Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Rottum, Kantens, Groningen

Rottum, Kantens, Groningen 


Notes: Rottum (Gronings: Röttem) in de gemeente Eemsmond is een wierdedorp, gelegen tussen Kantens en Usquert. Het ligt in de provincie Groningen in Nederland. Het is de naamgever van Rottumeroog, omdat het voormalige klooster Sint Juliana voor 2/3 eigenaar van dit eiland was. Bij het dorp stond ook een nonnenklooster, Bethlehem genaamd.
De bekende Groningstalige dichter Jan Boer woonde in Rottum.
Het eiland Rottumeroog wordt ook wel Rottum genoemd.
De geschiedenis van Rottum
In de zesde eeuw voor Chr. vestigen de eerste bewoners zich op de kwelderwal langs de Fivel. Om bij hoog water droge voeten te houden werpen zij woonheuvels op. In de vijfde eeuw na Chr. bouwen Friezen op deze wierde een germaanse tempel. Op lasast van Ludger (742-809), de eerste bisschop van Munster, wordt de tempel gesloopt. Op deze plek stichten Benedictijner monniken in de 13e eeuw een klooster gewijd aan Sint Juliana. Het klooster bezit ruim 1100 hectare land waaronder een deel van het eiland Rottumeroog. Om zich tegen aanvallen te beschermen graven de kloosterlingen een dubbele gracht. In 1580 kiest Jodocus, abt van Rottum, voor Oranje. De buitengracht wordt met bastions versterkt. Toch lukt het de Spaanse troepen in 1587 een deel van het klooster te verwoesten. Zeven jaar later worden de kloostergoederen verkocht. De kloosterkerk blijft in gebruik. Geleidelijk raakt het klooster in verval. In 1658 bezwijkt de zuidelijke vleugel, in 1855 volgt de noordelijke vleugel. Tenslotte valt in 1885 de kloosterkerk ten prooi aan de slopershamer. Op de fundamenten verrijst in 1889 de huidige kerk. In 2001 wijst de gemeenteraad van Eemsmond de wierde aan als archeologisch bodemmonument. Sinds 2003 is er een voettpad langs een deel van de oude dubbele kloostergracht dat de wandelaar vanaf het einde van de Kloosterweg langs een van de nog resterende bastions voert en uitkomt aan het begin van de Tilbusscherweg. Vanaf dit pad heeft men een goed zicht op de terp en het omliggende landschap.
De zaalkerk
Op 20 december 2000 heeft staatssecretaris Rik van der Ploeg (Cultuur) de kerk en onmiddellijke omgeving aangewezen als jong Rijksmonument. De kerk ligt op het hoogste punt van de terp ( 5 meter boven NAP). De zaalkerk is gebouwd in 1889 op de ffundamenten van de voormalige kloosterkerk. In de zaalkerk bevinden zich drie restanten van de vroegere Kloosterkerk, zoals het torenuurwerk met spillengang dat door Hendrik Hoogenberg werd gerestaureerd. Ook het orgel, dat dateert van 1835 heeft nog enige jaren dienst gedaan in de oude Kloosterkerk. Tenslotte is er nog de 17e eeuwse preekstoel met het vijfkantige klankbord. De drie kerkvoogden die de zaalkerk in 1889 bouwden, maakten geen gebruik van de alom beschikbare kloostermoppen, maar betrokken de nieuwe bakstenen van de plaatselijke steenfabriek Ceres. Opvallend aan de voorzijde van de kerk is het fraaie siermetselwerk met rode, gele en donkere stenen. Karakteristiek voor het interieur van deze kerk zijn: het gepleisterde tongewelf, de decoratieve gietijzeren ventilatieroosters, de houten kerkbanken, de houten orgeltrubune ondersteund door twee gietijzeren pilaren, de acht spitsboogvensters met hun gietijzeren tracering. In de dakruiter bevindt zich een luidklok. De huidige luidklok is gegoten door Jacobus van Bergen te Heiligerlee. De klok weegt 177 kilo. De onderdiameter is 67 centimeter.
De begraafplaats
Rond de kerk liggen 32 grafzerken uit de zeventiende eeuw. De gebruikelijke doodssymbolen zoals de zandloper, de vlinder, de toorts en de doodskop worden afgebeeld. De 32 grafzerken behoren toe aan de familie Knol die vroeger een belangrijke rol speelde in het gebied rond Rottum. Ook de grafzerken vallen inmiddels onder de bescherming van de Rijksmonumentenwet. Typerend zijn de treurdichten die op deze grafzerken worden aangetroffen. Wanneer men vanaf de Kloosterweg naar de kerk toeloopt, passeert men een gietijzeren hekwwerk met Art Nouveau motieven. Dit hekwerk dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Tussen de Kloosterweg en de begraafplaats loopt een oude muur waarin kloostermoppen zijn verwerkt. Op de oude kloostermuur groeien muurleeuwerik en korstmossen. In de kloostermuur huizen ook hagedissen.
Kleinste huisje
Bij staatsbesluit van 1 maart 1658 wordt aan de bewoners van de wierde toestemming gegeven de zuidvleugel van het Rottumerklooster te slopen. In de daaropvolgende eeuwen wordt dit restmateriaal gebruikt voor wegverharding, huisfundering en opmetselen van muren. Rond 1820 neemt de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk het initiatief op de hoek van de begraafplaats (Kloosterweg 17) uit restmateriaal van het voormalige klooster een huurwoning te bouwen. In 1837 huurt G.W.Bos dit kleinste huisje van Rottum. De diaconie verhuurt de eenvoudige eenkamerwoning in de loop der jaren aan verschillende personen. Vaak gaat het om pas getrouwde stellen met kinderen die nog niet over een eigen woning beschikken. In 1933 woont Jacoba Knol, dochter van Ties Knol, in deze woning naast de begraafplaats. Het Kerstverhaal van de Groninger schrijver Jan Boer ("Ol Joaptje") gaat over de catechisatielessen van deze mejuffrouw Knol. In 1953 werd deze eenkamerwoning voor het laatst bewooond. De drie kinderen sliepen op strobalen op de vliering. De ouders sliepen in de bedstede. Buiten stond het secreet. In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn vrijwel alle alleenstaande eenkamerwoningen op het Hoogeland gesloopt. Soms werden aangrenzende eenkamerwoningen samengetrokken en na renovatie in gebruik genomen als één kleinere woning. Tientallen jaren stond dit kleinste huisje als 'onbewoonbaar verklaarde woning' te verkommeren. Aan het begin van deze eeuw heeft de Stichting Woonhuismonument dit huisje gerestaureerd. Het huisje is in 2003 ingericht door het Hoogeland Museum te Warffum. De inrichting is vormgegeven naar de situatie van 1880 toen er nog werd gestookt met turf en de kamerverlichting nog gevoed werd door olie. Het kleinste huisje van Rottum wordt onderhouden door vrijwilligers.

