat het zeegras tot de zeewieren behoorde.

Die wierdijk functioneerde lange tijd naar behoren tot in de 18e eeuw de paalworm toesloeg, die de houten balken opvrat en daarmee het skelet van de dijk vernietigde. Daarop werd besloten de buitenzijde van de dijk te verstevigen met opgestapelde basaltblokken, die uit Noorwegen werden aangevoerd.

Veel later pas kwam men erachter dat een dijk met een grote glooiing aan de zeekant beter bestand was tegen het beuken van de golven. Toen werden de basaltblokken glooiend neergelegd tegen de dijk.

De wierdijk aan de zuidkant van Wieringen werd de afgelopen jaren gedeeltelijk gereconstrueerd, waarbij de drie fasen van de ontwikkeling van de dijk educatief zijn tentoongesteld. Het zeegras dat voor de reconstructie nodig was, groeit niet meer in de Waddenzee en moest geïmporteerd worden van de Duitse Oostzeekust.

Cultuur

In de jaren vijftig publiceerde onderzoekster Jo Daan het boek "Wieringer land en leven in de taal". Behalve een studie naar het dialect, het Wierings, bevatte het boek ook een vrij uitgebreide omschrijving van de Wieringer cultuur. Vanouds was Wieringen als eiland een geïsoleerd gebied, waardoor er diverse culturele eigenaardigheden bestonden. Het "eiland af" geraken van Wieringen heeft aan deze culturele rijkdom wel het een en ander afgedaan, maar nog altijd zijn er typisch Wieringse gebruiken.

Een van de tradities is die van de kermis. Kermistradities komen wel in geheel Noord-Holland in meer of mindere mate voor, maar de Wieringer kermis in "Hiepo" ofwel Hippolytushoef is bijzonder door de tulen: witte broodjes gevuld met worst, die speciaal tijdens de kermis gegeten worden. Nog altijd blijft deze culinaire traditie populair. Ook moeilijk weg te denken zijn de Wieringer Jodenkoeken, eigenlijk meer een soort ronde speculaasplakken, erg scherp en ook erg zoet. Een enkele Jodenkoek is praktisch een maaltijd, zo zwaar liggen ze op de maag.

Vanouds bestaat op het eiland concurrentie tussen "Hiepo" en "Noever" (Den Oever) en meer algemeen tussen west en oost. Waar west met de kermis in Hippolytushoef een zeker monopolie heeft, daar heeft oost dat met de Flora in Den Oever. De kern v van de Flora is het nog altijd belangrijke vissersbedrijf. De visafslag in het dorp opent haar deuren voor het publiek en verschillende schuiten in de haven nemen belangstellenden mee het wad op. Rondom het feest, dat drie dagen duurt, vinden we een soort kermis, waarbij de drank zeker ook vloeit.

Plaatsen binnen de gemeente

Stad:

Wieringen

Dorpen/Gehuchten:

De Haukes

Den Oever

Hippolytushoef

Oosterklief

Oosterland

Smerp

Stroe

Vatrop

Westerklief

Westerland

Buurtschappen:

