Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Brussel, Brussel, België 


Notes:
Brussel (Frans: Bruxelles, Duits: Brüssel), is de hoofdstad van het Koninkrijk België en daarnaast van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen en van het Vlaams Gewest. De stad is tevens het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en wordt daarom vaak als de hoofdstad van Europa beschouwd. Het is een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat ruim 1.018.000 inwoners telt. De gemeente Brussel telt ruim 145.000 inwoners.

De plaatsnaam Brussel is afgeleid van Broek-zele, wat letterlijk betekent "nederzetting bij het moeras".

Algemeen wordt het volledige stadsgewest als de stad Brussel beschouwd en niet enkel de gemeente Brussel. Inbegrepen de 19 gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest is Brussel de grootste stad van België en een metropool binnen Europa.

Taalgebruik

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden het Frans en het Nederlands als officiële talen. De meeste inwoners, forenzen, en 'vaste' buitenlanders gebruiken nochtans vooral het Frans als aanspreektaal. Deze gewoonte is natuurlijk geen maat voor de ware taalverhoudingen.

Deze gewoonte is evenwel ontstaan door de combinatie van de numerieke verhoudingen van de verschillende taalgroepen in Brussel, de relatieve meertaligheid van de Vlamingen in Brussel, en de relatief lagere kennis van andere talen onder de Franstaligen, gekoppeld aan gebeurlijke onverdraagzaamheid vanwege sommige meer nationalistische Franstaligen tegenover Nederlands en de Vlamingen.

Geschiedenis van Brussel

Van Wikipedia

Ga naar: navigatie, zoek

Brussel heeft een lange geschiedenis. De stad ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne. De stad werd achtereenvolgens de hoofdstad van het hertogdom Brabant, de Zeventien Provinciën, de Zuidelijke Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, België, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Europese Unie.

Middeleeuwen, hertogdom Brabant

Brussel ontstond rond een castrum op een eiland in de Zenne (het Groot Eiland, ter hoogte van het huidige Sint-Goriksplein) in de 10e eeuw. De gouw Brabant bestond uit vier graafschappen, waarvan het graafschap Brussel het meest oostelijk gelegen was (vermoedelijk beperkt tot het gebied tussen de rivieren de Zenne en de Dijle). Nog voor het einde van het jaar 1000 kwam het graafschap Brussel in bezit van de graaf van Leuven. Deze beschikte weldra te Brussel over een castrum als stamburcht van het graafschap Brussel. De Zenne was bevaarbaar tot de portus van Brussel en werd al in de 11e eeuw een handelspost op de weg tussen Brugge (of Ename?) en Keulen. In de 12e eeuw kwam er een eerste stadswal.

De graven van Leuven en Brussel werden omstreeks 1085/1086 ook landgraven van Brabant. In 1106 verwierven ze het hertogschap van Neder-Lotharingen en omstreeks 1183/1184 werden ze in het landgraafschap Brabant verheven tot hertog van Brabant. Brussel genoot in de daaropvolgende eeuwen steeds meer aandacht van de landsheren, enigszins ten nadele van de stad Leuven. In 1229 kreeg Brussel stadsrechten van Hendrik I van Brabant. De stad kreeg zelfbestuur en de lakennijverheid en -handel werden belangrijk. Uit het stadspatriciaat ontstonden talrijke welgestelde families waarvan vele tijdens het Spaanse en Oostenrijkse Tijdvak adelbrieven verwierven. De stad Brussel werd bestuurlijk nog belangrijker onder het Oostenrijkse bestuur en kon haar hoofdstedelijke functie ook onder het Franse en Hollandse regime verstevigen.

Hoofdstad der Nederlanden

Van 1357 tot 1379 werd een nieuwe omwalling gebouwd omdat de eerste te klein geworden was. Deze omwalling viel samen met wat nu de kleine ring of de vijfhoek genoemd wordt. In de 15e eeuw werd Brussel hoofdstad van het Bourgondische Rijk en bloeide onder de heerschappij van de hertogen van Bourgondië en vervolgens de Habsburgers.

In 1506, toen zijn vader Filips de Schone stierf, erfde Karel V de Nederlanden. In 1516 werd Karel in de Brusselse Sint Goedelekerk daarenboven uitgeroepen tot Koning van Spanje.

Toen zijn grootvader, Maximiliaan I van Oostenrijk, in 1519 overleed, volgde Karel hem definitief op als aartshertog van de Oostenrijkse erflanden en Keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Tijdens de 16e eeuw was Brussel uitgegroeid tot de Princelijcke Hoofstadt van ’t Nederlandt. Onder de regering van Keizer Karel V werd een monumentale hofkapel gebouwd achter de Grote Zaal van Filips de Goede in het (voorheen hertogelijk) Koudenenberg, waar Karel V op 25 oktober 1555 troonsafstand deed. Later verbleven er ook de aartshertogen Albrecht en Isabella. Het paleiscomplex met bijbehorende tuinen en vijvers was in heel Europa vermaard. (In 1731 werd het paleis verwoest door een reusachtige brand).

Tussen 1578 en 1585 kende de stad een calvinistisch bewind. Olivier van den Tympel moest de belegerde stad aan Alexander Farnese overgeven.

In 1695 werd Brussel aangevallen door koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Meer dan 4000 huizen waaronder alle gebouwen op de Grote Markt behalve het stadhuis werden vernield. In de jaren daarna werden de gebouwen rond de Grote Markt opnieuw heropgebouwd. Het zijn deze gebouwen die we daar nu nog steeds kunnen bewonderen in de prachtige stijl van die tijd.

Belgische hoofdstad

In 1830 vond de Belgische revolutie plaats in Brussel na de vertoning van De Stomme van Portici in de Muntschouwburg. Op 21 juli 1831 besteeg Leopold I de troon als eerste Koning der Belgen. Hij liet de stadswallen verwijderen en zorgde voor de constructie van veel gebouwen.

De nieuwe Belgische staat zorgde voor een aanzienlijke versnelling in de uitbouw van Brussel. In 1830 was Brussel een Brabantse stad waar Nederlands in de vorm van een Brabants dialect de voertaal was. Na de onafhankelijkheid kende het een sterkrke inwijking van Fransen (gevluchte revolutionairen en anderen), en van Waalse ambtenaren die het jonge Belgische bewind aantrok uit de Waalse provincies om er haar nationale administratie mee te bemannen. Dat bewind werd beheerst door de hogere burgerij en de adel. Enkel deze groepen genoten toen stemrecht. Zij wensten de nationale instellingen enkel in hun eigen taal uit te bouwen. Hierdoor werd het Nederlands verbannen uit alle stedelijke instellingen en uit het bestuur. Deze taalkundige discriminatie viel dus samen met sociale en politieke discriminatie van de gewone bevolking (en lagere burgerij). Een uniek verschijnsel daarbij is het ontstaan van de typische Brusselse spreektaal, in wezen een variante van het Nederlands (Vlaams), maar met sterke invloeden van het Frans.

