Het invullen van persoonsgegevens

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search

Klik hier voor een andere versie Het programma stelt de gebruiker instaat om genealogische gegevens op overzichtelijke wijze te rangschikken. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe dat volgens een vast patroon bereikt kan worden.

Alvorens te beginnen is het noodzakelijk een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te vragen bij de webmaster. Verder dienen we alle gegevens voor het maken van de stamboom gereed te hebben, zodat het invoeren geen stagnatie ondervindt. Als we aansluiting willen bij een persoon in een stamboom, dan zoeken we die naam op in de database. Een deel van de pagina met die database is hieronder als voorbeeld aangegeven. 200px|thumb|left|Klik voor een vergroting

Nieuwe Personen[edit]

We klikken op het gekleurde icoontje en er verschijnt een opsomming van alle personen met diezelfde naam. We zoeken tot we de gewenste persoon gevonden hebben, klikken op de naam en het avontuur kan beginnen door een aansluiting te maken aan dat familielid.

200px|thumb|left|Klik voor een vergrotingHet invullen van de gegevens[edit]

We kunnen een nieuwe persoon op verschillende manieren invoeren. - als nieuw persoon in de administratie (volg de link in de welkomsmail)ga naar personen en klik voeg toe

200px|thumb|left|Klik voor een vergroting 200px|thumb|left|Klik voor een vergroting

Klik op wijzig bij een bestaande persoon, zie het volgende:[edit]

We klikken bovenin het venster op "Wijzig" Dan vinken we "Maak een nieuw gezin met deze persoon als kind" OF Maak een nieuw gezin met deze persoon (I38754) als echtgenoot" aan. Bij het openen van het venster wordt een nieuw ID nummer gegenereerd. Dat geldt voor personen en ook voor gezinnen. Vooral als er meerdere personen gelijktijdig aan de database werken, kan de mededeling komen dat het nummer in gebruik is. Dat is te voorkomen door direct na het aanmaken op "Blokkeer" te klikken en dan pas de gegevens in te vullen. Volgens onderstaand voorbeeld vullen we nu de gegevens in, waarvan de belangrijkste zijn:

Voornaam, tussenvoegsel, familienaam en roepnaam. Een tussenvoegsel is bijvoorbeeld Van Der.

Standaard Persoon: Voor toevoegingen in de vorm van algemene aantekeningen, bronnen of connecties wordt een venster geopend door op de betreffende knoppen te klikken.

Een roepnaam is een informele naam die soms voor de persoon wordt gebruikt. Een suffix is een benaming die ná een naam wordt gebruikt, bijvoorbeeld Ph.D. of Sr. Een titel is een benaming die vóór een naam wordt gebruikt, bijvoorbeeld Professor.

Verder de geboortedatum en -plaats en gegevens over de doop. Als de persoon nog in leven is een vinkje plaatsen bij "Levend". Die informatie kan dan alleen door geregistreerde gebruikers gelezen worden. Wanneer er geen bezwaar is tegen openbaar maken van de personalia, dan kan het vinkje achterwege blijven. Vervolgens wordt gevraagd het geslacht, overlijdensdatum en -plaats..

Aanvullende gebeurtenissen, gebeurtenis-specifieke aantekeningen, citaten en het beroep kunnen pas toegevoegd worden nadat de gegevens mbt deze persoon zijn opgeslagen. Is alles ingevuld en gecontroleerd dan klikken we links onder op "Opslaan".

Belangrijk is steeds de "Vind" knop. Het is ten zeerste gewenst om plaatsnamen alleen in te vullen met de Vind" knop. Aldus is de uniformiteit van de in de database opgeslagen plaatsnamen gewaarborgd. Als bijvoorbeeld naar Veendam wordt gezocht dan typen we dat in het zoekvenster. Er komen daarna verschillende delen van Veendam waar een keuze uit gemaakt kan worden. De keuze is altijd van klein naar groot met komma's ertussen, zoals bijvoorbeeld: Zuidwending, Veendam, Groningen.

200px|thumb|left|Klik voor een vergroting

Vervolgens gaan we naar het scherm van echtgenote of partner, door te klikken op "Een nieuw gezin met deze persoon als partner". Daarna klikken op de knop "Maak" Nu worden de gegevens van de echtgenoot ingevuld. Bovendien worden de huwelijksdatum en de -plaats gevraagd. Om een uniforme schrijfwijze van plaatsnamen te krijgen klikken we op de knop "Vind". Door op de knop "Maak" onder aan dit venster te klikken zijn de namen en data van de kinderen in te voeren. Tot slot klikken op de knop "Opslaan". Daarna gaan we vanuit dit venster verder met de invoer van nieuwe namen.


De kans bestaat dat een naam van een persoon al bij iemand anders in een stamboom voorkomt. Die zullen we aan onze stamboom dienen te kopelen, anders ontstaan er ongewenste dubbelen. Aldus wordt een andere familie aan de onze gekoppeld, hetgeen resulteert in grotere verbanden. Steeds als we een nieuwe naam invoeren is het daarom nodig te controleren of dat wellicht het geval is. Daarvoor kunnen we de knop "Vind" gebruiken.

Datums worden ingevoerd als "dd-mmm-jjjj". Als we een datum niet exact weten dan duiden we die aan met Bef = vóór, Aft = na, Cal = berekend, Est = geschat, of Abt = ongeveer. Zijn we echt zeker van het jaar, bijvoorbeeld omdat de doopdatum bekend is, dan kunnen we volstaan met bijv 1800.

In plaats van "mm" worden voor de maanden drie-letterige Engelse afkortingen gebruikt die met een hoofdletter worden geschreven als Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.

Plaatsen worden ingevoerd als: "plaats, gemeente". Voor een juiste schrijfwijze is het gewenst op de knop "Vind" te drukken. Voer de informatie over plaatsen in van klein naar groot, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld Zuidwending, Veendam, Groningen.

Is iemand overleden en de datum is niet bekend dan plaatsen we een Y in het betreffende veld. Tenslotte is er nog een mogelijkheid een aantal "Andere gebeurtenissen" te vermelden. Dat venster kan echter eerst worden geopend wanneer alle peroonsgegevens zijn ingevuld en opgeslagen. Enkele gebeurtenissen zijn standaard vermeld zoals Akten, Adres, Onderscheidingen, Hobby's, Website, Beroep, Wettiging enz. Klikken op “Voeg toe”en daarna op “Detail”. Het wordt aangeraden om het eerste gebeurtenistype te kiezen als er dubbelen in staan. 200px|thumb|left|Klik voor een vergroting Categorie:Ondersteuning van het stamboomprogramma