Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Auschwitz-Birkenau, PolskaWikipedia links for
Auschwitz-Birkenau, Polska
[Auschwitz-Birkenau] [Polska]
 
 


Notes:
Auschwitz

Auschwitz-Birkenau - 'De poort des doods'

Auschwitz was een Nazi-Duits vernietigings- en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz (Pools: Oświęcim, Jiddish: Oshpitzin). Het kamp lag in Zuid-Polen, enkele tientallen kilometers westelijk van de stad Krakau.

De naam Auschwitz is symbool gaan staan voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's die overal in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels Joden, zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen.

Het kamp Auschwitz bestond uit drie hoofdkampen en 39 satellietwerkkampen. De hoofdkampen waren:

Auschwitz I, het oorspronkelijke concentratiekamp en het administratieve centrum van het totale complex. Hier werden ongeveer 70.000 mensen omgebracht, voornamelijk Poolse intellectuelen en Russische krijgsgevangenen.

Auschwitz II (Birkenau), een vernietigingskamp waar tussen 1,1 en 1,6 miljoen mensen werden vermoord (waarvan 90% Joden), 75.000 Polen en circa 19.000 Sinti en Roma.

Auschwitz III (Monowitz), een werkkamp.

Naar Auschwitz werden in totaal meer dan 1,5 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan werden ongeveer 1,1 miljoen direct na aankomst vergast of doodgeschoten. Minstens 200.000 mensen kwamen om door ziekten of honger of ze werden na korte tijd alsnolsnog naar de gaskamers gestuurd. Omdat Auschwitz het grootste vernietigingskamp uit zijn tijd was, geldt het als symbool voor de Holocaust, waarvan tussen de 5 en 6 miljoen Joden het slachtoffer werden. Het totale aantal doden was veel hoger dan 6 miljoen, omdat er naast Joden nog talrijke andere slachtoffers waren zoals Slaven, krijgsgevangenen, verzetsstrijders, gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners en andersdenkenden (zoals Jehova's getuigen).

In april 1940 besloot Reichsführer-SS en hoofd van de Duitse politie Heinrich Himmler dat er in het zuiden van Polen een concentratiekamp moest komen. Het kamp werd ondergebracht in een oude kazerne even buiten Oświęcim en werd in mei 1940 in gebruik genomen. Het werd eerst gebruikt om Poolse verzetsmensen en intellectuelen onder te brengen, later ook Russische krijgsgevangenen, "gewone" Duitse criminelen, politieke gevangenen, Jehova's getuigen (Bijbelonderzoekers), "asociale elementeten" zoals landlopers en prostituees, homoseksuelen en Joden. Na juni 1940 arriveerden ook gevangenen uit andere landen. Normaal gesproken werden er altijd tussen de dertien- en zestienduizend mensen gevangen gehouden. In 1942 bereikte dit aantal echter de twintigduizend.

Boven de ingang hing de cynische spreuk Arbeit macht frei, Werken maakt vrij (deze spreuk hangt er nog steeds). De gevangenen die dagelijks het kamp voor dwangarbeid verlieten, marcheerden op orkestmuziek door de poort. In tegenstelling tot de indruk die men krijgt uit de meeste films over Auschwitz, werden de meeste Joden echter in Auschwitz (II) Birkenau gevangen gehouden, en gingen zij niet door deze poort.

De SS koos enkele gevangenen uit, om als bewakers met bepaalde privileges op de andere gevangenen te letten. Zij werden Kapo's genoemd, van het Franse 'caporal' of van het Italiaanse 'capo', , d.i. hoofd, bestuurder. Waarschijnlijker is echter de afkorting van KAmp POlizei. Dit waren vaak Duitse beroepscriminelen, die opvielen door hun wreedheid.

De verschillende kampgroepen werden door speciale kenmerken op de kampkleding onderscheiden. Joden werden in het algemeen het slechtst behandeld. Gewerkt werd zes dagen per week (in de nabijgelegen wapenfabrieken ook vaak zeven). Zondagen wareren voor wassen en douchen gereserveerd. Door de harde arbeidsomstandigheden, het weinige eten, de wreedheid van de SS en de slechte hygiëne, was het sterftecijfer onder de gevangenen zeer hoog. In september 1941 voerde de SS in gevangenenblok 11 een proef uit met het gas Zyklon B. Hierbij werden 850 Polen en Russen vergast. Ook werd een bunker tot gaskamer met crematorium omgebouwd. Deze gaskamer was van 1941 tot 1942 in bedrijf. Met de komst van Auschwitz II werd er weer een luchtafweerbunker van gemaakt.

De eerste vrouwen kwamen in maart 1942 naar Auschwitz. Tussen april 1943 en mei 1944 voerde de gynaecoloog prof. dr. Carl Clauberg sterilisatie-experimenten op Joodse vrouwen uit, met als doel een eenvoudige injectiemethode voor Slavische volkeren te ontwikkelen. Dr. Josef Mengele (Engel des doods) experimenteerde met tweelingen in hetzelfde gebouw. Patiënten in het kampziekenhuis die niet snel genoeg gezond werden verklaard, werden vermoord door de nazi's met een fenolinjectie.

Auschwitz II - Birkenau

Auschwitz-Birkenau is het vernietigingskamp, waaraan de meeste mensen denken bij het horen van de naam 'Auschwitz'. Hier werden vele honderdduizenden gevangen gehouden en meer dan 1,1 miljoen mensen vermoord. Het kamp bevindt zich in Birkenau, d de Duitse naam voor het Poolse dorpje Brzezinka (dit dorp werd overigens gesloopt om Auschwitz-Birkenau te kunnen bouwen, al is het na de oorlog herbouwd naast het voormalige vernietigingskamp), ongeveer drie kilometer van Auschwitz I en besloeg een grote vlakte van 175 hectare. Behalve Joden, Sinti en Roma werden ook vele gewone burgers uit de toen bezette gebieden, waaronder zo'n 40.000 Vlaamse arbeiders en bedienden die als werkweigeraars waren opgepakt in Auschwitz-II gevangen gesteld.

De bouw van het kamp begon in 1941 als onderdeel van de Endlösung. De nazi's evacueerden de plaatselijke bevolking waarna de huizen werden gesloopt om in de bouwmaterialen voor de eerste gebouwen te voorzien. Het kamp is ongeveer 2,5 bij 2 kilometer groot en bood ruimte aan 100.000 gevangenen. Er waren meerdere sectoren gemaakt, die weer verdeeld waren in velden. Deze velden waren, net als het gehele kamp, voorzien van prikkeldraad dat onder stroom stond. Vele gevangenen maakten van deze draad gebruik om zelfmoord te plegen. In het kamp bestond de uitdrukking er ging zu den Drähten ("hij ging naar de draad"). Hoofddoel van Auschwitz II was de massavernietiging. Hiervoor waren vier gaskamers met bijbehorende crematoria aangelegd. De grootschalige vernietiging begon in het voorjaar van 1942.

