Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland 


Notes:
Dordrecht is met zijn 118.613 (1 januari 2007, bron: CBS) de derde stad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt. Sinds 1 juli 1970 omvat de gemeente Dordrecht het totale Eiland van Dordrecht dat omringd wordt door brede waterwegen: Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe-Merwede, Hollands Diep en Dordtse Kil.

Geschiedenis

De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent "doorwaadbare plaats in de rivier Thure". In 1049 werd voor het eerst melding gemaakt van Dordrecht. Graaf Dirk IV zou in dat jaar vermoord zijn 'bij Dordrecht' (apud Thuredrech).

Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van de Hollandse graaf Willem I en is de oudste stad van het oude graafschap Holland.

Dordrecht wordt ook wel de oudste stad van Holland (niet heel Nederland) genoemd, dit omdat de net iets oudere Hollandse stad Geertruidenberg tegenwoordig in de provincie Noord-Brabant ligt. In de volksmond werd en soms nog Dordrecht mede daarom ook wel de "eerste stad" genoemd. In de 12e en 13e eeuw was Dordrecht één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste stad van het graafschap Holland en had als zodanig onder andere het "eerste recht". De stad Muiden kan men overigens misschien nog oudere stad noemen dan Geertruidenberg en Dordrecht, het zou mogelijk al in 1122 stadsrechten hebben verkregen. Echter ligt Muiden pas vanaf 1296 in Holland, dit nadat het Bisdom van Utrecht wat land had geschonken aan het graafschap.

De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure (Thuredrith zou in de loop der tijd veranderen in Dordrecht, is één van de meerdere naamsverklaringen) te midden van veenmoerassen. De Thure was een zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer ter hoogte van het huidige Bagijnhof. In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de Sint Elisabethsvloed, waarbij grote delen van het achterland (Grote Waard) voorgoed verdronken, op een eiland te liggen. Door haar strategische ligging ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke stapelplaats (stapelrecht vanaf 1299). Dordrecht verhandelde vooral wijn, hout en graan.

In 1253 werd in Dordrecht een Latijnse school opgericht, tegenwoordig is dit het Johan de Witt-gymnasium en is daarmee het oudste gymnasium van Nederland. In oktober 2003 werd het 750 jarig bestaan uitgebreid gevierd. Van 1600 tot 1615 was Gerardus Vossius rector van de Latijnse school in Dordrecht.

In 1572 kwam te Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden stadhouder Willem I, prins van Oranje, en steunden de opstand tegen de Spanjaarden. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover de contraremonstranten stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de StatenBijbel zou opleveren, de eerste vertaling in de Nederlandse taal.

1650-1672: Eerste Stadhouderloze Tijdperk, ook wel de Ware Vrijheid genoemd. Na het overlijden van stadhouder Willem II zag men de kans om zich te ontdoen van de stadhouders. In 1653 werd mr. Johan de Witt, zoon van mr. Jacob de Witt, als leider naar voren geschoven. Onder zijn leiding, als raadspensionaris, werd in 1654 vrede met Engeland gesloten daarbij werd de Akte van Seclusie opgenomen. Deze moest voorkomen dat de zoon van Willem II stadhouder zou worden. Op 20 augustus 1672 echter werden Johan en zijn broer Cornelis de Witt in Den Haag gelyncht. Willem III, verdacht van het complot, werd dat zelfde jaar stadhouder.

1702-1747: Tweede Stadhouderloze Tijdperk. Willem III stierf kinderloos en er werd geen stadhouder benoemd. Echter in 1747 werd Willem IV, de zoon van zijn verre neef Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, erfstadhouder van alle gewesten. In 1766 treed zijn zoon Willem V aan.

1780-1787: Eerste Democratische Beweging. Dordrecht voerde een scherp anti-stadhouderlijke koers. Op 26 juli 1783 werd het exercitiegenootschap “De Vrijheid” opgericht. Dordrecht had hiermee de primeur. De Patriotten wilden de oude vrijheid heroveren op de Oranjes. Nederland was immers al ruim tweehonderd jaar een "republiek", erfopvolging hoorde daar niet in thuis. Al ras volgden meerdere steden. Stadhouder Willem V vluchtte uit Holland. Op 18 september 1787 echter capituleerde Dordrecht voor de troepen van de Pruisische koning Frederik Willem, de zwager van Willem V. De Oranjerestauratie werd met kracht ingezet en de democratische beweging weggevaagd. Willem V werd in zijn positie hersteld. In 1815 nam zijn zoon Willem I, voorheen Willem VI, de titel Koning der Nederlanden aan. (zie ook Bataafse Republiek en Huis van Oranje resp. lijst van stadhouders)

Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door Rotterdam.

Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook garnizoensstad. In de Benthienkazerne aan Buiten Walenvest langs de Oude Maas waren pontonniers gelegerd. Tijdens de mobilisatie van augustus 1939 werden er ook infanteristen en artilleristen naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen.

In mei 1940 gaf Luitenant-kolonel J.A. Mussert leiding aan de verdediging van Dordrecht, Jo Mussert was een broer van Anton Mussert die na de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd werd om wille van hoogverraad. Toen het Nederlandse leger de strijd tegen de Duitsers opgaf en zich uit de stad terugtrok, vertrok de luitenant-kolonel op 14 mei 1940 naar Papendrecht. Hier kwam J.A. Mussert te staan tegenover reserve 1e luitenant A.J. Kruithof die Mussert verdacht van hoogverraad. Mussert weigerde zich over te geven en werd door Kruithof neergeschoten. Mussert leefde nog en werd vervoerd naar het ziekenhuis in Gorinchem, waar hij later die nacht om circa 02.00 uur is overleden aan zijn verwondingen. In de Tweede Wereldoorlog werd Dordrecht en omgeving het middelpunt van de strijd in de winter van 1944-1945. De grens tussen bevrijd en bezet gebied lag toen bij het Hollands Diep.

In 1970 werden de gemeente Dubbeldam (toen ca. 10.000 inwoners) en het zuidelijk deel van de gemeente Sliedrecht aan de gemeente Dordrecht toegevoegd, zodat de gemeente het gehele Eiland van Dordrecht ging beslaan.