In de negentiende eeuw kende Brussel ook een sterke industriële ontwikkeling. Onder Leopold II werden ettelijke prestigieuze gebouwen voor de hoofdstedelijke instellingen opgetrokken. Ook enkele hedendaagse parken, grote lanen (zoals de Tervurenlaan en de Anspachlaan) en gehele wijken (Brusselse Noordwijk, Zuidwijk (Brussel), Europawijk, Wijk van de Squares...) werden aangelegd. De Zenne werd overkapt (omdat de vervuiling ziekten meebracht) en het Justitiepaleis werd gebouwd. Door de zware druk vanwege de overheid en door de inwijking van Walen en Fransen ontstond toen ook een aanhoudende verfransing van de bevolking. Niettemin kregen de Franstaligen slechts rond het midden van de twintigste eeuw numeriek de overhand. Samen met deze evolutie groeide ook het hoofdstedelijke gebied. Begin 19e eeuw telde dat slechts een zestal gemeenten rond de hoofdstad. Naarmate de verstedelijking en de verfransing oprukten, werden omringende gemeenten bijgevoegd. Dat gebeurde bij tienjaarlijkse talentellingen. Zodra daarbij het aantal Franstaligen en tweetaligen boven bepaalde grenzen raakte, werd de betrokken gemeente bij het hoofdstedelijke gebied gevoegd.

20e en begin 21e eeuw

Een belangrijke evolutie was de verschuiving van de aard van de immigratie. De (groot)stedelijke bevolking werd in de jaren 60 en voooral 70 aangevuld met immigranten uit Noord-Afrika (vooral Marokkanen) en Turkije. In de jaren 80 en 90 ging dezeze evolutie verder, vooral via zogenaamde familieherenigingen (in wezen eerder vorming van nieuwe families). Daarnaast kwam ook een sterke immigratie uit Centraal-Europa, met name Polen. Door de functie als Europese hoofdstad verblijven ook veel andere EU-burgers al dan niet permanent in Brussel.

