Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Het Bildt, Friesland, Nederland 


Notes:
Het Bildt is een gemeente en streek in de provincie Friesland (Nederland) met als hoofdplaats Sint Annaparochie. Het telt 10.975 inwoners (per 1 januari 2007, bron: CBS) en ligt aan de Waddenzee met 15,4 km kust.

Kernen

De gemeente Het Bildt telt zes officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële. In het poldergebied van Het Bildt wordt geen Fries, maar Bildts gesproken. Deze taal is ontstaan door vermenging van de Zuid-Hollandse dialecten van de poldlderbewoners met het Fries van de omliggende gebieden (zie Geschiedenis). Alleen in de kern Minnertsga, die niet in het poldergebied ligt en pas sinds de gemeentelijke herindeling van 1984 tot de gemeente Het Bildt behoort, wordt Fries gesproken. De gemeente heeft wel gekozen voor tweetalige plaatsnaamborden, maar onder de Nederlandse naam van de polderdorpen staat de Bildtse vertaling vermeld in plaats van de Friese.

De naam "Het Bildt" komt van opgebild, wat opgeslibd betekent.

De bodem (zeeklei) is zeer vruchtbaar, en het gebied leeft van landbouw; voornamelijk uien en pootaardappelen.

Het Bildt moet niet worden verward met de Utrechtse gemeente en plaats De Bilt.

Dorpen

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:

Nederlandse naam Bildtse naam Friese naam Aantal

Sint Annaparochie Sint-Anne n.v.t. 3990

Minnertsga n.v.t. Minnertsgea 1640

Sint Jacobiparochie Sint-Jabik n.v.t. 1370

Oudebildtzijl Ouwe-Syl n.v.t. 740

Vrouwenparochie Froubuurt Froubuorren 620

Nij Altoenae * Nij Altoenae n.v.t. 280

Bron: CBS

* Per 1 okt. 2006 officiële kern

Overige officiële kern:

* Westhoek (Bildts: De Westhoek)

Buurtschappen

Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

* Nieuwebildtzijl (Bildts: Nije-Syl)

* Nij Altoenae

* Vrouwbuurtstermolen (gedeeltelijk)

* Zwarte Haan

Geschiedenis

Het Bildt maakte ooit deel uit van de Middelzee. Toen deze rond 1300 door een dijk tussen Beetgumermolen en Britsum werd afgesloten, slibde het gebied aan. In 1398 werden de kwelders door graaf Albrecht van Beieren geschonken aan Arend van Egmond, Heer van IJsselstein. Honderd jaar later, in 1498, was het gebied aanzienlijk groter geworden. Het bestond toen uit Grote Bildt en Kleine Bildt, en werd eigendom van hertog Albrecht van Saksen. Na zijn dood droegen zijn beide zoons een deel van het gebied in 1501 over aan Franeker.

Op 22 februari 1505 sloot hertog George van Saksen een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris, en Jacob van Wijngaarden, en Thomas Beukelaar, de schoonzoon van een van hen. Deze Zuid-Hollandse Heren zouden de kwelders indijken tegen vrijstelling van pacht gedurende het eerste jaar. In 1505 werd Het Bildt door arbeiders uit onder meer Zuid-Holland, Zeeland en Friesland ingedijkt door een dijk van 14 kilometer die geheel met de hand werd aangelegd. Er kwam een kaarsrechte weg, met drie dorpjes: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek, genoemd naar de oorspronkelijke plaatsen (Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoek) waar de bewoners van het nieuwe gebied vandaan kwamen. Elk dorp vormde een katholieke parochie, en de namen daarvan gingen al snel over op de dorpen. Zo ontstonden Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, en Vrouwenparochie (naar Onze Lieve Vrouwe).

In 1514 werd het gehele gebied verkocht aan keizer Karel V. Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich losmaakte van Spanje, werd Het Bildt de negenentwintigste grietenij van Friesland.