De eerste slachtoffers waren Slowaakse joden uit de stad Bratislava. De Slowaken waren trouwe bondgenoten van de Duitsers. In 1942 besloot het stadsbestuur van Bratislava samen met de Duitse overheersers het jodenprobleem in de stad op te lossen - op dat moment woonden in de stad zo'n 70.000 Joden. De Slowaken boden de Duitsers 20.000 Joodse arbeiders, op voorwaarde dat de Duitsers ook hun gezinnen op zouden nemen. Zoveel plaats hadden de Duitsers echter niet. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de 20.000 dwangarbeiders met hun gezinnen naar Polen zouden worden afgevoerd, in totaal waren dat er 60.000. Voor elk afgevoerde Jood moesten de Slowaken 500 Mark betalen. De Slowaken gingen er vanuit dat 'hun' Joden opnieuw gehuisvest zouden worden, dat was echter niet het geval. De 60.000 Slowaakse Joden werden afgevoerd naar Auschwitz waar ze vrijwel allemaal om het leven kwamen.

De meeste mensen kwamen in Auschwitz-Birkenau met de trein aan, vaak na een afschuwelijke dagenlange reis in veewagens zonder behoorlijke sanitaire voorzieningen, en veelal zonder voeding of water. Tijdens deze treinreis bezweken ook velen aan d de barre omstandigheden. De trein werd dan gestopt en de lijken werden dan naast het spoor gelegd. De aangekomen gevangenen marcheerden vanaf station Auschwitz naar het kamp. Pas in 1944 werden de rails tot in het kamp gelegd, dit gebeurde om de grote aantallen Hongaarse joden op te vangen - Hongarije had tot die tijd geweigerd zijn joden uit te leveren. De daarbij aangelegde perrons dateren uit het voorjaar van 1944. Dé plek waar de meeste slachtoffers tot die tijd aankwamen ligt dicht tegen het verderop gelegen hoofdspoor. De plaats staat bekend als de 'Judenrampe'. Pas zeer recent is de plaats als herdenkingsplaats gemarkeerd, waarbij enkele verroeste rails zijn vervangen en enkele wagons zijn geplaatst.

De rails naar en de perrons in Birkenau hebben aldus 'slechts' twee maanden gefunctioneerd. Het beeld dat de film Sophie's Choice bijvoorbeeld schetst is derhalve onjuist. In de film laat men Sophie in 1942 uitstappen op de perrons in Birkenauu, die in werkelijkheid toen nog niet gebouwd waren. Op een gegeven moment konden er in de gaskamers van Auschwitz 20.000 mensen per dag omgebracht worden. Uit heel Europa arriveerden treinen met Joden. Onder hen bijna 40.000 Joden uit Nederlandd. Dikwijls werd het hele 'transport' direct naar de gaskamers gestuurd. Vaak ook werd eerst een selectie gemaakt, waarbij de zwakken, ouderen, kinderen en zieken van de arbeidsgeschikten gescheiden werden en naar de gaskamer doorgestuurd werden. De SS-arts Mengele nam vaak aan deze selecties deel. De gevangenen die de selectie overleefden, brachten enige tijd door in een quarantaineafdeling, en werkten daarna in de aan het kamp grenzende industrieterreinen. Hier werd hoofdzakelijk synthetische benzine en rubber voor IG Farben geproduceerd. Ook de Duitse firma Krupp had fabrieken in de buurt van Auschwitz.

Een deel van het kamp was voor vrouwen gereserveerd. In een ander deel, Kanada genoemd, werden de bezittingen van aangekomen gevangenen door het Kanada-Kommando gesorteerd en verzameld, om vervolgens aan de Duitse Staat te worden overgedragen, die de goederen verdeelde onder Duitse slachtoffers van geallieerde bombardementen.

De gaskamers waren alle gelijk. Een onderaardse omkleedruimte voor ongeveer 2000 personen, met aansluitend een als doucheruimte uitziende gaskamer, waar Zyklon B door de dakopeningen naar binnen werd gelaten. Een crematorium was onderdeel van heetzelfde gebouw. De gaskamers bereikten hun top nadat het Duitse leger in maart 1944 Hongarije was binnengevallen. De Hongaren waren weliswaar bondgenoten van de Duitsers, maar weigerden - evenals bondgenoot Italië - in eerste instantie hun jodeden uit te leveren. Met de inval in Hongarije namen de Duitsers zelf het heft in handen, tussen mei en juli van dat jaar werden ongeveer 440.000 Hongaarse Joden naar Birkenau gedeporteerd en daar vergast. Wanneer de crematoria overbelast raaktenen, werden lijken vaak in open geulen verbrand. In juli 1944 stopten de transporten uit Hongarije, waarna de Duitsers zich op de in het kamp aanwezige zigeuners richtten. Vele Sinti en Roma waren in een speciale sector van het kamp ondergebracht. Van de 23.000 zigeuners in Auschwitz werden er vanaf begin augustus 1944 21.000 vergast.

Op 7 oktober 1944 kwam het Joodse Sonderkommando (gevangenen die de gaskamers en crematoria bedienden en die van de andere gevangenen gescheiden werden gehouden) in opstand. Vrouwelijke gevangenen hadden springstof uit een wapenfabriek gesmokkeld en crematorium IV werd daarmee gedeeltelijk verwoest. Vervolgens probeerden ze te ontsnappen, maar alle 250 werden kort daarop gepakt en gedood. Deze gebeurtenissen zijn verfilmd in de film The Grey Zone.

Auschwitz III - Monowitz

Op zeven kilometer van Auschwitz stond een grote fabriek van het Duitse chemieconcern IG Farben die was gebouwd door dwangarbeiders uit Auschwitz. Hier zou synthetisch rubber worden geproduceerd, maar in de oorlog is het hier niet van gekomen, ddoordat de aanvangsdatum voor de eerste productiefasen keer op keer moest worden uitgesteld doordat geallieerden onderdelen van de fabriek bombardeerden. Tegenwoordig is de fabriek wel in gebruik. Bij de fabriek verrees het werkkamp Monowitz, ook wel Auschwitz III genoemd. In totaal waren er in de nabijheid van het hoofdkamp 40 kampen waar gevangenen dwangarbeid moesten doen in de wapenindustrie, landbouw en de bouw.

De geallieerden

Dankzij de Poolse verzetsman Witold Pilecki wisten de geallieerden al in 1941 wat er gaande was in Auschwitz, door informatie die via het Poolse verzet het kamp uit werd gesmokkeld. Nadat Pilecki in 1943 ontsnapte stuurde hij een gedetailleerd rrapport naar de geallieerden over de massamoord die zich aan het voltrekken was in Auschwitz. Het rapport werd in geallieerde kringen met ongeloof ontvangen. Daarnaast bezaten de geallieerden sinds 31 mei 1944 gedetailleerde luchtopnames van alllle kampen. In de lente van 1944 wilden de Duitsers onderhandelen met de geallieerden, ze boden aan 1 miljoen joden te ruilen voor 10.000 vrachtwagens. Een Hongaarse jood moest de onderhandelingen leiden, waarmee hij verantwoordelijk werd gemaakt voor het leven van 1 miljoen mensen. De geallieerden gingen echter niet op het 'aanbod' van de nazi's in omdat ze zich niet wilden laten chanteren.

