Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Hoorn, Noord-Holland, Nederland 


Notes:
Hoorn (Westfries: Hoorn) is een stad en gemeente in de regio West-Friesland in het noordwesten van Nederland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland, en ligt daar in het oude gewest Westflinge. Hoorn ligt via het Hoornse Hop aan het Markermeer. Op 1 juli 2006 woonden er in Hoorn 67.945 mensen (bron: CBS). De gemeente Hoorn heeft een oppervlakte van 52,49 km², waarvan 32,62 km² water.

Geschiedenis van de stad

Volgens oude Friese legendes is Hoorn gesticht door Hornus, stiefzoon van koning Radboud. Hornus was getrouwd met Gunterdom, dochter van Gordianus, stadhouder van Teckenburgh. Hij stichtte volgens de legendes in 716 in het westen van Friesland aan het water een plaats en noemde die naar zichzelf. Dit was onder de Friese adel vrij gebruikelijk. Dezelfde legendes vertellen ook dat het plaatsje al in 724 afbrandde, en dat het toen jaren duurde voor het herbouwd werd. Voor zover deze legende al klopt, hoeft dit Hoorn niet op de huidige plaats gelegen te hebben, maar wellicht in het gebied dat later door de Zuiderzee overspoeld is.

De oudste bewonersresten die tot nu toe bij archeologische opgravingen gevonden zijn, stammen uit circa 1200. Hoorn was toen niet meer dan een kleine plaats, met boerderijen en wellicht enige handel. Volgens de Hoornse geschiedschrijver Velius ontstond Hoorn in de 14 eeuw bij de monding van de Gouw (eigenlijk De Tocht geheten; de Gouw was de weg en buurtschap erlangs) voorbij de dijk van het Oost en het West, een veenstroompje dat via een sluis en overtoom bij de Rode Steen in de Zuideerzee uitmondde. Ook de landweg Noord (in feite de scheidingsdijk tussen Ooster- en Westerpolder, het verlengde van het Keern en Rijsdam) kwam hier uit. Op dit centrale punt zouden Hamburgse broers hun pakhuizen en een herberg gebouwd hebben. Dit laatste kan waar zijn, maar volgens de opgravingen bestond Hoorn toen al, en Hoorn wordt ook al eerder in geschriften genoemd. De sluis ter hoogte van de Rode Steen is rond 1288 aangelegd, toen de zuidelijker gelegen dijk door stormen opgegeveven moest worden; de inlaagdijk van Oost en West werd toen de nieuwe zeedijk. In een proces uit 1320 tegen Maertijn van der Nieuwerwike wordt ook nadrukkelijk over de nieuwe sluys gesproken. In de kroniek van Feyken Rijp vermeldt deze bij 1260 de sluys van Horn. Het land tussen de oude en nieuwe zeedijk verwerd tot rietland, dat deels wegspoelde, maar deels ook gebruikt werd om later de oudste buitendijkse havens van Hoorn te graven (Nieuwendam 1341 en Appelhaven 1421).

De oudste vermelding van Hoorn komt voor in het Stadsboek van Wismar (uit 1250-1272), waarin een Nicolaus de Horne genoemd wordt als borg voor enkele kooplieden uit Muiden. Bekend is dat er vanuit West-Friesland toen al intensief handel gedreven werd richting de Oostzee (en richting Vlaanderen), en blijkbaar hadden de Hoornse kooplieden al voldoende reputatie om borg te staan. In 1303 wordt Martin Hontin uit Brugge 'bi Hornicwed an West-Friesland bin des graven lande van Hollant' gevavangen genomen, en van zijn handelswaar beroofd. En in 1309 gaat Juvenum de Meo de Horne naar de bisschop van Utrecht om clemente vredesvoorwaarden voor de verslagen Westfriezen te vragen. In 1311 betaalt Drebaan Haghen uit Horne een boete aan dde grafelijke rentmeester, in een rekening uit hetzelfde jaar wordt Lubbrecht de schoenmaker genoemd, en in 1316 sluiten de 'judices et universi' (rechters en gemeente) in Horne een overeenkomst met de inwoners van Harderwijk. Een oude vermelding van Hoorn staat ook in de kroniek van Feyken Rijp, die bij 1260 de sluys van Horn vermeld.

Op 26 maart 1357 verleende Willem V stadsrechten aan Hoorn, tegen betaling van 1550 schilden (gouden ecu's). Door deze maatregel kon de stad zelf rechtsregels opstellen en handhaven, en belastingen innen. Een neveneffect was dat de ontwikkeling van de stad als handelsnederzetting sterk bevorderd werd. Het oorspronkelijke document bevindt zich heden ten dage (2006) nog in de archieven van de gemeente Hoorn.

Hoorn overvleugelde al snel de andere Zuiderzeehavens. Alleen Amsterdam kende in de 15e eeuw een soortgelijke snelle groei. Belangrijke impulsen voor de stad was de keuze voor Filips van Bourgondië. Het Bourgondische rijk vormde een stimulans voor de handel. Hoorn koos in de 16e eeuw voor de Prins van Oranje. Tegen de Spanjaarden is een zware slag geleverd in de slag op de Zuiderzee, waarvan de Bossuhuizen een fraaie gevelsteen hebben.

Gedurende de 16e en 17e eeuw kende de stad haar grootste bloei, en was een van de steden die vertegenwoordigd was in de Vereenigde Oostindische Compagnie. Ook de WIC (West-Indische Compagnie), de Noordse Compagnie (of Compagnie van Spitsbergen), de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier, de Westfriese Munt (afwisselend ook in Enkhuizen) en het College van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier waren in Hoorn gevestigd. Hoorn was daardoor de formrmele hoofdstad van het gebied boven het IJ. Jan Pieterszoon Coen werd in Hoorn geboren. De Hoornse schippers Jacob le Maire en Willem Cornelisz Schouten rondden met de schepen Hoorn en Eendracht als eersten de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, en noemden deze Kaap Hoorn.

De 18 eeuw kenmerkt zich in Hoorn door achteruitgang van de economie. De havens waren verzand geraakt, de schepen voeren door naar Amsterdam of naar Zaandam (waar, evenals in buurdorp Oostzaan, de schepen gerepareerd werden). Treurig dieptepunt vormde de Franse tijd, waarin Franse troepen in Hoorn gelegerd waren. In deze periode werd ook het oude stadshuis aan de Rode Steen afgebroken. Hoorn raakte in deze tijd (1795) ook zijn gewestelijke hoofdstadsfuncties kwijt. Deze kwamen ook niet meer terug: in 1810 werd Holland één provincie. Toen later Noord-Holland afgescheiden werd, werd Haarlem de nieuwe hoofdstad.