Het gebied slibde nog steeds aan, en zo werd in 1600 het Buitenbildt ingedijkt (Nij Bildt), dat in 1637 samen met een deel van Oud Bildt door de Staten van Friesland uit geldgebrek aan de pachters werd verkocht. In 1715 werd nogmaals een kweldergebied ingedijkt, de Wester Bildtpollen geheten. Op 12 maart 1751 werd dit met de rest van Het Bildt dat nog in bezit was van de Friese Staten verkocht. In 1754 werden de Ooster Bildtpollen ingedijkt.

Op 1 januari 1984 werd het gebied rond Minnertsga aan Het Bildt toegevoegd, in het kader van een gemeentelijke herindeling in Friesland. Dit is een veel ouder gebied; het is nooit ingedijkt. Het dorp bestaat al duizend jaar.

Er waren plannen om het gebied rond de Oude- en Nieuwebildtdijk te laten aanwijzen als beschermd Rijksmonument. Deze plannen zijn eind 2004 door de gemeenteraad afgewezen.

In 2005 is het vijfhonderdjarig bestaan van Het Bildt gevierd.

City/Town : Latitude: 53.301189, Longitude: 5.642574


Birth

Matches 1 to 26 of 26

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Alkema, Jitske  24 March 1915Het Bildt, Friesland, Nederland I200277
2 Alkema, NN  09 March 1888Het Bildt, Friesland, Nederland I200279
3 Alkema, NN  07 February 1895Het Bildt, Friesland, Nederland I200278
4 Andringa, Antje  18 February 1855Het Bildt, Friesland, Nederland I306994
5 Borst, NN  31 May 1906Het Bildt, Friesland, Nederland I7533
6 Bosje, Piebe  31 July 1892Het Bildt, Friesland, Nederland I564622
7 Buirtie, Trijntje Lourens  1634Het Bildt, Friesland, Nederland I439940
8 Dijkstra, Gerben Minnes  28 August 1831Het Bildt, Friesland, Nederland I60539
9 Dijkstra, Klaas  1888Het Bildt, Friesland, Nederland I307463
10 Hoekstra, Jacob  04 August 1890Het Bildt, Friesland, Nederland I439822
11 Hoekstra, Ytje Klazes  06 August 1829Het Bildt, Friesland, Nederland I60641
12 Jasper, Willemke  10 January 1836Het Bildt, Friesland, Nederland I421870
13 Koldijk, Pieter  1829Het Bildt, Friesland, Nederland I631166
14 Koopal, Cornelis Martens  30 March 1821Het Bildt, Friesland, Nederland I554555
15 Londema, Dirk  05 May 1847Het Bildt, Friesland, Nederland I530934
16 Londema, Grietje  06 July 1854Het Bildt, Friesland, Nederland I698758
17 Londema, Jan  24 July 1849Het Bildt, Friesland, Nederland I698760
18 Londema, Pieter  11 May 1851Het Bildt, Friesland, Nederland I698759
19 Pot, Janke  24 September 1871Het Bildt, Friesland, Nederland I547016
20 Rienks, Bokke Sipkes  11 November 1828Het Bildt, Friesland, Nederland I60251
21 Scholte, Wolter  30 November 1859Het Bildt, Friesland, Nederland I715838
22 Steiger, Jan  26 January 1874Het Bildt, Friesland, Nederland I438802
23 Velt, Paulus  30 April 1891Het Bildt, Friesland, Nederland I546345
24 de Vries, Antje  15 July 1916Het Bildt, Friesland, Nederland I423482
25 Wiersma, Johannes  19 April 1891Het Bildt, Friesland, Nederland I152962
26 van der Woude, Sjoerdje Rinzes  03 January 1824Het Bildt, Friesland, Nederland I113696