City/Town : Latitude: 53.382338, Longitude: 6.620600


Media

Documents
Een oude kaart van Kantens
Een oude kaart van Kantens

Birth

Matches 1 to 189 of 189

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 de Baar, Geertruid  1745Rottum, Kantens, Groningen I608704
2 de Baar, Henricus  1738Rottum, Kantens, Groningen I608701
3 de Baar, Louwijna  1739Rottum, Kantens, Groningen I608702
4 de Baar, Tiberius  1741Rottum, Kantens, Groningen I608703
5 bij 't Werk, Eisse Jans  1816Rottum, Kantens, Groningen I522454
6 Bijlenga, Hendrikje  01 August 1883Rottum, Kantens, Groningen I407473
7 Bijlenga, Johannes  23 February 1886Rottum, Kantens, Groningen I771970
8 Blink, Anje  August 1913Rottum, Kantens, Groningen I615273
9 Blink, Ede  27 June 1907Rottum, Kantens, Groningen I615270
10 Blink, Grietje  13 June 1909Rottum, Kantens, Groningen I615271
11 Blink, Klaas  04 October 1894Rottum, Kantens, Groningen I682751
12 Blink, Luitje  14 September 1879Rottum, Kantens, Groningen I615267
13 Blink, NN  24 August 1913Rottum, Kantens, Groningen I615272
14 ter Borg, Jantje  03 August 1909Rottum, Kantens, Groningen I468384
15 Bos, Geertje  1821Rottum, Kantens, Groningen I231991
16 Bouwman, Albert Dreeuwes  July 1789Rottum, Kantens, Groningen I110783
17 Bouwman, Hendrik  04 December 1882Rottum, Kantens, Groningen I711919
18 Bouwman, Janna  1840Rottum, Kantens, Groningen I236000
19 Bruin, Harm  24 December 1870Rottum, Kantens, Groningen I272245
20 Bruins, Harmanna  12 June 1853Rottum, Kantens, Groningen I748186
21 Clevering, Hendrik Olcherts  13 January 1811Rottum, Kantens, Groningen I278055
22 Cleveringa, Anje Freerks  1735Rottum, Kantens, Groningen I678095
23 Cleveringa, Anje Freerks  1739Rottum, Kantens, Groningen I678098
24 Cleveringa, Bouwke Freerks  1749Rottum, Kantens, Groningen I678309
25 Cleveringa, Bouwke Freerks  1756Rottum, Kantens, Groningen I678328
26 Cleveringa, Claas Freerks  1741Rottum, Kantens, Groningen I678107
27 Cleveringa, Freek Pieters  17 April 1826Rottum, Kantens, Groningen I184786
28 Cleveringa, Freerk Writser  1697Rottum, Kantens, Groningen I184823
29 Cleveringa, Freerk Writsers  03 March 1777Rottum, Kantens, Groningen I361234
30 Cleveringa, Grietje Freerks  1738Rottum, Kantens, Groningen I678101
31 Cleveringa, Hijke Freerks  1746Rottum, Kantens, Groningen I678308
32 Cleveringa, Jacobs Freerks  1752Rottum, Kantens, Groningen I678310
33 Cleveringa, NN  1696Rottum, Kantens, Groningen I184834
34 Cleveringa, Simen Freerks  1744Rottum, Kantens, Groningen I678307
35 Cleveringa, Teewes  1691Rottum, Kantens, Groningen I184832
36 Cleveringa, Tewes Freerks  1742Rottum, Kantens, Groningen I678305
37 Cleveringa, Tewes Freerks  1743Rottum, Kantens, Groningen I678306
38 Cleveringa, Tjalgen Pieters  12 April 1828Rottum, Kantens, Groningen I365799
39 Cleveringa, Tjalling Pieters  February 1833Rottum, Kantens, Groningen I365800
40 Cleveringa, Trijntje Freerks  1754Rottum, Kantens, Groningen I597938
41 Cleveringa, Writser Freerks  1737Rottum, Kantens, Groningen I184814
42 Compaan, Pieter  06 May 1880Rottum, Kantens, Groningen I616856
43 Costerus, Henrica Udina  Approximately 1802Rottum, Kantens, Groningen I282967
44 Derks, Ludde  1769Rottum, Kantens, Groningen I327738
45 van Dijk, NN  16 February 1885Rottum, Kantens, Groningen I329700
46 van Dijk, NN  16 February 1885Rottum, Kantens, Groningen I329701