City/Town : Latitude: 50.8466666666667, Longitude: 4.35472222222222


Birth

Matches 1 to 205 of 205

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Assche, Marguerite  23 December 1913Brussel, Brussel, België I700178
2 d' Aubrebi, Louis Joseph  1791Brussel, Brussel, België I294827
3 d' Aubrebij, Alexandre  16 March 1826Brussel, Brussel, België I287594
4 d' Aubrebij, Alice Lucie Joséphine  27 February 1873Brussel, Brussel, België I295564
5 d' Aubrebij, Anne Catherine  1799Brussel, Brussel, België I294857
6 d' Aubrebij, Catherine  18 February 1816Brussel, Brussel, België I294617
7 d' Aubrebij, Catherine Alexandrine Adrienne Augusta  07 February 1823Brussel, Brussel, België I287591
8 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231
9 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1826Brussel, Brussel, België I295398
10 d' Aubrebij, Charles Louis  1825Brussel, Brussel, België I295242
11 d' Aubrebij, Edouard  1829Brussel, Brussel, België I295409
12 d' Aubrebij, Emma Constance  1868Brussel, Brussel, België I295298
13 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  23 July 1845Brussel, Brussel, België I295510
14 d' Aubrebij, Gabriel Ferdinand Joseph  1818Brussel, Brussel, België I295209
15 d' Aubrebij, Jean Félix  1820Brussel, Brussel, België I295220
16 d' Aubrebij, Julien Alexandre Joseph  1796Brussel, Brussel, België I294838
17 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1862Brussel, Brussel, België I295265
18 d' Aubrebij, Marguerite Antoinette Célestine Félicie  01 February 1871Brussel, Brussel, België I295543
19 d' Aubrebij, Marie Antoinette Rosalie  28 September 1821Brussel, Brussel, België I287590
20 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198
21 d' Aubrebij, Marie Thérése  1864Brussel, Brussel, België I295276
22 d' Aubrebij, Maurice Clément Edouard  28 March 1876Brussel, Brussel, België I295573
23 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  05 March 1872Brussel, Brussel, België I295554
24 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1830Brussel, Brussel, België I295420
25 d' Aubrebij, Sophie Alexandrine Joséphine  1796Brussel, Brussel, België I294847
26 d' Aubrebij, Victor Charles  1865Brussel, Brussel, België I295287
27 von Baumhauer, Theodore Charles Matthieu  1823Brussel, Brussel, België I186531
28 de Beauffort, Marie Gabrielle Léopoldine  24 March 1904Brussel, Brussel, België I552928
29 de Beauffort, Solange  04 August 1894Brussel, Brussel, België I552610
30 Beijens, Hortense Josephine Constance  20 November 1814Brussel, Brussel, België I286427
31 Belinfante, Rachel  01 January 1880Brussel, Brussel, België I119403
32 van den Berghen, Barbara Isabella  21 December 1782Brussel, Brussel, België I763629
33 Beusen, Sophie  03 December 1875Brussel, Brussel, België I786
34 Bittner, Anne Marie  13 December 1792Brussel, Brussel, België I289610
35 Bittner, Cécile  Estimated in 1799Brussel, Brussel, België I287433
36 Bittner, Jeanna Marie  Estimated in 1788Brussel, Brussel, België I290196
37 Bittner, Jeanne Catherine  03 January 1789Brussel, Brussel, België I289617
38 Bittner, Marie Petronille  25 January 1796Brussel, Brussel, België I288766
39 Blanckeman, Anna Emilia Maria Eugénie  08 February 1889Brussel, Brussel, België I746280
40 de Block, Alexander  02 May 1761Brussel, Brussel, België I560262
41 Boelen, Marie Therese  13 July 1880Brussel, Brussel, België I77367
42 Bonninga, Klaas  About 1890Brussel, Brussel, België I427333
43 Borret, Bernardus Ludovicus  26 September 1825Brussel, Brussel, België I256979
44 de Bourgogne, Maria  1457Brussel, Brussel, België I95874
45 Brandsma, Jeanne  Date unknownBrussel, Brussel, België I522880
46 de Brauwer, Josephus Constantinus  11 March 1796Brussel, Brussel, België I539757
47 van Brederode, Hendrik  20 December 1531Brussel, Brussel, België I742720
48 Brodier, Mathilde  27 April 1843Brussel, Brussel, België I118683
49 Carlier, Jules Henri  14 January 1879Brussel, Brussel, België I171935
50 Christens, François Gommaire  18 October 1901Brussel, Brussel, België I291074
51 Claessens, Barbe Henriette  09 November 1775Brussel, Brussel, België I553404
52 Clérij, Marie Antoinette  21 May 1786Brussel, Brussel, België I287589
53 van Cutsem, Marie Henriette  22 July 1892Brussel, Brussel, België I290105
54 Da Costa, Hanna  1706Brussel, Brussel, België I118699
55 Da Costa, Rachel  1702Brussel, Brussel, België I118651
56 Daubrebi, Ferdinand Charles Félix  20 June 1786Brussel, Brussel, België I294608
57 Daubrebi, Jean Félix  1789Brussel, Brussel, België I294816
58 Davenne, Charles Michel Henri  27 September 1864Brussel, Brussel, België I490635
59 Dereumaux, Carolus  23 April 1824Brussel, Brussel, België I259081
60 Dewandre, Jenny  1912Brussel, Brussel, België I740411
61 Dubois, Marcel François Joseph  14 March 1888Brussel, Brussel, België I490361
62 Dumonceau, Gravin Agnes Apoline Emelie  03 December 1821Brussel, Brussel, België I256967
63 van Duuren Petri, Guillaume Henri Marie  1874Brussel, Brussel, België I459075
64 van Eekelen, Jean Frederic  04 November 1865Brussel, Brussel, België I135794
65 van Egmond, Maximiliaan  1509Brussel, Brussel, België I83418
66 van Eijcken, Catherine  20 December 1858Brussel, Brussel, België I295149
67 van Eijcken, François  24 March 1900Brussel, Brussel, België I298836
68 van Eijcken, Jan  02 June 1901Brussel, Brussel, België I293628