Dam

De Belt

De Hoelm

De Gest

De Elft

De Heid

De Normer

Hollebalg

Noord-Stroe

Noordburen

Noorderbuurt

Zandburen

County/Shire : Latitude: 52.965086, Longitude: 5.024034


Birth

Matches 1 to 21 of 21

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Christina Francisca  28 January 1932Wieringen, Noord-Holland, Nederland I526998
2 Cartignij, Ernest  04 January 1813Wieringen, Noord-Holland, Nederland I478543
3 de Florimont, Petronella Egilia  About 1842Wieringen, Noord-Holland, Nederland I518811
4 Geerdes, Brigitta  01 February 1785Wieringen, Noord-Holland, Nederland I4416
5 Jager, Jan  20 September 1930Wieringen, Noord-Holland, Nederland I523700
6 de Jongh, Dirk  23 November 1918Wieringen, Noord-Holland, Nederland I511214
7 Kuiper, Klamer  09 March 1930Wieringen, Noord-Holland, Nederland I403896
8 de Liefde, Jacob  04 October 1828Wieringen, Noord-Holland, Nederland I633354
9 de Liefde, Klaas  1817Wieringen, Noord-Holland, Nederland I634017
10 Maars, Trijntje  1813Wieringen, Noord-Holland, Nederland I634018
11 Numeijer, Doortje  1822Wieringen, Noord-Holland, Nederland I165514
12 Smit, Dieuwertje  1878Wieringen, Noord-Holland, Nederland I590476
13 Stibbe, David  1855Wieringen, Noord-Holland, Nederland I538967
14 Tienstra, Adolf  29 April 1929Wieringen, Noord-Holland, Nederland I335228
15 Tienstra, Albertje  07 December 1927Wieringen, Noord-Holland, Nederland I526993
16 Tienstra, Antje  13 September 1934Wieringen, Noord-Holland, Nederland I527000
17 Tienstra, Catharina  15 June 1939Wieringen, Noord-Holland, Nederland I527003
18 Tienstra, Geert  28 December 1930Wieringen, Noord-Holland, Nederland I526995
19 Tienstra, Hendrik  02 May 1933Wieringen, Noord-Holland, Nederland I526999
20 Veling, Derkina  10 October 1950Wieringen, Noord-Holland, Nederland I773117
21 Zomerdijk, Johannes  21 March 1850Wieringen, Noord-Holland, Nederland I716767

Died

Matches 1 to 16 of 16

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Eisenga, Johannes  14 January 1943Wieringen, Noord-Holland, Nederland I7077
2 Hille, Gerard  04 September 1970Wieringen, Noord-Holland, Nederland I335226
3 Koetze, Roelf  03 October 1982Wieringen, Noord-Holland, Nederland I438319
4 Kuik, Margien  21 October 1965Wieringen, Noord-Holland, Nederland I335229
5 de Liefde, Klaas  22 November 1871Wieringen, Noord-Holland, Nederland I634017
6 Maars, Trijntje  11 December 1899Wieringen, Noord-Holland, Nederland I634018
7 Moorlag, Afien  22 October 1946Wieringen, Noord-Holland, Nederland I321158
8 Oldersma, Lollekje  19 January 1962Wieringen, Noord-Holland, Nederland I335263
9 Pijpker, Maike  08 May 1926Wieringen, Noord-Holland, Nederland I154156
10 Pot, Magtel  12 February 1795Wieringen, Noord-Holland, Nederland I253466
11 Schrik, Lammert  20 October 1970Wieringen, Noord-Holland, Nederland I347219
12 Tienstra, Adolf  21 July 1977Wieringen, Noord-Holland, Nederland I158930
13 Tienstra, Adolf  20 November 2000Wieringen, Noord-Holland, Nederland I335228
14 Tienstra, Antje  19 February 1935Wieringen, Noord-Holland, Nederland I527000
15 Timmer, Marchien  24 March 1938Wieringen, Noord-Holland, Nederland I306730
16 Veen, Albertje  02 March 1992Wieringen, Noord-Holland, Nederland I236478

Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Bos, Lukje  Wieringen, Noord-Holland, Nederland I511215

Married

Matches 1 to 9 of 9

   Family    Married    Family ID 
1 Blok / Veling  28 May 1927Wieringen, Noord-Holland, Nederland F289030
2 Busch / Koolwijk  21 February 1847Wieringen, Noord-Holland, Nederland F294058
3 Hille / Hegeman  20 November 1937Wieringen, Noord-Holland, Nederland F131501
4 Hille / Oldersma  23 February 1934Wieringen, Noord-Holland, Nederland F131500
5 Hille / Smook  09 April 1955Wieringen, Noord-Holland, Nederland F131499
6 Houten / Drent  19 June 1926Wieringen, Noord-Holland, Nederland F292861
7 Liefde / Maars  24 January 1841Wieringen, Noord-Holland, Nederland F242716
8 Tienstra / Hille  01 March 1930Wieringen, Noord-Holland, Nederland F131497
9 Veling / Smidt  30 November 1929Wieringen, Noord-Holland, Nederland F291455

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2022.