47 van Dijken, Grietje  07 November 1881Rottum, Kantens, Groningen I320592
48 van Dijken, Jantje  31 May 1886Rottum, Kantens, Groningen I320593
49 van Dijken, Martje  15 September 1889Rottum, Kantens, Groningen I329197
50 van Dijken, NN  07 March 1885Rottum, Kantens, Groningen I329024
51 van Dijken, NN  11 October 1888Rottum, Kantens, Groningen I329198
52 Dons, Hindrik Jan  Date unknownRottum, Kantens, Groningen I750941
53 Doornbos, Aafke  24 May 1841Rottum, Kantens, Groningen I611461
54 Doornbos, Jacob  01 July 1830Rottum, Kantens, Groningen I611459
55 Doornbos, Klaas  18 March 1833Rottum, Kantens, Groningen I611460
56 Doornbos, Krijn Jans  17 May 1829Rottum, Kantens, Groningen I611511
57 Doornbos, Pieter  04 May 1847Rottum, Kantens, Groningen I611458
58 Doornbos, Sjammer  04 April 1831Rottum, Kantens, Groningen I611512
59 Elema, Aaltje Hindriks  25 July 1806Rottum, Kantens, Groningen I547750
60 Elema, Anna Reinders  1797Rottum, Kantens, Groningen I101562
61 Elema, Hendrik Hommes  1740Rottum, Kantens, Groningen I678316
62 Elema, Reijnier Klaassens  19 May 1813Rottum, Kantens, Groningen I578968
63 Goudschaal, Johan Bernhard  29 January 1835Rottum, Kantens, Groningen I273943
64 Havinga, Hendrik  08 March 1873Rottum, Kantens, Groningen I379870
65 Heidema, Jantje  Approximately 1852Rottum, Kantens, Groningen I359490
66 van der Hoek, Engelhardus  09 January 1902Rottum, Kantens, Groningen I548387
67 Huizinga, Anje  Approximately 1866Rottum, Kantens, Groningen I243828
68 Huizinga, Anje  19 April 1890Rottum, Kantens, Groningen I615263
69 Huizinga, Derk Sieger  19 February 1894Rottum, Kantens, Groningen I547762
70 Huizinga, Gerrat  29 July 1902Rottum, Kantens, Groningen I615166
71 Huizinga, Grietje  13 February 1904Rottum, Kantens, Groningen I615170
72 Huizinga, Ida  Date unknownRottum, Kantens, Groningen I321383
73 Klooster, Elisabet  01 May 1854Rottum, Kantens, Groningen I329343
74 Klooster, Harm  17 July 1865Rottum, Kantens, Groningen I329326
75 Klooster, Heilina  Approximately 1878Rottum, Kantens, Groningen I142774
76 Klooster, Jan  22 March 1851Rottum, Kantens, Groningen I142775
77 Klooster, Janna  21 January 1843Rottum, Kantens, Groningen I329340
78 Klooster, Lizebet  21 January 1843Rottum, Kantens, Groningen I329341
79 Knol, Catharina Harkes  Approximately 1814Rottum, Kantens, Groningen I329337
80 Knol, Derk Sickes  1760Rottum, Kantens, Groningen I678333
81 Knol, Harm  06 December 1856Rottum, Kantens, Groningen I320442
82 Knol, Harm Derks  1718Rottum, Kantens, Groningen I678312
83 Knol, Harm Derks  1735Rottum, Kantens, Groningen I597937
84 Knol, Harriet Jurrien Mulder  02 July 1825Rottum, Kantens, Groningen I320380
85 Knol, Hilje  06 December 1868Rottum, Kantens, Groningen I329437
86 Knol, Hilje  12 February 1872Rottum, Kantens, Groningen I320445
87 Knol, Jacob Harmens  01 February 1663Rottum, Kantens, Groningen I597947
88 Knol, Kornelis  23 March 1851Rottum, Kantens, Groningen I320377
89 Knol, Maria  06 February 1858Rottum, Kantens, Groningen I320443
90 Knol, NN  04 April 1860Rottum, Kantens, Groningen I329438
91 Knol, Tamme Derks  1731Rottum, Kantens, Groningen I678315
92 Knol, Trijntje  20 March 1855Rottum, Kantens, Groningen I329439
93 Knol, Trijntje  16 February 1862Rottum, Kantens, Groningen I320444
94 Kooi, Gerrietje  13 July 1843Rottum, Kantens, Groningen I320449
