Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Wageningen, Gelderland

Wageningen, Gelderland 


Notes: Wageningen is een gemeente en kleine stad in de Nederlandse provincie Gelderland. Wereldberoemd om de Wageningen Universiteit (voorheen Landbouwuniversiteit Wageningen). De stad telt 35.157 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS), van wie vele duizenden student zijn. De universiteit en aanverwante instellingen tellen zo'n 7400 werknemers, van wie overigens minder dan 40% woonachtig is in Wageningen. Het huidige gemeentebestuur streeft naar een groei tot 45.000 inwoners.
Ligging
Wageningen is gesitueerd waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn aan elkaar grenzen. Waar de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen eindigt met de Grebbeberg, heeft Wageningen nog een laatste uitstulping van de Veluwe in de vorm van de Wageningse Berg. Wageningen heeft een belangrijke binnenvaarthaven, met onder meer overslag- en opslagcapaciteit voor olie.
Historie
Onderaan de Wageningse Berg zijn dakpannen gevonden met het stempel van een Romeins legioen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er een Romeins steunpunt aan deze noordzijde van de Rijn was. Met het Romeinse Vada werd vermoedelijk een nederzetting nabij Kessel aan de Maas bedoeld, en niet Wageningen, zoals zo lang is gedacht.
De oudst bekende nederzetting in Wageningen als voorganger van de stad lag wellicht onderaan de Holleweg. Aan het begin van de volle Middeleeuwen verhuisde de nederzetting hogerop; op de Wageningse Berg zijn nabij de Holleweg de resten van een ttufstenen kapel en houten boerderijen gevonden. In de twaalfde eeuw ontstond onderaan de berg een nieuwe nederzetting. Na aanleg van een kade als verbinding tussen de flank van de Wageningse Berg en de hoger gelegen haar ten westen van de huidige stad, de huidige Hoogstraat, werd ten zuiden daarvan het oudste deel van de stad aangelegd, rondom Heerenstraat (voorheen Achterstraat) en kerk. Later werd ook aan de noordzijde van de Hoogstraat het regelmatige zijstratenpatroon (Beuningstraat, Junusstraat, Rouwenhofstraat, Riemsdijkstraat) aangelegd. In 1263 kreeg Wageningen van graaf Otto II van Gelre stadsrechten.
Na ontmanteling van de vestingwerken in de negentiende eeuw werd een deel van de voormalige wallen bebouwd met onder meer de bebouwing ten oosten van de Schoolstraat en Molenstraat en de bebouwing aan het Emmapark. Op de voormalige westwal werden aan het begin van de twintigste eeuw de synagoge en doopsgezinde kerk gebouwd. Beiden werden verwoest in 1940 en niet meer op de zelfde plek herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de wal hier afgegraven ten behoeve van de aanleg van de Walstraat en werden er studentenflats op een resterend deel van de wal gebouwd. Deze staan er tegenwoordig nog altijd. In 2000 werd tenslotte op de plek van de vroegere wal, naast de weg, een monument onthuld ter nagedachtenis aan de vele Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Wageningen.
Andere delen van de vroegere vesting kregen een parkachtige structuur, zoals het vroegere Noorderplantsoen. Bij de aanleg van een verkeersweg (Plantsoen) werd een deel van deze structuur opgeofferd. De straat die de oostelijke Bergpoort en de westelijke Nudepoort met elkaar verbond, de Hoogstraat, is al sinds vele decennia de straat waar middenstanders zich vestigden. Vanaf de tachtiger jaren is deze straat ingericht als voetgangersgebied. Ook in vele zijstraten van de Hoogstraat, zoals Kapelstraat, Nieuwstraat en Junusstraat, bevinden zich belangrijke concentraties van middenstand. De horeca is voornamelijk geconcentreerd op de Markt, aan de Heerenstraat en in de Molenstraat. Tussen omstreeks 450 en omstreeks 900 was het graafveld op de hoek van de Geertjesweg en de Diedenweg in gebruik. Vermoedelijk waren de begravenen afkomstig uit de verschillende buurschappen van Wageningen, die op de grens lagen van de flank van de stuwwal en het Binnenveld. Herkenbaar zijn nog de buurschappen De Peppeld (omgeving Wildekamp) en Leeuwen (omgeving restaurant Het Gesprek); in beide buurschappen is ook de kenmerkende drinkpoel of kolk nog aanwezig. Het gehucht Dolder lag rondom de kruising Van Uvenweg/Churchillweg/Dolderstraat. Dolder of Thulere werd al in 838 genoemd, evenals Brakel (Bracola), op de hoek van Julianastraat en Van Uvenweg.
De verschillende buurschappen waren volgens een zelfde principe opgebouwd: boerderijen rondom een gezamenlijk boerengebruiksruimte (brink), aan de oostzijde het akkerland (op de Wageningse eng, die toen veel groter was) en ten westen van de gehuhuchten de weilanden in het Binnenveld, heel regelmatig gepercelleerd. Dit Binnenveld werd vanaf de dertiende eeuw in cultuur gebracht. Belangrijke boerderijen waren de Stenen Kamer in Dolder (gebouwd 1597, afgebroken 1954) en de Tarthorst aan de Tarthorsterweg, nu Haverlanden (afgebroken 1969). De brinken waren door middel van schaapsdriften verbonden met de weilanden in het Binnenveld. Relatief intact gebleven is de schaapsdrift van de Droevendaalsesteeg. Daarlangs zijn nog oude elzen te vinden.
Voor de graven en hertogen van Gelre was Wageningen behalve handelshaven vooral ook belangrijk als vesting tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië. De oude gracht (smaller dan voorheen) en delen van de (gerenoveerdee) stadsmuur zijn nog steeds te bewonderen. De laatste hertog, Karel van Egmond, liet daarom in 1526 binnen de vesting nog een kasteel bouwen. De fundamenten van drie torens en een deel van de buitenmuur zijn nog te bezichtigen. Op het voormalige kasteelterrein werd aan het einde van de negentiende eeuw het woonbuurtje Bowlespark aangelegd, dat goeddeels nog bestaat en beschermd is als gemeentelijk monument.
Het kasteel van Wageningen werd uiteindelijk door de Staten van Gelderland verkocht aan de laatste drost Lubbert Adolph Torck, die op het terrein klein stadspaleis bouwde in een barokke tuinaanleg. Torck was getrouwd met de rijke weduwe Petronella van Hoorn, dochter van een gouverneur-generaal van Oost-Indië. Later erfde hij van zijn tante kasteel Rosendael inRozendaal bij Arnhem. Torck was politiek actief in Den Haag en liet als burgemeester van Wageningen verschillende publieke werken uitvoeren. Hij investeerde in de stad met het bouwen van herenhuizen voor gepensioneerden van de Verenigde Oostindische Compagnie. Dat zou later nog van belang worden omdat Wageningen één zo'n complex - de zogenaamde 'Bassecour' - ter beschikking kon stellen om in 1873 de rijkslandbouwschool naar de stad te halen.
Wageningen heeft meerdere molens gekend in het verleden. Al in de middeleeuwen stond een tweetal molens aan de vroegere Molenweg, thans de Generaal Foulkesweg geheten. De laatste van deze molens werd omstreeks 1996 gesloopt, genaamd de Eendracht. De molen De Vlijt, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, staat aan de Harnjesweg, vroeger omgeven door bouwlanden.
Als opvolger van de Rijksland- en tuinbouwschool Wageningen werd in 1918 de Landbouwhogeschool Wageningen gesticht. Dit vormde het begin van een bijzondere ontwikkeling van een kleine vestingstad tot een bijzondere universiteitsstad met de tegennwoordige Wageningen Universiteit. Per 1 januari 2004 is de hogeschool Van Hall Larenstein toegetreden tot Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Met deze toetreding ontstaat, als eerste in Nederland, een zeer grote en veelzijdige combinatie van HBO- en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van life sciences en natuurlijke omgeving.
Wageningen is ook de stad waar de Duitse bezetters onder generaal Blaskowitz op 6 mei 1945 in de Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool capituleerden, waarmee in Nederland een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europees Nederland. Een daag eerder vonden hierover onderhandelingen plaats, waarbij ook prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was. Deze onderhandelingen vonden plaats in Hotel De Wereld, dat sinds 2004 opnieuw als hotel in gebruik is. De capitulatie werd tot en met 2005 jaarlijks groots herdacht met een defilé van oud-militairen van Amerikaanse, Britse en Canadese afkomst, tot en met 2004 afgenomen door wijlen Prins Bernhard. In 2005 werd het defilé afgenomen door Prins Willem-Alexander. Vanaf 2006 vindt een vrijheidsdefilé plaats, een veel rijker geschakeerde optocht van oorlogsmaterieel en veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.
De plaatsing van een monument op het 5 mei-plein ter herinnering aan de bevrijding is in Wageningen een heet hangijzer. Een uitschuifbare zuil, ontworpen door Hanshan Roebers, werd in 2005 door de bevolking afgewezen, omdat hij te veel aan een fallus of een V-2-raket zou doen denken. Plaatsing op het 5 mei-plein is uiteindelijk afgewezen door de gemeenteraad, en anno 2006 ligt het monument nog altijd te wachten op een definitieve plek.♦