City/Town : Latitude: 51.8, Longitude: 4.66666666666667


Birth

Matches 1 to 605 of 605

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aartsen, Hermanus Arnoldus  25 June 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520281
2 Aberson, Johanna Jacoba  19 April 1854Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520884
3 Aberson, Johanna Jacoba  29 May 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520885
4 Adriaensdochter, Alithea  May 1589Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I388738
5 Albers, Willem Josephus Johannes  15 March 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I618373
6 van Ameijden, Adrianus Wilhelmus  Approximately 1858Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I475453
7 Arnoldts, Marie Joseph Constant Alfred  27 June 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I465960
8 Arntz, Gertruda Catharina  28 June 1914Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632319
9 Arntz, Hendrika Catharina Maria  02 September 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632320
10 Arntz, Pieternella Johanna  25 October 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632301
11 van Asch, Janna Gijsberta  25 May 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I340488
12 Bahlmann, Dirk  04 October 1923Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I766887
13 van Bakel, Elisabeth Sophia  19 May 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I666699
14 Bax, Jacoba  1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I577158
15 Bens, Henrica  1780Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35689
16 Berend, Maria  08 July 1792Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I285779
17 van den Bergh, Ida Willemina  About 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I723115
18 Beudt, Huberta  Approximately 1736Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I771426
19 Beudt, Jacob Francois  1690Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I771427
20 Beversluis, Martinus  14 August 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I184420
21 Blaak, Andries Hindriks  24 September 1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I308898
22 Blanjean, Marthe  About 1645Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I457194
23 Bloembergen, Mr. Evert  22 April 1918Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I263912
24 Blonk, Eduard Marinus  17 June 1928Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572999
25 Blonk, Estella  24 November 1932Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I573021
26 Blonk, Hans  04 January 1932Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I573000
27 Blusse, Sophia Arnolda Christina  About 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520826
28 Boekhout, Gerrit  1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I13566
29 Boelhouwer, Anna Pietje  18 March 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I790502
30 van den Boogaart, Dingena Maria  About 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I629365
31 Borking, Maria  24 November 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I665939
32 Bos, Dirk Jan  17 July 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I229742
33 Bosch van Rosenthal, Mr. Dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas  07 April 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I512512
34 Bossinga, Eerkes Jurrie  1838Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I234030
35 de Bosson, Anna Margaretha  About 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520989
36 de Bosson, Johanna Jacoba  About 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520974
37 Bosua, Commerijna  09 July 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498733
38 Bosua, Willem  01 September 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498735
39 Bosusa, Pieter  28 March 1783Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498749
40 Boudier, Everdina Gijsberta Joanna  31 March 1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256088
41 Bouvij, Catharina Maria Anthoinette  18 June 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I539789
42 Bouvij, Elisabeth Petronella Anna  29 June 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I705565
43 Bouvij, Jacobus Johannes Bernardus Josephus  17 April 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484311
44 Bouvij, Jacques Jean Bernard Joseph Jerome  09 March 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484314
45 Bovens, Gerardus Jozephus  25 August 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I779224
46 Bovens, Lambertus  About 1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I779222
47 Bozuwa, Dirk Adrianus  04 June 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498751
48 Bozuwa, Maria Cornelia  24 November 1877Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640311
49 Bozuwa, Nicolaas  01 November 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498753
50 Bozuwa, Pieter  17 April 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498755
51 Bozuwa, Pieter  16 December 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640312
52 Bozuwa, Wilhelmina  07 February 1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498754
53 Braat, Johanna Carolina  1858Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I338968
54 van Brakel, Maria Catharina  09 October 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520903
55 Brand, Hendrika Cornelisdr  About 1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I649127
56 Brasem, Emilia Johanna Thecla  02 September 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I231118
57 Bremekamp, Hendrik  1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I201314
58 Brocker, Johannes Josephus Maria  About 1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I629233
59 Brouwer, Engelina  1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I330831
60 Brouwer, Sebo  1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I198502
61 Buddingh, Cornelis  07 August 1918Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I426800
62 Bult, Auke Johannes  09 June 1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I244297
63 Busch, Arnold J.  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I402573
64 Busch, Arnoldus Johannes Marie  08 December 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256084
65 Busch, Augustinus Ignatius Marie  11 October 1892Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636261
66 Busch, Catharine Jacqueline Marie  18 July 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636265
67 Busch, Gerardus Johannes Marie  25 October 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636273
68 Busch, Henriette Arnoldina Marie  05 February 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636267
69 Busch, Jacobus Wilhelmus Marie  23 August 1899Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256085
70 Busch, Johanna Louise  31 January 1930Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I3855
71 Busch, Johannes Franciscus  Approximately 1839Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636677
72 Busch, Johannes Petrus Marie  02 July 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636231
73 Busch, Lucien Paul  01 February 1927Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I402569
74 Busch, Marie Jacqueline Wilhelmine  11 July 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636271
75 van Buul, Adriana  1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I734365
76 Cappetti, Hermina  27 July 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I341616
77 Cense, Alida Wilhelmina  1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632836
78 van Cleef, Johanna Jacoba  1745Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36346
79 Cocu, Franciscus Petrus Josephus  About 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I589553
80 Coenen, Matthijs  06 March 1823Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559527
81 Coenen, Petrus Rijgardus Franciscus  21 December 1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559525
82 Coenen, Rigardus  22 January 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559526
83 Coenen, Rijgorius  23 January 1817Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559523
84 Coenen, Willemina  26 February 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559524
85 Coolhoven, Dirk Wilhelmus  1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592995
86 Coolhoven, Dirk Willem  24 March 1817Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592991
87 Cornelissen, Johannes Theodorus Petrus  27 January 1862Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I756687
88 van den Corput, Anna  1599Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126012
89 de la Coste, Petronella Johanna  1719Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I194980
90 de la Cour, Maria Elisabeth Adriana  About 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636232
91 de Court Onderwater, Henriette Boudewine  About 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520768
92 van Daalen, Maria Sijberts  About 1657Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I24049
93 van Dalen, Elisabeth  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501360
94 Damen, Johanna Lucia  09 August 1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I61631
95 Danker, Jacoba  Approximately 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I395601
96 Dicke, Hendrik Adolph  01 July 1848Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I335439
97 Dicke, Ottolina Helena Cornelia  19 May 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I335455
98 Dicke, Rooksje Berendina  1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I335436
99 van Donkelaar, Jacobus  01 June 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14644
100 Donkelaar, Jan  Approximately 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14645
101 Doore, Maijke  About 1777Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545322
102 van Dooren, Geertruida Catharina  11 April 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I749440
103 van Dort, Wilhelmus Huibregt  15 December 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376062
104 Dost, Jannes Harms  October 1823Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I749940
105 van Driel, Glijna Maria  25 May 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I274269
106 van Drimmelen, Anton Lambertus Cornelius  12 October 1901Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572868
107 van Duijnen, Henricus  About 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499688
108 Duit, Pieterdina  1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I556620
109 Dupper, Leendert  11 January 1801Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I604834
110 van Efferen, Johannes Gerardus  17 December 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I429940
111 van den Eij, Cornelis  1812Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I532523
112 Eijgenraam, Carel Wilhelmus Hendricus  26 October 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255853
113 Eijgenraam, Johannes Martinus Petrus  About 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725130
114 Eijgenraam, Mgr. Lambertus Cornelius Ludovicus  19 March 1846Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256107
115 Eijgenraam, Lambertus Joannes Maria  11 October 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255852
116 van Eijsden, Maria Cornelia  26 January 1807Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498794
117 Engelsman, Bertus Sjoerd Abel  1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632834
118 Engelsman, Cornelis  1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632831
119 Engelsman, Geertruida  1899Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632839
120 Engheringh, Catharina Jacoba  1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35586
121 Engheringh, Cornelis  1766Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35600
122 Engheringh, Johanna Theodora  1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35619
123 Engheringh, Johannes Theodorus  21 September 1774Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35621
124 Engheringh, Johannis  1759Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35625
125 Engheringh, Maria Anna  1770Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35637
126 Eras, Jacobus J.M.  04 February 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563609
127 Eras, Johanna Anna  20 February 1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I120622
128 Eras, Marianne Catharine Josephine  14 April 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563610
129 Eras, Mathilde VIncentia Maria  26 February 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I537673
130 Erkens, Adrianus Wilhelmus  15 July 1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I579877
131 van Es, Tonny  18 June 1937Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I82898
132 Fagot, Anna Agnes  11 January 1826Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I521581
133 Fagot, Augustinus Josephus  27 August 1804Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I521595
134 Fagot, Clara  29 April 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256078
135 Fagot, Johanna Petronella Maria  09 March 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644840
136 Fagot, Johannes Franciscus  27 January 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644844
137 Flipsen, Johanna Sofia  1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57950
138 Fris, Anna Margritha  1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I370298
139 Gankema, Derk  23 January 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I418766
140 van Geen, Mattheus  01 September 1801Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592980
141 Geerts, Geertje Jannetje  15 May 1910Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670696
142 Geerts, Gerrit Anthony  02 December 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670692
143 Geerts, Jannetje  29 February 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670698
144 Geerts, |Anthony  27 April 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670704
145 Geijl, Prof. Dr. Pieter Catharinus Arie  15 December 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563865
146 Geraerts, Elisabeth  20 December 1805Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687952
147 Germ, Jaques Louis Hubert  24 February 1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I437231
148 Ghijben, Cornelia Elisabeth  1749Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I172830
149 Ghijben, Dirk  1714Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I172835
150 de Gijselaar, Johanna Maria  28 March 1787Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I440341
151 Giltaij, Elizabeth  1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I262620
152 van Goch, Catharina  About 1815Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I120100
153 Goedhart, Ariana Laurentia Dina  22 June 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376111
154 Goedhart, Barbara  23 January 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366798
155 Goedhart, Bastiaan Jan  About 1848Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520898
156 Goedhart, Christoffel  16 October 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376107
157 Goedhart, Gerrit Hendrik  1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366800
158 Goedhart, Helena Ariana  14 February 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376109
159 Goedhart, Hendrik  05 April 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I681120
160 Goedhart, Hendrik  07 April 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366797
161 Goedhart, Hendrik  26 May 1864Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376101
162 Goedhart, Hendrik  10 August 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376113
163 Goedhart, Henk  11 August 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687833
164 Goedhart, Joseph Pieter  21 July 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520902
165 Goedhart, Lidia  23 May 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376105
166 Goedhart, Pieter  10 November 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I340468
167 van der Graaf, Frans  1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632840
168 Grobben, Johanna Hendrika  About 1844Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I779220
169 de Groot, Johannes Wijnandus  1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79492
170 Grootenboer, Adriana Zoeta  1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I503825
171 Gubitz, Georg Wolfgang Eberhard  1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I681949
172 Gudden, Johanna Maria Christina  04 June 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484312
173 Haak, Catharina Everdina  17 October 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I344032
174 van Haalen, Cornelia Christina  About 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525945
175 van Haalen, Huibert  About 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525917
176 van Haalen, Huibert  About 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525932
177 de Haan, Christiaan Diderik  21 January 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498813
178 Haentjens, Johanna Sebilla  23 January 1798Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I746786
179 van Halewijn, Heer Van Abbenbroek Simon  1654Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126007
180 Hazebroek, Zacharias Jacobus  18 June 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I72371
181 de Heer, Cornelia  22 November 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I371521
182 de Heer, Philip  1780Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I397482
183 de Heer, Pieter Adrianus  08 October 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I371525
184 Heidema, IJka  Approximately 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I238541
185 Heidema, Roelfijna  09 November 1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I75457
186 Heintz, Johanna Cornelia  1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I397143
187 Hekkenberg, Hendrik  Approximately 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I711540
188 van den Heuvel, Aartje  23 September 1746Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498820
189 van den Heuvel, Adriana  19 May 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703200
190 Hiensch, Johan Tieleman  1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I194936
191 Hoebé, Isaac  About 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I633319
192 Hoen, Matthijs  25 February 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653460
193 Hoen, Matthijs  03 April 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653461
194 van Hogendorp, Gravin Jacoba Maria  18 May 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725262
195 van Hogendorp, Maria Arnoudina  20 August 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I593836
196 van Hogendorp, Graaf Paulus  15 July 1820Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725269
197 van Hogendorp van Hofwegen, Justina Dellaine Maria Guillelmine  1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725553
198 Hogerseijl, Simon Michiel  25 February 1800Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I279108
199 Hoijer, Cornelia Jacoba  23 January 1914Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I119037
200 Hoobroeckx, Henri Joseph Marie August  05 June 1902Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501338
201 't Hooft, Cornelis Gerardus  About 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520883
