Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland 


Notes:
Almenum was een kerkdorp dat vlak tegen Harlingen lag, in de Nederlandse provincie Friesland. Heden is het een buurtschap binnen de gemeente Harlingen.

Geschiedenis

Er wordt voor het eerst over Almenum geschreven in 754 als geschiedschrijver Winsemius de reis van Bonifatius van Stavoren, via Almenum richting Dokkum beschrijft.

Het dorp werd gesticht door zendeling Gustavus Forteman die in 777 de dom van Almenum bouwde, dit was de eerste Christenkerk in Friesland. In 1563 kreeg Harlingen toestemming van koning Filips II van Spanje (1527 - 1598) om Almenum binnen de wallen te trekken. Vanaf dat moment twistten Harlingen en Barradeel tot 1684 over de bijbehorende rechten en verplichtingen toen de toenmalige Friese stadhouder (Hendrik Casimir II van Dietz-Nassau) besliste dat Almenum definitief aan Harlingen kwam. Nadat het dorp was opgenomen binnen de wallen van Harlingen is de St. Michaëlsdom vervangen door een nieuwe kerk.

Er is een Friese sage over de St. Michaëlsdom. Hierin zou een rode wonderdoenende banier zijn ingemetseld, de Magnusvaan.

Almenum, zeer oud en beroemd d. in Friesland, kw. Westergoo, griet. Barradeel, arr. en 5 u. W. van Leeuwarden, kant. en 2 u. W. van Franeker. Het is zuid- en noordwaarts langs den zeedijk gelegen, en was vroeger van grooter omvang, doch door de herhaalde uitleggingen van de stad Harlingen, grootendeels daarbij ingelijfd, zoo dat deze stad thans geheel door de landen van Almenum ingesloten is en dit dorp ten O. tot voorstad heeft. Sedert de vergrootingen van Harlingen schijnen er tusschen de regering van die stad, en die van de griet. Barradeel twisten te hebben bestaan over de grensscheiding, totdat geeindigd zijn, door een arbitrale uitspraak van den Stadhouder van Friesland van 30 April 1684, volgens welke onder anderen de Stad Harlingen verpligt is tot onderhoud der armen van Almenum.

Hier werd, zoo men wil, in 777 de eerste Christenkerk van Friesland, door het toen bloeijend, doch reeds sedert de 11de eeuw uitgestorven geslacht der Fortemans, gesticht en aan den aartsengel Michaël; later werd zij meermalen herbouwd en eindelijk, ingevolge octrooi van den koning van Spanje, van 6 September 1565, in 1580 binnen de nieuwe wallen van Harlingen getrokken. In deze kerk werden, naar men wil, de oude privilegiën van Karel den Groote bewaard. De Dorpsingezetenen behooren thans kerkelijk onder Harlingen, en het grietenijbestuur moet ook regt hebben op eene zitplaats in de groote kerk te Harlingen, althans tot het houden der stemmingen van Almenum, in die kerk.

Men telt hier 111h., en 550 inw., onder welk 480 Herv., 50 R.K. en 15 Doopsgez., die hun bestaan grootendeels vinden in veeteelt, alsmede in den arbeid in de aldaar gevestigde fabrijken, waarvan de eigenaars in Harlingen wonen, zijnde 1 kalkbranderij, 1 oliemolen, 2 pelmolens, 7 houtzaagmolens, 1 dakpan- en estrikfabrijk, en 1 linnenbleekerij. Van de 2 lijnbanen is er nog maar ééne in werking. Ook is hier nog eene in 1828 geheel nieuw gebouwde school met onderwijzerswoning, die doorgaans door 100 leerlingen, onder welke vele uit de stad Harlingen, bezocht wordt.