City/Town : Latitude: 51.9663222629401, Longitude: 5.662336349487305


Media

Documents
Een oude kaart van Wageningen
Een oude kaart van Wageningen
Het wapen van Wageningen
Het wapen van Wageningen

Birth

Matches 1 to 206 of 206

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aggelen, Dirk  About 1849Wageningen, Gelderland I703483
2 van Aggelen, Jerphaas  19 October 1896Wageningen, Gelderland I162307
3 Aggelen, Johannes Wilhelm  05 November 1872Wageningen, Gelderland I190543
4 Angenent, Elisabeth Petronella  21 March 1858Wageningen, Gelderland I658536
5 van Baak, Jan  1865Wageningen, Gelderland I363690
6 van Baak, Johanna Catharina  01 January 1908Wageningen, Gelderland I363653
7 van de Berg, Hendrika Christina  20 July 1874Wageningen, Gelderland I534000
8 Bodenstaff, Johanna Alida Catharina  1871Wageningen, Gelderland I641285
9 Boekwinkel, Anthonius  1824Wageningen, Gelderland I534123
10 Bor, Hendrik Willem  About 1843Wageningen, Gelderland I757305
11 van den Born, Everdina  About 1850Wageningen, Gelderland I439075
12 van Brakel, Alijda  1844Wageningen, Gelderland I532820
13 van den Brink, Pieter Johannes  12 May 1907Wageningen, Gelderland I122169
14 Broekema, Cornelis  13 December 1883Wageningen, Gelderland I61020
15 Clappers, Willemina Geertruida  1894Wageningen, Gelderland I40578
16 Coster, Amelia Françoise  About 1901Wageningen, Gelderland I482246
17 van Daalen, Adrianus  Approximately 1808Wageningen, Gelderland I625507
18 van Daalen, Joanna Wilhelmina  1810Wageningen, Gelderland I272911
19 van Delft, Gijsbertje  20 August 1933Wageningen, Gelderland I227959
20 van Delft, Hendrika Johanna  04 June 1938Wageningen, Gelderland I227961
21 Deurvorst, Theodora Johanna Stephanie  01 March 1855Wageningen, Gelderland I256309
22 Dirksen, Aalbert  About 1827Wageningen, Gelderland I439060
23 Dirksen, Aaldert  09 May 1881Wageningen, Gelderland I440235
24 Dirksen, Anneke  28 July 1890Wageningen, Gelderland I439076
25 Dirksen, Berend  About 1855Wageningen, Gelderland I439074
26 Dirksen, Cornelis  About 1887Wageningen, Gelderland I440782
27 Dirksen, Dirk  16 October 1811Wageningen, Gelderland I217217
28 Dirksen, Elisabeth  28 July 1890Wageningen, Gelderland I439073
29 Dirksen, Geurt  About 1855Wageningen, Gelderland I439085
30 Dirksen, Geurt  1903Wageningen, Gelderland I710805
31 Dirksen, Geurtje  About 1860Wageningen, Gelderland I439072
32 Dirksen, Gijsbertus  About 1858Wageningen, Gelderland I439083
33 Dirksen, Gijsbertus  About 1888Wageningen, Gelderland I440784
34 Dirksen, Hendrikje  About 1816Wageningen, Gelderland I439062
35 Dirksen, Hendrikus  About 1894Wageningen, Gelderland I440786
36 Dirksen, Jacob  About 1819Wageningen, Gelderland I439066
37 Dirksen, Jannetje  About 1858Wageningen, Gelderland I439973
38 Dirksen, Jannigje  About 1830Wageningen, Gelderland I439061
39 Dirksen, Jelis  About 1823Wageningen, Gelderland I439068
40 Dirksen, Jenneke  About 1914Wageningen, Gelderland I440788
41 Dirksen, Meggelina  About 1859Wageningen, Gelderland I439982
42 Dirksen, NN  01 November 1850Wageningen, Gelderland I439975
43 Dirksen, Peter  1905Wageningen, Gelderland I710804
44 Dirksen, Teunis  About 1852Wageningen, Gelderland I439971
45 Dirksen, Wilhelmina Everdina  26 October 1892Wageningen, Gelderland I439077
46 Dirksen, Willem  About 1821Wageningen, Gelderland I439059
47 Dirksen, Willem  About 1825Wageningen, Gelderland I439064
48 Dirksen, Willem  About 1853Wageningen, Gelderland I439081
49 Dirksen, Willem  About 1858Wageningen, Gelderland I439981
50 Dirksen, Willem  About 1863Wageningen, Gelderland I439088
51 Dirksen, Willem  February 1883Wageningen, Gelderland I440783
52 van Dolder, Gerritje  1796Wageningen, Gelderland I360058
53 Driever, Johanna Maria  1881Wageningen, Gelderland I532865
54 Duijm, Jurriana Elisabeth  About 1856Wageningen, Gelderland I790832
55 Duits, Alberta Maria  1877Wageningen, Gelderland I504276
56 van Eden, Gerrit Jan  1868Wageningen, Gelderland I376058
57 van Eden, Joseph  1893Wageningen, Gelderland I376056
58 Elerie, Elisabeth  About 1824Wageningen, Gelderland I439065
59 Elerie, Hendrina  About 1820Wageningen, Gelderland I439069
60 Engelen, David  1832Wageningen, Gelderland I495218
61 Geurtsen, Anthonia Hendrika  1904Wageningen, Gelderland I534154
62 Geurtsen, Hendrika  Approximately 1904Wageningen, Gelderland I554514
63 Geurtsen, Hendrikus Johannes  Approximately 1896Wageningen, Gelderland I554512
64 Geurtsen, Hendrikus Petrus  Approximately 1899Wageningen, Gelderland I554513
65 Geurtsen, Johannes Hendrikus  1895Wageningen, Gelderland I534150
66 Geurtsen, Willemina Margaretha Anthonia  1898Wageningen, Gelderland I534152
67 Goossen, Catharina Christina  About 1868Wageningen, Gelderland I520764
68 Groeneveld, Evert  30 December 1889Wageningen, Gelderland I439078
69 Gros, Johan Pieter  19 August 1871Wageningen, Gelderland I725169