202 van den Hoogen, Anna Maria Catharina  About 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I700693
203 van Hoogstraten, Samuel  02 August 1627Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I369772
204 Horbach, Rudolf Marie Mathieu Joseph  07 October 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693699
205 de Hosson, Bonifacius Bernardus Frederiku  Approximately 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I72387
206 de Hosson, Fredericus Carolus  26 September 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I72351
207 de Hosson, Hermanus Carolus Philippus  Approximately 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I72353
208 Huysers, Berbera  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I660146
209 van IJzeren, Dr. Huig  26 April 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I59006
210 de Iongh, Maria Catharina Crema  12 January 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I66991
211 Janze, Jurrianus  1742Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498914
212 Janzen, Pieternella Johanna Bernardina  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520910
213 Jeronimus, Jan  1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I378134
214 Jilleba, Phillipina  06 September 1807Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I360833
215 de Jong, Helena  About 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I645437
216 de Jong, Hendrika Catharina  23 August 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I271915
217 de Jong, Pieternella Catharina  26 October 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I790112
218 de Jonge, Augustinus Rinderts  14 August 1793Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I208246
219 Jongkindt, Johanna Gerarda Hendrika  1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I790448
220 Junger, Andries  14 February 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525915
221 Junger, Christina  20 February 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525913
222 Junger, Cornelia  About 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525930
223 Junger, Cornelis  20 September 1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525770
224 Junger, Johannes Pieter  22 August 1814Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525767
225 Junger, Johannes Pieter  24 March 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525912
226 Junger, Johannes Pieter  01 August 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525914
227 Junger, Marinus  02 September 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525916
228 Junger, Marinus Cornelis  18 December 1815Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525790
229 Jurgens, Frans Marie  05 August 1918Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I701209
230 Kamermans, Govert  04 September 1767Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I135887
231 Kamermans, Hendrika  1798Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I134863
232 Kamermans, Teunis  22 July 1739Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260392
233 Kamermans, Theunis  1742Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260390
234 van de Kamp, Adrianus  29 March 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I70014
235 Kaptein, Ida  About 1847Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I440597
236 van den Kieboom, Anna Cornelia  09 July 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60911
237 Kingma, Phocas  1947Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I273521
238 Kleppe Kleppers, Maria Henderica  1789Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I736239
239 Klijn, Trijntje  1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I503986
240 Kluit, Adriaan  About 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520879
241 Knogh, Maria Elizabeth  About 1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I195647
242 Koebergen, Aegidius  1694Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35916
243 Koebergen, Geertruy  1725Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35917
244 Koevoeten, Hendrik Franciscus  About 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581644
245 Koldeweij, Bernardus Johannes  26 April 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255919
246 Koldeweij, Bernardus Johannes  1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255922
247 Koldeweij, Johanna Petronella  17 September 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255918
248 Kolkman, Clara Willemina  06 April 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255864
249 Kolkman, Johannes Wilhelmus Maximilien Joseph  1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255870
250 Kolkman, Maria Hendrika  24 December 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255872
251 Kolkman, Mr. Maximilien Joseph Casper Marie  09 March 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255868
252 Kolkman, Paul Joseph Willem  16 November 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I787656
253 de Koning, Ds. Anthonij Johannes  18 May 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I790372
254 de Koning, Arnold  1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I200167
255 de Koning, Eliza Hermanus  1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I200492
256 Kooijmans, Adrianus  30 March 1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57090
257 Kooijmans, Catharina Johanna  14 April 1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57091
258 Kooijmans, Francina  27 April 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104923
259 Kooijmans, Jan Willem  1796Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57077
260 Kooijmans, Jan Willem  04 December 1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57089
261 Kooijmans, Johanna Maria  03 September 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57088
262 Kooijmans, Pieter  22 August 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57086
263 Kooijmans, Willem  11 March 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57085
264 Kool, Maria Antonia  About 1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I565295
265 Koops, Frederika Dorothea  30 August 1892Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I198753
266 Koops, Marchien  14 February 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I199418
267 Kooymans, Gijsbert  1804Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I667958
268 Korstanje, Herbert Jan  16 November 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186465
269 Korstanje, Jan  22 November 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186461
270 Korstanje, Nicolaas  20 December 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186475
271 Korstanje, Pieter  22 November 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186486
272 Korthals, Cornelia Catrina  1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I396647
273 Krap, Gertrui  30 March 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I535884
274 van Kregten, Roelfina Catharina  16 October 1898Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I610440
275 Kroon, Bouke Maarten  23 May 1931Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I532144
276 Kroon, Haijo  19 February 1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I211277
277 Kuiters, Johannes Christianus Richardus  19 October 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I613406
278 Kunst, Gerardina Ettina  23 December 1867Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703203
279 Kunst, Gerrit  02 July 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703153
280 Kunst, Jozina Maria Everdina  04 November 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I705352
281 Kunst, Pieter  About 1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703148
282 Kunst, Tjerk Geert  1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I718506
283 Kunst, Trientje Gepke Wilmina  About 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I705353
284 l' Ange, Jeanne Marie  19 October 1764Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I477357
285 Lammers, Cornelis Peter  1900Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I160561
286 Landmeter, Judith  1804Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I136541
287 Langevoort, Gerrit Leendert  17 September 1908Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I83360
288 Lebret, Adrianus Jacobus  24 February 1852Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520893
289 Lebret, Antoinetta Wilhelmina  About 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520914
290 Lebret, Cornelia Johanna  23 November 1862Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520901
291 Lebret, Emma  About 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520854
292 Lebret, Frans  07 November 1820Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I262625
293 Lebret, Frans  About 1878Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520913
294 Lebret, Geertrui  09 May 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520958
295 Lebret, Geertruida  About 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520897
296 Lebret, Gerard Wilhelm  22 February 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520895
297 Lebret, Gerrit  29 January 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520962
298 Lebret, Grada  About 1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520852
299 Lebret, Herman  About 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520973
300 Lebret, Jacoba Johanna Hendrika  18 February 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520899
301 Lebret, Jacobus  24 June 1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520960
302 Lebret, Jakob Martinus Cornelis  About 1875Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520987
303 Lebret, Jan  17 February 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520892
304 Lebret, Jan Cornelis  20 December 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520894
305 Lebret, Jenny  23 November 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520907
306 Lebret, Johanna Elisabeth  31 August 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I262614
307 Lebret, Johannes Hendrik  09 February 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520890
308 Lebret, Martinus Cornelis  09 September 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I262619
309 Lebret, Martinus Nicolaas  11 January 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520963
310 Lebret, Martinus Nicolaas  03 May 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520964
311 Lebret, Nicolaas Marius  About 1858Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520911
312 Lebret, Willem  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520909
313 van Lierde, Josephina Theresia Louise  05 December 1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I277823
314 van der Linden, Adrianus  12 March 1779Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I511148
315 van der Linden, Bastiana  18 September 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I341615
316 van der Linden, Mr. Gijsbertus Martinus  09 September 1812Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I511147
317 Linders, Henrica Lucia Lambertina Maria  1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255921
318 Linders, Marie Augusta Josephine  05 March 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255938
319 Linders, Mathias Petrus Maria Litt. Class. Drs  09 June 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I65772
320 Lips, Anna Helena Maria  09 June 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334685
321 Lips, Bernardus Henricus Maria  25 March 1878Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726610
322 Lips, Henricus Johannes Jozephus Maria  25 May 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693094
323 Lips, Ir. Johannes Petrus Maria  17 January 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I356116
324 van Loghum Slaterus, Jacobus  02 March 1937Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I433116
325 Lotsij, Clara Maria  14 December 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520878
326 Lotsij, Diederica Clasina Jacoba  About 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520789
327 Lotsij, Dirk Nicolaas  03 July 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520853
328 Lotsij, Fredrik Nicolaas Luevetius  08 September 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520880
329 Lotsij, Gerhard Oswald  About 1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520823
330 Lotsij, Henriëtte Boudewine  About 1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520802
331 Lotsij, Jacoba Agnieta  About 1844Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520882
332 Lotsij, Jacoba Sophia  17 February 1815Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520821
333 Lotsij, Johannes Paulus  About 1867Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520763
334 Lotsij, Johannes Servaas  31 May 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520777
335 Lotsij, Karel  About 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520765
336 Lotsij, Karel Johannes Julianus  07 December 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520761
337 Lotsij, Karla Johanna Juliana  About 1898Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520779
338 Lotsij, Margaretha Gerhardina Anthonia  About 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520769
339 Lotsij, Maria Cornelia  About 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520855
340 Lotsij, Marius Cornelis Leendert  About 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520794
341 Lotsij, Paulina Johanna  About 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520798
342 Lotsij, Paulus  30 July 1847Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520787
343 Lotsij, Pieter  29 May 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520849
344 Lotsij, Pieter  About 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520851
345 Lotsij, Pualus Jan  22 April 1812Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520810
346 Lotsij, Servaas Hendrik  14 August 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520828
347 Lotsij, Sophia Maria  22 April 1812Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520820
348 Lotsij, Willem  16 February 1852Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520788
349 Louwman, Evert  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I354552
350 Lubbers, Janna  Approximately 1862Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I62014
351 Lukkien, Egberdina  1820Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I207788
352 van Maaren, Alida Nicoletta  About 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640427
353 Mak, Francisca Xaveria Agnes  About 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I720494
354 de Man, Sophia Elizabeth  25 January 1877Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484471
355 van Marken, Catharina Petronella Susanna  30 March 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126588
356 van Marken, Jacob Cornelis  30 July 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I577021
357 Martens, Geert  06 April 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I514295
358 Martinot, Elise Christine Marie  About 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545970
359 Masion, Augustinus Josephus  23 September 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644912
360 Masion, Augustinus Josephus  02 September 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255856
361 Masion, Elisabeth  23 October 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256077
362 Masion, Elisabeth Augustina  14 October 1902Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256086
363 Masion, Elisabeth Frederika Maria  11 October 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255851
364 Masion, Engelina Willemiena  12 April 1827Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256075
365 Masion, Gerardus  13 March 1807Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256069
366 Masion, Helene Christine  09 November 1900Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256087
367 Masion, Lambert Joseph  18 March 1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256074
368 Masion, Lambertus Josephus  10 November 1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256070
369 Masion, Laurens Joseph  28 October 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256076
370 Masion, Laurentius  05 August 1809Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256068
371 Masion, Lucia Paulina  01 February 1821Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255927
372 Masion, Lucien Paul  02 March 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256079
373 Masion, Maggelina Willemina  11 April 1817Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256073
374 Masion, Marie Josephe  13 September 1814Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256071
375 Masion, Maximiliaan Joseph Marie Paul  09 June 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256098
376 Masion, Maximilianus Josephus  1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256094
377 Masion, NN  24 October 1815Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256072
378 Masion, Paul Laurent  11 April 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644914
379 Masion, Paulina Josephina  13 June 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644913
380 Masion, Paulina Maria Josephina  19 October 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255920
381 Masion, Petrus Laurentius  20 December 1824Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255849
382 Masion, Theresia Petronella  09 January 1854Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644915
383 Masion, Wilhelmina Maria Catharina Pau  1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I65774
384 van Meeteren, Antoinette  1776Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592976
385 van Meeteren, Cornelia Adriana  06 September 1783Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592989
386 Meeus, Joseph Marie Antoine Leon  16 May 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I620930
387 Meeus, Maria Josepha Ernestina Eugenia  10 January 1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I620920
388 Meeus, Stanislas Constant Marie Josep  17 June 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I620907
389 Meiboom, Chrisstoffel  About 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I645436
390 Meiboom, Geertrui Johanna  13 May 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376102
391 Mellegers, Wilhelmina Cornelia  29 January 1911Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I122994
392 Mijnders, Aart  22 October 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653158
393 Milort, Francina  About 1820Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I552120
394 Moet, Hermanus Jacobus Joannes Maria  29 January 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I219318
395 van der Monde, Aart  About 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I607306
396 van de Monde, Hermanus  1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I136536
397 van de Monde, Pieter  30 December 1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I136248
398 Monteban, Neeltje  13 January 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I746961
399 Moreels, Catharina  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I660159
400 Mulder, Dina  24 July 1823Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I26821
401 Naaktgeboren, Maria Dingina  15 November 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I84219