Died

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alkema, Duurd Harkes  18 May 1926Het Bildt, Friesland, Nederland I198454
2 Alkema, Harke  23 April 1923Het Bildt, Friesland, Nederland I198453
3 Alkema, Jitske  27 March 1915Het Bildt, Friesland, Nederland I200277
4 Alkema, NN  09 March 1888Het Bildt, Friesland, Nederland I200279
5 Alkema, NN  07 February 1895Het Bildt, Friesland, Nederland I200278
6 Bierma, Hesssel Watses  18 January 1880Het Bildt, Friesland, Nederland I745722
7 van 't Blik, Wouter  01 November 1934Het Bildt, Friesland, Nederland I691272
8 Borst, NN  31 May 1906Het Bildt, Friesland, Nederland I7533
9 Braaksma, Hiltje Johannes  09 April 1884Het Bildt, Friesland, Nederland I636378
10 Braaksma, Jan  06 November 1910Het Bildt, Friesland, Nederland I636380
11 Buikstra, Doutje Hendriks  24 December 1893Het Bildt, Friesland, Nederland I691136
12 Buirtie, Laurens Jacobs  05 September 1607Het Bildt, Friesland, Nederland I439943
13 Dijkstra, Gerben Minnes  28 August 1831Het Bildt, Friesland, Nederland I60539
14 Dijkstra, Ytje Minnes  26 December 1828Het Bildt, Friesland, Nederland I60789
15 Draaisma, Antje Pieters  15 February 1907Het Bildt, Friesland, Nederland I663449
16 Hartmans, Trijntje  16 December 1875Het Bildt, Friesland, Nederland I745723
17 Ket, Taeke  17 May 1827Het Bildt, Friesland, Nederland I769739
18 Koopal, Doekele Reimers  19 May 1855Het Bildt, Friesland, Nederland I554440
19 Koopal, Marten Cornelis  07 December 1823Het Bildt, Friesland, Nederland I554560
20 van Loon, Rikje Sjoerds  26 October 1833Het Bildt, Friesland, Nederland I61363
21 van der Meij, Jan Harmens  30 March 1831Het Bildt, Friesland, Nederland I636130
22 van der Meij, Pieter Harmens  10 October 1843Het Bildt, Friesland, Nederland I636377
23 Mug, Anne Arjens  13 February 1827Het Bildt, Friesland, Nederland I149568
24 Reinders, Wypkje  31 January 1838Het Bildt, Friesland, Nederland I636288
25 Roorda, Hiltje Kornelis  18 December 1859Het Bildt, Friesland, Nederland I111946
26 Schuiling, Aaltje Roelofs  22 July 1820Het Bildt, Friesland, Nederland I60544
27 Schuiling, Petrus  09 August 1833Het Bildt, Friesland, Nederland I60549
28 Stender, Jantje Pieters  15 October 1848Het Bildt, Friesland, Nederland I150489
29 Tjepkema, Doutje  12 January 1978Het Bildt, Friesland, Nederland I691271
30 Wassenaar, Anne Dirks  1891Het Bildt, Friesland, Nederland I61581
31 Wassenaar, Arjen Klazes  02 May 1831Het Bildt, Friesland, Nederland I60790
32 Wassenaar, Tjerkje Boyens  17 January 1884Het Bildt, Friesland, Nederland I61582
33 Zondervan, Gosse Pieters  25 January 1876Het Bildt, Friesland, Nederland I204046

Birth registration

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Gosma, Hendriks Gosses  01 October 1827Het Bildt, Friesland, Nederland I685506
2 van der Heide, Jochum Romkes  16 January 1889Het Bildt, Friesland, Nederland I687233
3 Mietus, Jacobje  18 June 1847Het Bildt, Friesland, Nederland I700396
4 Tempel, Auke Heins  29 March 1813Het Bildt, Friesland, Nederland I681879
5 Tempel, Bauke  08 February 1868Het Bildt, Friesland, Nederland I681723
6 Tempel, IJttje  27 October 1849Het Bildt, Friesland, Nederland I681725
7 Terpstra, Anne  29 July 1844Het Bildt, Friesland, Nederland I681740

