Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Schokland, Overijssel, Nederland 


Notes:
Schokland is een voormalig eiland in de Noordoostpolder, Nederlandse provincie Flevoland, dat in 1859 om veiligheidsredenen ontruimd werd. Tot 1932 lag het als eiland in de Zuiderzee, na de voltooiing van de Afsluitdijk in het IJsselmeer. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt het deel uit van het vasteland.

Op het eiland bevindt zich een museum. Jaarlijks bezoeken ongeveer 40.000 mensen het eiland.

Geologie

Schokland is in de loop van het Holoceen ontstaan, onder invloed van zeespiegelstijging wat leidde to veenvorming in een groot gebied in en rondom het huidige IJsselmeer. Het veen van Schokland begraaft een landschap uit het einde van de laatste ijstijd, met onder andere een rivierduin (zand dat door de overheersend westenwind uit omliggende rivierbeddingen is opgestoven). De oudste vermeldingen van eilanden in het tegenwoordige IJsselmeer (de veenrest Schokland en de keileem-opduiking Urk) stammen uit de Romeinse tijd.

Bewoning

Vanaf de middeleeuwen lagen op Schokland drie dorpjes. Het noordelijkste dorp heette Emmeloord en hoorde bij het gewest Holland. Naar dit dorp is de huidige plaats Emmeloord genoemd die enkele kilometers noordelijker ligt. Op het zuidelijke deel lagen twee dorpjes: Middelbuurt (of Molenbuurt) en Zuidert (Zuiderbuurt), en dan de Zuidpunt met zijn kerk en lichtbaken. Deze dorpjes hoorden bij de provincie Overijssel, en werden tezamen Ens genoemd. De benaming Ens is levend gehouden in het dorp Ens ten zuidoosten van het huidige Emmeloord. Deze naam komt waarschijnlijk van "Endesea" wat eendenzee zou betekenen. De benaming Zuidert ziet men terug in een woonwijk in Emmeloord-zuid genaamd, "De Zuidert". Pas in de Franse tijd, begin negentiende eeuw, werd het gehele eiland ingedeeld bij de provincie Overijssel.

In godsdienstig opzicht was Schokland verdeeld. Emmeloord was haast volledig Rooms-Katholiek, terwijl de twee dorpjes van Ens in meerderheid Nederlands Hervormd waren.

Resultaten volkstelling 1849 in de gemeente Schokland Buurt Gezinnen Inwoners

Totaal Katholieken Hervormden Overigen

Emmeloord 87 389 370 19 -

Middelbuurt 43 188 71 115 2

Zuiderbuurt 14 64 17 47 -

SCHOKLAND 144 641 458 181 2

De bevolking van Schokland had door haar isolement een eigen cultuur en sprak ook een eigen dialect, het Schokkers. Vooral de Schokker klederdracht is beroemd.

Geschiedenis

Schokland was in de Middeleeuwen veel groter dan nu. Door zware stormen en landafslag werd het eiland steeds kleiner. In 1855 werd om deze reden Zuiderbuurt ontruimd. Vanwege de onveilige situatie en omdat de instandhouding van het eiland te duur was, werd in 1859 op bevel van koning Willem III het gehele eiland ontruimd. Ironisch genoeg is het eiland na 1859 nauwelijks kleiner geworden en zelden door stormen bedreigd.

Hoewel een ruime meerderheid van de eilandbevolking katholiek was, evacueerde maar een klein deel van de inwoners naar de katholieke enclave Volendam. Het merendeel verhuisde naar Vollenhove, en naar het dorp Brunnepe bij Kampen, waar de Schokkerbuurt gebouwd werd. Brunnepe is nu een wijk van Kampen. Een deel van deze Schokkerbuurt is nagebouwd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De katholieke kerk van Emmeloord werd steen voor steen afgebroken en vrijwel exact weer opgebouwd in Ommen.

Nog voor de ontruiming werd bij Koninklijk Besluit van 16 december 1858 met ingang van 10 juli 1859 de gemeente Schokland opgeheven en het grondgebied bij de gemeente Kampen gevoegd. Met het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 werd het eiland volledig omgeven door land. Schokland werd datzelfde jaar onderdeel van het nieuw opgerichte Openbaar Lichaam "De Noordoostelijke Polder". In 1962 ontstond hieruit de huidige gemeente Noordoostpolder.

Van de drie dorpen is alleen de bebouwing van Middelbuurt deels bewaard gebleven. Daar is nu een museum gevestigd, met een permanente tentoonstelling over de vondst van onder meer mammoeten bij het eiland. De lotgevallen van Schokland zijn door Harry Mulisch verwerkt in de novelle De sprong der paarden en de zoete zee (1955). In 1995 is Schokland toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.