95 Kooi, Jantje  1891Rottum, Kantens, Groningen I512825
96 Kooi, Kornelis  28 September 1892Rottum, Kantens, Groningen I761731
97 van der Laan, Ebel  13 April 1850Rottum, Kantens, Groningen I493769
98 de Langh, Cornelia  08 April 1897Rottum, Kantens, Groningen I159650
99 Lanting, Grietje Luies  30 January 1793Rottum, Kantens, Groningen I578971
100 Lanting, Jantje Luies  18 July 1790Rottum, Kantens, Groningen I600229
101 Lanting, Luie Simons  1753Rottum, Kantens, Groningen I676991
102 van der Leest, Hindrik Hindriks  Approximately 1769Rottum, Kantens, Groningen I494182
103 Lubbers, Petronella  1742Rottum, Kantens, Groningen I461859
104 Maathuis, Luitje  30 April 1893Rottum, Kantens, Groningen I586120
105 Medendorp, Anna  17 June 1899Rottum, Kantens, Groningen I614969
106 Medendorp, Folgert  08 April 1906Rottum, Kantens, Groningen I614971
107 Medendorp, Gerritje  15 May 1895Rottum, Kantens, Groningen I614967
108 Medendorp, Kornelia  15 June 1901Rottum, Kantens, Groningen I614970
109 Medendorp, Lammert  16 January 1898Rottum, Kantens, Groningen I614814
110 Mendelts, Fredericus  04 October 1881Rottum, Kantens, Groningen I777716
111 Moorlag, Atje  31 August 1854Rottum, Kantens, Groningen I329433
112 Moorlag, Atje Harms  15 November 1833Rottum, Kantens, Groningen I320434
113 Moorlag, Berendina  19 February 1862Rottum, Kantens, Groningen I319346
114 Moorlag, Elisabeth Harms  02 September 1831Rottum, Kantens, Groningen I320379
115 Moorlag, Elisabeth Hendrika  05 November 1895Rottum, Kantens, Groningen I321081
116 Moorlag, Elizabeth  11 November 1863Rottum, Kantens, Groningen I320045
117 Moorlag, Gerrit Harms  23 March 1837Rottum, Kantens, Groningen I320435
118 Moorlag, Grietje  16 March 1872Rottum, Kantens, Groningen I320048
119 Moorlag, Harm  04 February 1859Rottum, Kantens, Groningen I319541
120 Moorlag, Harm Klaassen  19 December 1856Rottum, Kantens, Groningen I329399
121 Moorlag, Harmanna  22 September 1864Rottum, Kantens, Groningen I319341
122 Moorlag, Jan Harms  11 September 1823Rottum, Kantens, Groningen I319539
123 Moorlag, Jantje  06 December 1883Rottum, Kantens, Groningen I329464
124 Moorlag, Johanna  31 January 1866Rottum, Kantens, Groningen I320046
125 Moorlag, Johannes  15 February 1867Rottum, Kantens, Groningen I320441
126 Moorlag, Klaas Harms  07 November 1819Rottum, Kantens, Groningen I320432
127 Moorlag, Klaaske  28 March 1851Rottum, Kantens, Groningen I319542
128 Moorlag, Kornelia  09 January 1875Rottum, Kantens, Groningen I320049
129 Moorlag, Kornelis  10 June 1876Rottum, Kantens, Groningen I320451
130 Moorlag, Lizabet  08 December 1817Rottum, Kantens, Groningen I320431
131 Moorlag, Luie Harms  02 September 1821Rottum, Kantens, Groningen I320025
132 Moorlag, Martje  25 April 1861Rottum, Kantens, Groningen I320023
133 Moorlag, NN  24 December 1874Rottum, Kantens, Groningen I329466
134 Moorlag, NN  07 March 1882Rottum, Kantens, Groningen I329465
135 Moorlag, Sijbrand  02 November 1828Rottum, Kantens, Groningen I78399
136 Moorlag, Tonnis  20 September 1825Rottum, Kantens, Groningen I320433
137 Moorlag, Trientje  11 July 1871Rottum, Kantens, Groningen I320450
138 Moorlag, Trijntje  03 January 1858Rottum, Kantens, Groningen I320044
139 Moorlag, Trijntje  08 July 1861Rottum, Kantens, Groningen I319543
140 Moorlag, Trijntje  01 July 1869Rottum, Kantens, Groningen I319347
