Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


 

 

Contract nr. 00 dd 1 maart 1700 Veendam inzake borg/koop van een perceel grond

Den 1 ten meert 1700 Compareerden persoonlijk de E. JAN WOLTERS ende MARTIEN JANS Echtel. in Veendam, bekennende ende tijdende voor haer ende haer: Erfgenamen suli ingelaten te hebben als selfs schuldige Borgen aengaende de vrije leverantie waghting ende waringhe van hoedanigh landt gelegen ten Osten van het Westerdiep in Veendam invoeghen de E. ALBERT JANS ende STIJN HINDRIKS Echtel: nevens de E. CLAES GEERTS ende GEESJE BERENTS sijns het met malkanderen volgens versegelinghe in dato den 23 meert 1699 Wildervank het prothocol inverlijvet van de E. SJUIRT ROELEFS ende CORNELLISJEN JANS Echtel. wonaghtig in de pekelA voor de summa van ses hondert Car: gld en twee sijlnese Ducaten --- den gekost; met belofte om alle schade ende interesse welke koper weghens quade leverantie moghten komen te lijden, kost en schadeloos wederom den haer deze Hitueeren; daervoor elik in solide verspandende zijn hebbende ende toekomende roer ende onroerlijke goederen hoe ofte waer gelegen gene uitgesonderd, om alle schade ende esse kost en schadeloos daer uit te verhaelen; alle onder submissies van alle hoghe ende laghe reghten ende gerighten neven parate executie ter een her instantie so met binnen als buiten de vacantie; met nunciatie van de exceptie divifionig difus fionig x vadinig, nevens de vrouwelijke exceptie sen: lanf: Ve Nej: x Anth. Lading si qua mu zich van welken effect comparantinne verklaerde niet geinformeerd te zijn of te iets vier tegen strijdighe tot versegel; belijd getuighen waren de E. WIJET JULLES ende MENSO JANS. (MENSO JANS is vermoedelijk de vader van GRIETIEN MENSES)

Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)

18-10-2009Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.