69 van Eijcken, Jean Joseph  11 February 1923Brussel, Brussel, België I295111
70 van Eijcken, Joseph  22 December 1904Brussel, Brussel, België I298847
71 van der Elst, Léon Georges J.M.Ph.  06 January 1856Brussel, Brussel, België I552598
72 Frigge, Anna Elizabeth  Date unknownBrussel, Brussel, België I738424
73 Geerts, Catharina  11 July 1602Brussel, Brussel, België I669775
74 Geerts, Elisabeth  23 December 1609Brussel, Brussel, België I669779
75 Geerts, Gaspard  24 May 1616Brussel, Brussel, België I669781
76 Geerts, Jean  30 March 1595Brussel, Brussel, België I669770
77 Geerts, Josse  28 October 1604Brussel, Brussel, België I669777
78 Geerts, Pierre  21 November 1611Brussel, Brussel, België I669780
79 Geerts Geertsen, Josine  15 February 1600Brussel, Brussel, België I669771
80 van Ghert, Florent Melchior Joan  About 1819Brussel, Brussel, België I334446
81 Ghijs, Ludovica  19 March 1902Brussel, Brussel, België I499823
82 Ginis, Georges  11 July 1914Brussel, Brussel, België I295802
83 Goffart, Marie Césarine Corine  29 September 1836Brussel, Brussel, België I290911
84 Goossens, Marguerite  1892Brussel, Brussel, België I758660
85 van Grunderbeeck, Louis Amédée  1916Brussel, Brussel, België I290108
86 de la Hamaide, Augustina Henrica Maria  Date unknownBrussel, Brussel, België I257017
87 Heijvaert, Fernand Marie Auguste Joseph Ghislain  About 1893Brussel, Brussel, België I620702
88 Hepburn, Audrey  04 May 1929Brussel, Brussel, België I258208
89 de Heusch de la Zangrye, Bar. Elisabeth Camille Cornélie Marie Ghislaina  About 1893Brussel, Brussel, België I780687
90 van den Heuvel, Jeanne Christine Caroline  06 September 1863Brussel, Brussel, België I556108
91 Heuverard, Catharine  1715Brussel, Brussel, België I299236
92 van Hohenzollern Sigmaringen, Karl  About 1516Brussel, Brussel, België I96436
93 Houtart, Marie-Louise Madeleine Ghislaine  01 January 1911Brussel, Brussel, België I552605
94 Huijssen van Kattendijke, Jkvr. Helene Florence Sophie  27 December 1913Brussel, Brussel, België I738841
95 Janssens, Anna Catherine  05 August 1899Brussel, Brussel, België I295158
96 Janssens, Henri Pierre  Date unknownBrussel, Brussel, België I289866
97 Janssens, Yvonne Caroline Augusta  21 March 1904Brussel, Brussel, België I298902
98 Jochems, Henriette Elisabeth  24 July 1882Brussel, Brussel, België I256856
99 Kaeckenbeeck, Charles  08 June 1869Brussel, Brussel, België I294694
100 Kaeckenbeeck, Jacques-Philippe  01 June 1826Brussel, Brussel, België I294662
101 Kamerlingh Onnes, Menso  1860Brussel, Brussel, België I262129
102 't Kint de Roodenbeke, Anne M.Barbe Léopoldine  16 July 1852Brussel, Brussel, België I552589
103 't Kint de Roodenbeke, Arthur Jacques Guillaume Marie  31 May 1858Brussel, Brussel, België I553226
104 't Kint de Roodenbeke, François Alphonse Marie  04 June 1857Brussel, Brussel, België I552912
105 't Kint de Roodenbeke, Georges François Jean  25 April 1821Brussel, Brussel, België I552573
106 't Kint de Roodenbeke, Henri Marie  17 April 1817Brussel, Brussel, België I552569
107 't Kint de Roodenbeke, Hubert Jean Baptiste Marie  06 January 1859Brussel, Brussel, België I552578
108 't Kint de Roodenbeke, Josse Dominique  16 September 1822Brussel, Brussel, België I551425
109 't Kint de Roodenbeke, Marie Thérèse Rufine  About 1860Brussel, Brussel, België I552913
110 Kops, Marie Jeanne  01 June 1878Brussel, Brussel, België I291078
111 Korsmit, Maria Elisabeth  About 1838Brussel, Brussel, België I397217
112 Lacroix, Catherine Joseph  22 June 1762Brussel, Brussel, België I294805
113 Lappeman, Louis  07 June 1870Brussel, Brussel, België I353430
114 Lappeman, Rosalie  14 April 1874Brussel, Brussel, België I335648
115 Lenglet, Jean Emmanuel  1817Brussel, Brussel, België I64415
116 Lenglet, Jean Joseph  About 1783Brussel, Brussel, België I64418
117 Lenglet, Joseph  22 January 1814Brussel, Brussel, België I459973
118 vu Lëtzebuerg, Liutgarde  About 955Brussel, Brussel, België I28233
119 Lignian, Charles Emile  1807Brussel, Brussel, België I288642
120 Lignian, Ferdinand Désiré  29 July 1793Brussel, Brussel, België I288636
121 Lignian, Flore Charlotte  Estimated in 1799Brussel, Brussel, België I288640
122 Lignian, Florine-Sophie Marie  15 June 1844Brussel, Brussel, België I288145
123 Lignian, Gabriel  08 June 1790Brussel, Brussel, België I288355
124 Lignian, Gabrielle Maria-Pauline  05 June 1843Brussel, Brussel, België I288183
125 Lignian, Georges  01 October 1849Brussel, Brussel, België I288187
126 Lignian, Jules Antoine  Estimated in 1803Brussel, Brussel, België I288641
127 Lignian, NN  05 May 1796Brussel, Brussel, België I288637
128 van Limbergen, Pierre  06 February 1840Brussel, Brussel, België I235516
129 Lukkien, Remmelt Roelfs  1815Brussel, Brussel, België I212839
130 Maissan, Henriëtte Johanna  19 January 1882Brussel, Brussel, België I3622
131 Malerme, Isabelle Jeann  22 June 1765Brussel, Brussel, België I288630
132 van Marnix van Sint Aldegonde, Philips  1540Brussel, Brussel, België I371784
133 van Marnix van Sint Aldegonde, Walburg  1596Brussel, Brussel, België I371751
134 Marx, Edgar  12 February 1847Brussel, Brussel, België I68198
135 Marx, Laura  26 September 1845Brussel, Brussel, België I66729
136 Massenier, Angelina  1750Brussel, Brussel, België I299627
137 Mathijs, Jeanne  03 July 1842Brussel, Brussel, België I63438
138 Matthieu, Elisabeth  06 February 1904Brussel, Brussel, België I293639
139 Mazenaire, Geert  1807Brussel, Brussel, België I10162