141 Moorlag, Trijntje  26 March 1872Rottum, Kantens, Groningen I78398
142 Noor, Anje  22 September 1860Rottum, Kantens, Groningen I320600
143 Noor, Martje  14 February 1858Rottum, Kantens, Groningen I320588
144 Noorman, Wolter  07 April 1831Rottum, Kantens, Groningen I521305
145 Olthoff, Odelia  20 October 1886Rottum, Kantens, Groningen I278856
146 Oord, Tjerkjen Klazes  December 1813Rottum, Kantens, Groningen I422521
147 Oort, Aukjen Klazes  22 November 1816Rottum, Kantens, Groningen I422709
148 Oort, Harmentje  24 May 1866Rottum, Kantens, Groningen I422730
149 Oort, Rinkje  06 August 1863Rottum, Kantens, Groningen I422763
150 Padje, Trijntje Derks  Approximately 1830Rottum, Kantens, Groningen I243832
151 Perdok, Henderikus  27 May 1878Rottum, Kantens, Groningen I110450
152 Perdok, Jakob  28 August 1873Rottum, Kantens, Groningen I590448
153 Perdok, Martha  25 March 1876Rottum, Kantens, Groningen I76174
154 Pesman, Antje Derks  1771Rottum, Kantens, Groningen I327739
155 Pesman, Jan Derks  17 July 1776Rottum, Kantens, Groningen I327740
156 Pieterman, Douwina  1910Rottum, Kantens, Groningen I729669
157 Pieters, Stijntje  1757Rottum, Kantens, Groningen I184816
158 van der Ploeg, Everdina  15 June 1887Rottum, Kantens, Groningen I444279
159 Rasker, Arnoldus Geuchien  21 January 1900Rottum, Kantens, Groningen I76178
160 Reinders, Peter  1722Rottum, Kantens, Groningen I788397
161 Rienks, Jan Aukes  28 May 1868Rottum, Kantens, Groningen I60273
162 Rienks, Zwaantje Aukees  21 August 1866Rottum, Kantens, Groningen I60272
163 Schuiling, Jan  04 December 1881Rottum, Kantens, Groningen I242944
164 Sissing, Jannes  18 October 1882Rottum, Kantens, Groningen I498962
165 Smit, Eltje Jans  11 March 1839Rottum, Kantens, Groningen I389868
166 Sterenberg, Annetta Klazina  20 July 1905Rottum, Kantens, Groningen I624082
167 Tiewes, Grietje  1656Rottum, Kantens, Groningen I184830
168 Tilbusscher, Frederika  02 July 1854Rottum, Kantens, Groningen I481874
169 Tillema, Harm  23 June 1866Rottum, Kantens, Groningen I329454
170 Tillema, Jan  29 January 1864Rottum, Kantens, Groningen I320448
171 Tillema, Trijntje  06 March 1861Rottum, Kantens, Groningen I320447
172 Tonnis, Claes  1688Rottum, Kantens, Groningen I522555
173 Tonnis, IJdje  1686Rottum, Kantens, Groningen I522583
174 Tunteler, Engelina  07 June 1887Rottum, Kantens, Groningen I550057
175 ter Veer, Jeselina  07 March 1909Rottum, Kantens, Groningen I472369
176 de Vries, Derkje  09 February 1874Rottum, Kantens, Groningen I615264
177 Werk, Trientje  19 July 1897Rottum, Kantens, Groningen I635577
178 Werkman, Klaas Jans  1810Rottum, Kantens, Groningen I280954
179 Wieringa, Egberdina  21 January 1897Rottum, Kantens, Groningen I757266
180 Wieringa, Johanna  10 December 1899Rottum, Kantens, Groningen I757268
181 Wiersema, Cornelia  04 March 1887Rottum, Kantens, Groningen I696882
182 Wiersum, Antje  30 March 1844Rottum, Kantens, Groningen I481223
183 Wiersum, Eltje  07 July 1833Rottum, Kantens, Groningen I572633
184 Wiersum, Harmannus  28 March 1839Rottum, Kantens, Groningen I572635
185 Wiersum, Martje  06 January 1842Rottum, Kantens, Groningen I509922
186 Wiersum, Siewert  02 April 1837Rottum, Kantens, Groningen I572634
187 Wit, Anje Jans  1796Rottum, Kantens, Groningen I238958
188 Witt, Wieke Jans  1790Rottum, Kantens, Groningen I238952
189 Zelvius, Jacob  1854Rottum, Kantens, Groningen I114698