402 de Nagtegaal, Mattheus  07 February 1817Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I751935
403 Nelson, Anna Elisabeth  07 December 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501362
404 Nelson, Anthonie  12 November 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501348
405 Nelson, Cornelia  21 November 1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501363
406 Nelson, Cornelis  15 July 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501359
407 Nelson, Cornelis  21 February 1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501367
408 Nelson, Cornelis  19 April 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501357
409 Nelson, Elisabeth  30 May 1878Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501364
410 Nelson, Elizabeth  31 May 1899Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501355
411 Nelson, Henri Anthonie  01 May 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501353
412 Nelson, Pieter Albertus  12 March 1901Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501339
413 Nelson, Pieter Cornelis  10 September 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501361
414 Nelson, Pieter Cornelis  14 August 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501366
415 Nielson, Andries  About 1844Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501406
416 Nielson, Nicolaas Adrianus  About 1839Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501401
417 Nielson, Peter  1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501404
418 Niermann, Johanna Elisabeth Frederica  1839Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I669516
419 Niermann, Jozephina Petronella  12 September 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I669504
420 Niermann, Louise Johanna Adelaide  16 May 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I669502
421 Niermann, Theodorus Johannes Antonius  06 October 1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I669503
422 Nolens, Jan Frederik  1708Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I402528
423 Noord, Rebekka Johanna  04 April 1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764846
424 Noord, Reijnderd  05 September 1826Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764845
425 Noord, Reindert  07 July 1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764847
426 Noord, Wendelina Juliana  06 October 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764848
427 van Nugteren, Rijk  1778Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I558754
428 van der Oever, Johanna  1693Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36089
429 Onderwater, Hugo Boudewijn  About 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I724668
430 Oosterman, Louisa Magdalena Anthonia  22 December 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I571112
431 van Oppen, Johannes Petrus  24 January 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I530335
432 van Oppenraaij, Stephan  12 June 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I5588
433 von Oranje Nassau, Louise Juliana  1576Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I97936
434 Otjens, Huberdina  13 December 1814Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I189311
435 Pekelder, Jan Lubberts  02 January 1816Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I159403
436 Penn, Adriana Johanna Apollonia  About 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I620910
437 Penn, Jacobus  About 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I631266
438 Pennings, Maria  12 October 1846Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I283184
439 Perk, Catharine Henriette  19 June 1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I564065
440 Perk, Jacobus  1722Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I564214
441 Perk, Jacques Fabrice Herman  10 June 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I564072
442 van der Plank, Cornelia  1900Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I397601
443 van der Plank, Hendrika  1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I339134
444 Plettenburg, Anna Catharina  Approximately 1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I320695
445 van der Pluijm, Helena Elizabeth  01 October 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545328
446 van der Pluijm, Johannes  22 April 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545444
447 van der Pluijm, Johannes Mattheus  31 March 1854Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545327
448 van der Pluijm, Maria Elisabeth  02 April 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545325
449 van der Pluijm, Mattheus Johannes  07 January 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545326
450 de Poorter, Johanna  Approximately 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I758438
451 de la Quellerie, Abraham  1589Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I281891
452 van Raalte, Albertine Sophie  09 January 1907Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I252401
453 Rackwitz, Christoffel  1806Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366763
454 Rekourt, Geertruij  1785Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126194
455 Repelaer, Paulus Jacob Johan  28 May 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I354990
456 Reus, Johanna Wilhelmina  About 1845Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581654
457 de Ridder, Allard  03 May 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I516913
458 de Ridder, Johanna Maria  About 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I517032
459 de Ridder, Maria Johanna  About 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I517030
460 de Ridder, Pauline Hermine Elizabeth  About 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I516911
461 van Rijnen, Cornelia  16 August 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376115
462 van Rijnen, Jacobus  1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I379023
463 Rippe, Adele  1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I487892
464 Rissmüller, Mathilda Antonia  1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I512908
465 Rombach, Anne Cornelis  1809Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I735628
466 Rombout, Machiel Willem  13 October 1908Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104866
467 de Roo, Thomas Martinus  27 July 1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I137254
468 van Rooij, Anna Hendrika  1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520382
469 van Rooij, Marinus Christiaan  1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520379
470 van Rosendaal, Jacoba  19 January 1844Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499032
471 Roskam, Cornelis  08 March 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I663336
472 Roskam, Cornelis  01 September 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689361
473 Roskam, Derk  16 August 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689367
474 Roskam, Gerrit  13 January 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689363
475 Roskam, Johanna Neeltje  1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I663267
476 Roskam, Johannes  12 July 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689369
477 Roterman, Alida Anthonette  1846Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36119
478 Roterman, Anna Maria  1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36122
479 Roterman, Euphemia  1835Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36126
480 Roterman, Everdina Christina Theodora  20 March 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36127
481 Roterman, Hendrika Johanna  04 April 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36129
482 Roterman, Jerimias Godefridus  1838Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36130
483 Roterman, Johannes Godefridus  1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36134
484 Ruisch, Hendrikus Christiaan Wilhelm  Approximately 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39761
485 von Saher, Maria Wilhelmina  28 February 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I487413
486 Salomons, Jan  08 September 1878Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I74931
487 Schaap, Cornelia  Approximately 1812Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501374
488 van Schaik, Johanna Elisabeth Maria  Approximately 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14646
489 Scheepbouwer, Franciscus  16 January 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I80230
490 Scheiberling, Elisabeth Johanna Maria Agatha  About 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I644845
491 van Schelt, Gerrit  1811Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I787068
492 van Schelt, Pieternella  1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I787072
493 van Schelt, Zegert  1785Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I375367
494 van Schelt, Zegert  About 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I787067
495 Schenk, Pieternella Lijntje  1900Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I735532
496 Schilleman, Adrianus Andrew  09 October 1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I543063
497 Schilleman, Catrina  14 October 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545690
498 Schmidt, Arie  1827Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I370297
499 Schmidt, Johannes Daniel  1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I370296
500 Schrauwen, Helena Johanna  About 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I540940
501 Schultz van Haegen, Jan Hendrik  18 May 1813Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687868
502 Schut, Lammechien  19 October 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I681989
503 Sebes, Philippus  15 April 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I379022
504 van Segwaert, Josina  1585Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I187849
505 Sigmond, Petrus Jacobus  1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I381612
506 Sillevis, Gerardus  About 1838Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703199
507 van Sluisdam, Johannes  1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I631179
508 Smallenburg, Maria  About 1819Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I761125
509 Smits, Hendrika Fredrika  1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I503991
510 Snudo, Willem  1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I503987
511 Snudo, Willem  22 October 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I503990
512 Spits, Wilhelmina  23 April 1786Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499054
513 Stam, Bastiaan  26 February 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I530920
514 Starrenburg, Jan  1779Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79856
515 Stemmer, Hillechiena  02 September 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I198986
516 Stempels, Barend Gerhardus  1846Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I753108
517 Stempels, Roelof  26 February 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I614286
518 Stoffels, Johannes  About 1809Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I545579
519 Stoop, Hardolfia Clara Maria  26 September 1943Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I707336
520 van Striemen, Adriaen  November 1728Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104713
521 van Striemen, Alida Pieters  26 March 1731Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104685
522 van Striemen, Anna  June 1744Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104717
523 van Striemen, Cornelis  June 1737Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104716
524 van Striemen, Johannes  1743Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I461062
525 van Striemen, Stephanus  December 1735Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104715
526 van Striemen, Steven  January 1734Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104714
527 Struijs, Helena Elisabeth  1813Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I669500
528 Stumpel, Herman Joseph Maria  Approximately 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I251298
529 van Taets, Marijke Jansdr.  1600Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563665
530 Tattje, Hinderika  20 September 1875Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I556835
531 Teerlink, Gerrit  1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79971
532 Teerlink, Gijsberdina Johanna  1805Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79829
533 Teeuwen, Johannes Petrus  16 December 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I144383
534 Teeuwen, Maria Johanna Francisca  30 August 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334687
535 Terbeek, Anthonia Wilhelmina  11 April 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I150771
536 Tits, Antonius  About 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I346194
537 Tourniaire, Ernest Jean Joseph Bachigaloupi  14 August 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I491375
538 Touwslager, Auke  16 May 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I62086
539 Trip, Sophia  1614Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I395467
540 Tromp, Geertruida Teuntje  About 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I702561
541 van Tuijl, Antonius Henricus  30 November 1959Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I123490
542 Vaandrager, Cornelis  Approximately 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I100767
543 Vas Dias, Alfred  04 October 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I28488
544 van der Velden, Maria Jacoba  27 June 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I630828
545 Veldmeijer, Jan Hendrik  01 April 1790Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I285778
546 Veldmeijer, Johannes Evert  20 March 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I285777
547 Veling, Derk Sientjes  15 February 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I219079
548 Vennemann, Mechelina Maria Josefa Elisabet Paula Catharina  About 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581939
549 Verboom, Emmerentia  1830Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I80514
550 Verhage, Servaas  27 August 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60184
551 Verheij, Cornelis Johannes Drs.  11 January 1917Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I282046
552 Vernes, Aafje Maria  08 March 1908Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I195127
553 Vernooij, Jannetje  18 November 1901Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I153934
554 Verschure, Antonia Huiberdina  23 March 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I487110
555 Veth, Hendrik Cornelis  1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I663292
556 de Visser, Geertruida Pieternella  23 April 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520863
557 de Visser, Maria Cornelia  16 February 1852Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520850
558 Vitali, Anna Maria  1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I659515
559 van Vleuten, Helena Maria Anna  04 November 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I80360
560 Vliegenthart, Anna Jacoba  28 December 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725271
561 de Voogd, Jenneke  1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334366
562 de Voogd, Johanna Christina Magdalena  16 April 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I489260
563 Vorster, Dirk  1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520383
564 de Vos, Aart Johannes  26 February 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520915
565 Vos, Petrus Franciscus  04 July 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39686
566 Vriendschap, Abelia  20 March 1743Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559024
567 de Vries, Cornelis  1799Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I665745
568 de Vries, Jan  11 January 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I577160
569 Vriesendorp, Henriette Louise  28 April 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I734420
570 Vriesendorp, Wilhelmina Diderica  About 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520773
571 van de Waal, Johanna  24 May 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670689
572 de Waal, Pleun  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I462759
573 de Waard, Cornelia Willemina  1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I672749
574 de Waard, Gerrit  1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I672753
575 van Waardenburg, Anna Maria  28 May 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I561403
576 Waterbeek, Elias Lambertus  09 April 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581631
577 Waterbeek, Elizabeth Hendrika  04 June 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581633
578 Waterbeek, Hendrikus Lambertus  20 April 1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581634
579 Waterbeek, Johanna Gerardina Josina  About 1839Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581643
580 Waterbeek, Lambertus Hendrik  About 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I581653
581 Weijers, Herman Christiaan  08 April 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I698768
582 van Wel, Alida  15 November 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499084
583 van Wel, Johannes  About 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640503
584 van Wel, Pieter  1867Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640505
585 Werner, Pieter Josephus Christoffel  February 1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I755245
586 Wes, Johannes  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I425537
587 Weterings, Anna Maria  13 July 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687352
588 Wiarda, Prof. Mr. Jan  05 March 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484386
589 Wijers, Alphonse Ferdinand  18 June 1863Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I271297
590 Wijers, Helena Barbara Maria  04 February 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I504679
591 Wijers, Johannes Petrus August  26 November 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I443145
592 Wijers, Suse Maria Hermina  10 August 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I474881
593 van Wijngaarden, Adriana Christina  23 November 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689370
594 Wilson, Cornelia Helena Friderika  14 November 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764878
595 de Witt, Agneta  About 1657Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I125998
596 de Witt, Anna  1655Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I125997
597 de Witt, Cornelis  1623Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126010
598 de Witt, Jacob  1589Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126011
599 de Witt, Johan  1625Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I125995
600 Wolff, Gertruida  1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632829
601 Zadoks, Hesje  1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I560425
602 van Zon, Anna Maria  24 February 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I613468
603 van Zuijlen van Nijevelt, Baron Jacob Pieter Pompejus  29 June 1816Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I286354
604 van Zuijlen van Nijevelt, Brnes Jacoba Cornelia Arnoudina  02 November 1814Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I695877
605 van der Zwart, Pleuntje  1761Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79852