140 Micault, Eleonore  1513Brussel, Brussel, België I594962
141 Michel, Maria Françoise  1810Brussel, Brussel, België I143221
142 Michiels van Kessenich, Cornelia Maria Eugenia Petronella  03 May 1827Brussel, Brussel, België I528413
143 von Nassau, Maurits August Filips  1564Brussel, Brussel, België I83533
144 Notermans, Alfred Eugene Hubert Jean  05 May 1911Brussel, Brussel, België I47727
145 Notermans, Alfred Joseph Marie Hubert  03 November 1913Brussel, Brussel, België I45629
146 Notermans, Cecile Hubertine  10 May 1900Brussel, Brussel, België I45624
147 Notermans, Georges Jean Baptiste  31 January 1902Brussel, Brussel, België I47663
148 Notermans, Helena Marie Hubertine  28 August 1904Brussel, Brussel, België I45626
149 Notermans, Joseph Jean Hubert Eva  08 December 1906Brussel, Brussel, België I45627
150 Notermans, Louis Corneille Maurice Hubert  18 August 1909Brussel, Brussel, België I45628
151 Notermans, Marguerite Josephine Hubertine  26 May 1903Brussel, Brussel, België I45625
152 Notermans, Raijmond  12 November 1922Brussel, Brussel, België I171934
153 Obolensky, Alexei  03 August 1925Brussel, Brussel, België I736693
154 van Oostenrijk en Spanje, Eleonore  1498Brussel, Brussel, België I95945
155 van Oostenrijk en Spanje, Maria  1505Brussel, Brussel, België I95898
156 van Oranje Nassau, Koning Willem III Alexander Paul Fred  19 February 1817Brussel, Brussel, België I84058
157 von Österreich, Margaretha  1480Brussel, Brussel, België I95877
158 Paternoster, Romaine Hyacinthe  About 1854Brussel, Brussel, België I663992
159 Plugge, Wilhelmina Dorothea  07 August 1913Brussel, Brussel, België I732945
160 Poot, Charles Joseph  22 August 1776Brussel, Brussel, België I553403
161 de Posson, Baron Arthur Isidorius Maria Celestinus  09 February 1828Brussel, Brussel, België I547566
162 Povel, Joseph Herman Michel Maria  26 November 1911Brussel, Brussel, België I124675
163 de Rechain, Simone Emma Servaise Jeanne Ignace  02 August 1902Brussel, Brussel, België I425910
164 Rillaert, Philippe  19 May 1862Brussel, Brussel, België I293134
165 Roorda van Eijsinga, Henri  30 November 1870Brussel, Brussel, België I307637
166 Roorda van Eijsinga, Marie  15 October 1869Brussel, Brussel, België I307636
167 Saenen, Monique  12 April 1961Brussel, Brussel, België I295954
168 van Schelle, Antonius Franciscus  About 1781Brussel, Brussel, België I477708
169 Schenck, Charles Jacques  21 June 1816Brussel, Brussel, België I253834
170 Scherhag, Cornélie Marie  About 1902Brussel, Brussel, België I650035
171 Scherlag, Marguerite  02 August 1903Brussel, Brussel, België I641995
172 Schlellkens, Elisabeth  Approximately 1574Brussel, Brussel, België I669764
173 Schoolmeesters, Diane  Date unknownBrussel, Brussel, België I699908
174 Schoolmeesters, Marcelle  Date unknownBrussel, Brussel, België I699912
175 van Spanje en Oostenrijk, Isabella  1501Brussel, Brussel, België I94881
176 van der Stegen de Schrieck, Philippe Jules Eugène  06 October 1902Brussel, Brussel, België I552926
177 t' Kint de Roodenbeke, Catherine  06 August 1773Brussel, Brussel, België I553399
178 t' Kint de Roodenbeke, Corneille  04 February 1720Brussel, Brussel, België I553397
179 t' Kint de Roodenbeke, Jean Léon Henri François de Borgia Marie  13 September 1886Brussel, Brussel, België I552602
180 t' Kint de Roodenbeke, Joseph  16 March 1828Brussel, Brussel, België I553021
181 t' Kint de Roodenbeke, Brnes Marie Lucie Zoe Francoise de Borgia  25 January 1885Brussel, Brussel, België I552600
182 Taminiau, Albertus  13 December 1755Brussel, Brussel, België I414460
183 Thibaut, Louise Françoise Eugénie Marie  01 May 1878Brussel, Brussel, België I699887
184 Thomas, Jacques  17 November 1900Brussel, Brussel, België I294727
185 van Toll, Jeanne Frederique  25 May 1822Brussel, Brussel, België I256489
186 Trenson, Justine  27 February 1918Brussel, Brussel, België I290109
187 van Tuijll van Serooskerke, Philibert  21 September 1537Brussel, Brussel, België I594959
188 Uninghs, Jeanne Catherine  Date unknownBrussel, Brussel, België I299239
189 Verheijden, Elisa Josephine  23 October 1855Brussel, Brussel, België I119402
190 Vervack, Irma  24 August 1888Brussel, Brussel, België I290493
191 Vervaet, Armand  19 May 1909Brussel, Brussel, België I296533
192 de Villegas de Saint Pierre Jette, Adelaide  19 January 1839Brussel, Brussel, België I740322
193 van de Vin, Marguerite Marie Elisabeth Jeanne Ghislaine  03 December 1846Brussel, Brussel, België I256187
194 Vincent, Agnes  10 February 1882Brussel, Brussel, België I38721
195 Vincent, Elisabeth  02 May 1849Brussel, Brussel, België I604860
196 Vos, Marius  1883Brussel, Brussel, België I477099
197 Walraven, Hendrik Nicolaas  26 December 1911Brussel, Brussel, België I474872
198 Waroquier, Céleste Anna Lucie Constance  17 April 1849Brussel, Brussel, België I295532
199 van Wassenhove, Georgine  27 May 1906Brussel, Brussel, België I292944
200 Watteau, Adeline-Marie  02 August 1840Brussel, Brussel, België I294651
201 Watteeu, Alexandre-Joseph  1811Brussel, Brussel, België I294628
202 Waucquez, Jules Elisabeth Jean Baptiste  11 February 1868Brussel, Brussel, België I339748
203 Wenderickx, Maria Coletta  21 June 1851Brussel, Brussel, België I295994
204 Wielant, Johan Adriaan  Date unknownBrussel, Brussel, België I326234
205 zu Windisch Grätz, Alfred Candidus Ferdinand  11 May 1787Brussel, Brussel, België I688734