70 van Guilik, Herman  14 July 1951Wageningen, Gelderland I535907
71 Hanenberg, Geertruida Huberta  16 October 1836Wageningen, Gelderland I776600
72 Hanenberg, Margaretha Elisabeth  07 February 1875Wageningen, Gelderland I321676
73 Hanenberg, Wilhelm  01 January 1835Wageningen, Gelderland I776603
74 van Heeckeren van Kell, Barones Jacoba Louisa  07 February 1811Wageningen, Gelderland I286446
75 Heij, Carolina  28 October 1815Wageningen, Gelderland I360062
76 van der Heijden, Marie Joseph André Hubert  28 June 1884Wageningen, Gelderland I563103
77 van der Heijden, NN  18 November 1918Wageningen, Gelderland I563105
78 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  15 April 1891Wageningen, Gelderland I439080
79 Herberts, Arnolda Wijnandina  1864Wageningen, Gelderland I503262
80 van den Hessenbergh, Clasina Wilhelmina  13 July 1797Wageningen, Gelderland I494825
81 Holtus, Grada Aleida  17 May 1841Wageningen, Gelderland I776633
82 Holtus, Hendrik  About 1816Wageningen, Gelderland I411135
83 Holtus, Johannes Hendricus  02 February 1839Wageningen, Gelderland I776623
84 ten Horn, Anna Gerardina Huberta  28 November 1886Wageningen, Gelderland I406876
85 ten Horn, Carel Hendrik Joseph  About December 1888Wageningen, Gelderland I406875
86 ten Horn, Wilhelmina Huberta Maria  August 1885Wageningen, Gelderland I406874
87 van den Hurk, Hendrika Geertruida  About 1851Wageningen, Gelderland I759771
88 van IJzendoorn, Hendrikus Jacobus  05 November 1922Wageningen, Gelderland I262654
89 van IJzendoorn, Jenneke  1829Wageningen, Gelderland I534339
90 Jansen, Gerarda Johanna Wilhelmina  28 November 1866Wageningen, Gelderland I322635
91 Jansen, Wilhelmina Adriana  About 1849Wageningen, Gelderland I706670
92 Jordens, Jan  Date unknownWageningen, Gelderland I509240
93 Jordens, Jan Gerrit  05 January 1883Wageningen, Gelderland I509243
94 Jordens, Petronella  1886Wageningen, Gelderland I509239
95 van Kerkhoff, Bernardina Cornelia Wesselina Maria  About 1883Wageningen, Gelderland I411131
96 Klaasen, Gertrui Johanna  1855Wageningen, Gelderland I532818
97 Klaasen, Johanna  1841Wageningen, Gelderland I532814
98 Klaasen, Nicolaas Hermanus  1840Wageningen, Gelderland I532813
99 Klaassen, Arnoldus  1884Wageningen, Gelderland I532803
100 Klaassen, Catharina Maria  1850Wageningen, Gelderland I532816
101 Klaassen, Gozewinus Arnoldus  1879Wageningen, Gelderland I532804
102 Klaassen, Hendrikus Martinus  1876Wageningen, Gelderland I532797
103 Klaassen, Johanna Wilhelmina  1885Wageningen, Gelderland I532800
104 Klaassen, Johannes  1844Wageningen, Gelderland I532815
105 Klaassen, Johannes Hendrikus  1880Wageningen, Gelderland I532805
106 Klaassen, Karel Arnoldus Antoines  1878Wageningen, Gelderland I532801
107 Klaassen, Maria Catherina Mangeritha  09 September 1877Wageningen, Gelderland I532781
108 Klaassen, Mathe  1882Wageningen, Gelderland I532802
109 Klaassen, Matthijs  1844Wageningen, Gelderland I532782
110 Klaassen, Wilhelmina Helena Johanna  1899Wageningen, Gelderland I532847
111 Kliphuis, Trijntje Annechien  About 1929Wageningen, Gelderland I783463
112 Krechting, Hendrikus  1849Wageningen, Gelderland I532823
113 Kroeders, Hendricus Albertus  03 June 1895Wageningen, Gelderland I661647
114 Kroeders, Johanna Maria  23 January 1890Wageningen, Gelderland I659277
115 Kroeders, Lucia Johanna  27 December 1887Wageningen, Gelderland I659276
116 Lammers, Antonia  Approximately 1902Wageningen, Gelderland I442969
117 Lammers, Martinus  About 1886Wageningen, Gelderland I38476
118 van Lavieren, Cornelia Bardina  1902Wageningen, Gelderland I736406
119 van Lavieren, Frans  1908Wageningen, Gelderland I736405
120 Leonards, Bernardus Antonius Wilhelmus  Date unknownWageningen, Gelderland I790164
121 Lijsen, Dirk  1803Wageningen, Gelderland I489023
122 Looijen, Gerritje Johanna  Approximately 1894Wageningen, Gelderland I442978
123 Looijen, Jacomina  About 1818Wageningen, Gelderland I385870
124 Maters, Janna Hendrika  About 1868Wageningen, Gelderland I143894
125 van der Meij, Janna  About 1822Wageningen, Gelderland I511006
126 Meijer, Wilhelmina Johanna  About 1843Wageningen, Gelderland I342422
127 Meurs, Elsje  1750Wageningen, Gelderland I360055
128 Meurs, Harmen Hermanus  17 January 1891Wageningen, Gelderland I283143
129 Meurs, Jan Jacob  1862Wageningen, Gelderland I283144
130 Mientjes, Johannes  August 1835Wageningen, Gelderland I713069
131 Mientjes, Johannes  1836Wageningen, Gelderland I713070
132 Mientjes, Johannes  About 1847Wageningen, Gelderland I713072
133 Mientjes, Maria Cecilia  1842Wageningen, Gelderland I65153
134 Mientjes, Theodora  About 1834Wageningen, Gelderland I578868
135 van Minden, Dientje  23 May 1805Wageningen, Gelderland I280974
136 Modderkolk, Maria Elisabeth  1865Wageningen, Gelderland I372259
137 Nijenhuis, Helena  1855Wageningen, Gelderland I42137
138 Nordholt, Gijsbertus  1901Wageningen, Gelderland I372263