Baptised

Matches 1 to 39 of 39

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 de Baar, Geertruid  21 February 1745Rottum, Kantens, Groningen I608704
2 de Baar, Henricus  27 April 1738Rottum, Kantens, Groningen I608701
3 de Baar, Louwijna  22 November 1739Rottum, Kantens, Groningen I608702
4 de Baar, Tiberius  03 December 1741Rottum, Kantens, Groningen I608703
5 Bouwman, Albert Dreeuwes  12 July 1789Rottum, Kantens, Groningen I110783
6 Cleveringa, Anje Freerks  23 October 1735Rottum, Kantens, Groningen I678095
7 Cleveringa, Anje Freerks  25 December 1739Rottum, Kantens, Groningen I678098
8 Cleveringa, Bouwke Freerks  30 November 1749Rottum, Kantens, Groningen I678309
9 Cleveringa, Bouwke Freerks  18 July 1756Rottum, Kantens, Groningen I678328
10 Cleveringa, Claas Freerks  30 July 1741Rottum, Kantens, Groningen I678107
11 Cleveringa, Freek Pieters  11 June 1826Rottum, Kantens, Groningen I184786
12 Cleveringa, Freerk Writser  22 August 1697Rottum, Kantens, Groningen I184823
13 Cleveringa, Grietje Freerks  28 September 1738Rottum, Kantens, Groningen I678101
14 Cleveringa, Hijke Freerks  05 June 1746Rottum, Kantens, Groningen I678308
15 Cleveringa, Jacobs Freerks  30 June 1752Rottum, Kantens, Groningen I678310
16 Cleveringa, Simen Freerks  01 January 1745Rottum, Kantens, Groningen I678307
17 Cleveringa, Teewes  05 August 1691Rottum, Kantens, Groningen I184832
18 Cleveringa, Tewes Freerks  14 October 1742Rottum, Kantens, Groningen I678305
19 Cleveringa, Tewes Freerks  05 January 1744Rottum, Kantens, Groningen I678306
20 Cleveringa, Tjalgen Pieters  11 June 1828Rottum, Kantens, Groningen I365799
21 Cleveringa, Tjalling Pieters  20 February 1833Rottum, Kantens, Groningen I365800
22 Cleveringa, Trijntje Freerks  01 December 1754Rottum, Kantens, Groningen I597938
23 Cleveringa, Writser Freerks  17 February 1737Rottum, Kantens, Groningen I184814
24 Derks, Ludde  08 October 1769Rottum, Kantens, Groningen I327738
25 Elema, Hendrik Hommes  07 February 1740Rottum, Kantens, Groningen I678316
26 Knol, Derk Sickes  24 February 1760Rottum, Kantens, Groningen I678333
27 Knol, Harm Derks  10 November 1718Rottum, Kantens, Groningen I678312
28 Knol, Harm Derks  09 August 1735Rottum, Kantens, Groningen I597937
29 Knol, Tamme Derks  30 September 1731Rottum, Kantens, Groningen I678315
30 Lanting, Luie Simons  07 October 1753Rottum, Kantens, Groningen I676991
31 Pesman, Antje Derks  20 October 1771Rottum, Kantens, Groningen I327739
32 Pesman, Jan Derks  21 July 1776Rottum, Kantens, Groningen I327740
33 Pieters, Stijntje  20 November 1757Rottum, Kantens, Groningen I184816
34 Reinders, Peter  20 December 1722Rottum, Kantens, Groningen I788397
35 Tiewes, Grietje  13 June 1656Rottum, Kantens, Groningen I184830
36 Tonnis, Claes  16 December 1688Rottum, Kantens, Groningen I522555
37 Tonnis, IJdje  26 September 1686Rottum, Kantens, Groningen I522583
38 Werkman, Klaas Jans  18 March 1810Rottum, Kantens, Groningen I280954
39 Witt, Wieke Jans  14 February 1790Rottum, Kantens, Groningen I238952