Baptised

Matches 1 to 41 of 41

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Adriaensdochter, Alithea  20 May 1589Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I388738
2 Bens, Henrica  29 June 1780Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35689
3 Beudt, Jacob Francois  13 October 1690Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I771427
4 Boekhout, Gerrit  23 April 1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I13566
5 van Cleef, Johanna Jacoba  25 May 1745Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36346
6 van den Corput, Anna  24 April 1599Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126012
7 de la Coste, Petronella Johanna  07 June 1719Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I194980
8 van Eijsden, Maria Cornelia  30 January 1807Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498794
9 Engheringh, Catharina Jacoba  23 March 1810Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35586
10 Engheringh, Johannes Theodorus  23 September 1774Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35621
11 Ghijben, Cornelia Elisabeth  25 May 1749Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I172830
12 Ghijben, Dirk  19 September 1714Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I172835
13 de Groot, Johannes Wijnandus  15 March 1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79492
14 van Halewijn, Heer Van Abbenbroek Simon  04 January 1654Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126007
15 van Hogendorp van Hofwegen, Justina Dellaine Maria Guillelmine  02 August 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725553
16 Janze, Jurrianus  23 January 1742Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498914
17 Kamermans, Hendrika  06 November 1798Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I134863
18 Koebergen, Aegidius  23 May 1694Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35916
19 Koebergen, Geertruy  01 February 1725Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35917
20 Kooijmans, Jan Willem  26 February 1796Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57077
21 Kooijmans, Willem  20 March 1822Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I57085
22 van der Oever, Johanna  24 April 1693Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36089
23 von Oranje Nassau, Louise Juliana  31 March 1576Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I97936
24 Perk, Jacobus  04 March 1722Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I564214
25 Rackwitz, Christoffel  16 June 1806Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366763
26 Rekourt, Geertruij  18 June 1785Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126194
27 van Schelt, Zegert  06 November 1785Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I375367
28 van Segwaert, Josina  08 September 1585Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I187849
29 van Striemen, Adriaen  11 November 1728Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104713
30 van Striemen, Alida Pieters  28 March 1731Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104685
31 van Striemen, Anna  24 June 1744Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104717
32 van Striemen, Cornelis  14 June 1737Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104716
33 van Striemen, Johannes  22 February 1743Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I461062
34 van Striemen, Stephanus  04 December 1735Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104715
35 van Striemen, Steven  13 January 1734Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I104714
36 Teerlink, Gerrit  14 February 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79971
37 Teerlink, Gijsberdina Johanna  14 August 1805Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79829
38 Trip, Sophia  01 July 1614Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I395467
39 Vitali, Anna Maria  25 October 1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I659515
40 de Witt, Cornelis  25 June 1623Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126010
41 de Witt, Johan  24 September 1625Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I125995

