Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland 


Notes: Hardegarijp (officieel, Fries: Hurdegaryp) is een dorp in de gemeente Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), provincie Friesland (Nederland); het telt ongeveer 5100 inwoners, die ook wel oaljekoeken genoemd worden.
Naamsverklaring
De naam Hardegarijp zou volgens de Encyclopedie van Friesland kunnen betekenen: de harde streek op een smalle landstrook. Het Friese woord voor streek is namelijk gea, en een smalle landstrook is in het Latijn een ripa, of in het Frans een rive. Die landstrook bevond zich aan de huidige Zomerweg ten zuiden van het tegenwoordige dorp. De Zomerweg was een deel van de verbindingsweg tussen Leeuwarden en Groningen.
Historie
Hardegarijp is al in de 13e eeuw of eerder ontstaan. Het dorp heeft niet altijd op de plaats gelegen waar de kern tegenwoordig ligt. De "reep met harde grond", bestaande uit zandgrond, ligt ongeveer bij de huidige Zomerweg. Geologisch gezien is goed te verklaren dat men zich hier vestigde. De landerijen rondom Hardegarijp bestaan uit ingeklonken zeeklei. Het dorp zelf lag en ligt iets hoger omdat zand niet inklinkt. Naar het schijnt kwamen inwoners van het nabijgelegen dorp Tytsjerk zelfs met hun vee naar Hardegarijp als teveel landerijen blank stonden. Daar waar tegenwoordig het ijsbaancomplex It Koopmans-boskje/Kanovijver is gesitueerd, stond vanaf de 13e eeuw een uit kloostermoppen opgetrokken kerk met zadeldak. De straatnaam Preesterlânswei herinnert nog aan de landerijen behorende bij de kerk uit die tijd. Daarnaast worden er nog kapotte middeleeuwse dakpannen en stenen gevonden op het naastgelegen volkstuinencomplex, waarschijnlijk afkomstig van deze kerk.
Eind veertiende eeuw werd in Hardegarijp de Grovestins gebouwd. Het bouwwerk leek op de Schierstins in Veenwouden, die vandaag de dag nog wel bestaat. De Grovestins werd in 1829 afgebroken na een brand. Tegenwoordig zijn de omtrekken van de gracht nog wel terug te vinden, bij het Hoeksterpaed. Onderstaande link geeft meer informatie over de historie van de…

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.215, Longitude: 5.94027777777778


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Tietjerksteradeel

Birth

Matches 1 to 77 of 77

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aukes, Hinke Jelles  About 1745Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718733
2 Binnes, Ebe  1659Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I505756
3 Bosma, Aaltje Johannes  23 March 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I654807
4 Bosma, Auke Jochums  15 September 1770Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
5 Bosma, Auke Kornelis  15 January 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718311
6 Bosma, Cornelis Aukes  21 February 1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718417
7 Bosma, Hindrikje Aukes  15 October 1814Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766790
8 Bosma, Ulkjen Aukes  23 June 1799Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
9 Buruma, Hendrik Sjoukes  27 April 1846Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I565670
10 Dantuma, Antje Oedzes  Estimated in 1779Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195156
11 Dillema, Gerrit Klazes  28 April 1800Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280378
12 Dillema, Keimpe Gerrits  01 July 1837Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280370
13 Elzinga, Sytske Jans  01 February 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246832
14 de Groot, Trijntje Ruurds  27 September 1830Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766136
15 Haisma, Jacobje  04 May 1890Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I424322
16 Jansma, Antje  28 December 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I459641
17 Kalsbeek, Jitze Freerks  29 April 1812Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I687029
18 Kalt, Antje Jogchums  17 January 1842Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399668
19 Kalt, David Meze  11 December 1845Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399804
20 Kalt, Jeltje Jochums  31 December 1843Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399803
21 Kalt, Karel Jochums  22 January 1854Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399807
22 Kalt, Maria Elizabeth  01 April 1851Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399806
23 Kalt, Rimkje  24 October 1848Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399805
24 de Keijzer, Rinse  03 January 1831Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I192767
25 Klaver, Trijntje Ales  30 March 1801Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280379
26 Klijnstra, Froukje Wijtses  1800Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725460
27 Klijnstra, Heine Sipkes  1732Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
28 Klijnstra, Sjoukje Heines  05 February 1766Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725638
29 Klijnstra, Wijtse Heines  03 August 1769Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725630
30 Landheer, Sjoerd Idzerts  1738Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725635
31 Landheer, Trijntje Sjoerds  1775Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725631
32 Leij, Meindert  24 May 1832Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I481601
33 Leij, Sijke Meinderts  13 January 1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I712688
34 Lindeboom, Aaltje Petrus  Approximately 1846Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I329142
35 van der Meulen, Polle Lieuwes  11 January 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246956
36 Mulder, Antje  10 October 1886Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I429349
37 Oostenbrug, Eetze Theunisz  12 August 1820Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673152
38 Osinga, Ruurd Doekeles  1854Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I60743
39 Paulusma, Bertje Paulus  29 June 1856Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I654566
40 Paulusma, Paulus Sakes  01 January 1886Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I713147
41 Paulusma, Sake Paulus  22 June 1853Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714355
42 Pel, Antje Arends  1784Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I715059
43 Pietersma, Wijtske Dirks  About 1849Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I655652
44 Postma, Melle Melles  1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195015
45 Reitsma, Melletje Sijtses  18 November 1818Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I767900
46 Rijpkema, Jeltje Pieters  09 April 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I653794
47 Scheerhoorn, Cornelia Eyes  24 May 1876Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430315
48 Scheerhoorn, Dieuwke Eyes  12 March 1874Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430314
49 Scheerhoorn, Harmen Eyes  19 October 1878Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430316
50 Scheerhoorn, Sybren Eyes  16 February 1881Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430317
51 Selders, Sijke  28 November 1868Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I710920
52 Sierksma, Oene Wijbes  1789Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I685411
53 Sijtzes, Harmke  1790Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I712012
54 Simonides, Uilkje Jans  1882Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399829
55 Spoelstra, Tietje Minderts  08 September 1876Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I655650
56 Stuveling, Jacob  Approximately 1903Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I571032
57 van der Veen, Antje Aukes  16 December 1863Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I764903
58 van der Veen, Auke Geerts  31 January 1828Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766134
59 van der Veen, Elisabeth Ybeles  11 March 1856Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I768117
60 van der Veen, Jeltje  1891Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I565516
61 van der Veen, Ybele Geerts  1819Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I399881
62 Visser, Folkert Sjoerds  13 August 1893Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672996
63 Visser, Jan Eeltjes  26 October 1894Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672534
64 Visser, NN  04 September 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672997
65 Visser, Pieter Rinzes  07 September 1897Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672998
66 Visser, Rinze  12 August 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672999
67 Visser, Trijntje Klazes  1785Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716668
68 Visser, Wijbe  11 December 1902Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673000
69 de Vries, Anne Hinnes  1910Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688478
70 de Vries, Froukje  1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I676728
71 de Vries, Froukje Tijssens  24 December 1751Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725636
72 de Vries, Sjoukje Hinnes  December 1907Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688477
73 Wedzinga, Klaas Andries  1810Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718504
74 Westra, Maaike Sybrens  30 January 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I430311
75 Westra, Uilkje Pieters  1753Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718735
76 Witteveen, Grietje Adams  12 October 1835Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I245363
77 Zevenhuizen, Pietje  02 December 1897Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I150586