139 Onderstal, Berend Harmsen  1792Wageningen, Gelderland I360057
140 Onderstal, Harmen  24 March 1823Wageningen, Gelderland I360060
141 Onderstal, Hermanus  15 December 1852Wageningen, Gelderland I360087
142 Onderstal, Hermina  1881Wageningen, Gelderland I360089
143 Onderstal, Hermina  1882Wageningen, Gelderland I512034
144 Ossendrijver, Hendrina  Approximately 1815Wageningen, Gelderland I77916
145 Ossendrijver, Johanna  1810Wageningen, Gelderland I536033
146 Ossendrijver, Wilhelmina  1808Wageningen, Gelderland I536042
147 Pellen, Flora  18 April 1855Wageningen, Gelderland I360088
148 Peppel, Elizabeth  15 July 1854Wageningen, Gelderland I534043
149 van Peppel, Jenneke  1832Wageningen, Gelderland I667903
150 Peppel, NN  17 June 1853Wageningen, Gelderland I536055
151 van de Poll, Aleida Maria  1755Wageningen, Gelderland I717209
152 Pragt, Johanna  1806Wageningen, Gelderland I44063
153 van Raab van Canstein, Anna Godefrida  1779Wageningen, Gelderland I76630
154 Radstake, Hendrik Jan Jacob  Approximately 1878Wageningen, Gelderland I550889
155 Ramaer, Willem Hubertus  About 1895Wageningen, Gelderland I725151
156 Reijers, Coenradus Hendrikus Johannes  04 November 1868Wageningen, Gelderland I65151
157 Reijers, Geertruida Elisabeth Mathilda  About 1867Wageningen, Gelderland I712715
158 Reijers, Gerardus Antonius  About 1882Wageningen, Gelderland I712749
159 Reijers, Hendricus Karel  About 1872Wageningen, Gelderland I712741
160 Reijers, Johannes Hendrikus Coenradus  About 1871Wageningen, Gelderland I712736
161 Reijers, Johannes Henricus Gijsbertus  31 July 1839Wageningen, Gelderland I776632
162 Reijers, Maria Geertruida Mathilda  About 1873Wageningen, Gelderland I712721
163 Reijers, Mathilda Elisabeth Johanna  About 1876Wageningen, Gelderland I544480
164 Rijkens, Jan Willem Augustinus  22 September 1889Wageningen, Gelderland I599405
165 Rijkens, Johanna Albertina  16 February 1891Wageningen, Gelderland I599408
166 Roes, Albertus Johannes Marie  About 1890Wageningen, Gelderland I652445
167 Roes, Franciscus Bernardus  03 March 1855Wageningen, Gelderland I549046
168 Roes, Frans Johan  About 1880Wageningen, Gelderland I549036
169 Roes, Gerardus Joannes Rudolphus  About 1853Wageningen, Gelderland I549045
170 Roes, Johanna Aleida  About 1856Wageningen, Gelderland I549014
171 Roes, Stephan Jan Gerard  22 February 1879Wageningen, Gelderland I515860
172 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  20 November 1851Wageningen, Gelderland I549028
173 Rozeboom, Evertje  1883Wageningen, Gelderland I737145
174 Sachteleben, Johanna  1863Wageningen, Gelderland I283145
175 Salomons, Geurt  Approximately 1834Wageningen, Gelderland I339711
176 Schouten, Catharina Constantina  20 February 1858Wageningen, Gelderland I121632
177 Seelen, Hendrina  1828Wageningen, Gelderland I536044
178 van de Sluijs, Toon  About 1845Wageningen, Gelderland I439117
179 van der Smagt, Cornelis Christiaan  26 January 1804Wageningen, Gelderland I446670
180 Snackers, Francisca Wilhelmina Johanna M  11 April 1886Wageningen, Gelderland I194483
181 Snijders, Johanna  About 1843Wageningen, Gelderland I703482
182 van Soest, Neeltje  About 1852Wageningen, Gelderland I439082
183 Spitzen, Derk Gerard Willem  18 March 1896Wageningen, Gelderland I369518
184 St, Gerdina Willemina  1883Wageningen, Gelderland I508595
185 van den Steen, Aaltje  Date unknownWageningen, Gelderland I405500
186 Sterenberg, Sanderina Helena  Approximately 1922Wageningen, Gelderland I442977
187 Stuivenberg, Jenneke  About 1856Wageningen, Gelderland I439084
188 Tiktak, Annette Else  28 February 1968Wageningen, Gelderland I338777
189 Veldman, Elisabeth  1878Wageningen, Gelderland I532798
190 Verweij, Huub  09 May 1956Wageningen, Gelderland I535628
191 de Voogt, Anna Elisabeth  21 January 1822Wageningen, Gelderland I424919
192 Vos, Wilhelmina Helena  1849Wageningen, Gelderland I532783
193 Vreede, Adriaan Elise Dirk  07 February 1862Wageningen, Gelderland I424914
194 Wegh, Johanna Wilhelmina  1901Wageningen, Gelderland I534117
195 van Weijdom Claterbos, Anna  19 May 1871Wageningen, Gelderland I388385
196 Weijman, Bertus  16 February 1943Wageningen, Gelderland I228061
197 Wentink, Arnoldina Elisabeth Engelberth  25 February 1910Wageningen, Gelderland I77993
198 Whien, Jozef  Approximately 1813Wageningen, Gelderland I77913
199 Wien, Willemina  1865Wageningen, Gelderland I376059
200 Wilmes, Lodewijk Willem  10 September 1910Wageningen, Gelderland I278251
201 van Winsen, Ida Johanna  25 January 1836Wageningen, Gelderland I514804
202 Wolda, NN  02 December 1935Wageningen, Gelderland I641521
203 Wolda, NN  09 April 1937Wageningen, Gelderland I641495
204 Zieck, Nick  12 June 1993Wageningen, Gelderland I606573
205 Zijlstra, Aafke  16 June 1907Wageningen, Gelderland I321250
206 Zijlstra, Gerrit  05 July 1910Wageningen, Gelderland I321251