Uit verslagen gemaakt rond die tijd blijkt dat de geallieerden ook niet over de middelen beschikten om 1 miljoen joden op te vangen en van voedsel en medische verzorging te voorzien. Na het mislukken van de onderhandelingen werden de Hongaarse jjoden afgevoerd naar Auschwitz. Twee ontsnapte gevangenen (Rudolph Vrba en Alfred Wetzler) hadden beschrijvingen en kampkaarten gemaakt die de geallieerden in de zomer van 1944 bereikten, waarmee wederom niets mee werd gedaan. Los hiervan voerdeen op 13 september 1944 Amerikaanse bommenwerpers een aanval uit op de fabrieken rondom de kampen en richtten aanzienlijke schade aan. De kampen bleven tot aan het eind van de oorlog intact. Een mogelijke reden achter het uitblijven van militaire actie tegen de kampen was mogelijk de zeer grote kans op burgerslachtoffers, de enige militaire mogelijkheid was namelijk een bombardement vanuit de lucht.

Vluchtpogingen en verzetAlle hekken hadden prikkeldraad en stonden onder hoogspanningIn totaal probeerden ongeveer 700 gevangenen te ontsnappen. Ongeveer 300 lukte dit. Een vluchtpoging werd met de hongerdood bestraft. Vaak werd de familie van vluchtelingen in Auschwitz I ter afschrikking tentoongesteld.

In oktober 1944 kwamen er niet veel nieuwe joden meer aan. De grote transporten waren al in de zomer gestopt. Het Sondercommando - bestaande uit dwangarbeiders die gaskamers moesten ontruimen en daarna de lijken verbrandden - bestond in piektijdden uit duizenden gevangenen. Vanaf oktober werden er zo'n 1.000 mensen per dag vergast. De leden van het Sondercommando begrepen dat ze niet meer nodig waren en vreesden voor hun eigen leven. In de daaraan voorafgaande periode waren de leden van het Sondercommando volledig afgestompt geraakt, zozeer dat ze niet meer bang waren om te sterven. In oktober 1944 vond er een opstand van leden van het commando plaats. Twee crematoria gingen in vlammen op en honderden waagden een ontsnappingspoging. Veel kwam er van hun verzet niet terecht. De nazi's kregen hen te pakken waarna ze in een rij moesten staan. Vervolgens schoten de Duitsers elke derde man dood. Uiteindelijk zouden 92 man van het commando overleven.

Evacuatie en bevrijding

De gaskamers en crematoria in Birkenau werden vanaf november 1944 door de nazi's vernietigd om de sporen van hun daden voor de oprukkende Russen te verbergen. Ook alle archieven gingen in vlammen op. Aan het einde van 1944 was duidelijk dat de nazi's zouden verliezen, het Rode Leger rukte op in Polen en zou ook Auschwitz bereiken, de Duitsers raakten in paniek. In januari 1945 begon de evacuatie, vele gevangenen moesten naar het westen marcheren, de beruchte dodenmarsen - zo'n 50.000 g gevangenen namen deel aan deze tocht. Bedoeling was dat zij elders weer aan het werk gezet werden. Tijdens de dodenmars kwamen veel gevangenen om door ontbering (Het vroor zo'n 20° Celsius ) of door executie. Degenen die te zwak of te ziek wareren werden achtergelaten, geschat wordt dat er zo'n 10.000 waren. Toen het Rode Leger het kamp op 27 januari 1945 bevrijdde waren er nog zo'n 7.500 zieke en stervende mensen aanwezig. De Duitsers waren oorspronkelijk van plan deze mensen allen te doden, maar hadden hier geen tijd meer voor. De overgebleven Duitse bewakers werden in een half uur gedood door de Russen.

Slachtoffers

Toen het Rode leger eind 1944 oprukte, werd de omvangrijke administratie door de Duitsers verbrand. Maar het staat vast dat nergens in de Tweede Wereldoorlog zoveel mensen werden vermoord als in Auschwitz. Conservatieve schattingen gaan uit van tussen 1,1 en 1,6 miljoen miljoen slachtoffers. De Franse historicus George Wellers gebruikte als eerste nazi-data en kwam op een getal van 1,613 miljoen slachtoffers, waarvan 1,44 miljoen Joden. De Poolse historicus Franciszek Piper komt in zijn onderzoek van Auschwitz tot 1,3 miljoen doden, waarbij hij als belangrijkste maatstaf het aantal treintransporten naar Auschwitz gebruikte. Het laatste getal wordt door een aanzienlijk aantal onderzoekers, maar niet iedereen, ondersteund.

De namen van slachtoffers zijn vaak bekend, omdat die door de Duitsers werden bijgehouden. In Nederland zijn deze gepubliceerd in de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting (algemeen) en in het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland.

Bekende gevangenen en slachtoffers

Jean Améry, Oostenrijks schrijver, overlevende van Auschwitz, Buchenwald en Bergen-Belsen.

Regine Beer, Antwerps onderwijzeres die via boeken en spreekbeurten het fascisme blijft bekampen.

Anne Frank was tussen september en oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau gevangen, werd daarna naar Bergen-Belsen gebracht, waar ze aan vlektyfus stierf.

Paul Halter, één van de eerste gewapende partizanen, voorzitter van de Stichting Auschwitz

Max Hamburger, psychiater die later in binnen en buitenland vertelde over zijn ervaringen.

Maximilian Kolbe, een Poolse franciscaan, was in Auschwitz I gevangen. In 1941 ging hij vrijwillig de dood in, om een vader te sparen.

Maurits Koopman, een Nederlandse schrijver, schreef over zijn ervaringen in: 'Gezagvoerder, Levend tussen Auschwitz en de zee', Hij overleefde Auschwitz II Birkenau.

Hans Krása, Tsjechisch-Duitse componist

Primo Levi, Italiaans schrijver, overleefde Auschwitz III Monowitz en schreef later over zijn ervaringen.

Max Moszkowicz sr. een Nederlandse advocaat. Hij overleefde het kamp.

Witold Pilecki, Pools verzetsman, liet zich vrijwillig gevangennemen om het verzet in Auschwitz I te organiseren en inlichtingen te verzamelen, ontsnapt in 1943, na de oorlog door de Poolse communisten geëxecuteerd.

Fia Polak overleefde Auschwitz-Birkeneau en schreef haar verhaal.

Charlotte Salomon Duitse schilderes, op de dag van haar aankomst 10 oktober 1943 vermoord.

Viktor Ullmann, componist, werd van Theresienstadt naar Auschwitz gebracht en vergast.

Elie Wiesel overleefde Auschwitz III Monowitz en schreef over zijn ervaringen.