Died

Matches 1 to 275 of 275

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Albers, Wilhelmus Josephus  1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693501
2 Albers, William Gardiner Antonij Charles  22 February 1949Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I523205
3 Bakker, Bouke  12 November 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I141116
4 Bakker, Jan  24 June 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I199894
5 Bens, Dirk  09 February 1799Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I35677
6 Berentzen, Ferdinand Johannes Maria  28 June 2006Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693190
7 van den Berg, Bertha  21 April 1994Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I632412
8 Besters, Cornelia Johanna  15 March 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I160263
9 Blaauw, Antje  27 December 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484308
10 Blonk, Albert Leendert  02 December 1996Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572991
11 Blonk, Volkert Cornelis  19 February 1976Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572982
12 Boogaert van Alblasserdam, Ignatia Geertruida  15 February 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725565
13 Boonstra, Henderika  26 September 1995Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I766183
14 Bos, Franciscus Hinderikus Abel  06 May 1875Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I565855
15 Bosua, Aartje  10 February 1820Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498732
16 Bosua, Marie Catharine  17 December 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498746
17 Bosua, Marie Isabelle  18 June 1776Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498743
18 Bosua, Marie Josephine  06 January 1795Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498747
19 Bosua, Pierre Henry Louis  12 December 1832Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498734
20 Bosua, Willem  12 July 1900Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498735
21 Bosusa, Pieter  13 March 1854Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498749
22 Bouvij, Anthonius Nicolaas  23 February 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484306
23 Bouvij, Jacobus Johannes Bernardus Josephus  16 July 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484311
24 Bozuwa, Nicolaas  03 May 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498753
25 Bozuwa, Pieter  12 August 1899Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640312
26 van Brecht, Adriana  24 March 1584Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I748940
27 van Brederode, Frans  11 August 1490Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I95084
28 Broekema, George  10 September 1936Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60872
29 Broers, Franciscus Josephus  1975Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I496763
30 de Bruin, Jannetje  04 October 1993Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I83361
31 Buck, Frans Joseph  11 September 1966Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I271914
32 Buddingh, Cornelis  24 November 1985Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I426800
33 Bul, Jan  18 July 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I62012
34 Busch, Agnes Maria  10 May 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636227
35 Busch, Arnoldus Johannes Marie  15 April 1961Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256084
36 Busch, Catharine Jacqueline Marie  14 April 1959Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636265
37 Busch, Gerardus Johannes Marie  22 April 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636273
38 Busch, Henriette Arnoldina Marie  07 November 1956Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636267
39 Busch, Jacobus Wilhelmus Marie  16 July 1990Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256085
40 Busch, Johanna Louise  12 June 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I3855
41 Busch, Johannes Franciscus  07 February 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636196
42 Busch, Johannes Franciscus Albertus  13 September 1947Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256081
43 Busio, Pieternella Hellena  27 April 1987Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I495227
44 Buurmeijer, Harm Meindert  05 September 1963Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I321455
45 Cazemier, Hindrik Berends  18 February 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I240994
46 van Cleef, Johanna Jacoba  23 March 1817Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36346
47 Coolhoven, Dirk Willem  20 September 1902Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I592991
48 van den Corput, Anna  23 January 1645Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126012
49 van den Corput, Elisabeth  12 February 1606Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I748941
50 van den Corput, Henrijck  22 August 1601Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I748939
51 Corstius, Johanna Elisabeth  29 July 1789Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I431810
52 Cremers, Pierre Hubert Marie  27 October 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I737584
53 Culmse, Frederica Magdalena Dorothea  29 August 1847Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I64424
54 Dauphin, Jan Hindrik  13 April 1939Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I616806
55 Dauphin, Nicolaas Theodorus  15 November 1942Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I616840
56 Dekker, Hinderikus Bernardus Hermannus  16 October 1985Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I24061
57 Dicke, Ottolina Helena Cornelia  08 May 1969Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I335455
58 van Die, Aaltje Lijntje  28 April 1949Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I640338
59 van Die, Adriana Anna  23 November 2009Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I488136
60 van Diggele, Dorothea Christina  06 March 1997Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I80369
61 van Donkelaar, Jacobus  14 March 1942Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14644
62 Donkersloot, Justinus  01 February 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I744402
63 Dooper, Leo  23 April 2006Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I165606
64 van Dooren, Susanna VIctorina Martha Maria  04 January 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I443141
65 van Dort, Joseph Johannes  18 December 1965Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I312036
66 Duit, Antje  30 July 2000Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I257357
67 Duit, Pieter Reijnders  11 November 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I202269
68 Eijgenraam, Carel Wilhelmus Hendricus  08 June 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255853
69 Eijgenraam, Carolus Bartholomeus  05 January 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256101
70 van Eijsden, Maria Cornelia  17 October 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498794
71 Elfring, Dirkje  26 May 1986Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I512043
72 Emmelkamp, Martje  13 November 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I257655
73 Eras, Jacobus J.M.  20 June 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563609
74 Eras, Joannes  23 April 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I416774
75 Eras, Vincentius Josephus Maria  07 March 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334684
76 Fagot, Clara  15 March 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256078
77 Fentener van Vlissingen, Julia Wilhelmina  22 April 1971Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I354733
78 Feringa, Franciska Johanna  26 November 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14638
79 Fronckrek, Akke  03 April 1976Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I730072
80 Geerts, Christiaan  03 April 1945Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670676
81 Geerts, Geertje Jannetje  Estimated in 2001Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670696
82 Geerts, Gerrit Anthony  27 March 1972Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670692
83 Geerts, Hillegonda Cornelia  26 September 1922Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670683
84 Geerts, Leendert  29 July 1947Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670679
85 Geerts, |Anthony  27 March 1972Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670704
86 van Gelderen, Lena  23 November 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I80321
87 van Giffen, David Flud  25 February 1701Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I487214
88 van Glabbeek, Abraham  29 January 1948Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725145
89 Goedhart, Hendrik  21 December 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366797
90 Goedhart, Hendrik  04 December 1972Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376113
91 Goedhart, Henk  03 January 1948Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687833
92 de Graaf, Johannes Marie  18 May 1989Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636963
93 Groothuis, Jetske  07 February 2004Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I433051
94 Gudden, Johanna Maria Christina  11 November 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I484312
95 de Haan, Christiaan Diderik  16 February 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498813
96 Harmans, Trijntje  06 June 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498816
97 van den Heuvel, Aartje  19 April 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498820
98 van den Heuvel, Adriana  21 March 1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703200
99 van den Heuvel, Pieter  20 May 1844Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I703201
100 Hoen, Matthijs  05 December 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653457
101 Hoen, Matthijs  23 May 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653460
102 Hoen, Matthijs  23 February 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I653461
103 van Hogendorp, Andries Willem Gijsbert  About 27 April 1858Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I723412
104 van Hogendorp, Graaf Frederik August Alexander  27 October 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725292
105 van Hogendorp, Gravin Jacoba Maria  03 August 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725262
106 van Hogendorp van Hofwegen, RijksGraaf Andries Willem  24 September 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725562
107 Holland, Constantia Johanna Francisca  06 May 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255854
108 van Holland, Dirk IV.  14 January 1049Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I823489
109 van Holland, Graaf Dirk VII  04 November 1203Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I114320
110 van Holland, Dirk VII.  4 November 1203Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I828967
111 van Hoogstraten, Dirk  21 December 1640Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I369770
112 van Hoogstraten, François  1632Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I369787
113 van Hoogstraten, Samuel  19 October 1678Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I369772
114 Horbach, Maria Hubert Petrus Josephus  13 October 1918Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I477612
115 Hovenkamp, Egbert  08 February 1971Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I417494
116 Hulshof, Leonie Maria Josepha  10 March 2005Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I190071
117 Janssen, Maria Henrica  07 July 1964Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I660773
118 Janze, Jurrianus  April 1777Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I498914
119 Jeurissen, Theodorus  30 October 1841Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I631802
120 Jiskoot, Pieter  03 July 1974Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I72863
121 de Jong, Hendrika Catharina  01 February 1974Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I271915
122 Kamermans, Gerrit  09 April 1796Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260394
123 Kamermans, Gooiert  08 February 1788Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260400
124 Kamermans, Teunis  07 February 1744Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260398
125 Kamminga, Jan Hindriks  21 May 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I50201
126 Keuter, Hermannus Henrikus  15 August 1976Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I183696
127 van de Kieft, Jacob  Date unknownDordrecht, Zuid-Holland, Nederland I442262
128 Kik, Willemina  01 July 1943Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I161732
129 Kingma, Phocas  1999Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I273521
130 Klaassen, Lena  09 July 1971Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572990
131 Klaassens, Grietje  12 January 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I211845
132 van de Klundert, Adrianus Arnoldus  09 April 1952Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I497931
133 Knevelbaard, Reinder  06 June 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I345347
134 Koeleman, Antonie Adriaan  03 October 1973Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I79300
135 Kok, Alida Wubbina  22 December 1992Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I19907
136 Koldeweij, Bernardus Johannes  21 April 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255919
137 Koldeweij, Johanna Petronella  23 October 1948Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255918
138 Kolkman, Clara Willemina  25 April 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255864
139 Komdeur, Sieuwke  11 December 1934Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I491308
140 Kool, Maria Anthoniesdr  21 June 1834Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I589546
141 Korstanje, Gerrigje  18 April 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186471
142 Korstanje, Govert  29 December 1976Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I184554
143 Korstanje, Herbert Jan  04 November 1985Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186465
144 Korstanje, Jan  20 January 1988Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186461
145 Korstanje, Nicolaas  18 October 1943Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186457
146 Korstanje, Pieter  19 February 1998Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I186486
147 van Kregten, Alberdina  03 May 1921Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39747
148 van Kregten, Anderika Catharina  23 December 1937Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39758
149 van Kregten, Anna Alberdina  22 June 1968Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39760
150 van Kregten, Antje  01 August 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39746
151 van Kregten, Jacob  15 December 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39683
152 van Kregten, Jan Heijo  01 April 1940Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39689
153 van Kregten, Mathilda Christina Maria  19 July 1956Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I38993
154 Kruidhof, Egbert  19 October 1952Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I272188
155 Kuis, Anna Maria  14 November 1914Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I491050
156 Kuiters, Johannes Christianus Richardus  19 June 1982Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I613406
157 Langevoort, Gerrit Leendert  09 October 1991Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I83360
158 Lebret, Adrianus Jacobus  02 March 1925Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520893
159 Lebret, Johannes Hendrik  01 December 1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520890
160 van Leeuwen, Cornelia  15 September 1963Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376117
161 van Leeuwen, Johanna  14 February 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I773338
162 Lieben, Jozeph Fransciscus  06 July 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I525553
163 Liesveld, Hendrika Adriana  26 July 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I442261
164 Linders, Joannes Marianus  23 April 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255917
165 Linders, Lambertine Maria  05 April 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256080
166 Linders, Mathias  12 November 1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255847
167 Lips, Anna Helena Maria  15 February 1966Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334685
168 Lips, Bernardus Henricus Maria  15 May 1950Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726610
169 Lips, Henricus Johannes Jozephus Maria  21 April 1961Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693094
170 Lips, Jacobus  20 October 1921Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334686
171 Lips, Ir. Johannes Petrus Maria  20 February 1983Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I356116
172 van Loghum Slaterus, Jacobus  29 November 1973Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I433116
173 Lunshof, Jurjen Hendrik  22 October 1985Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I729903
174 Lurvink, Johannes Arnoldus  13 December 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I577825
175 Lutjeboer, Engel  10 May 1979Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I346731
176 Lutman, Anna Gloria  25 December 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I649291
177 Masion, Engelina Willemiena  17 February 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256075
178 Masion, Lambert Joseph  20 February 1823Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256074
179 Masion, Maggelina Willemina  23 February 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256073
180 Masion, Marie Josephe  24 April 1856Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256071
181 Masion, Maximiliaan Joseph  14 November 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255925
182 Masion, NN  24 October 1815Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256072
183 Masion, Paulina Maria Josephina  22 November 1909Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255920
184 Meerkamp van Embden, Catharina Jacoba Berendina  12 February 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I790447
185 Meinders, Lammert  15 August 1877Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I538249
186 Melsen, Louisa VIctoria  29 April 1998Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I184559
187 Molenaar, Annigje  10 December 1968Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I125454
188 Moolenkamp, Pieter  Before 1937Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39759
189 Muller, Susanna Maria  01 June 1952Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I118029
190 Mutsaers, Ludovica Maria Theresia  17 February 1953Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I437228
191 Naaktgeboren, Maria Dingina  25 January 1999Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I84219
192 Nanninga, Jan  07 June 2006Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I399641
193 Nelson, Pieter Cornelis  09 January 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501361
194 Nielson, Peter  15 March 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501404
195 Nijkamp, Margaretha Geertruida  28 November 1986Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I506198
196 Noord, Reijnderd  11 September 1826Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I764845
197 Noordhoek, Maria  09 November 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I366762
198 van Ooijen, Arie  05 March 1952Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I145445
199 van Ooijen, Willem Elisa  09 August 1977Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I145454
200 van Oppenraaij, Stephan  12 June 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I5588
201 van Oven, Adolph Samuel  17 August 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I339987
202 Pieck, Johanna  17 July 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36093
203 Pinkster, Harm  16 April 1997Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I84200
204 Pols, Bernardus  25 December 1929Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I254612
205 Priet, Steffen  20 August 1956Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I418581
206 Raaijmakers, Hubertina  26 September 1972Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I496853
207 van Raamsdonk, Paulina  11 September 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255926
208 Reijners, Hendrika Elisabeth  07 September 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255848
209 van Rein, Pieter  04 September 1999Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I269618
210 Reit, Jan Harm  29 March 2000Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I64912
211 Riem, Geertruida  26 April 1978Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I530842
212 Rienks, Martinus Jan  01 February 1993Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60171
213 Rijcken, Joanna  02 February 1854Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I559522
214 van Rijnberk, Elisabeth Cornelia  18 March 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I756362
215 van Rijnen, Cornelia  27 February 1981Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I376115
216 Roelsma, Jacob  03 June 1971Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I179581
217 van Rossum, Elisabeth  17 March 1797Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260397
218 van Rossum, Pleuntje  09 September 1931Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563466
219 Rozema, Antina  26 February 1953Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I272191
220 Ruisch, Hendrikus Christiaan Wilhelm  08 May 1963Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39761
221 Rus, Annechien Egberts  24 December 1997Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I695129
222 Sap, Guigjen Ottes  10 August 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I105646
223 Savenije, Gesina Maria Johanna  17 October 2013Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I9793
224 Schaap, Cornelia  22 April 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501374
225 Schäfer, Adriana  04 February 1974Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I616803
226 van Schelt, Zegert  18 May 1840Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I787067
227 Scholte, Annie  09 August 2005Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I183697
228 Schuur, Berend Hendrik  16 December 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I243328
229 Sibenthal, Anna Barbara  08 January 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334689
230 van Sluijs, Susanna Willemina  22 July 1943Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I379311
231 Smits, Adam  01 September 1809Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499049
232 Smits, Neeltje  23 August 1752Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I260401
233 de Snoo, Barbera  16 December 1982Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I663337
234 Soet, Johannes  30 November 1773Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499052
235 Spits, Johannes Henricus  26 November 1986Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I506809
236 Spits, Wilhelmina  27 April 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499054
237 Stam, Bastiaan  01 December 1980Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I530920
238 Stout, Gerard  30 November 1986Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I61596
239 Stoutjesdijk, Anna  07 April 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I160870
240 Stroman, Adriaan  20 May 1965Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60385
241 Stroman, Antje Volmina  04 June 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60176
242 Struik, Jan  19 June 1986Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I179543
243 Teeuwen, Hendricus Ferdinandus  07 January 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334688
244 Teeuwen, Maria Johanna Francisca  16 February 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334687
245 Tijssen, Berend Gerardus  02 July 2011Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I573283
246 Torren, Catherine Petronille  11 December 1783Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499060
247 Tourniaire, Ernest Jan Joseph Bachigaloupi  18 April 1864Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I491366
248 Veen, Geert Thijs  26 September 1851Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I52290
249 Veen, Harm Schreuder  29 July 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I354232
250 Vegter, Derkina Berendina  04 January 2009Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I229525
251 van Vendelo, Maria  16 October 1871Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501433
252 Venema, Remke Jans  14 August 1831Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I205531
253 Venhuizen, Klaas Warmolt  January 2009Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I416280
254 Verhage, Servaas  04 January 1989Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60184
255 Verschuur, Frans Benjaminsz  19 September 1804Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I589545
256 Visser, Cornelia  31 May 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563187
257 Visser, Leendert  17 April 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563464
258 Vrijthoff, Johan Leonard  29 December 1780Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I431811
259 van de Waal, Johanna  25 March 1965Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I670689
260 Walen, Janneke  1622Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I369786
261 van de Wall Repelaer, Jhr. Pieter Hendrik  03 March 1972Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I354989
262 van der Wegen, Jacoba Johanna  17 August 1945Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I497932
263 Weijtens, Willibrord Johannes Maria  23 November 2012Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563392
264 van Wel, Alida  07 May 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I499084
265 Westerouen van Meeteren, Mathilda Petronella Maria Laura  24 January 1843Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I687870
266 Wichers, Hillebrand Jacob  15 January 1920Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I370467
267 Wieringa, Klaas  22 October 1945Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I491053
268 van Wijngaarden, Adriana Christina  04 April 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I689370
269 Wildeman, Pieter  04 May 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I772158
270 Wilking, Margaretha Augusta Maria  24 April 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I356117
271 Wilking, Maria Antonia  27 May 1949Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726611
272 de Witt, Jacob  1674Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I126011
273 Wortelboer, Johannes Wilco  17 November 1975Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I165106
274 van Zeeland, Antoinetta Sophia Louisa  11 May 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256102
275 van Zon, Anna Maria  05 April 1966Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I613468