Baptised

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 van Dolder, Gerritje  30 June 1796Wageningen, Gelderland I360058
2 Duijm, Jurriana Elisabeth  About 1856Wageningen, Gelderland I790832
3 Meurs, Elsje  20 December 1750Wageningen, Gelderland I360055
4 Onderstal, Berend Harmsen  25 October 1792Wageningen, Gelderland I360057
5 van de Poll, Aleida Maria  25 December 1755Wageningen, Gelderland I717209
6 Pragt, Johanna  22 January 1806Wageningen, Gelderland I44063
7 van Raab van Canstein, Anna Godefrida  21 October 1779Wageningen, Gelderland I76630

Died

Matches 1 to 183 of 183

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Akersloot, Wilhelmina Johanna  17 October 1931Wageningen, Gelderland I273080
2 Andreoli, Michel Joseph Antoine Corneille  05 September 1942Wageningen, Gelderland I715609
3 Angenent, Elisabeth Petronella  08 July 1928Wageningen, Gelderland I658536
4 Baars, Cornelis  14 February 1994Wageningen, Gelderland I783725
5 van Beijnum, Gerlach  04 October 1935Wageningen, Gelderland I743298
6 van Beijnum, Jan  18 January 1906Wageningen, Gelderland I762833
7 van Beinum, Jannetje  17 January 1917Wageningen, Gelderland I762895
8 van den Bergh, Anna Maria Hendrina  02 January 1903Wageningen, Gelderland I641581
9 Boon, Cecilia  18 July 1919Wageningen, Gelderland I338935
10 Boonstra, Dina  12 December 1997Wageningen, Gelderland I180734
11 van den Born, Everdina  12 March 1894Wageningen, Gelderland I439075
12 van den Bosch, Annie Maria Catriena  07 July 1998Wageningen, Gelderland I687858
13 Bosch, Kornelia  22 June 1818Wageningen, Gelderland I477359
14 Braam, Elisabeth  16 February 1903Wageningen, Gelderland I540586
15 Broekema, Cornelis  10 June 1940Wageningen, Gelderland I61020
16 Broekema, Jeannette Hildegonda Helena  21 March 1952Wageningen, Gelderland I61019
17 Broekema, Luitje  17 November 1936Wageningen, Gelderland I61013
18 Brouwer, Bouko Hendrik  30 January 1991Wageningen, Gelderland I27010
19 Burgers, Maria  30 December 1819Wageningen, Gelderland I776599
20 Burgers, Mechtilda  28 April 1880Wageningen, Gelderland I353616
21 Burgers, Mechtildis  28 April 1880Wageningen, Gelderland I415036
22 Caland, Ir. Pieter  12 June 1902Wageningen, Gelderland I560401
23 van Daalen, Hermanus Bernardus  17 December 1850Wageningen, Gelderland I272916
24 Dechering, Bernard Clement  13 April 1894Wageningen, Gelderland I456014
25 van Delft, Gerrit Cornelis  29 October 1976Wageningen, Gelderland I227951
26 van Delft, Gijsbertje  03 May 1935Wageningen, Gelderland I227959
27 van Delft, Hendrika Johanna  24 May 2005Wageningen, Gelderland I227961
28 Deurvorst, Hermina Francisca Beatrix  20 October 1872Wageningen, Gelderland I549030
29 Deurvorst, Josephus Antonius  28 April 1856Wageningen, Gelderland I256307
30 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  22 May 1919Wageningen, Gelderland I473811
31 Dirksen, Aalbert  08 June 1831Wageningen, Gelderland I439060
32 Dirksen, Aaldert  12 May 1881Wageningen, Gelderland I440235
33 Dirksen, Berend  24 June 1931Wageningen, Gelderland I439074
34 Dirksen, Cornelis  14 February 1899Wageningen, Gelderland I440782
35 Dirksen, Geurt  14 March 1919Wageningen, Gelderland I439085
36 Dirksen, Gijsbertus  15 October 1942Wageningen, Gelderland I439083
37 Dirksen, Jacob  01 January 1895Wageningen, Gelderland I439066
38 Dirksen, Jan Bartus  19 October 1917Wageningen, Gelderland I217218
39 Dirksen, Jannetje  15 June 1922Wageningen, Gelderland I439973
40 Dirksen, Jannigje  31 October 1839Wageningen, Gelderland I439061
41 Dirksen, Jenneke  11 January 1915Wageningen, Gelderland I440788
42 Dirksen, NN  01 November 1850Wageningen, Gelderland I439975
43 Dirksen, Peter  04 February 1906Wageningen, Gelderland I710804
44 Dirksen, Teunis  14 March 1926Wageningen, Gelderland I439971
45 Dirksen, Willem  01 September 1823Wageningen, Gelderland I439059
46 Dirksen, Willem  12 June 1883Wageningen, Gelderland I440783
47 Dirksen, Willem  06 January 1889Wageningen, Gelderland I439064
48 Dirksen, Willem  01 March 1918Wageningen, Gelderland I439088
49 Dirksen, Willem  03 February 1925Wageningen, Gelderland I439081
50 van Dolderen, Jelis  20 April 1901Wageningen, Gelderland I124225
51 Dutting, Amelia Maria Brigitta  21 February 1980Wageningen, Gelderland I279531
52 Eijkman, Christiaan  01 December 1893Wageningen, Gelderland I264062
53 Elerie, Hendrina  07 August 1889Wageningen, Gelderland I439069
54 Engelen, Cornelis  17 February 1922Wageningen, Gelderland I676755
55 Engelsman, Susanna  31 October 1905Wageningen, Gelderland I632971
56 Fornier, Johanna Anthonia  17 March 1904Wageningen, Gelderland I456013
57 Frieman, Hendrika Johanna  12 March 1990Wageningen, Gelderland I581716
58 Gerritsen, Anna Hendrika Cornelia  30 September 1990Wageningen, Gelderland I784133
59 Geurtsen, Hendrikus Johannes  01 May 1897Wageningen, Gelderland I554512
60 Geurtsen, Hendrikus Petrus  05 January 1900Wageningen, Gelderland I554513
61 van Goens, Johannes Hendrik  25 March 1799Wageningen, Gelderland I477358
62 de Haas, Dirk  10 February 1907Wageningen, Gelderland I592051
63 Hanenberg, Albertus  07 February 1879Wageningen, Gelderland I322632
64 Hanenberg, Bernardus  21 January 1887Wageningen, Gelderland I411132
65 Hanenberg, Elisabeth  02 July 1908Wageningen, Gelderland I411134
66 Hanenberg, Geertruida Huberta  10 April 1837Wageningen, Gelderland I776600
67 Hanenberg, Hendrina  06 January 1843Wageningen, Gelderland I776598
68 Hanenberg, Hermanus Bernardus  24 March 1850Wageningen, Gelderland I776607
69 Hanenberg, Theodora Johanna Maria  20 August 1849Wageningen, Gelderland I776601
70 Hanenberg, Wilhelm  06 October 1896Wageningen, Gelderland I776603
71 Heij, Carolina  07 April 1891Wageningen, Gelderland I360062
72 van der Heijden, NN  18 November 1918Wageningen, Gelderland I563105
73 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  07 July 1935Wageningen, Gelderland I439080
74 Heskes, Gerrit  17 December 1975Wageningen, Gelderland I781085
75 Holtus, Hendrik  19 February 1903Wageningen, Gelderland I411135
76 Holtus, Margaretha  19 June 1878Wageningen, Gelderland I776630
77 ten Horn, Carel Hendrik Joseph  21 April 1889Wageningen, Gelderland I406875
78 ten Horn, Wilhelmina Huberta Maria  27 December 1885Wageningen, Gelderland I406874
79 Huinck, Antoinette Carolina Maria  09 October 1898Wageningen, Gelderland I473813
80 Huisman, Margaretha  10 January 1880Wageningen, Gelderland I411133
81 Hulshoff, Agnes Elisabeth Antonia  08 August 1977Wageningen, Gelderland I481709
82 van IJzendoorn, Hendrikus Jacobus  08 March 2002Wageningen, Gelderland I262654
83 van Ikema, Martje  19 April 1942Wageningen, Gelderland I61018
84 Keesom, Cornelia Geertruida Maria  03 November 1976Wageningen, Gelderland I770034
85 van Kerkhoff, Bernardina Cornelia Wesselina Maria  27 July 1898Wageningen, Gelderland I411131
86 Ketelaar, Anna Catharina Francisca  11 August 1828Wageningen, Gelderland I776462
87 Klaassen, Catharina Maria  19 March 1922Wageningen, Gelderland I532816
88 Klaassen, Hendrikus Martinus  16 May 1967Wageningen, Gelderland I532797