Baptised

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 de Bourgogne, Maria  13 February 1457Brussel, Brussel, België I95874
2 Lacroix, Catherine Joseph  29 June 1762Brussel, Brussel, België I294805
3 Michel, Maria Françoise  29 January 1810Brussel, Brussel, België I143221
4 von Nassau, Maurits August Filips  18 December 1564Brussel, Brussel, België I83533
5 van Oostenrijk en Spanje, Eleonore  24 November 1498Brussel, Brussel, België I95945
6 van Oostenrijk en Spanje, Maria  17 September 1505Brussel, Brussel, België I95898
7 von Österreich, Margaretha  10 January 1480Brussel, Brussel, België I95877
8 van Spanje en Oostenrijk, Isabella  18 July 1501Brussel, Brussel, België I94881
9 Watteeu, Alexandre-Joseph  14 November 1811Brussel, Brussel, België I294628

Died

Matches 1 to 180 of 180

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aerts, Helena  10 June 1923Brussel, Brussel, België I447
2 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  23 October 1820Brussel, Brussel, België I637058
3 Arnauts, Madelaine  27 January 1955Brussel, Brussel, België I56715
4 d' Aubrebij, Catherine  09 September 1841Brussel, Brussel, België I294617
5 d' Aubrebij, Catherine Joséphine Adélaïde  1823Brussel, Brussel, België I295231
6 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  1832Brussel, Brussel, België I295398
7 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  15 December 1906Brussel, Brussel, België I295510
8 d' Aubrebij, Louis Marie Gabriel  1864Brussel, Brussel, België I295265
9 d' Aubrebij, Marie Félicité  1817Brussel, Brussel, België I295198
10 d' Aubrebij, Paul Lucien Joseph Edouard  06 March 1872Brussel, Brussel, België I295554
11 d' Aubrebij, Pauline Adélaïde  1846Brussel, Brussel, België I295420
12 Bakker, Friedrik  02 September 1944Brussel, Brussel, België I403849
13 Barnich, Marguerite  Date unknownBrussel, Brussel, België I292682
14 Bedier de Prairie, Marie Mina Madeline  03 January 1933Brussel, Brussel, België I187531
15 Belinfante, Adolf Stephanus  07 July 1938Brussel, Brussel, België I119064
16 Belinfante, Karel Samuel  1918Brussel, Brussel, België I119394
17 le Beller, Erwan Yann  27 June 2008Brussel, Brussel, België I294081
18 de Bieberstein Rogalla Zawadskij, Baron Frédéric Henri Joseph  13 June 1932Brussel, Brussel, België I458245
19 Bittner, Anne Marie  05 May 1866Brussel, Brussel, België I289610
20 Bittner, Jeanna Marie  1833Brussel, Brussel, België I290196
21 Bittner, Jeanne Catherine  12 March 1839Brussel, Brussel, België I289617
22 Bittner, Johann Joseph  02 September 1816Brussel, Brussel, België I289797
23 Bittner, Marie Petronille  12 November 1836Brussel, Brussel, België I288766
24 Bogaers, Guillaume Camille Joseph  16 December 1932Brussel, Brussel, België I358411
25 Bogaers, Vincentius Aloisius Antonius  08 June 1901Brussel, Brussel, België I358404
26 Bonke, Felix Ignace Marie  03 June 1935Brussel, Brussel, België I541555
27 de Bont, Johannes Casparus Henricus  Date unknownBrussel, Brussel, België I361344
28 van der Borch, Baronesse Adele Marie Quintine  17 October 1912Brussel, Brussel, België I410649
29 Borret, Maria Arnoldina Hubertina  11 April 1912Brussel, Brussel, België I464041
30 van Borselen Vere, Margarethe  30 June 1507Brussel, Brussel, België I94548
31 Bos, Alfons Benedictus  29 May 1985Brussel, Brussel, België I290344
32 de Bosch Kemper, Mr. Gerrit  29 October 1912Brussel, Brussel, België I594850
33 de Bourgogne, Baudouin  About 1508Brussel, Brussel, België I97686
34 Bouvier, Charles Antoine  04 July 1871Brussel, Brussel, België I293426
35 van Brabant, Hertog Jan III  05 December 1355Brussel, Brussel, België I294325
36 van Brabant, Johanna  1 December 1406Brussel, Brussel, België I852841
37 Carlier, Jules Henri  07 December 1949Brussel, Brussel, België I171935
38 Claes, Eric Petrus Ludovicus  18 June 1978Brussel, Brussel, België I289561
39 Clérij, Marie Antoinette  28 December 1879Brussel, Brussel, België I287589
40 de Coux, Benjamin  14 November 1987Brussel, Brussel, België I292656
41 de Coux, Joannes Franciscus  27 August 1842Brussel, Brussel, België I291341
42 de Coux, Joannes Ludovicus  04 November 1927Brussel, Brussel, België I294856
43 Cox, Louise  November 1940Brussel, Brussel, België I47662
44 van Cutsem, Marie Henriette  17 April 1968Brussel, Brussel, België I290105
45 Daubrebi, Ferdinand Charles Félix  17 April 1862Brussel, Brussel, België I294608
46 Daubrebij, Félix François Joseph  25 March 1831Brussel, Brussel, België I294794
47 Deffaux, Marie Mathilde Elisabeth  10 November 1945Brussel, Brussel, België I288190
48 van Egmond, Lamoraal  05 June 1568Brussel, Brussel, België I96067
49 van Eijcken, Clémence  20 December 1934Brussel, Brussel, België I293606
50 van Eijcken, François  28 January 1963Brussel, Brussel, België I298836
51 van Eijcken, Georges Alexandre  05 May 1942Brussel, Brussel, België I298825
52 van Eijcken, Guillaume Hendrik  26 September 1944Brussel, Brussel, België I293584
53 van Eijcken, Jean Joseph  23 September 1966Brussel, Brussel, België I295111
54 van Eijcken, Joannes Josephus  20 December 1926Brussel, Brussel, België I293540
55 van Eijcken, Marie-Louise  28 March 1949Brussel, Brussel, België I293595
56 van Elder, Eduardus Josephus  11 December 1868Brussel, Brussel, België I290818
57 Ellinckhuijsen, Therèse Cathérine Wilhelmine  07 September 1850Brussel, Brussel, België I551427
58 Esser, Martinus Michiel  15 January 1922Brussel, Brussel, België I601733
59 Fagel, Catharina Anna  18 April 1825Brussel, Brussel, België I191865
60 Feith, Johan Adriaan  19 September 1874Brussel, Brussel, België I372406
61 Folmer, Annechien  05 May 1939Brussel, Brussel, België I278504
62 de France, Catharina  13 September 1446Brussel, Brussel, België I96831
63 Geerts, Jean  11 October 1652Brussel, Brussel, België I669770
64 Geerts Geertsen, Josse  Date unknownBrussel, Brussel, België I669721
65 Ginis, Georges  06 December 1988Brussel, Brussel, België I295802
66 van Glijmes van Bergen, Jan  10 November 1514Brussel, Brussel, België I97647
67 Gorter, Herman  15 September 1927Brussel, Brussel, België I126598
68 Gosschalk, Izak  10 October 1907Brussel, Brussel, België I566192
69 Grol, Egbert Cornelis  20 September 1929Brussel, Brussel, België I4566
70 van Grunderbeeck, Hinke Hermina  12 June 1983Brussel, Brussel, België I294253
71 van Grunderbeeck, Joannes Baptista  22 September 1883Brussel, Brussel, België I289641
72 van Grunderbeeck, Leopold  After 1968Brussel, Brussel, België I290104
73 von Habsburg, Albrecht VII  15 July 1621Brussel, Brussel, België I631286
74 Halflants, Joseph VIctor  02 March 1943Brussel, Brussel, België I57870
75 van Hamme, Catharina  07 May 1812Brussel, Brussel, België I287832
76 Heerega, Catharina Geertruida  02 April 1799Brussel, Brussel, België I440339
77 Henrard, Charles  06 November 2006Brussel, Brussel, België I291310
78 Herbaij, Anne-Véronique  1981Brussel, Brussel, België I290122
79 Hora Siccama, Jhr. Johan  07 April 1829Brussel, Brussel, België I366705
80 Houben, Maria Antoinetta Petronella  26 November 1906Brussel, Brussel, België I337983
81 Janssens, Yvonne Caroline Augusta  05 September 1945Brussel, Brussel, België I298902
82 Joele, Dr. Jan  08 January 1979Brussel, Brussel, België I274128
83 Johannes, Caroline  Date unknownBrussel, Brussel, België I671509
84 Jurgens, Clemence Joanna Maria  06 June 1953Brussel, Brussel, België I641277
85 Kaeckenbeeck, Charles  12 June 1924Brussel, Brussel, België I294694
86 Kaeckenbeeck, Jacques-Philippe  28 June 1900Brussel, Brussel, België I294662
87 de Keijzer, Petrus  03 October 1965Brussel, Brussel, België I288603
88 't Kint de Roodenbeke, Henri Marie  06 November 1900Brussel, Brussel, België I552569