Toch bloeide Hoorn in de 19e eeuw weer op. Het Westfriese platteland leverde steeds meer agrarische producten en kaas, en die werden in of via Hoorn verhandeld. Hoorn was in die tijd de grootste kaasmarkt van Noord-Holland, en ook de veemarkt was omvangrijk. Ook werden er in Hoorn scholen met een regionale functie gesticht, en was er een arrondissementsrechtbank. Tevens werd Hoorn garnizoensstad en een belangrijk spoorwegknooppunt. Hoewel niet formeel, werd Hoorn toch weer een functionele hoofdstad voor de regio, met alleen Alkmaar in een soortgelijke functie voor het gebied boven het IJ.

City/Town : Latitude: 52.6522222222222, Longitude: 5.06638888888889


Birth

Matches 1 to 259 of 259

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Adama van Scheltema, Frederik  28 January 1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland I282439
2 Aghina, Johannes Stephanus Ludovicus  21 February 1872Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367720
3 van Akerlaken, Maria Eva  1705Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187836
4 Alewijn, Margaretha Christina  13 February 1851Hoorn, Noord-Holland, Nederland I556310
5 Bakker, Johanna Cornelia  26 October 1875Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396392
6 Bakker, Julianus  04 September 1881Hoorn, Noord-Holland, Nederland I708050
7 Bakker, Petronella Catharina  21 October 1890Hoorn, Noord-Holland, Nederland I254490
8 Bakker, Pietertje  1826Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124140
9 van Beek, Burgje  25 August 1780Hoorn, Noord-Holland, Nederland I743812
10 Beltman, Betje  1829Hoorn, Noord-Holland, Nederland I425028
11 Benist, Abraham Jacob  1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland I451992
12 Benist, Antje  1816Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491492
13 Benist, Dorothea Margaretha  About 1893Hoorn, Noord-Holland, Nederland I451991
14 Benist, Jacob  1820Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491486
15 van den Bergh, Alida Frederica  Approximately 1826Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48729
16 van den Bergh, Carel  Approximately 1795Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48718
17 van den Bergh, Hendrik  Approximately 1834Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48684
18 van den Bergh, Jan  Approximately 1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48730
19 Berlijn, Judith Marcus  06 May 1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I252489
20 Best, Abraham  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I488932
21 Best, Elizabeth  1855Hoorn, Noord-Holland, Nederland I428604
22 Best, Jan Willem  1825Hoorn, Noord-Holland, Nederland I488930
23 Bleijs, Johanna Adelheid Maria  1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland I519721
24 Bleijs, Johanna Dina  21 September 1851Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789091
25 van de Blocquerij, Maria Jacoba  1770Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191649
26 Blokker, Albert  21 March 1906Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491507
27 Blokker, Jacob  1818Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491501
28 Blokker, Jacob  28 January 1874Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491505
29 Blokker, Jan  1820Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491493
30 Blokker, Pieter  1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491495
31 Blokker, Pieter  02 October 1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491503
32 van der Blonk, Karel  1849Hoorn, Noord-Holland, Nederland I623702
33 Bots, Anna Margaretha  13 April 1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland I736980
34 Bots, Gerardus Johannes  1840Hoorn, Noord-Holland, Nederland I735773
35 Brandt, Agatha Christina  1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173560
36 Brandt, Cornelia  07 March 1666Hoorn, Noord-Holland, Nederland I283025
37 Bronner, Jan Michielsz  14 August 1789Hoorn, Noord-Holland, Nederland I692954
38 Buis, Egbertus  1838Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646637
39 Buis, Geertje  1836Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646633
40 Buis, Geertje  05 October 1848Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646448
41 Buis, Gerrit  1850Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646643
42 Buis, Jan  1842Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646640
43 Cabri, Johanna  26 November 1880Hoorn, Noord-Holland, Nederland I99690
44 Dankelman, Adolphus/Rudolphus  About 1772Hoorn, Noord-Holland, Nederland I465385
45 Dankelman, Anthonia  16 June 1840Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367717
46 Dankelman, Johannes  About 1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I722494
47 Dankelman, Lodewijk  15 February 1807Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367718
48 van Deursen, Johannes Hendricus  20 June 1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland I335322
49 Duits, Andries  1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695856
50 Duzink, Maria Antonia  1890Hoorn, Noord-Holland, Nederland I548676
51 Edingh, Eva  1736Hoorn, Noord-Holland, Nederland I193972
52 van Embden, David Moses  13 June 1813Hoorn, Noord-Holland, Nederland I279915
53 Engelhart, Barbera  1822Hoorn, Noord-Holland, Nederland I333015
54 Ennema, Diederik  21 December 1732Hoorn, Noord-Holland, Nederland I651363
55 Ennema, Geertruida Gerarda  19 December 1766Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121507
56 de Flart, Herman Andries  02 August 1907Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396421
57 Folmer, Theophiles  02 April 1853Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124345
58 van Foreest, Cornelis Mr  1704Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187835
59 van Foreest, Dirk  1614Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187843
60 van Foreest, Dirk Mr  1676Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187838
61 van Foreest, Dirk Mr  1729Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187833
62 van Foreest, Jacob Mr  1640Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187841
63 van Foreest, Nanning  1682Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191652
64 van Gelderen, Abraham  11 May 1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland I120236
65 van Gelderen, Benjamin  12 March 1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I119814
66 van Gelderen, Rebecca  30 June 1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland I120241
67 van Ginkel, Antje  1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I427111
68 van Ginkel, Cornelia  1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I539142
69 van Ginkel, Gerrit  1791Hoorn, Noord-Holland, Nederland I539107
70 van Gorcum, Helena  1785Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121748
71 Groot, Christina Catharina  02 February 1908Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468642
72 de Groot, Eva Maria  1677Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187839
73 Groot, Margaretha Jacoba  1871Hoorn, Noord-Holland, Nederland I122009
74 de Groot, Saartje  Approximately 1861Hoorn, Noord-Holland, Nederland I72276
75 Gunning, Willem Marius  1834Hoorn, Noord-Holland, Nederland I725153
76 Hackmann, Lucia Maria  About 1883Hoorn, Noord-Holland, Nederland I547018
77 Hackmann, Petrus Cijriacus  13 December 1887Hoorn, Noord-Holland, Nederland I764132
78 Hazes, Antonius Franciscus  Approximately 1890Hoorn, Noord-Holland, Nederland I393377
79 Heertje, Isaac Eleazar  1866Hoorn, Noord-Holland, Nederland I425026
80 Herben, Marie Barbara Antonia  13 May 1857Hoorn, Noord-Holland, Nederland I183285
81 Hetterschij, Hendrika Jacoba  Approximately 1901Hoorn, Noord-Holland, Nederland I647451
82 Hillen, Cornelia  27 August 1879Hoorn, Noord-Holland, Nederland I164790
83 Hogerseijl, Anthonia Johanna  24 January 1864Hoorn, Noord-Holland, Nederland I279146