Gerhard Durlacher, Nederlands schrijver

Daders

Kampcommandanten

In Auschwitz werkten door de jaren heen ongeveer 8.000 nazi's, 7.000 van hen maakten het einde van de oorlog mee. Een paar honderd voormalige Auschwitz-werkers zijn vervolgd, nog geen 50 zijn uiteindelijk daadwerkelijk veroordeeld.

Zoals alle concentratiekampen werden de kampen in Auschwitz ook door de SS geleid. De commandanten waren:

Rudolf Höss (mei 1940 – november 1943)

Arthur Liebehenschel (november 1943 – mei 1944)

Richard Baer (mei 1944 – januari 1945)

Höss werd in 1947 voor de ingang van het crematorium van Auschwitz I opgehangen aan een galg die uitzicht bood over de resten van het crematorium. Hij was verantwoordelijk voor de experimenten met blauwzuurgas, ook wel Zyklon B genoemd, om gevangenen te vergassen. Toen de proeven waren afgerond, werden ook elders in Polen vernietigingskampen gebouwd waar Joden massaal werden vergast en verbrand: Treblinka, Sobibór, Belzec, Chełmno en Majdanek.

Overige

Dr. Josef Mengele voerde "medische" experimenten op gevangenen uit.

Prof. dr. Carl Clauberg voerde mensonterende sterilisatie-experimenten op vrouwelijke gevangenen uit.

IG Farben produceerde Zyklon B.

Na de oorlogAuschwitz II (Birkenau) - Gedenkplaat

Na de oorlog werden de fabrieken door de Poolse regering overgenomen, waarmee de basis voor de chemische industrie van de regio werd gelegd. De concentratiekampen vervielen. Later besloot de Poolse regering Auschwitz I weer op te bouwen als museum. Ook Auschwitz II met de opgeblazen gaskamers kan men tegenwoordig bezichtigen. Beide kampen behoren tot de Werelderfgoedlijst. In Auschwitz I bevindt zich een Nederlands paviljoen onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Auschwitz Comité. Het paviljoen dateert uit 1980 en wordt op dit moment door Carry van Lakerveld, Victor Levie en architectenbureau ROO vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd en zal uit vier onderdelen gaan bestaan.

Een impressie van het Jodendom in Nederland voor de oorlog, de vervolging en deportatie, Nederlanders in Auschwitz aan de hand van ervaringen van enkele joodse en niet-joodse gevangenen en een afdeling 'Leven met de Shoah'. De nieuwe tentoonstelling werd op 26 april 2005 geopend. De dag van de bevrijding van Auschwitz, 27 januari, is sinds 1996 in Duitsland een officiële gedenkdag voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Op 27 januari 2005 werd de bevrijding uitgebreid herdacht in Auschwitz-Birkenau, in aanwezigheid van tal van oud-gevangenen, buitenlandse staatshoofden (onder andere koningin Beatrix) en regeringsleiders (onder andere Balkenende en Poetin). Er werd onder meer gesproken door Simone Veil namens de oud-gevangenen.

Ontkenning

"Auschwitz" staat vaak symbool voor de gehele Holocaust, dus wordt ook de holocaustontkenning soms aan Auschwitz opgehangen, hetgeen niet terecht is, want er zijn meer concentratiekampen en vernietigingskampen gebruikt voor de Holocaust.

Specifiek met betrekking tot Auschwitz is over de ontkenning het volgende te melden:

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad claimt dat de Holocaust een mythe is en wilde dit laten onderzoeken. In februari 2006 weigerde de Poolse regering echter visa te verstrekken aan Iraanse onderzoekers die naar Auschwitz wilden.

