Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Gelselaar, Borculo, Gelderland

Gelselaar, Borculo, Gelderland 


Notes: Esdorp
Gelselaar behoorde tot 1 januari 2005 tot gemeente Borculo. Het kerkdorp is opgenomen als pilot-project “Belvoir” in het Gelderse provinciale cultuurhistorische beleid. De bedoeling daarvan is enerzijds het cultuurhistorisch interessante essenlandschap rond Gelselaar als beschermd dorpsgezicht te bewaren en anderzijds nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
Geschiedenis
De naam Gelselaar komt in 1326 voor het eerst voor als "'t hus te Geldesler". Als buurschap wordt Gelselaar (Gelleslare) pas in 1399 vermeld. De buurschap behoorde kerkelijk tot Neede, hiervan getuigt een gedeelte van de kerk van Neede, die lange tijd "Gelselaarse hoek" genoemd werd. De kerk van de dichterbij gelegen plaats Geesteren was in de winter meestal onbereikbaar, omdat de weg door het laaggelegen landschap waar nu de Bolksbeek stroomt dan door overstromingen onbegaanbaar was. Op de drassige gronden rond Gelselaar werden vroeger veel ganzen gehouden, waarvan het dons voor beddengoed gebruikt werd.
Vlak buiten de bebouwde kom van Gelselaar, aan de Jonkersweg, ligt de locatie waar vroeger 'huize Jonkeren' gestaan heeft. In 1999 werd archeologisch onderzoek naar de grachten en de bijgebouwen verricht. Sinds 2002 is het terrein van de voormalige havezathe Bevervoorde te bezichtigen.Enkele leden van deze familie komen eind 16e eeuw voor als vicaris (kapelaan) van Gelselaar. De bisschop van Münster was collator.
Kerk
Rond 1440 werd in Gelselaar een kapel gebouwd, die tot de hervorming (1616) afhankelijk bleef van de moederkerk van Neede. In 1617 werd Gelselaar een zelfstandige gereformeerde gemeente. In 1841 werd de kapel vervangen door de waterstaatskerk, die er nu nog staat.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 52.16878875223233, Longitude: 6.524977684020996


Media

Documents
Een oude kaart van Borculo
Het wapen van Borculo

No results found.


Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.