Death registration

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 Algera, Douwe Jochems  18 May 1885Het Bildt, Friesland, Nederland I687477
2 Dijkstra, Grietje Rieniks  22 June 1874Het Bildt, Friesland, Nederland I681928
3 Span, Berber Bavius  17 September 1891Het Bildt, Friesland, Nederland I687478
4 Tempel, Auke Heins  21 February 1881Het Bildt, Friesland, Nederland I681879
5 Terpstra, Douwe Douwes  15 April 1878Het Bildt, Friesland, Nederland I681920
6 van der Vliet, Iebeltje Ybeltje  23 February 1875Het Bildt, Friesland, Nederland I681880
7 de Vries, Minne  01 November 1910Het Bildt, Friesland, Nederland I668849

Married

Matches 1 to 76 of 76

   Family    Married    Family ID 
1 Alkema / Jong  14 May 1914Het Bildt, Friesland, Nederland F79214
2 Andringa / Hoekstra  20 May 1874Het Bildt, Friesland, Nederland F24479
3 Andringa / Schuiling  29 May 1845Het Bildt, Friesland, Nederland F24197
4 Beiboer / Kramer  12 May 1921Het Bildt, Friesland, Nederland F120564
5 Beimers / Alkema  06 June 1918Het Bildt, Friesland, Nederland F79221
6 Bierma / Rienks  05 June 1902Het Bildt, Friesland, Nederland F24550
7 Bloembergen / Brunger  21 June 1868Het Bildt, Friesland, Nederland F104306
8 Bokma / Molenaar  30 April 1840Het Bildt, Friesland, Nederland F24580
9 Bosma / Molenaar  08 August 1844Het Bildt, Friesland, Nederland F24584
10 Brinkhuis / Schuiling  27 May 1858Het Bildt, Friesland, Nederland F24208
11 Buikstra / Plat  10 February 1822Het Bildt, Friesland, Nederland F263314
12 Drijber / Brinkhuis  19 November 1885Het Bildt, Friesland, Nederland F257674
13 Glastra van Loon / Stremmeler  02 March 1882Het Bildt, Friesland, Nederland F146028
14 Hoekstra / Glas  23 July 1826Het Bildt, Friesland, Nederland F24205
15 Hoekstra / Hamsma  27 October 1870Het Bildt, Friesland, Nederland F24221
16 Hoekstra / Loon  03 May 1906Het Bildt, Friesland, Nederland F37152
17 Hoekstra / Molen  10 December 1885Het Bildt, Friesland, Nederland F24481
18 Hoekstra / Polstra  31 October 1839Het Bildt, Friesland, Nederland F24193
19 Hoekstra / Rienks  11 May 1843Het Bildt, Friesland, Nederland F24195
20 Hoogland / Hoekstra  12 May 1842Het Bildt, Friesland, Nederland F24583
21 Hoogland / Schuiling  14 May 1857Het Bildt, Friesland, Nederland F24206
22 Hugen / Zondervan  04 June 1863Het Bildt, Friesland, Nederland F81548
23 Huizinga / Veenstra  12 May 1920Het Bildt, Friesland, Nederland F54577
24 Jaarsma / Schat  21 October 1880Het Bildt, Friesland, Nederland F256116
25 Jansen / Hoekstra  05 April 1838Het Bildt, Friesland, Nederland F24191
26 Jong / Wassenaar  16 May 1861Het Bildt, Friesland, Nederland F24213
27 Ket / Helder  14 May 1812Het Bildt, Friesland, Nederland F290301
28 Kolk / Hoekstra  03 July 1834Het Bildt, Friesland, Nederland F24186
29 Koopal / Draaisma  15 June 1854Het Bildt, Friesland, Nederland F253140
30 Krap / Meij  13 May 1852Het Bildt, Friesland, Nederland F243555
31 Kuiken / Hoekstra  10 November 1831Het Bildt, Friesland, Nederland F24183
32 Kuiken / Schuiling  10 September 1840Het Bildt, Friesland, Nederland F24581
33 Kuipers / Bildt  27 April 1905Het Bildt, Friesland, Nederland F28901
34 Kuipers / Kolk  19 April 1900Het Bildt, Friesland, Nederland F28903