84 Hogerseijl, Titia  28 November 1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland I279145
85 von Holstein, Anna Maria  1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626686
86 von Holstein, Carel  1784Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626709
87 von Holstein, Claasje  18 September 1714Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626719
88 von Holstein, Claes Dirks  About 1660Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626724
89 von Holstein, Cornelis  1793Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626710
90 von Holstein, Dirk Claesz  01 February 1685Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626717
91 von Holstein, Dirk Dirksz  01 February 1722Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626714
92 von Holstein, Gerrit  About 1760Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626716
93 von Holstein, Gerrit  1788Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626704
94 von Holstein, Grietje  About 1715Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626721
95 Holstijn, Dirk  25 September 1755Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626690
96 Holstijn, Dirk  1780Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626708
97 Hooijmaijers, Nicolaas Johannes  22 July 1856Hoorn, Noord-Holland, Nederland I399927
98 ten Hoope, Reitse  Date unknownHoorn, Noord-Holland, Nederland I732023
99 de Jong, Aafje  1822Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491494
100 de Jong, Cornelis  1852Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124193
101 de Jong, Simon  1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121756
102 Kaag, Adrianus  1833Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173409
103 Kaag, Anna Maria Catharina  1834Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173449
104 Kaag, Fredericus Gerardus  1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173459
105 Kaag, Johannes Hendrikus  1863Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173548
106 Kaag, Maria Barbara Anna  18 October 1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland I183376
107 Karsten, Hendrik  1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I275794
108 Kaspers, Henricus Willem Jacobus  About 1868Hoorn, Noord-Holland, Nederland I746750
109 Klinkhamer, Christina Maria  1779Hoorn, Noord-Holland, Nederland I186672
110 Kloek, Jacob  Approximately 1828Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48731
111 Klopper, Gerritje  1809Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693549
112 Kok, Hendrik  1856Hoorn, Noord-Holland, Nederland I182330
113 Koster, Wiebe  Estimated in 1769Hoorn, Noord-Holland, Nederland I757219
114 Krom, Niesje  Approximately 1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124146
115 Kwaad, Jerre Josephus  27 March 1896Hoorn, Noord-Holland, Nederland I595419
116 Lankert, Elisabeth  1767Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121497
117 Last, Johanna  About 1900Hoorn, Noord-Holland, Nederland I639052
118 de Louw, Fenna Naomi  Date unknownHoorn, Noord-Holland, Nederland I406716
119 Luger, Hendricus Josephus  21 February 1852Hoorn, Noord-Holland, Nederland I490372
120 van Marken, Margaretha Agatha  12 November 1802Hoorn, Noord-Holland, Nederland I260229
121 Meening, Etje Addes  1778Hoorn, Noord-Holland, Nederland I675342
122 Meijer, Cornelis  08 March 1788Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124100
123 Meijers, Isidor  02 December 1838Hoorn, Noord-Holland, Nederland I440125
124 Merens, Allard  1771Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191648
125 Merens, Dirk  14 June 1775Hoorn, Noord-Holland, Nederland I477340
126 Merens, Dirk Mr.  1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191646
127 Messchaert, Nicolaas Aplonius  17 February 1851Hoorn, Noord-Holland, Nederland I388358
128 Messchaert, Pieter Johannes  1854Hoorn, Noord-Holland, Nederland I428603
129 Mourik, Christina Elisabeth  1899Hoorn, Noord-Holland, Nederland I715178
130 Muller, Martha Elisabeth  Approximately 1858Hoorn, Noord-Holland, Nederland I36535
131 Naber, Elisabeth  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I131768
132 van Nierop, Mr. Ahasverus Samuel  24 January 1813Hoorn, Noord-Holland, Nederland I280006
133 Nooder, Maria  1860Hoorn, Noord-Holland, Nederland I671114
134 Olthuis, Antje  1872Hoorn, Noord-Holland, Nederland I379024
135 Oltkamp, Catharina Sophia  02 August 1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland I278621
136 Otsen, Antje  1819Hoorn, Noord-Holland, Nederland I659166
137 Peereboom, Maria Hendrika  1845Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173431
138 Polman, Cornelis  1834Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646635
139 Polman, Klasina Maria  About 1854Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124620
140 Polman, Uelke Volkerts  1826Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121786
141 Post, Reina  1887Hoorn, Noord-Holland, Nederland I360816
142 Posthuma, Cornelia  11 September 1914Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468639
143 Posthuma, Dieuwke  27 February 1924Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468640
144 Posthuma, Ente  16 April 1892Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469333
145 Posthuma, Reinder Anne  25 January 1911Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468641
146 Posthuma, Telina Jochemina Henderika  06 September 1912Hoorn, Noord-Holland, Nederland I726098
147 Pragt, Henderik  1799Hoorn, Noord-Holland, Nederland I9831
148 Pruimers, Kornelius Wilhelmus  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I57564
149 Radermacher, Catharina Adriana  18 March 1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland I129700
150 van Ree, Aaltje Lucas  02 November 1818Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60512
151 van Ree, Lucas  07 June 1789Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60527
152 Rees, Oscar  12 February 1907Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396401
153 Rietmaijer, Maria  Approximately 1798Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48719
154 Room, Cornelia Johanna  29 October 1894Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396395
155 van Rosendael, Jacobus Petrus Josephus  28 February 1798Hoorn, Noord-Holland, Nederland I628305
156 Schellekens, Adrianus Philippus Josephus  26 May 1848Hoorn, Noord-Holland, Nederland I272269
157 Schermer, Agnes Evaline  About 1892Hoorn, Noord-Holland, Nederland I370131
158 Schild, Jacob Jans  1798Hoorn, Noord-Holland, Nederland I111035
159 Schuurman, Geertruij  1791Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124135
160 van der Sel, Elisabeth  1816Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491502
161 Sijne, Anton  Date unknownHoorn, Noord-Holland, Nederland I407524
162 Sijne, Wimpie  Date unknownHoorn, Noord-Holland, Nederland I407525
163 Sindram, Alida Johanna  15 February 1917Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396404
164 Sindram, Hendrik Johan  23 October 1900Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396394
165 Sindram, Johanna Cornelia  06 August 1911Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396405
166 Sindram, Johanna Jansje Agatha  14 December 1909Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396399
167 Sindram, Niesje Jansje Agatha  06 August 1911Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396403
168 Sintel, Albertus  01 August 1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695860
169 Slang, Neeltje  12 July 1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I276692
170 Slotemaker, Adrianus  About 1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland I657178
171 Sluijmer, Carolina Alida  04 March 1827Hoorn, Noord-Holland, Nederland I778465
172 Smit, Vegina Jacoba  1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland I646639