89 Klaassen, Johanna Wilhelmina  20 July 1964Wageningen, Gelderland I532800
90 Klaassen, Karel Arnoldus Antoines  02 May 1959Wageningen, Gelderland I532801
91 Klaassen, Matthijs  24 June 1910Wageningen, Gelderland I532782
92 Kleijnhoff van Enspijk, Everdina  03 April 1856Wageningen, Gelderland I191495
93 Kraaijvanger, Gradus Theodorus  20 February 1933Wageningen, Gelderland I540653
94 Krechting, Hendrikus  09 March 1915Wageningen, Gelderland I532823
95 Kreuzen, Booi  20 February 1879Wageningen, Gelderland I304970
96 Kroeders, Hendricus Albertus  01 January 1977Wageningen, Gelderland I661647
97 Kroeders, Hendrik Cornelis  05 October 1943Wageningen, Gelderland I658535
98 Lehmann, Emma Klara  08 September 1999Wageningen, Gelderland I783726
99 van Leijen, Rijk  30 January 1935Wageningen, Gelderland I439974
100 List, Frederik Carel  22 November 1868Wageningen, Gelderland I272124
101 Lok, Fennechina Marchien  04 November 1939Wageningen, Gelderland I548548
102 Looijen, Gerritje Johanna  03 January 1919Wageningen, Gelderland I442978
103 van Lynden, Baron Godert Alexander Frederik  12 January 2002Wageningen, Gelderland I687857
104 Maissan, Jean François  25 August 1839Wageningen, Gelderland I137271
105 Meurs, Elsje  17 December 1823Wageningen, Gelderland I360055
106 Middel, Fenna  14 February 1999Wageningen, Gelderland I303239
107 Mientjes, Coenradus  11 July 1907Wageningen, Gelderland I713073
108 Mientjes, Conradus  11 January 1880Wageningen, Gelderland I353615
109 Mientjes, Johannes  09 December 1835Wageningen, Gelderland I713069
110 Mientjes, Johannes  24 December 1840Wageningen, Gelderland I713070
111 Mientjes, Johannes  19 March 1884Wageningen, Gelderland I713072
112 Mientjes, Leonardus Johannes  16 February 1902Wageningen, Gelderland I713068
113 Moll, Dora  23 February 1815Wageningen, Gelderland I759377
114 Mutsaerts, Paulus Vincentius Cornelis Maria  16 March 1999Wageningen, Gelderland I369583
115 Nieboer, Fenna Alida  15 July 2009Wageningen, Gelderland I129304
116 Nispen tot Sevenaer, Margaretha Maria Josephina Carolina Eusebia  02 February 1973Wageningen, Gelderland I528459
117 Onderstal, Berend Harmsen  06 June 1853Wageningen, Gelderland I360057
118 Onderstal, Harmen  22 October 1904Wageningen, Gelderland I360060
119 Onderstal, Hermanus  16 July 1935Wageningen, Gelderland I360087
120 Onderstal, Hermen Berendse  15 January 1812Wageningen, Gelderland I360035
121 Ophof, Ir. Albert Johan  28 December 1980Wageningen, Gelderland I776687
122 Ossendrijver, Hendrina  11 April 1882Wageningen, Gelderland I77916
123 Ossendrijver, Johanna  12 May 1854Wageningen, Gelderland I536033
124 van Otigem, Jacoba Johanna  07 October 2006Wageningen, Gelderland I781131
125 Pauw, Pieter  14 December 1908Wageningen, Gelderland I285857
126 Pellen, Flora  19 April 1885Wageningen, Gelderland I360088
127 Peperkamp, Maria  17 March 1833Wageningen, Gelderland I776593
128 Peppel, Harmen Jansen  23 December 1856Wageningen, Gelderland I77917
129 Peppel, NN  17 June 1853Wageningen, Gelderland I536055
130 Peters, Adriana  24 November 1971Wageningen, Gelderland I227957
131 Ramaer, Dirk  02 February 1933Wageningen, Gelderland I725148
132 Reijers, Geertruida Elisabeth Mathilda  13 June 1871Wageningen, Gelderland I712715
133 Reijers, Johannes Hendrikus Coenradus  09 February 1927Wageningen, Gelderland I712736
134 Reijers, Johannes Henricus Gijsbertus  02 July 1908Wageningen, Gelderland I776632
135 Reijers, Johannes Wilhelmus  10 January 1840Wageningen, Gelderland I776635
136 de Rijk, Dirk Henri  17 July 1900Wageningen, Gelderland I160795
137 Rijkens, Margaretha  23 September 1903Wageningen, Gelderland I592039
138 van Rijnberk, Geertrui  28 September 1921Wageningen, Gelderland I757368
139 Ritzema Bos, Jan  07 April 1928Wageningen, Gelderland I371215
140 Roes, Franciscus Bernardus  04 December 1927Wageningen, Gelderland I549046
141 Roes, Gerardus Joannes Rudolphus  21 August 1873Wageningen, Gelderland I549045
142 Roes, Johannes Bernardus  10 February 1884Wageningen, Gelderland I549029
143 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  13 October 1927Wageningen, Gelderland I549028
144 Rozeboom, Marinus  8 December 1891Wageningen, Gelderland I737340
145 Schaepman, Eduard Anton Gustaaf  05 March 1918Wageningen, Gelderland I549089
146 Schaepman, Rosalie Euphemia Petronella Ignatia Maria  01 May 1913Wageningen, Gelderland I549027
147 van Schaik, Frederika Brandina  24 August 1940Wageningen, Gelderland I743291
148 van Schaik, Nieske  05 November 1886Wageningen, Gelderland I743089
149 van Schaik, Petronella Cornelia  23 December 1887Wageningen, Gelderland I742268
150 Seelen, Hendrina  07 July 1828Wageningen, Gelderland I536044
151 Sipman, Grietje  Estimated in 1833Wageningen, Gelderland I87901
152 van de Sluijs, Toon  01 August 1846Wageningen, Gelderland I439117
153 Smit, Jantje  07 December 1993Wageningen, Gelderland I359193
154 Snackers, Jan Godfried  04 February 1925Wageningen, Gelderland I196098
155 Snijders, Aleida  17 March 1918Wageningen, Gelderland I737341
156 Sorgdrager, Tine  03 December 2003Wageningen, Gelderland I734269
157 van Steensel van der Aa, Willem  12 May 1934Wageningen, Gelderland I746281
158 Stottelaar, Berndina Johanna  15 August 1894Wageningen, Gelderland I196099
159 van Straelen, Johannes Jacobus Maria  03 February 1959Wageningen, Gelderland I769984
160 Stuivenberg, Jenneke  10 October 1931Wageningen, Gelderland I439084
161 Teubner, Bernardina Johanna Antonia  18 November 1918Wageningen, Gelderland I454940
162 Tiktak, Geert  25 June 1984Wageningen, Gelderland I338216
163 Timmer, Gijsberta  07 July 1930Wageningen, Gelderland I435161
164 van Tuijl, Anna  24 December 1913Wageningen, Gelderland I435235
165 Varossieau, Egidius Daniel  1961Wageningen, Gelderland I7759
166 Varossieau, Willem Lodewijk  1947Wageningen, Gelderland I7752
167 Veldman, Elisabeth  17 February 1942Wageningen, Gelderland I532798
168 Verwaaijen, Gijsbertha Elisabeth Alexandri  Approximately 1948Wageningen, Gelderland I63251
169 Vollenhoven, Neeltje  17 September 1820Wageningen, Gelderland I272917
170 Vos, Wilhelmina Helena  25 May 1920Wageningen, Gelderland I532783
171 Vreede, Dirk  18 November 1886Wageningen, Gelderland I424918
172 Weijman, Pieter  29 July 2000Wageningen, Gelderland I228059
173 Weitzel, Anna Johanna Suzanne Caroline  25 February 1916Wageningen, Gelderland I334463
174 Wien, Willemina  25 January 1903Wageningen, Gelderland I376059
175 Wieringa, Martje  16 February 1959Wageningen, Gelderland I491303
176 Willems, Cornelis Martinus Johannes  26 August 1978Wageningen, Gelderland I356723
177 Wisgerhof, Gerritje  09 May 1904Wageningen, Gelderland I750319
178 Wolda, NN  04 December 1935Wageningen, Gelderland I641521
179 Wolda, NN  10 April 1937Wageningen, Gelderland I641495
180 van Zadelhoff, Cornelis Jacob Pieter  12 April 1857Wageningen, Gelderland I759372
181 Zieck, Nick  12 June 1993Wageningen, Gelderland I606573
182 Zijlstra, Aafke  22 August 1957Wageningen, Gelderland I321250
183 Zijlstra, Klaas  15 June 1958Wageningen, Gelderland I321245