Weleer lagen onder Almenum, de sloten Bolta, Harlinga, Harns, Gratinga, van welke laatste de tegenwoordig onder het dorp behoorende Gratindabuurt of Grettingabuurt haren naam ontleent. Op den zeedijk alhier, bij de grensscheiding der contributieien van den vijf deelen zeedijkbuitendijks en binnendijks, staat het monument van steen, ter eere van Caspar Robles, een Spaansch landvoogd, die de verbetering van de zoo nuttige zeedijken, ten spijt van aanmatigingen en vooroordeelen, met kracht heeft doorgezet.

Door dit dorp loopen de trekvaarten van Harlingen naar Franeker en van Harlingen naar Bolsward.

In 1064 beging Ruurd Harlinga, op het kerkhof te Almenum, in eenen twist over het voorgaan ten offer, eenen manslag aan Sakser van Harns. In 1516 stak Frits van Gombach, Drost van Harlingen om redenen van defensie, de kerk en buurt van Almenum in brand.

City/Town : Latitude: 53.173164, Longitude: 5.440832


Birth

Matches 1 to 33 of 33

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Arbeider, Henderika  13 January 1860Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I206719
2 Bergsma, Jan  11 September 1852Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I530970
3 de Boer, Jacob  03 December 1874Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531319
4 Faber, Antje Tjeerds  04 July 1812Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531113
5 Faber, Hilligje  13 November 1845Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I623109
6 Fluitsma, Barbera  1841Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I510217
7 Fluitsma, Franciscus Jans  1815Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I510218
8 Godthelp, Hendrika  1888Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531376
9 de Groot, Attje  About 1840Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I311351
10 Haitsma, Anne  11 March 1861Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I681073
11 Haitsma, Antje  28 August 1873Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I476913
12 Haitsma, Grietje  04 September 1859Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I681042
13 Haitsma, Jurjen  14 December 1857Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I681041
14 Haitsma, Maria  17 August 1866Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I682755
15 Haitsma, Taetske  19 November 1893Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I721091
16 Haitsma, Willem Jurjen  24 November 1822Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I476914
17 Hollenga, Petrus  23 August 1845Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I244880
18 van der Meer, Klaaske  13 November 1863Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I149404
19 Riem, Anne  23 October 1875Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531314
20 Riem, Anne  22 January 1910Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531281
21 Riem, Christina  13 June 1908Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531280
22 Riem, Evertje  03 September 1905Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531273
23 Riem, Pieter  03 September 1905Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531274
24 Riem, Pietje  28 February 1907Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531275
25 Riem, Sierk  03 October 1865Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531123
26 Riem, Sierk  08 May 1904Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531260
27 Schaaf, Dieuwke Sjoerds  07 June 1841Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531119
28 van der Schaaf, Job Sjoerds  10 December 1820Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I502013
29 Schouwstra, Gjalt  05 December 1863Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I470883
30 Steensma, Ytje  1882Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531372
31 Visscher, Jantje  1889Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I761809
32 de Vries, Trijntje  1862Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I344836
33 Ypma, Wybe Yps Dr.  20 September 1866Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I59633

Died

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alkema, Dieuwke Harkes  28 June 1910Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I198458
2 Blaak, Hendrik Egberts  11 October 1865Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I211256
3 Hoek, Adam Jacobs  06 February 1847Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I765489
4 Riem, Evertje  25 October 1907Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531273
5 Riem, Pieter  22 October 1907Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531274
6 Schaaf, Sjoerd Douwes  16 August 1859Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531121
7 Tichelaar, Tjerk Robijns  24 May 1812Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I193688

Residence

Matches 1 to 7 of 7

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 de Boer, Albert Jacobs  14 May 1896Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531321
2 Broersma, Appolonia  14 May 1896Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531320
3 Oosterhout, Antje Jans  10 December 1864Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531120
4 Riem, Tjeerd  10 December 1864Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531118
5 Schaaf, Dieuwke Sjoerds  10 December 1864Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531119
6 Schaaf, Dieuwke Sjoerds  25 May 1894Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I531119
7 van Seijst, Lubbert  Before 04 June 1900Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland I530648

Married

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Married    Family ID 
1 Postma / Dijkstra  17 December 1812Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland F288874

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.