35 Leest / Jaarsma  04 May 1905Het Bildt, Friesland, Nederland F256112
36 Leest / Keizer  31 October 1872Het Bildt, Friesland, Nederland F256114
37 Lettinga / Wielen  25 April 1839Het Bildt, Friesland, Nederland F24516
38 Londema / Rotsma  16 February 1837Het Bildt, Friesland, Nederland F205905
39 Meij / Hager  10 February 1853Het Bildt, Friesland, Nederland F243556
40 Molenaar / Kolk  28 May 1835Het Bildt, Friesland, Nederland F24190
41 Nauta / Hoekstra  27 October 1870Het Bildt, Friesland, Nederland F24219
42 Poorte / Buisman  11 June 1896Het Bildt, Friesland, Nederland F202298
43 Postuma / Wassenaar  07 May 1835Het Bildt, Friesland, Nederland F171519
44 Riemersma / Molenaar  21 May 1835Het Bildt, Friesland, Nederland F24188
45 Rienks / Bierma  24 May 1894Het Bildt, Friesland, Nederland F24548
46 Rienks / Bouma  27 December 1906Het Bildt, Friesland, Nederland F24543
47 Rienks / Gelder  24 May 1860Het Bildt, Friesland, Nederland F24210
48 Rienks / Hoitsma  24 May 1894Het Bildt, Friesland, Nederland F24541
49 Rienks / Koning  14 April 1870Het Bildt, Friesland, Nederland F24406
50 Rienks / Koopmans  24 May 1829Het Bildt, Friesland, Nederland F24146
51 Rienks / Meer  09 May 1867Het Bildt, Friesland, Nederland F24217
52 Rienks / Palsma  06 May 1907Het Bildt, Friesland, Nederland F24545
53 Rienks / Sterkenburg  05 April 1832Het Bildt, Friesland, Nederland F24147
54 Rienks / Wal  22 April 1852Het Bildt, Friesland, Nederland F24148
55 Rienks / Wassenaar  06 May 1869Het Bildt, Friesland, Nederland F24405
56 Roo / Schaaf  10 November 1921Het Bildt, Friesland, Nederland F122662
57 Rudolphi / Brinkhuis  24 April 1902Het Bildt, Friesland, Nederland F257676
58 Schuiling / Bruinsma  02 June 1849Het Bildt, Friesland, Nederland F24200
59 Schuiling / Hoekstra  21 June 1855Het Bildt, Friesland, Nederland F24204
60 Schuiling / Hoogland  03 May 1866Het Bildt, Friesland, Nederland F24610
61 Schuiling / Rienks  22 December 1814Het Bildt, Friesland, Nederland F24164
62 Tempel / Vliet  05 May 1842Het Bildt, Friesland, Nederland F259547
63 Terpstra / Dijkstra  19 August 1830Het Bildt, Friesland, Nederland F259562
64 Terpstra / Tempel  07 November 1872Het Bildt, Friesland, Nederland F259522
65 Tjepkema / Buikstra  24 January 1850Het Bildt, Friesland, Nederland F263315
66 Veenstra / Wassenaar  25 July 1857Het Bildt, Friesland, Nederland F171567
67 Velt / Dijkstra  22 May 1890Het Bildt, Friesland, Nederland F211509
68 Veltman / Keizer  1920Het Bildt, Friesland, Nederland F121137
69 Wal / Loon  21 May 1826Het Bildt, Friesland, Nederland F24487
70 Wassenaar / Kroes  25 March 1823Het Bildt, Friesland, Nederland F171566
71 Wassenaar / Molen  14 March 1867Het Bildt, Friesland, Nederland F171608
72 Wassenaar / Rienks  03 September 1826Het Bildt, Friesland, Nederland F24179
73 Wassenaar / Wassenaar  24 April 1862Het Bildt, Friesland, Nederland F24603
74 Wiersma / Hoogland  21 May 1885Het Bildt, Friesland, Nederland F61669
75 Zondervan / Bouma  15 May 1862Het Bildt, Friesland, Nederland F81545
76 Zondervan / Wouda  13 May 1897Het Bildt, Friesland, Nederland F81547

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.