Buried

Matches 1 to 25 of 25

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Angenent, Elisabeth Petronella  12 July 1928Wageningen, Gelderland I658536
2 Baars, Cornelis  17 February 1994Wageningen, Gelderland I783725
3 van Delft, Gerrit Cornelis  02 November 1976Wageningen, Gelderland I227951
4 van Delft, Hendrika Johanna  27 May 2005Wageningen, Gelderland I227961
5 Dierkes, Joannes Antonius Joseph  26 May 1919Wageningen, Gelderland I473811
6 Dirksen, Elisabeth  Wageningen, Gelderland I439073
7 Dirksen, Wilhelmina Everdina  Wageningen, Gelderland I439077
8 Goossens, Laure Bertha Caroline Marie  Wageningen, Gelderland I515857
9 Groeneveld, Evert  Wageningen, Gelderland I439078
10 Groeneveld, Jacob  Wageningen, Gelderland I439338
11 Hanenberg, Albertus  11 February 1879Wageningen, Gelderland I322632
12 Hanenberg, Bernardus  25 January 1887Wageningen, Gelderland I411132
13 Hanenberg, Elisabeth  06 July 1908Wageningen, Gelderland I411134
14 Heijnekamp, Gijsbert Marinus  Wageningen, Gelderland I439080
15 Keesom, Cornelia Geertruida Maria  Wageningen, Gelderland I770034
16 van Lidth de Jeude, Catharina Carolina  Wageningen, Gelderland I368350
17 Peters, Adriana  27 November 1971Wageningen, Gelderland I227957
18 Rijkens, Margaretha  Wageningen, Gelderland I592039
19 Roes, Franciscus Bernardus  07 December 1927Wageningen, Gelderland I549046
20 Roes, Stephan Jan Gerard  Wageningen, Gelderland I515860
21 Roes, Theodorus Stephanus Gerardus Joannes  Wageningen, Gelderland I549028
22 Schaepman, Rosalie Euphemia Petronella Ignatia Maria  Wageningen, Gelderland I549027
23 van Straelen, Dymphina Helena Maria  Date unknownWageningen, Gelderland I770087
24 van Straelen, Johannes Jacobus Maria  Wageningen, Gelderland I769984
25 Wilhelmij van Hasselt, Ludolf Theodorus  Wageningen, Gelderland I368349

Education

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Education    Person ID 
1 de Kleermaeker, Karel Jean Baptiste  30 April 1919Wageningen, Gelderland I440726