Died

Matches 1 to 72 of 72

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aalders, Anne  24 April 1919Rottum, Kantens, Groningen I647038
2 Blink, Anje  23 September 1913Rottum, Kantens, Groningen I615273
3 Blink, NN  24 August 1913Rottum, Kantens, Groningen I615272
4 Bos, Ida Frederiks  07 October 1876Rottum, Kantens, Groningen I243839
5 Buitenwerf, Geertruid  31 January 1924Rottum, Kantens, Groningen I611280
6 Claesen, Lijsbeth  1782Rottum, Kantens, Groningen I184825
7 Cleveringa, Anje Freerks  10 May 1814Rottum, Kantens, Groningen I678098
8 Cleveringa, Freerk Writser  14 April 1771Rottum, Kantens, Groningen I184823
9 Cleveringa, Freerk Writsers  12 August 1835Rottum, Kantens, Groningen I361234
10 Cleveringa, Grietje Freerks  05 August 1780Rottum, Kantens, Groningen I678101
11 Cleveringa, NN  1696Rottum, Kantens, Groningen I184834
12 Cleveringa, Teewes  1701Rottum, Kantens, Groningen I184832
13 Cleveringa, Tjalgen Pieters  30 August 1829Rottum, Kantens, Groningen I365799
14 Cleveringa, Tjalling Pieters  15 February 1841Rottum, Kantens, Groningen I365800
15 Dekens, Hindrik  09 July 1893Rottum, Kantens, Groningen I334179
16 van Dijk, NN  16 February 1885Rottum, Kantens, Groningen I329700
17 van Dijk, NN  16 February 1885Rottum, Kantens, Groningen I329701
18 Dijkema, Grietje Johannes  12 March 1923Rottum, Kantens, Groningen I320024
19 van Dijken, NN  07 March 1885Rottum, Kantens, Groningen I329024
20 van Dijken, NN  11 October 1888Rottum, Kantens, Groningen I329198
21 Doornbos, Hieke  25 May 1900Rottum, Kantens, Groningen I320436
22 Doornbos, Krijn Jans  14 January 1848Rottum, Kantens, Groningen I55513
23 Doornbos, Pieter  07 March 1848Rottum, Kantens, Groningen I611458
24 Elema, Hendrik Hommes  1780Rottum, Kantens, Groningen I678316
25 Huizinga, Gerrit Alberts  26 June 1895Rottum, Kantens, Groningen I243831
26 Kleveringh, Writser Frerijcks  20 April 1730Rottum, Kantens, Groningen I184829
27 Klooster, Gerard Udes  28 April 1870Rottum, Kantens, Groningen I329325
28 Klooster, Harm  01 August 1865Rottum, Kantens, Groningen I329326
29 Klooster, Lizebet  27 May 1853Rottum, Kantens, Groningen I329341
30 Kluin, Hendrikje  23 July 1982Rottum, Kantens, Groningen I241074
31 Knol, Catharina Harkes  18 September 1860Rottum, Kantens, Groningen I329337
32 Knol, Harm Derks  27 November 1781Rottum, Kantens, Groningen I597937
33 Knol, Harm Derks  06 December 1801Rottum, Kantens, Groningen I678312
34 Knol, Harriet Jurrien Mulder  27 May 1912Rottum, Kantens, Groningen I320380
35 Knol, Hilje  22 January 1871Rottum, Kantens, Groningen I329437
36 Knol, NN  04 April 1860Rottum, Kantens, Groningen I329438
37 Knol, Tamme Derks  27 June 1806Rottum, Kantens, Groningen I678315
38 Knol, Trijntje  26 August 1855Rottum, Kantens, Groningen I329439
39 Kooi, Gerrietje  31 July 1898Rottum, Kantens, Groningen I320449
40 Langeland, Anje Harkes  08 January 1860Rottum, Kantens, Groningen I389860
41 Lanting, Jantje Luies  26 January 1843Rottum, Kantens, Groningen I600229
42 Lanting, Luie Simons  24 June 1824Rottum, Kantens, Groningen I676991
43 Loots, Roelof Jans  27 November 1826Rottum, Kantens, Groningen I511884
44 Medendorp, Grietje  06 March 1929Rottum, Kantens, Groningen I615130
45 Medendorp, Henderikus  21 June 1933Rottum, Kantens, Groningen I614817
46 Moorlag, Atje Harms  19 August 1881Rottum, Kantens, Groningen I320434
47 Moorlag, Elisabeth Harms  28 November 1902Rottum, Kantens, Groningen I320379
48 Moorlag, Gerrit Harms  18 October 1909Rottum, Kantens, Groningen I320435
49 Moorlag, Harm  30 November 1859Rottum, Kantens, Groningen I319541
50 Moorlag, Harm  19 March 1914Rottum, Kantens, Groningen I320047
51 Moorlag, Harm Klaassen  02 January 1857Rottum, Kantens, Groningen I329399
52 Moorlag, Harm Klasen  10 March 1858Rottum, Kantens, Groningen I320043
53 Moorlag, Johannes  11 August 1927Rottum, Kantens, Groningen I320441
54 Moorlag, Klaas Harms  20 September 1894Rottum, Kantens, Groningen I320432
55 Moorlag, Lizabet  08 March 1828Rottum, Kantens, Groningen I320431
56 Moorlag, Luie Harms  27 February 1912Rottum, Kantens, Groningen I320025
57 Moorlag, NN  24 December 1874Rottum, Kantens, Groningen I329466
58 Moorlag, NN  07 March 1882Rottum, Kantens, Groningen I329465
59 Moorlag, Tonnis  17 September 1888Rottum, Kantens, Groningen I320433
60 Moorlag, Trijntje  05 June 1858Rottum, Kantens, Groningen I329434
61 Moorlag, Trijntje  27 October 1895Rottum, Kantens, Groningen I320044
62 Moorlag, Willem Jan  15 November 1880Rottum, Kantens, Groningen I319345
63 Padje, Derk Klasen  28 March 1865Rottum, Kantens, Groningen I243838
64 Ruiter, Geert  30 November 1971Rottum, Kantens, Groningen I240969
65 Smit, Jan Harms  21 March 1856Rottum, Kantens, Groningen I389859
66 Strating, Trientje Luies  24 August 1862Rottum, Kantens, Groningen I320042
67 Thomas, Sieuwert  Date unknownRottum, Kantens, Groningen I114844
68 Tiewes, Grietje  27 May 1736Rottum, Kantens, Groningen I184830
69 Vos, Grietje  11 July 1931Rottum, Kantens, Groningen I739330
70 Wieringa, Geertruida  14 May 1952Rottum, Kantens, Groningen I710684
71 Wiertsema, Pouwel Wiert  07 January 1933Rottum, Kantens, Groningen I710672
72 Wilkens, Martje  15 April 1903Rottum, Kantens, Groningen I444281