De toekomst van Schokland

De grondsoort van Schokland is een dunne laag klei op een dikke laag veen dat een sponsachtige structuur heeft. Met het verlagen van de grondwaterspiegel t.b.v. de omliggende Noordoostpolder, oxideerde het veen en werd het compacter (inklinking). Het oppervlak van het eiland is hierdoor sinds de drooglegging al zo'n anderhalve meter gezakt. Zulke inklinking is onomkeerbaar: bij vernatting veen zet de ondergrond niet meer uit. Sinds de jaren '90 worden wel plannen gerealiseerd om de oostkant van het eiland te vernatten en zodoende verdere inklinking en verlaging van het voormalige eiland te voorkomen.

Akkoord van Schokland

Op 30 juni 2007 werd op het voormalig Zuiderzee-eiland het Akkoord van Schokland gelanceerd. Bedrijven en personen die hun handtekening hieronder zetten, geven aan zich te willen beijveren voor de realisering van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders gaf de aftrap. Inmiddels zijn er vragen gesteld over de onderhandse aanbesteding bij een politiek verwant evenementenbureau (Het organisatiebureau BKB, geleid door de prominente PvdA'ers Lennart Booij en Erik van Bruggen.)

County/Shire : Latitude: 52.63973017532399, Longitude: 5.775890350341797


Birth

Matches 1 to 44 of 44

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Barneveld, Willem  Date unknownSchokland, Overijssel, Nederland I483169
2 Buter, Aaltje  04 August 1823Schokland, Overijssel, Nederland I590367
3 Buter, Geertruida  14 April 1815Schokland, Overijssel, Nederland I590365
4 Buter, Maria  25 November 1812Schokland, Overijssel, Nederland I590364
5 van Eerde, Jannetje  1841Schokland, Overijssel, Nederland I490961
6 Gillot, Gerrit Jan  10 January 1835Schokland, Overijssel, Nederland I490960
7 Gillot, Reijer Klaas  1831Schokland, Overijssel, Nederland I490928
8 Ham, Tijmen  1844Schokland, Overijssel, Nederland I591060
9 Klein, Elisabeth Willems  27 March 1796Schokland, Overijssel, Nederland I590354
10 Koridon, Hendrik  1800Schokland, Overijssel, Nederland I173496
11 Legebeke, Prof. Dr. Gerhardus Joannes  01 April 1847Schokland, Overijssel, Nederland I726393
12 Legebeke, Wilhelmus Albertus Antonius  20 May 1844Schokland, Overijssel, Nederland I726391
13 Legebeke, Wilhelmus Albertus Loduvicus  11 October 1845Schokland, Overijssel, Nederland I726392
14 Mastenbroek, Anna Maria  1844Schokland, Overijssel, Nederland I590375
15 Mastenbroek, Annetjen  09 January 1830Schokland, Overijssel, Nederland I590369
16 Mastenbroek, Elisabeth  May 1854Schokland, Overijssel, Nederland I590797
17 Mastenbroek, Geertje  08 July 1849Schokland, Overijssel, Nederland I590386
18 Mastenbroek, Jannetje  1832Schokland, Overijssel, Nederland I590373
19 Mastenbroek, Johannes  25 March 1850Schokland, Overijssel, Nederland I590379
20 Mastenbroek, John Henrij William  1848Schokland, Overijssel, Nederland I590377
21 Mastenbroek, Joseph  29 September 1854Schokland, Overijssel, Nederland I590382
22 Mastenbroek, Klaziena  21 July 1824Schokland, Overijssel, Nederland I590368
23 Mastenbroek, Lammigje  07 October 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590372
24 Mastenbroek, Lucas  18 December 1811Schokland, Overijssel, Nederland I590359
25 Mastenbroek, Lucas  05 December 1827Schokland, Overijssel, Nederland I569811
26 Mastenbroek, Maria  29 April 1852Schokland, Overijssel, Nederland I590381
27 Mastenbroek, Petrus  11 May 1827Schokland, Overijssel, Nederland I590366
28 Mastenbroek, Reijer  10 January 1829Schokland, Overijssel, Nederland I590371
29 Mastenbroek, Remmelt  14 August 1798Schokland, Overijssel, Nederland I590358
30 Mastenbroek, Remmelt  15 October 1847Schokland, Overijssel, Nederland I590385
31 Mastenbroek, Remmelt  18 February 1851Schokland, Overijssel, Nederland I590387
32 Mastenbroek, Willem  22 March 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590361
33 van der Molen, Maria  1802Schokland, Overijssel, Nederland I173525
34 Oldenhof, Arend  06 November 1851Schokland, Overijssel, Nederland I557299
35 Oldenhof, Catrina  06 January 1849Schokland, Overijssel, Nederland I557297
36 Oldenhof, Christoffel  26 August 1843Schokland, Overijssel, Nederland I557295
37 Oldenhof, Geesje  16 February 1855Schokland, Overijssel, Nederland I557301
38 Oldenhof, Jentje  01 May 1858Schokland, Overijssel, Nederland I557302
39 Oldenhof, Johanna  24 December 1841Schokland, Overijssel, Nederland I557294
40 Oldenhof, Trijntje  15 March 1846Schokland, Overijssel, Nederland I557296
41 Schoon, Jans  24 September 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590362
42 Seidel, Jacomina Elizabeth  24 June 1810Schokland, Overijssel, Nederland I655916
43 Tikkel, Joannes Petrus  07 October 1774Schokland, Overijssel, Nederland I726390
44 van der Werf, Jannetje  11 March 1798Schokland, Overijssel, Nederland I590363