City/Town : Latitude: 50.035833, Longitude: 19.178333


Died

Matches 1 to 670 of 670

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Rachelle  Date unknownAuschwitz-Birkenau, Polska I668326
2 Aandagt, Julie  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88584
3 Abas, Alexander  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88482
4 Abas, Betty Isidora  30 May 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88728
5 Abas, Catharina  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88948
6 Abas, Charles  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88582
7 Abas, Esther  19 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88486
8 Abas, Eva  24 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88981
9 Abas, Henderika  06 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88557
10 Abas, Henderika  07 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88644
11 Abas, Hendrika  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88841
12 Abas, Henri Jacob  08 April 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88729
13 Abas, Henriette  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88576
14 Abas, Isidor  08 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88730
15 Abas, Isidora  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88731
16 Abas, Isidore  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88952
17 Abas, Jacob  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88490
18 Abas, Jacques  10 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88682
19 Abas, Jansje  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88732
20 Abas, Joseph  01 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88546
21 Abas, Joseph  03 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88733
22 Abas, Judith  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88479
23 Abas, Judith  21 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88548
24 Abas, Louise Rosette  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88735
25 Abas, Marianna  06 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88558
26 Abas, Marianne  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88736
27 Abas, Marie Selina  01 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89026
28 Abas, Maurice  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88737
29 Abas, Milka  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88579
30 Abas, Nathan  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88738
31 Abas, Nathan  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88578
32 Abas, Nathan Melvin  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88739
33 Abas, Rachel  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88477
34 Abas, Rachel Jannie  01 July 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88741
35 Abas, Rachel Margaretha  25 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82274
36 Abas, Rebecca  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88742
37 Abas, Rebecca  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88581
38 Abas, Salomon  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88746
39 Abas, Salomon Samuel  28 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88748
40 Abas, Samson  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88679
41 Abas, Sara  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89003
42 Abas, Sara Betje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89033
43 Abas, Susanna  31 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89134
44 van Abbe, Emanuel  1943Auschwitz-Birkenau, Polska I425067
45 van Abbe, Esther  10 Sept 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I425043
46 van Abbe, Marianne  10 Sept 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I425063
47 van Abbe, Rebecca  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I425016
48 Acatan, Maurits  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28546
49 den Arend, Lena  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53577
50 Asser, Isaac  17 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89597
51 van Baale, Elizabeth  07 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88551
52 Bamberg, Jacques  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53303
53 Bamberg, Johan Bert  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53398
54 Bamberg, Mozes  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53275
55 Barend, David  30 April 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I567372
56 Barend, Jansje  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I567375
57 Barend, Sophia  30 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I567376
58 Bargeboer, Betje  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780103
59 Bargeboer, Joel  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I538954
60 Bargeboer, Lazarus  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I539279
61 Bargeboer, Levie  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780102
62 Beck, Hans Günther  31 May 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I556350
63 de Beer, Ester  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332571
64 de Beer, Johanna  24 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28655
65 Bekkers, Benjamin  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53749
66 Bekkers, Bernardus  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53772
67 Bekkers, Cornelia  26 March 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I637658
68 Bekkers, Joel Barend  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53576
69 Belinfante, Abigael  25 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I82276
70 Belinfante, Abraham  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118911
71 Belinfante, Abraham  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118935
72 Belinfante, Ariane  15 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118809
73 Belinfante, Daniel  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118929
74 Belinfante, Eduard David Mr.  30 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82303
75 Belinfante, Eleonora Johanna Margaretha  25 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82272
76 Belinfante, Eliza VIolet Alexandra  31 December 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I119004
77 Belinfante, Emilie Josephine  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82495
78 Belinfante, Frederik Erik  21 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I119003
79 Belinfante, Helena  11 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118981
80 Belinfante, Henrich Joseph  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118998
81 Belinfante, Joseph  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I118976
82 Belinfante, Louis Abraham  25 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82270
83 Belinfante, Marie Clara Estella  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118385
84 Belinfante, Maurits Joseph  14 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I119437
85 Belinfante, Michiel Adriaan  25 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82271
86 Belinfante, Mirjam  31 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118978
87 Belinfante, Rachel  14 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118912
88 Belinfante, Ralph Ronald  15 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118855
89 Belinfante, Raphael  31 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118826
90 Belinfante, Rosa  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118931
91 Benima, Bertha Lea  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88750
92 Berkelo, Estella Betsij  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779677
93 Berkelo, Simon  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779674
94 Bernstein, Riva  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I283245
95 van Biema, Elise Frederika  27 January 1945Auschwitz-Birkenau, Polska I747301
96 Bierman, Geertje  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53067
97 Bierman, Jonas  18 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780409
98 Bierman, Maurits Isedoor  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53069
99 Bilderbeek, Veronica  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I560725
100 van Blijdenstijn, Emanuel Hijman  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I397657
101 Blitz, Salomon  10 Sept 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I425064
102 Bloemendal, Betsie  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52333
103 Bloemendal, David  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52372
104 Bloemendal, Emanuel Leopold  31 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I52343
105 Bloemendal, Henri  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I52339
106 Bloemendal, Kurt Isaak  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52369
107 Bloemendal, Mannas  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52321
108 Bloemendal, Mathilda  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52375
109 Bloemendal, Rozetta  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52360
110 Bloemendal, Rudi James  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52370
111 Bloemendal, Sara  19 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52390
112 Bloemendal, Siegfried  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I52326
113 Blog, Anna  06 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28545
114 Blommekoper, Rosetta  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53750
115 Boas, Esther  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I556219
116 Boas, Selma  06 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I706968
117 Boekbinder, Barendina  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89452
118 Boekbinder, Barendina  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89458
119 Boekbinder, Jansje  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89454
120 Boekbinder, Josef  16 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89457
121 Boekbinder, Levie  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89448
122 Boekbinder, Meijer  05 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89456
123 Boekbinder, Rebecca  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89453
124 de Boers, Hendrika  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28369
125 de Boers, Lea Jacob  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28695
126 de Boers, Meyer  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28390
127 Bollegraaf, Aaltje Rika  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780394
128 Bollegraaf, Barend  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780245
129 Bollegraaf, Barend  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780387
130 Bollegraaf, Bertha  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I192315
131 Bollegraaf, Betje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332566
132 Bollegraaf, Bloeme  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332562
133 Bollegraaf, Bloeme  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780388
134 Bollegraaf, Bloemina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780222
135 Bollegraaf, Frouwtje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780389
136 Bollegraaf, Heiman  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332570
137 Bollegraaf, Henderina  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780395
138 Bollegraaf, Henderina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780386
139 Bollegraaf, Hendrina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I743345
140 Bollegraaf, Hester  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332567
141 Bollegraaf, Jacob  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332568
142 Bollegraaf, Mietje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780401
143 Bollegraaf, Saartje  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779770
144 Bollegraaf, Saartje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780391
145 Bollegraaf, Simon  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332569
146 Bollegraaf, Simson  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780390
147 Boom, Anna Alida  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705331
148 Boom, Jeannette Branca  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705330
149 Boom, Mozes  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705326
150 Boomstra, Komprecht Lion  02 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53147
151 Boomstra, Salomon Miechel  05 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53146
152 van der Borg, Jeannette  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88618
153 Borzykowska, Szajndla  03 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I648089
154 Braaf, Rudolf  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I393713
155 Brandon, Arnold Max  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705337
156 Brandon, Eva  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705335
157 Brandon, Isaäc  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705332
158 Brandon, Mozes  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I702134
159 Brink, Marcus  30 April 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53740
160 ten Brink, Regina  19 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53715
161 Bromet, Eva  14 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I404143
162 Busnach, Joseph  30 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89285
163 Busnach, Rachel  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89282
164 Busnach, Sara  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89291
165 van Buuren, Betje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I560701
166 Buuren, Leentje  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53062
167 Buuren, Mozes  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53839