Buried

Matches 1 to 65 of 65

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693093
2 Berentzen, Ferdinand Johannes Maria  3 July 2006Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693190
3 van den Berg, Cornelia Johanna  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520862
4 Blonk, Eduard Marinus  30 April 2011Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I572999
5 Boudier, Everdina Gijsberta Joanna  05 July 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256088
6 van Brakel, Maria Catharina  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520903
7 Busch, Agnes Maria  13 May 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636227
8 Busch, Arnoldus Johannes Marie  19 April 1961Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256084
9 Busch, Catharine Jacqueline Marie  17 April 1959Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636265
10 Busch, Gerardus Johannes Marie  26 April 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636273
11 Busch, Henriette Arnoldina Marie  10 November 1956Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636267
12 Busch, Jacobus Wilhelmus Marie  20 July 1990Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256085
13 Busch, Johanna Louise  15 June 1960Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I3855
14 Busch, Johannes Franciscus  11 February 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636196
15 Busch, Johannes Franciscus Albertus  18 September 1947Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256081
16 van Donkelaar, Jacobus  18 March 1942Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I14644
17 van Dooren, Susanna VIctorina Martha Maria  08 January 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I443141
18 Eras, Jacobus J.M.  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563609
19 Eras, Johanna Anna  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I120622
20 Eras, Vincentius Josephus Maria  12 March 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334684
21 Groenendaal, Jenneke  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520896
22 Halberstadt, Pauline  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I282045
23 van Hogendorp, Andries Willem Gijsbert  29 April 1858Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I723412
24 van Hogendorp, Geertruida Ignatia Andrea  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I723411
25 van Hogendorp, Gravin Jacoba Maria  07 August 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725262
26 van Hogendorp van Hofwegen, RijksGraaf Andries Willem  28 September 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725562
27 van Hogendorp van Hofwegen, Justina Dellaine Maria Guillelmine  17 December 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I725553
28 IJssel de Schepper, Joanna Woltera Jacoba  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520760
29 van Kregten, Mathilda Christina Maria  23 July 1956Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I38993
30 Kuiters, Johannes Christianus Richardus  24 June 1982Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I613406
31 Lebret, Adrianus Jacobus  06 March 1925Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520893
32 Lebret, Jacoba Johanna Hendrika  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520899
33 Lebret, Jenny  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520907
34 Lebret, Johannes Hendrik  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520890
35 Lebret, Martinus Cornelis  23 April 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I262619
36 Lips, Anna Helena Maria  18 February 1966Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334685
37 Lips, Bernardus Henricus Maria  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726610
38 Lips, Elisabeth Anna Maria  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726612
39 Lips, Henricus Johannes Jozephus Maria  25 April 1961Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I693094
40 Lotsij, Dirk Nicolaas  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520853
41 Lotsij, Karel Johannes Julianus  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520761
42 Lotsij, Pieter  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520849
43 Masion, Elisabeth  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256077
44 Masion, Elisabeth Augustina  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256086
45 Masion, Helene Christine  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256087
46 Masion, Lucien Paul  03 March 1938Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I256079
47 Masion, Maximiliaan Joseph  18 November 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255925
48 Mulder, Luitje Jans  05 December 1798Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I93199
49 Nelson, Pieter  25 May 1846Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I501373
50 van Oppenraaij, Jean Baptist Wilhelm Marie  22 February 1997Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I3854
51 van Raamsdonk, Paulina  15 September 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I255926
52 Ruisch, Hendrikus Christiaan Wilhelm  13 May 1963Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I39761
53 Savenije, Gesina Maria Johanna  23 October 2013Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I9793
54 van Sluijs, Susanna Willemina  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I379311
55 Teeuwen, Hendricus Ferdinandus  11 January 1893Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334688
56 Teeuwen, Maria Johanna Francisca  19 February 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I334687
57 Verhage, Servaas  09 January 1989Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60184
58 Visser, Cornelia  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I563187
59 de Visser, Maria Cornelia  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520850
60 de Vos, Aart Johannes  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520915
61 de Vos, Willem Hendrik  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I520908
62 Wilking, Maria Antonia  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I726611
63 de Wit, Elisabeth Helena Maria Josepha  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I636320
64 Zebregs, Alphonsus Adrianus Franciscus  17 November 1966Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I663111
65 van Zuijlen van Nijevelt, Brnes Jacoba Cornelia Arnoudina  07 September 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I695877

Cremated

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID 
1 Besters, Cornelia Johanna  19 March 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I160263
2 Eras, Mathilde VIncentia Maria  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I537673
3 van Klinken, Anke  18 November 2008Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I179371
4 Rienks, Martinus Jan  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60171
5 Schrijver, Everdina Maria  05 January 2001Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I36186
6 Stroman, Antje Volmina  10 June 2002Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60176

Detained

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Detained    Person ID 
1 Weijt, Lambertus Johannes  1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I579750

Occupation

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 van Giffen, David Flud  01 August 1688Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I487214
2 Savenije, Gesina Maria Johanna  Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I9793
3 Weijt, Lambertus Johannes  1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I579750

Residence

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 de Lange, Gilles  1950Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland I60163