89 von Kleve, Prinses Agnes  17 May 1338Brussel, Brussel, België I113648
90 von Knijphausen, Folef  1531Brussel, Brussel, België I433744
91 Kops, Marie Jeanne  20 December 1938Brussel, Brussel, België I291078
92 Küpfer, Charlotte Louise  18 March 1926Brussel, Brussel, België I68227
93 Lacroix, Catherine Joseph  15 January 1840Brussel, Brussel, België I294805
94 de Lalaing, Charles  21 November 1558Brussel, Brussel, België I97348
95 de Leefdaële, Rogier  29 January 1333Brussel, Brussel, België I433784
96 Lefebure, Maria Josephina Wilhelmina  14 July 1840Brussel, Brussel, België I569739
97 Leurs, Marie Josephine Guillelmine Hubertine  26 February 1942Brussel, Brussel, België I364462
98 van Leuven, Hendrik I.  1038Brussel, Brussel, België I823828
99 Lignian, Florimond-André Désiré  16 June 1899Brussel, Brussel, België I288169
100 Lignian, Gabrielle Maria-Pauline  29 December 1903Brussel, Brussel, België I288183
101 Lignian, Georges  23 June 1894Brussel, Brussel, België I288187
102 Lukje, Elsjen Pieters  05 April 1813Brussel, Brussel, België I108820
103 Luns, Mr. Joseph Antoine Marie Hubert  17 July 2002Brussel, Brussel, België I258150
104 Mac Gillavry, Mary  01 May 1937Brussel, Brussel, België I637547
105 van der Maesen de Sombreff, Jhr. Mr. Louis Eustache  09 August 1903Brussel, Brussel, België I253714
106 Malerme, Isabelle Jeann  22 November 1815Brussel, Brussel, België I288630
107 van de Mark Arenberg, Everhard  22 November 1531Brussel, Brussel, België I96751
108 Meeus, Joseph Marie Antoine Leon  05 December 1948Brussel, Brussel, België I620930
109 Melis, Marie Louise Henriette Catharina  05 June 1959Brussel, Brussel, België I771607
110 Migeotte, Valentine Joseph  22 February 1870Brussel, Brussel, België I293422
111 Mignot, Adolphe Antoine Louis Marie  02 April 1964Brussel, Brussel, België I56710
112 Mignot, Cornelie Alida Jeannette Marie  07 February 1958Brussel, Brussel, België I56712
113 Mignot, Jeanne Guislaine Marie  07 January 1983Brussel, Brussel, België I57847
114 Modderman, Jan Theodoor Tonco  19 May 1933Brussel, Brussel, België I779307
115 van Moll, Irma Christina Jeannetta  03 March 1969Brussel, Brussel, België I755178
116 van Moll, Josephina Antonia Maria Leonar  12 November 1942Brussel, Brussel, België I57815
117 Moonen, Carolus Cornelis Antonius  10 September 1946Brussel, Brussel, België I641278
118 Mutsaerts, Antonius Norbertus Maria  01 October 1942Brussel, Brussel, België I343162
119 Mutsaerts, Joannes Franciscus Gerardus Ma  10 December 1957Brussel, Brussel, België I65709
120 de Naijer, Zoé Isabelle  12 December 1894Brussel, Brussel, België I552570
121 von Nassau Dillenburg, Engelbert  31 May 1504Brussel, Brussel, België I97798
122 Nobels, Louis Joseph Paul Lament Corne  13 December 1959Brussel, Brussel, België I84553
123 Notermans, Alfred Eugene Hubert Jean  12 July 1911Brussel, Brussel, België I47727
124 Notermans, Hubertina Josephina Carolina  16 June 1950Brussel, Brussel, België I171918
125 Notermans, Johannes Hubertus Lodewijck  16 October 1925Brussel, Brussel, België I45573
126 Notermans, Lambertus Felix  25 November 1949Brussel, Brussel, België I171916
127 Notermans, Lambertus Godefridus Josef  14 March 1919Brussel, Brussel, België I45567
128 Obolensky, Andrei  14 September 1967Brussel, Brussel, België I736173
129 van Oldenbarnevelt, Willem  10 July 1639Brussel, Brussel, België I371749
130 Oppenheim, Prof. Mr. Adriaan Synco  25 September 1955Brussel, Brussel, België I280959
131 von Oranje Nassau, Prins Van Oranje, Graaf Van Nassau Filips Willem  20 February 1618Brussel, Brussel, België I83416
132 Peeters, Edward  02 August 1942Brussel, Brussel, België I295977
133 du Perron, Charles Emile  02 September 1926Brussel, Brussel, België I187532
134 du Perron, Hendrik Willem  18 September 1900Brussel, Brussel, België I187550
135 Phlippeau, Catharina Carolina  12 January 1899Brussel, Brussel, België I544448
136 Pieters, Marcel Alphonse Joseph Marie  15 April 1947Brussel, Brussel, België I28227
137 Pointu, Andreas  24 September 1966Brussel, Brussel, België I293484
138 Poot, Charles Joseph  08 February 1833Brussel, Brussel, België I553403
139 van Praag, Siegfried Emanuel  16 March 2002Brussel, Brussel, België I442864
140 van Puijenbroek, Jacobus Wilhelmus  24 November 1936Brussel, Brussel, België I333470
141 Receveur, Maria Henriette Louise  22 February 1906Brussel, Brussel, België I446052
142 Regout, Jacques  30 July 1964Brussel, Brussel, België I465907
143 van Roij, Cornelie  1890Brussel, Brussel, België I290099
144 de Roock, Maria Rufina Petronella Jacoba  23 September 1860Brussel, Brussel, België I552574
145 Rubens, Guillemette Françoise Georgette Annette  31 May 1830Brussel, Brussel, België I700932
146 Saenen, Frans  14 December 1979Brussel, Brussel, België I297704
147 Saenen, Roza Françoise  11 January 1941Brussel, Brussel, België I295304
148 de Sain, Ferdinand Willem Jan  07 February 1939Brussel, Brussel, België I547311
149 Sanders, Isidoor  31 October 1907Brussel, Brussel, België I119884
150 Schleder, Marie-Anne  13 August 1931Brussel, Brussel, België I293617
151 Schoolmeesters, Henri Herman Hubert Adolphe  25 May 1916Brussel, Brussel, België I699899
152 Schoolmeesters, Nicolaas Franciscus  1916Brussel, Brussel, België I699876
153 Schoolmeesters, Octave Henri Marie Hubert  13 April 1957Brussel, Brussel, België I699906
154 Schoolmeesters, Simon Maria Louis Hubert  29 November 1949Brussel, Brussel, België I699904
155 de Silva, Isabella Françoise de Borgia Lucia Hedwige  16 October 1940Brussel, Brussel, België I552572
156 Simonis, Carmen  02 April 1942Brussel, Brussel, België I171933
157 Smelt, Johanna Christina Hubertina Ma  27 June 1914Brussel, Brussel, België I56632
158 Smits van Oijen, Johannes Theodorus Maria  28 June 1978Brussel, Brussel, België I129413
159 van Spanje, Isabella Clara Eugenia  01 December 1633Brussel, Brussel, België I631285
160 Steegh, Peter Joseph Hubert  22 March 1923Brussel, Brussel, België I337982
161 Storij, Sophie-Barbe  30 August 1901Brussel, Brussel, België I288181
162 Stulemeijer, Elisabeth  12 July 1882Brussel, Brussel, België I485266
163 t' Kint de Roodenbeke, Christian  23 October 2001Brussel, Brussel, België I553318
164 t' Kint de Roodenbeke, François Joseph  30 October 1878Brussel, Brussel, België I551426
165 t' Kint de Roodenbeke, Jean Léon Henri François de Borgia Marie  16 February 1954Brussel, Brussel, België I552602
166 t' Kint de Roodenbeke, Joseph  29 January 1907Brussel, Brussel, België I553021
167 Taijmans, Pierre  26 June 1991Brussel, Brussel, België I294060
168 Terwindt, Marie Joannes Aloijsius  24 May 1913Brussel, Brussel, België I435984
169 Trenson, Justine  1997Brussel, Brussel, België I290109
170 Vandenbergen, Jean Frans  01 November 2004Brussel, Brussel, België I297588
171 Veliaminova, Natalia Alexandrova  15 September 1968Brussel, Brussel, België I736673
172 Verhulst, Felix Simeon Charles  Date unknownBrussel, Brussel, België I119580
173 Verlinden, Adrianus Franciscus Johannes  18 July 1958Brussel, Brussel, België I204997
174 Verweij, Gerardus Leonardus  06 October 1991Brussel, Brussel, België I535484
175 Watteau, Adeline-Marie  04 October 1908Brussel, Brussel, België I294651
176 Watteeu, Alexandre-Joseph  22 June 1870Brussel, Brussel, België I294628
177 van der Weijden, Joseph Jean Marie  07 March 1958Brussel, Brussel, België I311003
178 Welters, Maria Ida  05 March 1852Brussel, Brussel, België I722668
179 Winkelman, Henriette Marie  09 January 1925Brussel, Brussel, België I458250
180 van Zuijlen van Nijevelt van de Haar, Gustave  20 March 1890Brussel, Brussel, België I739183