173 Snoek, Aafje  1790Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695861
174 Snoek, Bastiaan Jansz  1810Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693548
175 Snoek, Gerrit  1787Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695857
176 Snoek, Grietje  31 August 1784Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695853
177 Snoek, Jan  1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693553
178 Snoek, Jan Jans  1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693550
179 Snoek, Magteltje  08 November 1810Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695859
180 Snoek, Wilhelmina Gerardina  1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693559
181 Soutendijk, Elisabeth  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121749
182 Steeman, Trijntje  1847Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693557
183 Steijaard, Pieter Jacobus  04 December 1915Hoorn, Noord-Holland, Nederland I158231
184 Storm, Neeltje  Approximately 1835Hoorn, Noord-Holland, Nederland I48722
185 Strengman, Anna Maria  27 February 1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367719
186 Strengman, Daniel  21 September 1838Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546960
187 Strengman, Jacob  April 1843Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546775
188 Strengman, Maria Anthonia  May 1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546990
189 Strengman, Theodorus Johannes  24 June 1808Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546763
190 Strengman, Wilhelmus  12 April 1806Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546698
191 Tattje, Willem Hendrik  10 March 1879Hoorn, Noord-Holland, Nederland I375955
192 Temper, Willem  1776Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124357
193 van Tijn, Abraham Nathan  27 June 1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland I441008
194 Tinkelenberg, Catharina  1828Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124143
195 Tinkelenberg, Catrina Theodora  1803Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121974
196 Tinkelenberg, Christiaan George  1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121998
197 Tinkelenberg, Christina Catharina  1868Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124156
198 Tinkelenberg, Christina Geertruida  1792Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121971
199 Tinkelenberg, Christoffel  1790Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121740
200 Tinkelenberg, Christoffel  1849Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121772
201 Tinkelenberg, Cornelia  1825Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121755
202 Tinkelenberg, Diederik Theophilus  1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121901
203 Tinkelenberg, Diederik Theophilus  1824Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124139
204 Tinkelenberg, Ernst Lodewijk  1872Hoorn, Noord-Holland, Nederland I122003
205 Tinkelenberg, Frijntje  1814Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121997
206 Tinkelenberg, George Christiaan  1880Hoorn, Noord-Holland, Nederland I122007
207 Tinkelenberg, Grietje  1766Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121505
208 Tinkelenberg, Helena Gesina  1837Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121764
209 Tinkelenberg, Hendrik  1763Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121496
210 Tinkelenberg, Hendrik  1792Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121741
211 Tinkelenberg, Hendrik  1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121759
212 Tinkelenberg, Hendrik Gerhard  1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121972
213 Tinkelenberg, Hendrik Theophilus  1788Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121739
214 Tinkelenberg, Jacoba  1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124197
215 Tinkelenberg, Joan Hendrik  1789Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121903
216 Tinkelenberg, Johan  1800Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121745
217 Tinkelenberg, Johan  1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121746
218 Tinkelenberg, Johan  1803Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121747
219 Tinkelenberg, Johanna  1828Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124149
220 Tinkelenberg, Johanna Wilhelmina  1804Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121976
221 Tinkelenberg, Johannes  1819Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121760
222 Tinkelenberg, Margaretha  1770Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121506
223 Tinkelenberg, Margaretha Johanna  1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121975
224 Tinkelenberg, Petronella Catharina  1787Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121902
225 Tinkelenberg, Pieter  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121743
226 Tinkelenberg, Reijnier  1761Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121504
227 Tinkelenberg, Reijnier  1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121494
228 Tinkelenberg, Reinier Andries  1798Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121973
229 Tinkelenberg, Theophilus Jacobus  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121508
230 Tinkelenberg, Theophilus Nicolaas  1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121742
231 Tros, Gerardus  Approximately 1890Hoorn, Noord-Holland, Nederland I436428
232 van der Veen, Mietje  Approximately 1831Hoorn, Noord-Holland, Nederland I394295
233 Veldkamp, Dieuwertje Johanna  Approximately 1896Hoorn, Noord-Holland, Nederland I332886
234 Verbeek, Antonius Gerardus  1833Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173441
235 Verdoes, Martinus Jacobus  14 May 1895Hoorn, Noord-Holland, Nederland I78222
236 de Vicq, Maria Elisabeth  09 March 1772Hoorn, Noord-Holland, Nederland I577046
237 van Vondel, Abel  22 November 2006Hoorn, Noord-Holland, Nederland I190085
238 Vos, Geertje  15 June 1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60528
239 de Vries, Jacoba  1706Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191653
240 de Vries, Klasina Dijmer  1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121495
241 de Vries, Regina  Date unknownHoorn, Noord-Holland, Nederland I335657
242 Vroom, Cornelis  19 January 1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I276721
243 Vroom, Petronella  06 July 1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland I276683
244 de Waal, Niesje  29 May 1880Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396402
245 Wanders, Fenna Jacoba  28 October 1824Hoorn, Noord-Holland, Nederland I761497
246 Westerburger, Christina Catharina  1875Hoorn, Noord-Holland, Nederland I122011
247 Westerburger, Franciscus  1874Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124074
248 Wiggelaar, Paulus  Approximately 1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124145
249 Wiggelaar, Wessel  1818Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124144
250 Willebrands, Hermanus  About 1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789082
251 Willebrands, Hermanus Petrus  31 March 1884Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789073
252 Willebrands, Hermanus Theodorus  About 1865Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789088
253 Willebrands, Johannes  11 August 1856Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789078
254 Willebrands, Petrus Johannes Antonius  1887Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789093
255 Woestenburg, Christiaan  1852Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124385
256 Woestenburg, Jacob  1824Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124150
257 Wuijster, Jan  Approximately 1908Hoorn, Noord-Holland, Nederland I384902
258 Zeehandelaar, Rika  1848Hoorn, Noord-Holland, Nederland I333296
259 Zwart, Elisabeth  10 October 1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I173398