168 van Buuren, Sallie  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I560700
169 Caransa, Abraham Jacob  14 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I404140
170 Caransa, Benjamin  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I353153
171 Cardozo, Sara Abigail  21 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88643
172 Cats, Jozef Alexander  28 July 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I618103
173 Cauveren, Sara  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88751
174 Chasler, Grietje  01 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88752
175 Cijfer, Aron  31 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I53574
176 Cijfer, David  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53573
177 Citroen, Lena  14 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282687
178 Clarenburg, Helena  19 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28703
179 van Coeverden, Heiman  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780243
180 van Coeverden, Rika  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780244
181 van Coevorden, Betje  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53523
182 van Coevorden, Betsy  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53078
183 van Coevorden, Daniel  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53528
184 van Coevorden, David  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53856
185 van Coevorden, Geertje  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53859
186 van Coevorden, Herman  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89403
187 van Coevorden, Jacob  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53474
188 van Coevorden, Jacob Salomon  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53054
189 van Coevorden, Jeanette  11 June 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53858
190 van Coevorden, Jozef Mauritz  26 March 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53053
191 van Coevorden, Judik  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53690
192 van Coevorden, Liena Hinderina Truida  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I781497
193 van Coevorden, Louis  14 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53520
194 van Coevorden, Maurits Samuel  30 April 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53049
195 van Coevorden, Mozes  28 February 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I53198
196 van Coevorden, Rebecka  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53518
197 van Coevorden, Roosje  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53519
198 van Coevorden, Schoontje  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53077
199 van Coevorden, Sophia  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53107
200 Cohen, Abraham  30 April 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779748
201 Cohen, Aleida  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53195
202 Cohen, Antje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I16275
203 Cohen, Betti Sara  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779812
204 Cohen, Clärchen  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780074
205 Cohen, Heika- Rika  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53193
206 Cohen, Jonas Benjamin  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53351
207 Cohen, Leentje  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53168
208 Cohen, Mozes Machiel  31 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53339
209 Cohen, Nico  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779749
210 Cohen, Rebekka  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780874
211 Cohen, Roosa Eva  27 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I393902
212 Cohen, Wilhelm  01 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I559090
213 Cohen, Wolfina  24 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53197
214 Cohen van Moppes, Esther  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28710
215 Coster, Barend  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53525
216 Cune, Elizabeth Jetje  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89625
217 Cune, Isaia Andries  21 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89623
218 Cune, Jacob Andries  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I190607
219 Da Costa da Fonseca, Rebecca  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28700
220 Dalsheim, Abram  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780855
221 Dalsheim, Bertha  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780796
222 Dalsheim, Emma  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780762
223 Dalsheim, Hendeltje  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I780784
224 Dalsheim, Henny  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780853
225 Dalsheim, Izaäk  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780695
226 Dalsheim, Mozes Manuel  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780867
227 van Dam, Benjamin  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53253
228 van Dam, Reina  19 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53438
229 van Delft, Abraham  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I332561
230 van Delft, Abraham  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780049
231 van Delft, Barend  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780040
232 van Delft, Benjamin  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I778242
233 van Delft, Bettje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I192316
234 van Delft, Bloeme  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779990
235 van Delft, David  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779995
236 van Delft, David  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779620
237 van Delft, Duwina  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779992
238 van Delft, Froukje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780059
239 van Delft, Grietje  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780039
240 van Delft, Heiman  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780058
241 van Delft, Henderina  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779993
242 van Delft, Henderina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780061
243 van Delft, Jakob Benjamin  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53263
244 van Delft, Jetta  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780038
245 van Delft, Joël  17 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778239
246 van Delft, Joël  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780037
247 van Delft, Joël  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I778241
248 van Delft, Jozef  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779994
249 van Delft, Levie  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36909
250 van Delft, Levie  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780060
251 van Delft, Saartje  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53262
252 van Delft, Saartje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779769
253 Denneboom, Geertje  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53222
254 Denneboom, Heiman  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53221
255 Denneboom, Joel  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53292
256 Denneboom, Joseph Carel  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53301
257 Denneboom, Levie  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779777
258 Denneboom, Rosa  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53213
259 Denneboom, Salomon  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53210
260 Denneboom, Salomon  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779778
261 Denneboom, Vrouwkje  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I58716
262 Diamant, Eva  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89775
263 Dikker, Michel  24 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89130
264 Docters, Elisabeth  1944Auschwitz-Birkenau, Polska I187023
265 Dotsch, Aaron  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I333214
266 Drent, Roelf  04 March 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I777292
267 Drilsma, Arnold  22 October 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I322360
268 Drilsma, Paul Joseph  31 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I322362
269 Dusseldorp, Espérance  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I702135
270 Egger, Daniel  1942Auschwitz-Birkenau, Polska I746665
271 Egger, Julius  1942Auschwitz-Birkenau, Polska I746666
272 Eijl, Elisabeth  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89346
273 Erwteman, Schoontje  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I282856
274 Falkenburg, Vogelina  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780112
275 Frank, André Harry  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779957
276 Frank, Heiman  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779954
277 Frank, Israel  21 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I251141
278 Frank, Simon  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I539001
279 Frenkel, Joseph  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53570
280 Frijda, Prof. Dr. Herman  1944Auschwitz-Birkenau, Polska I651949
281 From, Carl Alex  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I782098
282 From, Helena Hermanna  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I782097
283 From, Jakob  23 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I782099
284 From, Johan  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I782096
285 From, Salomon  25 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I782100
286 Gans, Sientje  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53161
287 Gans, Simon  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53163
288 Gans, Simon  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53160
289 Gast, Sara  31 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I52351
290 van Gelder, Johanna  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780881
291 van Gelder, Levi  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780883
292 van Gelder, Salomon  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780884
293 van Gelder, Samuel  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780877
294 van Gelder, Sara  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779944
295 Gerzon, Mozes  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I185947
296 Gobets, Marcus  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89219
297 Gobets, Meijer  21 May 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89216
298 Gobets, Nathan  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89218
299 Gokkes, Jansje  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88589
300 Goldschmidt, Bertha  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I393838
301 Goldsmit, Sophie  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I394096
302 Groen, Judith  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53689
303 Groen, Sophia  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I195322
304 de Groot, Rosa  03 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I648109
305 Gudema, Betje  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778062
306 Gudema, Nochgum  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778009
307 Haagens, Clara  31 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89446
308 Haagens, Jeane  30 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89445
309 Haagens, Salomon  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89444
310 Haagman, Gerrit  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89037
311 de Haan, Roosje  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89251
312 Hakker, Betty Janny Tiny  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53138
313 Hakker, Max  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53139
314 van der Hal, Goltje  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780800
315 van der Hal, Jezaija Hartog  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780797
316 van der Hal, Jozef Benni  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780801
317 Halberstadt, Alexander  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282714
318 Halberstadt, Louis  11 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53552
319 Halberstadt, Louis  28 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282803
320 Harschel, Samuel  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I48474
321 Hart, Rika  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I404142
322 van Hasselt, Samuel  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I538817
323 Heckscher, Meijer  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I394032
324 Heckscher, Rolf  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I394033
325 van der Heijm, Jetje  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88600
326 Hes, Anna Abraham  10 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I58727
327 Hiegenlich, Therese Jozef  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53050
328 Hillesum, Etty  30 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I283250
329 Hillesum, Dr. Levie  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I283244
330 Hillesum, Mischa  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I283252
331 Hoed, Aaltje  16 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118938
332 van der Hoek, Jozeph  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53409
333 Hoepelman, Sara  13 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I436156
334 Hofman, Alexander Mozes  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89283
335 Holländer, Edith  06 January 1945Auschwitz-Birkenau, Polska I58671