Married

Matches 1 to 114 of 114

   Family    Married    Family ID 
1 Aggelen / Jordaan  11 May 1894Wageningen, Gelderland F76130
2 Aggelen / Kik  14 April 1920Wageningen, Gelderland F64973
3 Baak / Zaaijer  06 February 1891Wageningen, Gelderland F142899
4 Baars / Ossendrijver  29 January 1858Wageningen, Gelderland F31591
5 Bart / Verwaaijen  30 March 1900Wageningen, Gelderland F25348
6 Beek / Doesburg  17 January 1896Wageningen, Gelderland F278848
7 Beek / Rozeboom  19 August 1904Wageningen, Gelderland F278778
8 Beijer / Verwaaijen  27 December 1901Wageningen, Gelderland F25349
9 Berg / Peppel  18 October 1872Wageningen, Gelderland F207099
10 Bindsbergen / Klaasen  24 November 1887Wageningen, Gelderland F206617
11 Boldrik / Hanenberg  27 July 1897Wageningen, Gelderland F126126
12 Bombag / Ossendrijver  29 November 1839Wageningen, Gelderland F207891
13 Brakel / Klaasen  07 September 1866Wageningen, Gelderland F206613
14 Broekema / Bakker  26 May 1909Wageningen, Gelderland F24380
15 Buiten / Onderstal  30 August 1906Wageningen, Gelderland F199071
16 Corduwener / Onderstal  21 June 1907Wageningen, Gelderland F141511
17 Daalen / Beckman  21 September 1832Wageningen, Gelderland F239653
18 Daalen / Phaft  21 June 1821Wageningen, Gelderland F239634
19 Daalen / Poortermans  15 September 1831Wageningen, Gelderland F239647
20 Delft / Peters  04 February 1931Wageningen, Gelderland F90263
21 Diepenbroek / Herberts  27 July 1883Wageningen, Gelderland F195588
22 Dirksen / Born  15 November 1889Wageningen, Gelderland F171273
23 Dirksen / Dirksen van Dijk  08 October 1875Wageningen, Gelderland F171627
24 Dirksen / Elerie  15 September 1849Wageningen, Gelderland F171269
25 Dirksen / Elerie  25 November 1854Wageningen, Gelderland F171271
26 Dirksen / Looijen  31 October 1902Wageningen, Gelderland F269944
27 Dirksen / Soest  02 August 1872Wageningen, Gelderland F171277
28 Dirksen / Stuivenberg  17 February 1882Wageningen, Gelderland F171278
29 Dirksen / Wetekamp  24 September 1880Wageningen, Gelderland F171279
30 Dobbe / Mijnhout  21 July 1971Wageningen, Gelderland F207838
31 Dolderen / Sluijs  09 November 1849Wageningen, Gelderland F171291
32 Duits / Onderstal  14 September 1877Wageningen, Gelderland F195937
33 Eden / Wien  23 January 1891Wageningen, Gelderland F147525
34 Elsenaar / Schaik  17 December 1858Wageningen, Gelderland F280861
35 Engelen / Nasz  03 July 1908Wageningen, Gelderland F257807
36 Erdkamp / Mientjes  14 May 1861Wageningen, Gelderland F1315
37 Gerritsen / Ossendrijver  15 February 1849Wageningen, Gelderland F207892
38 Geurtsen / Wegh  26 May 1922Wageningen, Gelderland F207124
39 Geurtsen van Baarskamp / Budding  19 March 1842Wageningen, Gelderland F262353
40 Ginkel / Rutgers  07 November 1872Wageningen, Gelderland F295019
41 Groeneveld / Dirksen  07 November 1913Wageningen, Gelderland F171274
42 Hartong / Reijers  18 August 1896Wageningen, Gelderland F270624
43 Hasselbach / Hanenberg  03 November 1854Wageningen, Gelderland F161872
44 Heemstra / Wassenaar  09 November 1876Wageningen, Gelderland F108739
45 Heijden / Hanenberg  09 September 1852Wageningen, Gelderland F157257
46 Heijnekamp / Dirksen  26 March 1919Wageningen, Gelderland F171276
47 Heitink / Dirksen  20 June 1919Wageningen, Gelderland F171275
48 Holtus / Hanenberg  08 October 1861Wageningen, Gelderland F160324
49 Holtus / Reijers  29 April 1835Wageningen, Gelderland F292643
50 Hoogveld / Schouten  26 July 1877Wageningen, Gelderland F49704
51 Huizinga / Jordens  29 November 1906Wageningen, Gelderland F197988
52 Kerkhoff / Nales  15 June 1880Wageningen, Gelderland F160320
53 Klaasen / Brakel  18 May 1866Wageningen, Gelderland F206612
54 Klaassen / Driever  18 October 1905Wageningen, Gelderland F206609
55 Klaassen / Hoogstede  05 August 1903Wageningen, Gelderland F206608
56 Klaassen / Oudsen  15 December 1871Wageningen, Gelderland F206614
57 Klaassen / Peters  02 September 1908Wageningen, Gelderland F206606
58 Klaassen / Veldman  19 August 1898Wageningen, Gelderland F206603
59 Klaassen / Vos  07 May 1875Wageningen, Gelderland F206596
60 Kluis / Romein  23 April 1897Wageningen, Gelderland F24736
61 Krechting / Klaassen  14 May 1878Wageningen, Gelderland F206615
62 Kreunen / Bloem  02 March 1876Wageningen, Gelderland F286615
63 Kroeders / Angenent  25 February 1881Wageningen, Gelderland F251632
64 Lavieren / Hof  1 February 1901Wageningen, Gelderland F278764
65 Lavieren / Mulder  26 April 1907Wageningen, Gelderland F278684
66 Leeuw / Oostergo  21 April 1914Wageningen, Gelderland F135696
67 Leijen / Dirksen  19 May 1899Wageningen, Gelderland F171628
68 Lonkhuijzen / Beijnum  16 September 1909Wageningen, Gelderland F288005
69 Lotsij / Goossen  16 June 1892Wageningen, Gelderland F202365
70 Meurs / Sachteleben  13 November 1885Wageningen, Gelderland F112104
71 Mientjes / Geutjes  28 April 1882Wageningen, Gelderland F270764
72 Murk / Klaassen  23 August 1900Wageningen, Gelderland F206595
73 Nijenhuis / Degens  15 July 1848Wageningen, Gelderland F20927
74 Nordholt / Modderkolk  09 May 1890Wageningen, Gelderland F146141
75 Okhuijsen / Hanenberg  31 July 1848Wageningen, Gelderland F292634
76 Onderstal / Dolder  01 February 1817Wageningen, Gelderland F141502
77 Onderstal / Heij  24 February 1844Wageningen, Gelderland F141503
78 Onderstal / Meurs  04 June 1769Wageningen, Gelderland F141500
79 Onderstal / Pellen  04 February 1876Wageningen, Gelderland F141510
80 Peperkamp / Wijs  15 June 1881Wageningen, Gelderland F287124
81 Peppel / Ossendrijver  01 May 1852Wageningen, Gelderland F31592
82 Posthuma / Steen  28 August 1899Wageningen, Gelderland F158089
83 Postmus / Klaasen  26 May 1876Wageningen, Gelderland F206616
84 Radstake / Cannegieter  16 September 1910Wageningen, Gelderland F213137
85 Ramaer / Surink  15 September 1893Wageningen, Gelderland F274638
86 Range / Geurtsen  28 July 1920Wageningen, Gelderland F207135
87 Reijers / Gerritsen  13 October 1868Wageningen, Gelderland F292649
88 Reijers / Holtus  18 April 1838Wageningen, Gelderland F292648
89 Reijers / Mientjes  12 February 1866Wageningen, Gelderland F26103
90 Remiens / Ramaer  06 November 1903Wageningen, Gelderland F274639
91 Rozeboom / Kampert  5 May 1911Wageningen, Gelderland F278245
92 Ruijsch / Wisgerhof  01 May 1903Wageningen, Gelderland F283454
93 S'Jacob / Visser  05 July 1974Wageningen, Gelderland F113437
94 Schaepman / Roes  17 September 1883Wageningen, Gelderland F212451
95 Schenk / Snackers  29 April 1913Wageningen, Gelderland F77743
96 Seelen / Ossendrijver  15 April 1828Wageningen, Gelderland F207896
97 Sitter / Schoon  22 August 1867Wageningen, Gelderland F144667
98 Sjerps / Schaepman  9 April 1890Wageningen, Gelderland F297045
99 Slagter / Voogd  09 September 1915Wageningen, Gelderland F291206
100 Sluijs / Dirksen  18 October 1845Wageningen, Gelderland F171268
101 Snackers / Stottelaar  15 June 1880Wageningen, Gelderland F78441
102 Sterenberg / Jordaan  05 November 1920Wageningen, Gelderland F172808
103 Sterenberg / Looijen  15 June 1917Wageningen, Gelderland F172812
104 Uyleman / Delft  01 January 1957Wageningen, Gelderland F90266
105 Vis / Vries  09 October 1903Wageningen, Gelderland F223048
106 Vreede / Voogt  02 February 1853Wageningen, Gelderland F165640
107 Wal / Sluijs  12 December 1840Wageningen, Gelderland F171288
108 Wegh / Brakel  19 April 1861Wageningen, Gelderland F295064
109 Whien / Baars  25 May 1850Wageningen, Gelderland F31589
110 Wiardi Beckman / Daalen  06 August 1830Wageningen, Gelderland F108009
111 Wisgerhof / Oort  28 September 1917Wageningen, Gelderland F283457
112 Wisgerhof / Weijman  18 May 1917Wageningen, Gelderland F283456
113 Woerkom / Mientjes  27 April 1858Wageningen, Gelderland F223610
114 Zadelhoff / Ockerse  13 August 1818Wageningen, Gelderland F286763

Divorced

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Divorced    Family ID 
1 Range / Geurtsen  23 November 1939Wageningen, Gelderland F207135
2 Sterenberg / Jordaan  09 May 1924Wageningen, Gelderland F172808

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.