Baptised

Matches 1 to 39 of 39

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 van Akerlaken, Maria Eva  04 October 1705Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187836
2 van de Blocquerij, Maria Jacoba  13 October 1770Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191649
3 Bronner, Jan Michielsz  16 August 1789Hoorn, Noord-Holland, Nederland I692954
4 van Foreest, Cornelis Mr  10 February 1704Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187835
5 van Foreest, Dirk  20 August 1614Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187843
6 van Foreest, Dirk Mr  03 August 1676Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187838
7 van Foreest, Dirk Mr  25 August 1729Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187833
8 van Foreest, Jacob Mr  17 October 1640Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187841
9 van Foreest, Nanning  02 February 1682Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191652
10 van Ginkel, Antje  13 April 1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I427111
11 van Ginkel, Cornelia  19 August 1796Hoorn, Noord-Holland, Nederland I539142
12 van Ginkel, Gerrit  30 October 1791Hoorn, Noord-Holland, Nederland I539107
13 van Gorcum, Helena  31 July 1785Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121748
14 de Groot, Eva Maria  08 February 1677Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187839
15 von Holstein, Anna Maria  17 February 1786Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626686
16 von Holstein, Carel  05 March 1784Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626709
17 Holstijn, Dirk  31 October 1780Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626708
18 Klinkhamer, Christina Maria  11 April 1779Hoorn, Noord-Holland, Nederland I186672
19 Koster, Wiebe  25 September 1769Hoorn, Noord-Holland, Nederland I757219
20 Lankert, Elisabeth  29 October 1767Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121497
21 Meijer, Cornelis  09 March 1788Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124100
22 Merens, Allard  08 February 1771Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191648
23 Merens, Dirk Mr.  09 September 1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191646
24 Naber, Elisabeth  18 May 1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I131768
25 Pragt, Henderik  21 April 1799Hoorn, Noord-Holland, Nederland I9831
26 Pruimers, Kornelius Wilhelmus  04 April 1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I57564
27 Snoek, Aafje  02 July 1790Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695861
28 Snoek, Gerrit  04 November 1787Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695857
29 Snoek, Magteltje  14 November 1810Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695859
30 Temper, Willem  15 January 1776Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124357
31 Tinkelenberg, Christoffel  31 October 1790Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121740
32 Tinkelenberg, Hendrik  03 April 1763Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121496
33 Tinkelenberg, Hendrik Gerhard  31 October 1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121972
34 Tinkelenberg, Hendrik Theophilus  13 July 1788Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121739
35 Tinkelenberg, Margaretha Johanna  05 May 1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121975
36 Tinkelenberg, Reijnier  26 November 1794Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121494
37 Tinkelenberg, Theophilus Jacobus  23 August 1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121508
38 Vos, Geertje  18 October 1807Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60528
39 de Vries, Jacoba  23 May 1706Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191653