336 Hoogstraal, Mozes  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780768
337 Hoogstraat, Gelle  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779668
338 Horst, Jacob Machiel  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53136
339 van der Horst, Margaretha  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53566
340 de Horst, Meijer  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779680
341 van der Horst, Wilhelmina Machiel  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53135
342 Israëls, Heiman  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I303104
343 Israëls, Levie  15 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I303106
344 Jacob, Bartha Emilia  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778236
345 Jacob, Jonas Salomon  01 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778235
346 Jacob, Leon Jacob  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778237
347 Jacobs, Frouke  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36901
348 Jacobson, Carolina  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I53392
349 Joel, Rozette  19 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282715
350 Jonas Wilda, Hendrika  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53216
351 Jonas Wilda, Izak  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53220
352 Jonas Wilda, Levie  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53219
353 Jonas Wilda, Salomon  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53217
354 de Jong, Simon  14 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I429173
355 de Jonge, Heiman  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I393695
356 de Jonge, Heimann Helmut  About 28 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I394125
357 de Jonge, Simon Heiman  27 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I393903
358 de Jonge, Simon Heiman  27 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I393906
359 de Jonge, Simon Heiman  27 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I394126
360 Joosten, Bertha  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I539000
361 Josephus Jitta, Fannij Judith Henriette  19 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I280960
362 Jozep, Elsiena Geertina  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I394027
363 Kalker, Eva Jeannette Marie  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I499927
364 Kalker, Hans  28 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I551994
365 Kannegieter, Marianne Annetta  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88754
366 Kardorff, Marguerite  11 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I278500
367 Katz Przedborska, Bula  1939Auschwitz-Birkenau, Polska I675554
368 Kiejzman, Allter  Date unknownAuschwitz-Birkenau, Polska I668249
369 Klein, Joseph Abraham  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53691
370 Kohnstamm, Barbara Sophia  24 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I405024
371 Kohnstamm, Dinah Elisabeth  24 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I404984
372 Koord, Henriette  15 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I118853
373 Kosses, Amalia  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53282
374 Kosses, Betsie Amalia  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53281
375 Kosses, Hartog  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53270
376 Kosses, Jeizel  10 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53279
377 Kosses, Sophia  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53274
378 Kouchner, Simon  Date unknownAuschwitz-Birkenau, Polska I668325
379 Krammer, Martha  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53125
380 Lappeman, Rosalie  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I335648
381 van Leer, Esther  21 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I443056
382 de Leeuw, Sara  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I303108
383 de Leeuw, Sara  29 October 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780862
384 de Leeuwe, Jacob Levie  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88555
385 de Leeuwe, Jansje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89431
386 de Leeuwe, Joseph Levie  01 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88890
387 de Leeuwe, Rosetta  06 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88554
388 Leezer, Daniël  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780080
389 Leezer, David  20 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780091
390 Leezer, Fieka  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780089
391 Leezer, Frouwke  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780093
392 Leezer, Heiman  26 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780063
393 Leezer, Heiman  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780099
394 Leezer, Karolina  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53158
395 Leezer, Max  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780079
396 Leezer, Mozes  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780068
397 Leezer, Roza  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780090
398 Leezer, Saartje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780098
399 Leezer, Schoontje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780097
400 Leijden van Amstel, Femmetje  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89333
401 Leijden van Amstel, Klara  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89349
402 Levie, Abrahammina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779983
403 Levie, Betje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36913
404 Levie, Duwina  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779984
405 Levie, Emma  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88973
406 de Levie, Fokje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43398
407 de Levie, Grietje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779713
408 de Levie, Heiman  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I48488
409 Levie, Jakob  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779980
410 Levie, Jeanette Bettje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780861
411 Levie, Johanna  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779985
412 Levie, Kaatje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I397658
413 de Levie, Mozes  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I394083
414 Levie, Mozes  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779986
415 de Levie, Saartje  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780368
416 Leviet, Bertha  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I781499
417 Leviet, Comprecht  11 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780889
418 Leviet, Eva  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780870
419 Leviet, Henriette  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I781482
420 Leviet, Judith Lena  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I780887
421 Lezer, Carolina  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I606953
422 Limkowski, Helene  25 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88916
423 Lopes Cardozo, Lodewijk  08 April 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89353
424 Lopes Cardozo, Rita  31 August 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89358
425 Lopes Quiros, Esther  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28443
426 Luza, Anna  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705333
427 Magnus, Betje  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53175
428 Magnus, Eva Maria  25 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I327067
429 Marcus, Abraham  01 May 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I539113
430 Marcus, Henderina  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I539163
431 Meiboom, Esther  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I133392
432 Meijer, Abraham  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53167
433 Meijer, Daniel  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53177
434 Meijer, Hendelina  05 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53118
435 Meijer, Henderina  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53170
436 Meijer, Henderina  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I52885
437 Meijer, Johan Adolf  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I133394
438 Meijer, July Selma  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I133393
439 Meijer, Leentje  26 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I440978
440 Meijer, Mozes  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53154
441 Meijer, Mozes  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53364
442 Meijer, Rosette  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53485
443 Meijer, Roza  03 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53269
444 Meijer, Salomon  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I53264
445 Meijer, Samuel Jozef  19 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89439
446 Meijer, Sara  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53349
447 Meijer, Sara Johanna  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53176
448 Meijer, Schannette  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36976
449 Meijer, Schoontje  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53127
450 Meijer, Schoontje  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53854
451 Meijer, Simon  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53157
452 Meijer, Sophia  31 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53338
453 Meijer, Wilhelmina  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53159
454 Mendes, Esther  01 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88831
455 Mendes da Costa, Judith  30 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I82304
456 de Mesquita, Isaac  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89334
457 de Mesquita, Jacob  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89337
458 Michelson, Juda  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I118944
459 Moscou, Greta  08 April 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88487
460 Mozes, Bertha  07 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28466
461 Mozes, Fokje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778232
462 Mozes, Fokkien  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I36739
463 Mulder, Carolina Elisabeth  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I344749
464 Muller, Abraham David  10 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I58723
465 Muller, Arend  31 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779949
466 Muller, Betje  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779947
467 Muller, Celine  22 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28537
468 Muller, Rebekka  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779834
469 Muller, Samuel Jacob  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779832
470 Nathan, Dina  12 April 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I393709
471 Nathan, Sara  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I393707
472 Neubürger, Hermann  24 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I781512
473 Nieweg, Lazarus  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53494
474 Nijveen, Hartog  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780052
475 Nijveen, Hendrina  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780053
476 Nijveen, Rachel  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780048
477 Oesterman, Mietje  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I353173
478 Okker, Isaac  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I58612
479 Okker, Rebekka  26 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I58606
480 Okker, Simon  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I58624
481 Okker, Simon  06 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I58611
482 Oppenheimer, Eva  06 September 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I119001
483 Oudgenoeg, Reina  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I779685
484 Parijs, Siegfried  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I567381
485 Pimental, Judith Henriques  14 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I119438
486 Platvoet, Matje  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I353154
487 Polak, Adam  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53526
488 Polak, Anna Sophie  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I353288
489 Polak, Barend  06 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I353151
490 Polak, Johanna  25 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I352267
491 Polak, Mr. Mozes Isidoor  14 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I351346
492 Polak, Sara  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89201
493 van Praag, Henny  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48754
494 van Praag, Isaac  21 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I443057
495 van Praag, Jacob Bernhard Gerrits  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88969
496 van Praag, Naohtali  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48751
497 van Praag, Rebecca  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48753
498 Presser, Jeannette Mary  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282805
499 Prins, David  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53862
500 Prins, Emanuel  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53860
501 Prins, Mozes Liepman  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53863
502 Prins, Sophia  22 October 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53861
503 de Raaij, Lentje Rebecca  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779953
