Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


 Begraafplaats de Wijk, De Wijk, De Wolden, Drenthe, Nederland


Latitude: 52.667794547608935, Longitude: 6.285767555236816

Notes:
Ieder die in de Wijk of omgeving woont, zal er wel eens gewandeld hebben of met fiets of auto langs gereden zijn: de Algemene Begraafplaats van de Wijk, aan de weg naar IJhorst. Een plaats waar wellicht naaste of verre verwanten hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ook enkele buitenlandse soldaten, gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, hebben een graf in de Wijk gekregen. De Wijk heeft echter lang niet altijd een eigen begraafplaats gehad. Lange tijd werden de overledenen begraven op het kerkhof in IJhorst of in Koekange. Welgestelde lieden werden ín de kerk van IJhorst begraven. De heren van de Havixhorst bezaten zelfs een eigen grafkelder in de kerk onder het koor nabij het altaar, de meest heilige plaats in de kerk.
Op de kadastrale kaart is de begraafplaats met nummer '813 bis' aangegeven. Links ziet men de Reest met de Kerkbrug richting IJhorst. Dit was natuurlijk een voorrecht, iets wat alleen de plaatselijke adel en wellicht een enkele hereboer zich kon veroorloven. Bovendien was het sinds de Reformatie zeker geen vanzelfsprekend gebruik, dit begraven in de kerk. Het voornaamste bezwaar was praktisch van aard. De mooiste dag om begraven te worden was natuurlijk de zondag. Nu wordt er op zondag natuurlijk tevens dienst gehouden in de kerk. Het bracht voor de priester en de gelovigen dan ook erg veel ongemak met zich mee als er op hetzelfde moment een begrafenis plaatsvond. Bovendien ging het openen van de grafkelder gepaard met een enorme stank, afkomstig van de reeds begraven doden. Zo kwamen er in het begin van de 17e eeuw al verordeningen die het begraven in de kerk moesten tegengaan. Het gebruik hield echter nog zeker twee eeuwen stand: pas in 1836 werd het wettelijk verboden!
Buiten de kerk onstaat aan het einde van de 18e eeuw vrijwel overal een ruimteprobleem: er is simpelweg te weinig ruimte op de bestaande begraafplaatsen en kerkhoven. Bovendien ontstaat het besef dat het begraven buiten de stadsgrenzen, met name in tijden van epidemieën, met het oog op de algemene gezondheid beter is. Een Koninklijk Besluit van 1829 bepaalt dus dat iedere gemeente in Nederland een Algemene Begraafplaats dient te hebben, gelegen buiten de bebouwde kom. Zo ook in de Wijk. De gemeente koopt een stuk bouwland van Jacob Schiphorst Haalweide aan, een stuk genaamd "De Woerte". Bij het Kadaster staat dit stuk land voortaan geregistreerd als "perceel 813 bis", met bestemming "Begraafplaats".

Bron: 't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

Zie ook
* De Wijk, Drenthe


Linken
* Begraafplaats De Wijk te De Wijk in provincie Drenthe
* Graftombe.nl - Begraafplaats De WijkCalendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.