Died

Matches 1 to 136 of 136

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Adema, Anna  19 March 1895Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789079
2 Aghina, Dr. Josephus Johannes  16 August 1895Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367716
3 van Akerlaken, Maria Eva  06 December 1736Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187836
4 Bakker, Johanna Cornelia  22 November 1926Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396392
5 Bangma, Jan Reinders  11 August 1902Hoorn, Noord-Holland, Nederland I745175
6 Berlijn, Judith Marcus  06 May 1876Hoorn, Noord-Holland, Nederland I252489
7 Blaauw, Berend  25 January 1986Hoorn, Noord-Holland, Nederland I575698
8 Bleijs, Johanna Dina  08 July 1922Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789091
9 Blocker, Jacob  17 April 1800Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491499
10 van de Blocquerij, Maria Jacoba  21 June 1829Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191649
11 Blokker, Albert  28 January 1979Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491507
12 de Boer, Freerk Jan Altjo  October 2000Hoorn, Noord-Holland, Nederland I308647
13 Boon, Jurjen Daniels  09 December 1849Hoorn, Noord-Holland, Nederland I9282
14 van Brederode, Cornelis Joosten  10 March 1881Hoorn, Noord-Holland, Nederland I743813
15 Broer, Antje  07 October 1992Hoorn, Noord-Holland, Nederland I158218
16 van Dam, Ir. Barend  10 September 1985Hoorn, Noord-Holland, Nederland I428467
17 Dankelman, Adolphus/Rudolphus  08 June 1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland I465385
18 Dankelman, Johannes  04 February 1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland I722494
19 Dankelman, Lodewijk  26 September 1878Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367718
20 Dieters, Wilhelmus  24 November 1885Hoorn, Noord-Holland, Nederland I779092
21 van Dijk, Jan  14 December 1992Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468646
22 Dijk, Jochemina Henderika  05 June 1962Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468988
23 Egmond van Nijenburch, Maria  16 November 1632Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187851
24 Ennema, Diederik  14 September 1781Hoorn, Noord-Holland, Nederland I651363
25 Ennema, Geertruida Gerarda  07 March 1808Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121507
26 de Flart, Herman Andries  24 May 1979Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396421
27 van Foreest, Cornelis Mr  11 August 1761Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187835
28 van Foreest, Dirk  03 August 1679Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187843
29 van Foreest, Dirk Mr  07 December 1717Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187838
30 van Foreest, Hester  08 April 1705Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187844
31 van Foreest, Jacob Mr  03 January 1708Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187841
32 van Foreest, Nanning  15 August 1745Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191652
33 de Geest, Theodora  14 October 1996Hoorn, Noord-Holland, Nederland I576038
34 Goedhart, Christiaan Carel  23 October 1859Hoorn, Noord-Holland, Nederland I766764
35 Groeneweg, Adrianus  12 January 2010Hoorn, Noord-Holland, Nederland I526585
36 de Groot, Arnoldus  11 November 1855Hoorn, Noord-Holland, Nederland I498424
37 de Groot, Eva Maria  29 April 1706Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187839
38 Halberstadt, Wilhelmus  18 October 1992Hoorn, Noord-Holland, Nederland I474625
39 Heikamp, Antje  06 February 1923Hoorn, Noord-Holland, Nederland I765459
40 van den Hoek, Catharina Rokuzina  07 May 1967Hoorn, Noord-Holland, Nederland I477804
41 Hoen, Jan  02 April 1987Hoorn, Noord-Holland, Nederland I464686
42 Huls, Hilvert  16 October 1979Hoorn, Noord-Holland, Nederland I350671
43 Jacobs, Elsje Jacobs  25 July 1858Hoorn, Noord-Holland, Nederland I440121
44 de Jager, Jeltje Rinnerts  29 November 1890Hoorn, Noord-Holland, Nederland I745176
45 de Jonge, Geesje  05 April 1989Hoorn, Noord-Holland, Nederland I598852
46 Kamst, Berend  1952Hoorn, Noord-Holland, Nederland I27917
47 Keet, Antje  05 April 1909Hoorn, Noord-Holland, Nederland I595423
48 Knip, Anna Klazina  27 October 1968Hoorn, Noord-Holland, Nederland I158217
49 Knuit, Hermanus  09 May 1892Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468345
50 Kobes, Ike Harms  14 August 1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland I90539
51 Koning, Maartje  11 March 1814Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491500
52 Kostelijk, Anna  20 October 1970Hoorn, Noord-Holland, Nederland I180354
53 Kroeders, Petrus Johannes Henricus  06 November 1970Hoorn, Noord-Holland, Nederland I659278
54 Kruisinga, Cijje Gerrits  01 April 1803Hoorn, Noord-Holland, Nederland I262549
55 Kruse, Willem  23 March 1879Hoorn, Noord-Holland, Nederland I556054
56 Lankert, Elisabeth  10 August 1847Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121497
57 Lemmerman, Meintje  03 May 1850Hoorn, Noord-Holland, Nederland I465386
58 van Leuffen, Catharina Maria  27 November 2002Hoorn, Noord-Holland, Nederland I253783
59 Maij, Lissie Sara  13 November 1988Hoorn, Noord-Holland, Nederland I273470
60 van Marken, Barend  20 September 1837Hoorn, Noord-Holland, Nederland I577045
61 Mastenbroek, Jantje Jacobs  10 December 1831Hoorn, Noord-Holland, Nederland I590272
62 Mastenbroek, Klaas  07 November 1870Hoorn, Noord-Holland, Nederland I590082
63 Meijer, Hindrik Hermans  16 August 1833Hoorn, Noord-Holland, Nederland I26131
64 Merens, Allard  01 November 1851Hoorn, Noord-Holland, Nederland I191648
65 Mol, Maartje  03 July 1901Hoorn, Noord-Holland, Nederland I491504
66 Mulder, Anna Catharina Wilhelmina  27 September 1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121501
67 Mulder, Catharina Christina  1869Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121761
68 Münninghoff, Hermanus Henricus Antonius Aloijsius Maria  17 September 1922Hoorn, Noord-Holland, Nederland I205047
69 Musch, Harm Jan  11 August 1981Hoorn, Noord-Holland, Nederland I626048
70 Nijman, Petronella Anna  28 November 2007Hoorn, Noord-Holland, Nederland I530727
71 Oldenhof, Frans Theodorus Jozef  07 November 2003Hoorn, Noord-Holland, Nederland I461673
72 Pen, Aaltje  29 April 1923Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60427
73 Posthuma, Anne  10 January 1952Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469072
74 Posthuma, Cornelia  01 August 1986Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468639
75 Posthuma, Cornelis  29 October 1902Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469326
76 Posthuma, Cornelis  09 May 1915Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468653
77 Posthuma, Dieuwke  09 June 1909Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468647
78 Posthuma, Dieuwke  08 August 1924Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468640
79 Posthuma, Dirkje  07 August 1965Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469316
80 Posthuma, Jacob  19 December 1999Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468651
81 Posthuma, Reinder Rinse  09 December 1924Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468650
82 Posthuma, Reinder Rinses  13 April 1923Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469079
83 Posthuma, Rinse  10 November 1953Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468648
84 van Ree, Lucas  23 September 1824Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60527
85 Reijers, Johannes  03 April 1882Hoorn, Noord-Holland, Nederland I65152
86 Riem, Dirk  30 July 1978Hoorn, Noord-Holland, Nederland I531843
87 Rijkers, Jitske  06 June 2002Hoorn, Noord-Holland, Nederland I669435
88 van Romondt, Catharina Bernardina Maria  16 November 1929Hoorn, Noord-Holland, Nederland I10814
89 Ros, Willem  08 April 1987Hoorn, Noord-Holland, Nederland I202026
90 Sanderson, Christiana Maria  24 February 1837Hoorn, Noord-Holland, Nederland I477341
91 Seebregts, Wilhelmina Maria Willibrorda  05 February 1978Hoorn, Noord-Holland, Nederland I656689
92 Sindram, Hendrik Jan  28 November 1962Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396275
93 Sindram, Hermanus Albertus  22 February 1936Hoorn, Noord-Holland, Nederland I396274
94 Sinnige, Maria Geertruida Gerardina Henrietta  27 August 1895Hoorn, Noord-Holland, Nederland I462067
95 Sintel, Albertus  09 May 1859Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695860
96 Snoek, Bastiaan Gerrits  15 December 1813Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695850
97 Snoek, Gerrit  02 January 1849Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695857
98 Snoek, Jan Bastiaans  26 August 1826Hoorn, Noord-Holland, Nederland I693376
99 Snoek, Magteltje  07 May 1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland I695859
100 Soepboer, Douwe  09 April 1976Hoorn, Noord-Holland, Nederland I669433
101 Strengman, Anna Maria  04 April 1881Hoorn, Noord-Holland, Nederland I367719
102 Stubbe, Hermina  16 June 1878Hoorn, Noord-Holland, Nederland I744071
103 Sweers, Maria  07 December 1720Hoorn, Noord-Holland, Nederland I187842
104 Thomas, Satoor Abraham  1939Hoorn, Noord-Holland, Nederland I671385
105 Tinkelenberg, Christoffel  21 February 1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121740
106 Tinkelenberg, Grietje  1769Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121505
107 Tinkelenberg, Hendrik  30 November 1803Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121496
108 Tinkelenberg, Hendrik  16 July 1812Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121741
109 Tinkelenberg, Hendrik Theophilus  28 September 1792Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121739
110 Tinkelenberg, Johan  19 July 1800Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121745
111 Tinkelenberg, Johan  02 December 1801Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121746
112 Tinkelenberg, Klasina Elisabeth  25 September 1829Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121782
113 Tinkelenberg, Margaretha  1779Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121506
114 Tinkelenberg, Reijnier  08 April 1847Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121494
115 Tinkelenberg, Theophilus  23 November 1769Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121500
116 Tinkelenberg, Theophilus Nicolaas  1821Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121742
117 Tinkelenberg, Wilhelmina Catharina  12 March 1854Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121781
118 Ursem, Cornelis  10 December 1875Hoorn, Noord-Holland, Nederland I124195
119 Venekamp, Reinder  01 August 1979Hoorn, Noord-Holland, Nederland I158198
120 de Vicq, Maria Elisabeth  04 May 1838Hoorn, Noord-Holland, Nederland I577046
121 Vinkesteijn, Josephus  17 March 1867Hoorn, Noord-Holland, Nederland I751557
122 Visschers, Wichert Simons  09 June 1844Hoorn, Noord-Holland, Nederland I688336
123 Visser, Cornelia Annes  19 March 1916Hoorn, Noord-Holland, Nederland I467916
124 Vlaming, Anna Petronella  03 August 1799Hoorn, Noord-Holland, Nederland I651364
125 van der Vlugt, Simon Marinus  19 January 1966Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469318
126 van Vondel, Abel  22 November 2006Hoorn, Noord-Holland, Nederland I190085
127 Vos, Geertje  22 August 1826Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60528
128 de Vries, Klasina Dijmer  20 July 1840Hoorn, Noord-Holland, Nederland I121495
129 Weijs, Teunis  09 November 1921Hoorn, Noord-Holland, Nederland I9968
130 Willebrands, Hermanus  06 May 1869Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789082
131 Willebrands, Johannes  28 October 1909Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789078
132 Willebrands, Petrus Johannes Antonius  18 November 1889Hoorn, Noord-Holland, Nederland I789093
133 Wit, Aagje  19 December 1962Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468649
134 Wognum, Antonia  22 December 1838Hoorn, Noord-Holland, Nederland I546762
135 Zeldenrijk, Jacob  15 November 1829Hoorn, Noord-Holland, Nederland I755881
136 Ziengs, Marchien  19 April 2009Hoorn, Noord-Holland, Nederland I204450