Baptised

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Binnes, Ebe  18 July 1659Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I505756
2 Bosma, Auke Jochums  23 December 1770Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
3 Bosma, Ulkjen Aukes  28 July 1799Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
4 Klijnstra, Heine Sipkes  12 October 1732Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
5 van der Meulen, Polle Lieuwes  04 February 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I246956
6 Postma, Melle Melles  07 October 1776Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195015

Died

Matches 1 to 41 of 41

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Andreae, Gajus Henricus  05 May 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I188325
2 de Boer, Marijke Jans  03 March 1931Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714357
3 Boersma, Jan Eises  15 September 1901Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714506
4 Bosma, Auke Jochums  22 September 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718544
5 Bosma, Cornelis Aukes  24 February 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718417
6 Bosma, Hindrikje Aukes  04 December 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766790
7 Bosma, Jochum Jelles  23 March 1811Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718693
8 Bosma, Johannes Jans  07 May 1858Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714370
9 Bosma, Ulkjen Aukes  07 October 1839Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766785
10 Brands, Elisabeth  11 May 1869Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I142348
11 Dantuma, Antje Oedzes  16 July 1818Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195156
12 Dillema, Gerrit Klazes  14 February 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280378
13 de Groot, Ruurd Dirks  15 July 1865Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766919
14 Haselhoff, Hemmo Wilhelmus  23 February 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I142347
15 Klaver, Trijntje Ales  07 October 1877Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I280379
16 Klijnstra, Heine Sipkes  17 January 1813Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725632
17 Klijnstra, Sjoukje Heines  01 November 1847Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725638
18 Klijnstra, Wijtse Heines  01 July 1830Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725630
19 Koostra, Sijtse Freerks  31 January 1861Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716667
20 Landheer, Sjoerd Idzerts  27 January 1829Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725635
21 Meijer, Aaltje Gerrits  14 August 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718719
22 Paulus, IJkjen  About 1810Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725633
23 Paulusma, Sake Paulus  22 July 1935Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714355
24 Pebesma, Antje Aukes  13 January 1900Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718418
25 de Roo, Jeltje Aelses  01 January 1870Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766920
26 Selders, Sijke  14 September 1947Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I710920
27 Sinnighe Damste, Jan Jacobus  05 November 1947Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I641459
28 van der Veen, Geert Piers  05 January 1890Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I766784
29 van der Veen, Mirkje Luitsens  30 June 1913Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714507
30 van der Veen, Trijntje Aukes  03 December 1871Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I714509
31 Visser, NN  04 September 1896Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I672997
32 Visser, Trijntje Klazes  13 February 1875Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I716668
33 Visser, Wijbe  04 October 1904Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I673000
34 de Vries, Froukje Tijssens  1795Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I725636
35 de Vries, Gerben Adzers  28 March 1844Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I195155
36 de Vries, Johannes Hendriks  27 May 1894Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I769190
37 de Vries, Sjoukje Hinnes  28 January 1908Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I688477
38 Wedzinga, Andries Klazes  17 September 1825Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718718
39 Westra, Martje Martsen Johannes  15 March 1838Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718554
40 Westra, Uilkje Pieters  08 September 1827Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I718735
41 Wijma, Rinske Oedses  09 May 1845Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I559561

Residence

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Lantinga, Gerke  30 November 2009Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I530573
2 Wesselink, Antje  Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland I348765

Married

Matches 1 to 10 of 10

   Family    Married    Family ID 
1 Binnes / Wijbes  12 January 1696Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F196986
2 Bosma / Westra  15 November 1795Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F272615
3 Jong / Sijtzes  26 February 1814Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F270363
4 Kalt / Simonides  13 May 1905Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F155788
5 Klijnstra / Landheer  23 July 1797Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F274786
6 Landheer / Vries  04 April 1774Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F274788
7 Veen / Kalt  13 March 1852Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F155808
8 Wal / Vroom  19 May 1816Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F271991
9 Wedzinga / Meijer  25 September 1803Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F272658
10 Wygers / Pieters  07 April 1718Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland F197247

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.