Baptised

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Koridon, Hendrik  19 July 1800Schokland, Overijssel, Nederland I173496
2 Mastenbroek, Geertje  02 September 1849Schokland, Overijssel, Nederland I590386
3 Mastenbroek, Joseph  24 December 1854Schokland, Overijssel, Nederland I590382
4 Mastenbroek, Lucas  05 January 1812Schokland, Overijssel, Nederland I590359
5 Mastenbroek, Remmelt  02 September 1798Schokland, Overijssel, Nederland I590358
6 Mastenbroek, Remmelt  02 April 1848Schokland, Overijssel, Nederland I590385
7 Mastenbroek, Willem  08 May 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590361
8 van der Molen, Maria  15 November 1802Schokland, Overijssel, Nederland I173525

Died

Matches 1 to 16 of 16

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 van Guldener, Elizabeth Johanna  27 June 1841Schokland, Overijssel, Nederland I663340
2 Joost, Klasina Jans  04 February 1825Schokland, Overijssel, Nederland I590356
3 Kwast, Trijntje Hermens  19 April 1849Schokland, Overijssel, Nederland I557260
4 Lassche, Jentje  21 January 1851Schokland, Overijssel, Nederland I569808
5 Legebeke, Wilhelmus Albertus Antonius  09 August 1844Schokland, Overijssel, Nederland I726391
6 Mastenbroek, Elisabeth  16 September 1854Schokland, Overijssel, Nederland I590797
7 Mastenbroek, Lammigje  09 November 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590372
8 Mastenbroek, Maria  21 April 1857Schokland, Overijssel, Nederland I590381
9 Mastenbroek, Pieter Jacobs  24 March 1848Schokland, Overijssel, Nederland I590353
10 Mastenbroek, Reijer  31 January 1829Schokland, Overijssel, Nederland I590371
11 Seidel, Casimir Frederik  05 July 1848Schokland, Overijssel, Nederland I663358
12 Seidel, Eberhard Philip  25 September 1814Schokland, Overijssel, Nederland I656419
13 Seidel, Lucas Everhardt  16 January 1827Schokland, Overijssel, Nederland I663339
14 van der Werf, Jannetje  30 October 1831Schokland, Overijssel, Nederland I590363
15 Wichers, Jan Willem  08 May 1841Schokland, Overijssel, Nederland I655915
16 Wnters, Lammigje Jans  31 January 1808Schokland, Overijssel, Nederland I590355

LGTE

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    LGTE    Person ID 
1 Oldenhof, Berend  26 December 1842Schokland, Overijssel, Nederland I557290

Married

Matches 1 to 15 of 15

   Family    Married    Family ID 
1 Heins / Lassche  25 May 1846Schokland, Overijssel, Nederland F220355
2 Koridon / Roskam  03 May 1845Schokland, Overijssel, Nederland F68672
3 Legebeke / Peese  05 May 1842Schokland, Overijssel, Nederland F275069
4 Lier / Seidel  22 July 1827Schokland, Overijssel, Nederland F253107
5 Mastenbroek / Buter  14 April 1832Schokland, Overijssel, Nederland F227761
6 Mastenbroek / Buter  22 October 1841Schokland, Overijssel, Nederland F227762
7 Mastenbroek / Buter  23 May 1847Schokland, Overijssel, Nederland F227763
8 Mastenbroek / Joost  26 February 1809Schokland, Overijssel, Nederland F227758
9 Mastenbroek / Klein  15 September 1825Schokland, Overijssel, Nederland F227756
10 Mastenbroek / Lassche  07 December 1850Schokland, Overijssel, Nederland F220356
11 Mastenbroek / Schoon  14 July 1855Schokland, Overijssel, Nederland F227759
12 Mastenbroek / Werf  02 February 1824Schokland, Overijssel, Nederland F227760
13 Oldenhof / Zandbergen  26 December 1842Schokland, Overijssel, Nederland F215688
14 Waal / Seidel  09 June 1837Schokland, Overijssel, Nederland F253108
15 Wichers / Seidel  22 July 1827Schokland, Overijssel, Nederland F253106

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.