Buried

Matches 1 to 14 of 14

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 van Dijk, Jan  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468646
2 Dijk, Jochemina Henderika  09 June 1962Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468988
3 Posthuma, Anne  14 January 1952Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469072
4 Posthuma, Cornelia  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468639
5 Posthuma, Dieuwke  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468640
6 Posthuma, Dirkje  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469316
7 Posthuma, Jacob  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468651
8 Posthuma, Reinder Rinse  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468650
9 Posthuma, Reinder Rinses  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469079
10 Posthuma, Rinse  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468648
11 van Romondt, Catharina Bernardina Maria  20 November 1929Hoorn, Noord-Holland, Nederland I10814
12 Visser, Cornelia Annes  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I467916
13 van der Vlugt, Simon Marinus  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I469318
14 Wit, Aagje  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I468649

Adult Christening

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Adult Christening    Person ID 
1 Vos, Geertje  18 October 1807Hoorn, Noord-Holland, Nederland I60528

Occupation

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Kruisinga, Cijje Gerrits  Between 1756 and 1763Hoorn, Noord-Holland, Nederland I262549
2 Ottinga, Pieter  Hoorn, Noord-Holland, Nederland I332891

Residence

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Riem, Dirk  16 September 1975Hoorn, Noord-Holland, Nederland I531843
2 Sampimon, Dina Catharina  21 July 1954Hoorn, Noord-Holland, Nederland I619902
3 Schuls, Peter  1929Hoorn, Noord-Holland, Nederland I713277