Buried

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Claesen, Lijsbeth  03 June 1782Rottum, Kantens, Groningen I184825
2 Cleveringa, Freerk Writser  13 May 1771Rottum, Kantens, Groningen I184823
3 Cleveringa, NN  17 September 1696Rottum, Kantens, Groningen I184834
4 Cleveringa, Teewes  09 August 1701Rottum, Kantens, Groningen I184832
5 Poppema, Popko  Rottum, Kantens, Groningen I467980

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Goudschaal, Ubbo Peter  05 August 1832Rottum, Kantens, Groningen I475563

Married

Matches 1 to 15 of 15

   Family    Married    Family ID 
1 Cleveringa / Claesen  14 August 1735Rottum, Kantens, Groningen F73885
2 Elema / Cleveringa  14 February 1773Rottum, Kantens, Groningen F258337
3 Elema / Lanting  22 January 1813Rottum, Kantens, Groningen F223643
4 Knol / Cleveringa  14 June 1767Rottum, Kantens, Groningen F258334
5 Knol / Cleveringa  17 May 1772Rottum, Kantens, Groningen F258336
6 Knol / Cleveringa  20 October 1773Rottum, Kantens, Groningen F230424
7 Knol / Cleveringa  02 March 1785Rottum, Kantens, Groningen F258344
8 Knol / Knol  03 April 1803Rottum, Kantens, Groningen F230423
9 Lanting / Cleveringa  27 April 1783Rottum, Kantens, Groningen F258342
10 Lucas / Harms  07 December 1739Rottum, Kantens, Groningen F246426
11 Luddes / Sijwerts  18 December 1768Rottum, Kantens, Groningen F128625
12 Pijrsema / Kemmerer  09 July 1699Rottum, Kantens, Groningen F88901
13 Reinders / Berghuis  01 November 1750Rottum, Kantens, Groningen F296352
14 Slagter / Arijs  05 May 1782Rottum, Kantens, Groningen F94596
15 Woest / Cleveringa  24 February 1782Rottum, Kantens, Groningen F258338

Marriage License

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Kleveringh / Tiewes  09 June 1690Rottum, Kantens, Groningen F73887

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.