Married

Matches 1 to 202 of 202

   Family    Married    Family ID 
1 Aberson / Lotsij  02 November 1837Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202398
2 Ansems / Wielen  21 February 1827Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F292898
3 Bens / Pieck  09 May 1771Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F14146
4 Bevers / Kolkman  29 August 1877Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101200
5 Bloijs van Treslong / Lotsij  12 March 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202368
6 Blomjous / Kolkman  10 May 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101205
7 Boes / Schrauwen  24 April 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F209684
8 Boot / Lotsij  09 February 1927Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202385
9 Borra / Roo  18 October 1690Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267308
10 Borre / Goedhart  12 August 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F148501
11 Bosua / Harmans  30 September 1775Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194011
12 Bosua / Heuvel  27 May 1770Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194014
13 Bosusa / Spits  05 March 1808Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194018
14 Bouvij / Gudden  28 August 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F188047
15 Bouwmeester / Roskam  02 January 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F252329
16 Bovens / Grobben  18 May 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F293420
17 Bovens / Hofwegen  06 June 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F293419
18 Bovens / Made  31 August 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F293422
19 Bozuwa / Eijsden  02 December 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194021
20 Bozuwa / Rosendaal  17 November 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194022
21 Bozuwa / Wel  18 May 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194020
22 Broekema / Kieboom  30 August 1902Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F24337
23 Buck / Jong  22 October 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F107592
24 Busch / Cour  01 February 1868Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F243497
25 Busch / Linders  12 August 1884Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101281
26 Busch / Masion  16 May 1923Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101283
27 Busch / Masion  07 May 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101284
28 Cappetti / Linden  14 December 1864Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F134024
29 Cleef / Koebergen  13 May 1745Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F14253
30 Coolhoven / Costerus  10 September 1902Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F228768
31 Coolhoven / Lipjes  28 October 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F228766
32 Cort van der Linden / Koning  28 July 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F198688
33 Dantzig / Rippe  15 April 1874Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F189498
34 Dijkstra / Bruijne  25 February 1915Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F259179
35 Docters / Plank  04 August 1926Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F154995
36 Donkelaar / Kregten  15 August 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F5715
37 Dort / Romijn  01 September 1892Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F147527
38 Dutilh / Vriezendorp  17 December 1941Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F285241
39 Eijgenraam / Holland  04 September 1867Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101195
40 Eijgenraam / Masion  26 October 1898Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101194
41 Eijgenraam / Teeuwen  17 November 1875Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F274939
42 Engelsman / Cense  15 April 1926Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F242281
43 Engelsman / Wolff  26 June 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F242278
44 Engheringh / Bens  09 May 1801Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F14110
45 Engheringh / Cleef  09 May 1772Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F14117
46 Eras / Lips  19 May 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F131291
47 Fagot / Scheiberling  18 June 1862Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F246813
48 Filbrij / Vennemann  05 October 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F224732
49 Foreest / Segwaert  04 December 1607Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F75108
50 Geer / Gerard  27 May 1612Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F151906
51 Geerts / Waal  26 March 1908Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F255687
52 Gier / Gerard  27 May 1612Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F218294
53 Gils / Martinot  08 May 1930Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F211377
54 Goedhart / Asch  10 May 1907Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F133602
55 Goedhart / Lebret  25 April 1878Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202423
56 Goedhart / Lebret  26 May 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202425
57 Goedhart / Meiboom  20 May 1885Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F147533
58 Goedhart / Rackwitz  15 February 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F133599
59 Goedhart / Rijnen  04 May 1921Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F147535
60 Goedhart / Roepers  24 May 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F144093
61 Graaf / Engelsman  19 July 1928Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F242283
62 Haalen / Junger  03 October 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F204192
63 Heintz / Korthals  29 April 1847Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F154649
64 Herckenrath / Kuijk  12 October 1881Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F210967
65 Heuvel / Kunst  04 May 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267903
66 Hogendorp / Hogendorp  11 May 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F229041
67 Hogendorp van Hofwegen / Boogaert van Alblasserdam  29 April 1805Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F274759
68 Hooft / Lotsij  19 July 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202418
69 Hoog / Lebret  24 April 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202424
70 Houweninge / Haentjens  21 January 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F282192
71 Hulshof / Kamminga  13 January 1910Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F79235
72 Jager / Holleman  12 August 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F230296
73 Janze / Bosua  27 October 1765Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194016
74 Jonge / Dicke  03 September 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F131583
75 Junger / Verhappen  13 March 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F204193
76 Kamermans / Koog  08 March 1767Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F103048
77 Kamermans / Zielebon  06 May 1797Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F55091
78 Kingma / Kroon  1946Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F108247
79 Klein / Ooijen  21 August 1911Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F192212
80 Klijn / Grootenboer  15 April 1857Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F195777
81 Kluit / Lotsij  19 April 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202416
82 Kniphorst / Lotsij  25 April 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202378
83 Koebergen / Oever  21 June 1722Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F14252
84 Koevoeten / Waterbeek  19 May 1873Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F224634
85 Koevoets / Waterbeek  11 November 1880Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F224209
86 Kok / Poorter  26 September 1882Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F286413
87 Koldeweij / Linders  03 August 1921Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101227
88 Koldeweij / Masion  06 November 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101226
89 Kooijmans / Varossieau  31 October 1821Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F22722
90 Koperberg / Goch  26 May 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F48746
91 Korstanje / Dijk  20 November 1946Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F74458
92 Korstanje / Dubbeldam  02 October 1930Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F74451
93 Korstanje / Koppel  25 May 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F74447
94 Korstanje / Plazier  20 February 1935Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F74448
95 Kranendonk / Holleman  22 May 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F230295
96 Kuiters / Zon  10 April 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F170593
97 Kunst / Heuvel  18 April 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267201
98 Lebret / Bosson  24 June 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202455
99 Lebret / Bosson  08 July 1908Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202450
100 Lebret / Brakel  12 May 1892Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202426
101 Lebret / Giltaij  03 October 1866Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F103798
102 Ledeboer / Knogh  14 May 1823Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F78238
103 Linders / Koldeweij  23 September 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101225
104 Linders / Masion  26 September 1889Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F26370
105 Lips / Teeuwen  15 August 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F131292
106 Lotsij / Blusse  23 October 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202394
107 Lotsij / Court Onderwater  29 July 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202366
108 Lotsij / Lamoraal Wichers  27 April 1876Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202379
109 Lotsij / Lebret  24 December 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202406
110 Lotsij / Lebret  01 August 1907Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202407
111 Lotsij / Visser  11 March 1875Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202405
112 Lotsij / Vriesendorp  18 June 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202370
113 Maaren / Bozuwa  17 August 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F245154
114 Masion / Boudier  07 September 1898Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101285
115 Masion / Raamsdonk  25 October 1806Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101229
116 Meeus / Penn  23 August 1888Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F238060
117 Meiss / Lotsij  09 April 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202374
118 Middel / Silvius  05 May 1886Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F142223
119 Milius / Braat  08 September 1887Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F133000
120 Moeck / Dam  1682Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F19036
121 Moeck / Dam  1689Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F19040
122 Monde / Landmeter  30 July 1828Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F55233
123 Moolenkamp / Kregten  05 March 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F15797
124 Mullekom / Walgeringh  25 November 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F289739
125 Nelson / Burgh  04 March 1926Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194921
126 Nelson / Dalen  14 December 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194926
127 Nelson / Kop  12 March 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194925
128 Nelson / Schaap  17 February 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194929
129 Niermann / Struijs  14 August 1833Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F255295
130 Noordman / Wijers  05 June 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F268194
131 Oppenraaij / Busch  11 April 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F1392
132 Pannekoek / Schenk  5 January 1922Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F278106
133 Pechtold / Milort  10 May 1848Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F213628
134 Peperkamp / Vos  29 October 1896Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F287127
135 Peters / Arntz  30 January 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F241876
136 Peters / Maaren  14 April 1921Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F245155
137 Peute / Plank  11 September 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F133084
138 Pinkster / Naaktgeboren  12 September 1958Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F34132
139 Pluijm / Doore  08 April 1818Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F211172
140 Pluijm / Miem  29 May 1850Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F211164
141 Prook / Hoen  08 August 1929Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F249565
142 Rackwitz / Loef  14 October 1829Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F144084
143 Reijn / Fellinger  23 May 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F272066
144 Reininga / Kromziek  26 June 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F129532
145 Rijkens / Rissmüller  23 March 1905Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F199315
146 Rijnen / Olthuis  05 November 1890Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F148503
147 Rijswijk / Kik  14 January 1932Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F65819
148 Robbers / Hoogen  23 November 1842Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101755
149 Robbers / Hoogen  23 February 1859Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F266346
150 Rooij / Aartsen  14 March 1907Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202197
151 Roskam / Snoo  19 June 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F252591
152 Roskam / Wijngaarden  26 March 1947Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F262631
153 Ruisch / Kregten  13 April 1904Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F15798
154 Samsom / Dooren  12 August 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F283109
155 Schelt / Bax  08 June 1853Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F222992
156 Schilleman / Ottevanger  02 November 1836Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F210396
157 Schlatmann / Linders  18 June 1913Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101235
158 Schmidt / Fris  08 June 1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F145409
159 Schuijlenburch / Gevaerts  01 February 1724Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F111590
160 Sebes / Goedhart  15 June 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F148502
161 Siemer / Masion  08 August 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F101230
162 Sigmond / IJzeren  03 March 1926Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F149454
163 Sillevis / Heuvel  18 December 1861Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267230
164 Sillevis / Heuvel  14 August 1872Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267229
165 Smeets / Wijers  11 February 1903Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F196639
166 Smits / Bosua  09 May 1807Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194008
167 Snijders / Kunst  19 November 1891Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267232
168 Snudo / Klijn  21 November 1883Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F195797
169 Snudo / Smits  01 May 1924Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F195829
170 Soet / Bosua  04 October 1773Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F194017
171 Spek / Eras  16 September 1925Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F49286
172 Stam / Riem  02 November 1961Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F205866
173 Steenhoven / Goedhart  15 February 1912Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F257537
174 Stempels / Driel  14 June 1911Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F235836
175 Stuijvenberg / Klootwijk  05 December 1849Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F287381
176 Stuijvenberg / Smallenburg  03 January 1855Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F287385
177 Terwindt / Gielesen  24 February 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F292192
178 Teunissen / Kool  08 September 1897Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F218671
179 Tiel / Oosterdijk  02 May 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F274715
180 Tuijl / Rekourt  21 April 1803Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F51390
181 Ven / Fagot  01 February 1865Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202681
182 Verhage / Stroman  20 August 1969Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F24048
183 Verouden / Junger  03 November 1870Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F204196
184 Verschuur / Kool  16 May 1784Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F227441
185 Veth / Roskam  08 August 1901Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F252330
186 Visser / Dicke  13 June 1917Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F131592
187 Vleut / Blom  24 December 1930Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F276174
188 Vleuten / Terhorst  10 September 1879Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F32604
189 Voort / Zwijsen  01 February 1894Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F247661
190 Vorster / Rooij  14 November 1929Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202199
191 Vos / Lebret  28 November 1906Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202429
192 Vossius / Corput  12 February 1602Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F282945
193 Vries / Goedhart  21 November 1860Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F222993
194 Vries / Maas  09 November 1825Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F253880
195 Waard / Harten  12 May 1852Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F256362
196 Waterbeek / Reus  17 November 1869Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F224639
197 Wel / Bos  1920Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F245204
198 Wentholt / Bouvij  03 September 1919Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F267989
199 Wiebenga / Buul  14 February 1917Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F277707
200 Wiebenga / Vriesendorp  22 May 1917Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F277731
201 Zeeman / Lebret  28 March 1895Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F103795
202 Zuijlen van Nijevelt / Repelaer  20 September 1805Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F113431

Divorced

Matches 1 to 4 of 4

   Family    Divorced    Family ID 
1 Dijkstra / Bruijne  06 November 1916Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F259179
2 Lotsij / Lebret  27 November 1914Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F202407
3 Roskam / Snoo  14 July 1925Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F252591
4 Stempels / Driel  07 January 1925Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland F235836

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.