Married

Matches 1 to 104 of 104

   Family    Married    Family ID 
1 Aghina / Dankelman  26 May 1869Hoorn, Noord-Holland, Nederland F144436
2 Atzema / Kreijger  02 April 1949Hoorn, Noord-Holland, Nederland F109983
3 Benist / Bierenbroodspot  29 January 1892Hoorn, Noord-Holland, Nederland F176137
4 Benist / Eijken  08 January 1815Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190962
5 Benist / Florke  14 March 1862Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190961
6 Bergh / Rietmaijer  23 April 1820Hoorn, Noord-Holland, Nederland F17772
7 Bergh / Storm  24 April 1857Hoorn, Noord-Holland, Nederland F17774
8 Bergh / Visser  23 February 1855Hoorn, Noord-Holland, Nederland F17780
9 Bertram / Snoek  07 August 1868Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264452
10 Blocquerij / Foreest  25 October 1750Hoorn, Noord-Holland, Nederland F76582
11 Blokker / Benist  14 February 1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190964
12 Blokker / Jong  22 November 1846Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190965
13 Blokker / Kuiper  24 April 1896Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190971
14 Blokker / Mol  11 February 1870Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190970
15 Blokker / Sel  16 May 1841Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190969
16 Blokker / Vink  24 December 1815Hoorn, Noord-Holland, Nederland F190966
17 Bolsius / Schermer  22 August 1917Hoorn, Noord-Holland, Nederland F145332
18 Borgesius / Hetterschij  31 January 1922Hoorn, Noord-Holland, Nederland F247728
19 Buirma / Groeneveld  27 April 1916Hoorn, Noord-Holland, Nederland F112836
20 Buis / Leopold  21 April 1892Hoorn, Noord-Holland, Nederland F247434
21 Buis / Smit  26 July 1866Hoorn, Noord-Holland, Nederland F247430
22 Bulder / Veldkamp  31 January 1918Hoorn, Noord-Holland, Nederland F130447
23 Dankelman / Strengman  16 February 1835Hoorn, Noord-Holland, Nederland F144437
24 Duits / Snoek  07 April 1822Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264923
25 Flart / Sindram  10 October 1929Hoorn, Noord-Holland, Nederland F154560
26 Folmer / Tinkelenberg  16 July 1852Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50619
27 Foreest / Akerlaken  05 September 1728Hoorn, Noord-Holland, Nederland F75100
28 Foreest / Groot  21 November 1700Hoorn, Noord-Holland, Nederland F75101
29 Foreest / Vries  01 August 1728Hoorn, Noord-Holland, Nederland F76583
30 Gerritsen / Liefde  30 August 1893Hoorn, Noord-Holland, Nederland F242633
31 Godschalk / Schouten  14 February 1913Hoorn, Noord-Holland, Nederland F204324
32 Goens / Merens  21 August 1828Hoorn, Noord-Holland, Nederland F185318
33 Haseloop / Nooder  26 October 1883Hoorn, Noord-Holland, Nederland F255808
34 Heertje / Beltman  30 August 1861Hoorn, Noord-Holland, Nederland F165690
35 Herben / Kaag  13 June 1856Hoorn, Noord-Holland, Nederland F73334
36 Holstein / Gerrits  03 May 1683Hoorn, Noord-Holland, Nederland F240091
37 Holstein / Lallevaer  28 October 1710Hoorn, Noord-Holland, Nederland F240089
38 Horst van Delden / Snoek  07 July 1865Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264451
39 Hosson / Groot  16 November 1883Hoorn, Noord-Holland, Nederland F29137
40 Jong / Ursem  24 August 1877Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50617
41 Kaag / Brandt  11 September 1891Hoorn, Noord-Holland, Nederland F68715
42 Kaag / Goutier  1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland F68610
43 Kaag / Krijgsman  24 August 1860Hoorn, Noord-Holland, Nederland F68635
44 Kaag / Peereboom  01 October 1875Hoorn, Noord-Holland, Nederland F68636
45 Kervel / Merens  16 October 1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland F185310
46 Kloek / Bergh  04 May 1851Hoorn, Noord-Holland, Nederland F17778
47 Krijgsman / Strengman  18 February 1870Hoorn, Noord-Holland, Nederland F211722
48 Marken / Vicq  27 September 1797Hoorn, Noord-Holland, Nederland F222948
49 Mees / Marken  10 May 1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland F102983
50 Merens / Blocquerij  12 March 1793Hoorn, Noord-Holland, Nederland F76581
51 Messchaert / Best  12 July 1877Hoorn, Noord-Holland, Nederland F167061
52 Mooij / Liefde  15 July 1896Hoorn, Noord-Holland, Nederland F242632
53 Ovink / Tebbenhoff  29 March 1888Hoorn, Noord-Holland, Nederland F286460
54 Polman / Buis  07 June 1861Hoorn, Noord-Holland, Nederland F247429
55 Polman / Tinkelenberg  03 June 1847Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49775
56 Posthuma / Dijk  11 February 1910Hoorn, Noord-Holland, Nederland F182158
57 Pricker / Muller  12 May 1882Hoorn, Noord-Holland, Nederland F14438
58 Pruimboom / Kroon  20 February 1820Hoorn, Noord-Holland, Nederland F35756
59 Savrij / Post  02 June 1910Hoorn, Noord-Holland, Nederland F141803
60 Schermer / Edingh  23 September 1759Hoorn, Noord-Holland, Nederland F77522
61 Schwietert / Tinkelenberg  23 October 1857Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49773
62 Sindram / Bakker  12 September 1902Hoorn, Noord-Holland, Nederland F154555
63 Sindram / Room  19 April 1928Hoorn, Noord-Holland, Nederland F154549
64 Sindram / Waal  19 August 1904Hoorn, Noord-Holland, Nederland F154551
65 Sintel / Snoek  18 August 1836Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264926
66 Sluijter / Hillen  16 August 1901Hoorn, Noord-Holland, Nederland F65792
67 Snoek / Geldrop  24 October 1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264842
68 Snoek / Graffe  16 July 1809Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264924
69 Snoek / Klopper  26 April 1830Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264152
70 Snoek / Steeman  05 February 1875Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264380
71 Snoek / Tromp  01 April 1864Hoorn, Noord-Holland, Nederland F264349
72 Spoelstra / Ots  09 August 1905Hoorn, Noord-Holland, Nederland F69253
73 Strengman / Hackmann  03 October 1916Hoorn, Noord-Holland, Nederland F211726
74 Strik / Posthuma  08 October 1909Hoorn, Noord-Holland, Nederland F182253
75 Strik / Visser  02 November 1883Hoorn, Noord-Holland, Nederland F182255
76 Tinkelenberg / Admiraal  01 May 1868Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50594
77 Tinkelenberg / Bakker  13 June 1856Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50587
78 Tinkelenberg / Dijk  08 May 1913Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50711
79 Tinkelenberg / Gorcum  10 August 1811Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49756
80 Tinkelenberg / Hinte  24 December 1869Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49766
81 Tinkelenberg / Lankert  28 October 1787Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49639
82 Tinkelenberg / Mulder  17 August 1760Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49641
83 Tinkelenberg / Mulder  03 May 1837Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49762
84 Tinkelenberg / Schoeman  27 December 1867Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49832
85 Tinkelenberg / Schuurman  04 August 1816Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50584
86 Tinkelenberg / Soutendijk  09 February 1823Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49757
87 Tinkelenberg / Vries  31 January 1819Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49638
88 Tinkelenberg / Westerburger  01 June 1900Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49835
89 Uithoven / Filmich  17 March 1839Hoorn, Noord-Holland, Nederland F268656
90 Verbeek / Kaag  19 October 1859Hoorn, Noord-Holland, Nederland F68653
91 Vlugt / Posthuma  30 September 1915Hoorn, Noord-Holland, Nederland F182254
92 Volker / Schuijtemaker  28 September 1916Hoorn, Noord-Holland, Nederland F284605
93 Vroom / Slang  10 October 1819Hoorn, Noord-Holland, Nederland F109579
94 Weenen / Tinkelenberg  11 January 1889Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50596
95 Weijs / Heikamp  22 June 1888Hoorn, Noord-Holland, Nederland F288797
96 Weijs / Oortgijsen  09 September 1859Hoorn, Noord-Holland, Nederland F288794
97 Westerburger / Tinkelenberg  24 April 1873Hoorn, Noord-Holland, Nederland F49764
98 Wiggelaar / Krom  02 October 1814Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50590
99 Wiggelaar / Tinkelenberg  14 May 1852Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50589
100 Willebrands / Adema  23 June 1881Hoorn, Noord-Holland, Nederland F296611
101 Willebrands / Bleijs  12 February 1897Hoorn, Noord-Holland, Nederland F296615
102 Willebrands / Kloet  03 August 1855Hoorn, Noord-Holland, Nederland F296612
103 Woestenburg / Kuijntjes  15 May 1874Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50696
104 Woestenburg / Tinkelenberg  03 December 1847Hoorn, Noord-Holland, Nederland F50592

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.