Buried

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 d' Aubrebij, Cécile Jeanne Séraphine  Brussel, Brussel, België I295398
2 d' Aubrebij, Félix Joseph Ferdinand  18 December 1906Brussel, Brussel, België I295510
3 le Beller, Erwan Yann  15 July 2008Brussel, Brussel, België I294081
4 d' Évreux, Maria van Frankrijk  Brussel, Brussel, België I853322

MOV

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    MOV    Person ID 
1 Roeland, Emelie  21 January 1919Brussel, Brussel, België I542806

Occupation

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Lignian, Georges  Brussel, Brussel, België I288187

Married

Matches 1 to 60 of 60

   Family    Married    Family ID 
1 Arntz / Jacobi  16 April 1862Brussel, Brussel, België F129335
2 Aubrebij / Waroquier  11 August 1868Brussel, Brussel, België F116758
3 Aubreby / Griffiths  29 September 1922Brussel, Brussel, België F116687
4 Belinfante / Brodier  1864Brussel, Brussel, België F48594
5 Belinfante / Verheijden  22 July 1879Brussel, Brussel, België F48844
6 Belinfante / Wolf  Brussel, Brussel, België F48589
7 Bérard / Zegers Veeckens  03 July 1877Brussel, Brussel, België F50929
8 Bittner / Hamme  01 October 1786Brussel, Brussel, België F114040
9 Bogaers / Maissan  28 December 1959Brussel, Brussel, België F42077
10 Bosch van Drakestein / Vin  28 May 1872Brussel, Brussel, België F101322
11 Bourgogne / Ailly  24 November 1435Brussel, Brussel, België F39707
12 Bourgogne / Bohemie  16 July 1409Brussel, Brussel, België F39974
13 Bourgogne / Vieuville  26 June 1459Brussel, Brussel, België F40024
14 Bouvij / Mathijs  15 May 1862Brussel, Brussel, België F25434
15 Buddemeijer / Vincent  19 June 1901Brussel, Brussel, België F15373
16 Burgers / Blanckeman  22 July 1920Brussel, Brussel, België F281990
17 Carlier / Notermans  04 June 1938Brussel, Brussel, België F68082
18 Christens / Kops  27 March 1897Brussel, Brussel, België F115349
19 Clerx / Gratrij  11 February 1888Brussel, Brussel, België F12691
20 Constant Rebecque / Lijnden  1782Brussel, Brussel, België F254764
21 Daubrebi / Bittner  19 April 1815Brussel, Brussel, België F114810
22 Daubrebi / Clérij  27 December 1820Brussel, Brussel, België F113941
23 Daubrebij / Lacroix  22 May 1785Brussel, Brussel, België F116462
24 Egmond / Bourbon  28 December 1463Brussel, Brussel, België F39645
25 Elder / Lahrbusch  14 July 1813Brussel, Brussel, België F115068
26 Geerts Geertsen / Schlellkens  Brussel, Brussel, België F255377
27 Grelle / Villegas de Saint Pierre Jette  24 May 1859Brussel, Brussel, België F279913
28 Grunderbeeck / Cutsem  23 October 1911Brussel, Brussel, België F115024
29 Grunderbeeck / Trenson  26 February 1938Brussel, Brussel, België F115025
30 Kaeckenbeeck / Keerbergen  26 November 1896Brussel, Brussel, België F116424
31 Kaeckenbeeck / Watteau  30 April 1861Brussel, Brussel, België F116404
32 Laurent / Lignian  10 August 1867Brussel, Brussel, België F114198
33 Lee / Boers  1962Brussel, Brussel, België F253104
34 Leuchtenberg / Mark Arenberg  25 May 1549Brussel, Brussel, België F40318
35 Lignian / Deffaux  31 August 1875Brussel, Brussel, België F114222
36 Lignian / Malerme  05 September 1791Brussel, Brussel, België F114315
37 Lignian / Storij  14 July 1842Brussel, Brussel, België F114214
38 Meer de Walcheren / Verbrugghe  18 June 1902Brussel, Brussel, België F215305
39 Nobels / Mignot  18 August 1934Brussel, Brussel, België F34282
40 Notermans / Rechain  23 June 1923Brussel, Brussel, België F166020
41 Notermans / Simonis  09 August 1926Brussel, Brussel, België F68081
42 Ogtrop / Dudok van Heel  30 September 1913Brussel, Brussel, België F248678
43 Peeters / Grunderbeeck  06 August 1887Brussel, Brussel, België F114866
44 Perron / Sechez  26 November 1928Brussel, Brussel, België F74965
45 Sande / Berghen  26 May 1802Brussel, Brussel, België F288280
46 Schoolmeesters / Thibaut  Brussel, Brussel, België F266166
47 Seth Paul / Plugge  10 May 1932Brussel, Brussel, België F277217
48 Soil / Belinfante  Brussel, Brussel, België F48847
49 Soust de Berckenfeld / Lignian  07 April 1864Brussel, Brussel, België F114203
50 Stegen de Schrieck / Beauffort  06 April 1926Brussel, Brussel, België F213919
51 Stroykens / Elder  06 May 1818Brussel, Brussel, België F114437
52 t' Kint de Roodenbeke / Beauffort  08 May 1911Brussel, Brussel, België F213802
53 t' Kint de Roodenbeke / Beauffort  02 February 1921Brussel, Brussel, België F213805
54 t' Kint de Roodenbeke / Della Faille d'Huijsse  23 April 1935Brussel, Brussel, België F214068
55 Verhulst / Belinfante  1862Brussel, Brussel, België F48596
56 Verlinden / Baekers  30 November 1929Brussel, Brussel, België F81851
57 Watteeu / Aubrebij  04 November 1835Brussel, Brussel, België F116397
58 Weber / Toppets  28 November 1881Brussel, Brussel, België F1235
59 Westerwoudt / Borremans  28 June 1919Brussel, Brussel, België F222243
60 Westerwoudt / Hermans de Heel  25 April 1936Brussel, Brussel, België F222244

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.