504 Rechnitz, Sofie  22 May 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I228235
505 Rodrigüs Pereira, Greta  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28361
506 van Ronkel, Elizabeth  28 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88992
507 de Rood, Sara  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I333215
508 Rootveld, Emanuel  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53704
509 Rozevelt, Hartog  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53256
510 Rubinstein, NN  Date unknownAuschwitz-Birkenau, Polska I426927
511 Sajet, Hanna  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I190609
512 Salomon, Paul Siegfried  06 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I394132
513 Salomons, Celina  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88756
514 Salomons, Eva  27 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I252472
515 Sanders, Belia  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89234
516 Santen, Joseph  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89235
517 Sarphti, Catharina  October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I353373
518 Schelvis, Abraham Aaron  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I254117
519 Schelvis, Margaretha  02 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I682417
520 Simmeren, Selma Juliana  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780057
521 Simons, Filippus  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36893
522 Simons, Filippus  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779689
523 Simons, Geeltje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779639
524 Simons, Hindrina  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I149840
525 Simons, Jonas  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779678
526 Simons, Kaatje  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780383
527 Simons, Leo Marcus  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779660
528 Simons, Roosje  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I137899
529 Simons, Salomon  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779652
530 Slier, Sara  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I556222
531 van der Sluis, Joseph  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I37030
532 Stodel, Hanna  02 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I682419
533 Stokvis, Ellen  01 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I596406
534 Stoppelman, Jozef  06 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I190218
535 Tabak, Sophia Marianne  23 July 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I705329
536 Tas, Levie  13 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I436154
537 Theeboom, Jetje  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88606
538 Trompetter, Catharina  28 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I88757
539 Troostwijk, Doortje  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36743
540 Turfkruijer, Elisabeth  22 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118980
541 Valk, Alex  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43344
542 Valk, Aron  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43343
543 Valk, Bartha  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778243
544 Valk, Bertha  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779774
545 Valk, Bertha  15 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I375823
546 Valk, Bettje  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36908
547 Valk, Dirk  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779666
548 Valk, Filippus  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I65908
549 Valk, Frouwtje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43395
550 Valk, Geertruida  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36892
551 Valk, Izak  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43396
552 Valk, Jacob  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43345
553 Valk, Jakcob  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I375822
554 Valk, Jakob  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I779688
555 Valk, Jansje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43394
556 Valk, Jetta Alida  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778228
557 Valk, Jonas  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43371
558 Valk, Jonas  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43397
559 Valk, Jonas  30 April 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779775
560 Valk, Levie  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36975
561 Valk, Louis  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43342
562 Valk, Marianne  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43340
563 Valk, Maurits  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I779667
564 Valk, Mozes  18 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36888
565 Valk, Mozes  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I778244
566 Valk, Philippus  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I36733
567 Valk, Roosje  06 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I779665
568 Valk, Roosje Jetta  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I36730
569 Valk, Salomon  29 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I164331
570 Valk, Salomon  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43370
571 Valk, Salomon  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48477
572 Valk, Sara  11 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779683
573 Valk, Willem Joseph Christiaan  01 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89027
574 Vas Dias, Willem Benjamin  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28611
575 Vaz Dias, Abigail  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28548
576 Vaz Dias, Andries  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28636
577 Vaz Dias, Arnold  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28604
578 Vaz Dias, Aron de Abraham  12 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28379
579 Vaz Dias, Betsy  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28702
580 Vaz Dias, Bob  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28386
581 Vaz Dias, Debora Rebecca de Abraham  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28378
582 Vaz Dias, Elisa  11 February 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28539
583 Vaz Dias, Elisabeth  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28592
584 Vaz Dias, Esther  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28593
585 Vaz Dias, Esther  06 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28544
586 Vaz Dias, Eva  09 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48750
587 Vaz Dias, Izak  13 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28711
588 Vaz Dias, Jacob  07 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28704
589 Vaz Dias, Jacob  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28387
590 Vaz Dias, Jacob  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28463
591 Vaz Dias, Jacob  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28470
592 Vaz Dias, Laura  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28404
593 Vaz Dias, Moses  07 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28715
594 Vaz Dias, Rachel  07 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28465
595 Vaz Dias, Rachel  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28550
596 Vaz Dias, Rebecca  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28388
597 Vaz Dias, Rebecca  07 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28464
598 Vaz Dias, Rebecca  07 July 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I28549
599 Vaz Dias, Rebecca de Mozes  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I48748
600 Vaz Dias, Sara  30 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28460
601 Vaz Dias, Siegfried  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I28638
602 Velleman, Sara  12 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779657
603 Visjager, Sara  01 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282850
604 Visser, Gelle Johanna  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I780086
605 Vos, Hartog  01 January 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89135
606 Vos, Marianna Celina  31 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89202
607 Vreeland, Aaltje  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89248
608 Vreeland, Henriette  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89256
609 Vreeland, Isaac  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89250
610 Vreeland, Maurits  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I89259
611 Vreeland, Sara  17 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89254
612 Vreeland, Sophia  10 September 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I89257
613 de Vries, Aaltje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I43338
614 de Vries, Aaltje  15 December 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I303105
615 de Vries, Aaltje  19 November 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88485
616 de Vries, Aron  05 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53151
617 de Vries, Aron  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I303109
618 de Vries, Betje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I539160
619 de Vries, David  05 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53141
620 de Vries, Henderika  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88543
621 de Vries, Herman  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88629
622 de Vries, Izaak  26 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88617
623 de Vries, Jacob  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88594
624 de Vries, Jansje  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88616
625 de Vries, Joel  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53129
626 de Vries, Leon  18 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I303107
627 de Vries, Martinus  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I303110
628 de Vries, Rebecca  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88592
629 de Vries, Roossien  09 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53246
630 de Vries, Sientje  26 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118982
631 Wagenhuizen, Femmetje  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88758
632 Wallage, Jakob  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I501190
633 Wallage, Levie  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I720808
634 Wallage, Moritz  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I780223
635 Wegloop, Rosette  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28605
636 West, Foktje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I228108
637 West, Fromina Bertha  05 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779751
638 van West, Helena  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I118975
639 van West, Johanna  10 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89596
640 West, Jozef  10 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I52381
641 van West, Margaretha  17 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I89286
642 West, Mietje  23 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I779625
643 Wijk, Jansje  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53145
644 Wijnschenk, David  1944Auschwitz-Birkenau, Polska I533384
645 Wijnschenk, Salomon  01 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I282849
646 de Wit, Barend  01 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I88519
647 de Wit, Joseph  05 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I88521
648 Wolf, Sophia  15 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53773
649 Wolff Beffie, Abraham Marcus  1942Auschwitz-Birkenau, Polska I28399
650 Wolfsbergen, Lily  06 October 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I706970
651 Wurms, Simon  31 March 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I567382
652 van Zanten, Keetje  28 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53822
653 van Zanten, Marcus  28 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53753
654 Zendijk, Mozes Aron  12 April 1944Auschwitz-Birkenau, Polska I393717
655 van der Zijl, Auguste  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53280
656 Zilverberg, David  24 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53228
657 Zilverberg, Eliazer  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53227
658 Zilverberg, Ester  19 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53712
659 Zilverberg, Eva  27 August 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I560699
660 Zilverberg, Hartog  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53717
661 Zilverberg, Jacob  30 September 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53721
662 Zilverberg, Levie  19 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53723
663 Zilverberg, Mina  12 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53703
664 Zilverberg, Mozes  12 February 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53705
665 Zilverberg, Roosje  05 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53225
666 Zilverberg, Saartje  19 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53209
667 Zilverberg, Simon  31 January 1943Auschwitz-Birkenau, Polska I53711
668 Zuidema, Hendrina  02 November 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I53155
669 Zuidema, Herman  08 October 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I185000
670 van Zwanenberg, Maurits  13 August 1942Auschwitz-Birkenau, Polska I187093

Buried

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Jonas Wilda, Saartje  Auschwitz-Birkenau, Polska I53218

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.