Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Calendar


    July 2017    
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for this month that are not associated with a specific day:
J. Boekholt   R.B. Lanting   G. Grol   W.A. van Bloemen   G.R. Pepping   A.P. Nijboer   A. Drenth   H. Sap   G. Boekholt   S. Blank   J.J. Speelman   M.G. Meijering   L. Niemeijer   M.A. Perk   J.A. Prummel   K. Kamst   P. van Aragon   J.L. Braam   G.A. McDowell   M.M. Grote   A.A. Eisenmenger   G.A. Nip   G.K. Bekkering   H. Luitjes   A. Rasker   J.S. Pardoen   B. Abas   M.P. Los   K.P. Nieuwland   A.K. Nieuwland   J. Cumsius   P. Kooijmans   G. Helmers   H.A. Wester   A.D. Bouwman   F. Huninga   R. Erenstein   H. Rijks   J. van Tuijl   J. Sterk   C.M. van Geijlswijk   M.E. Gelissen   A.M.C. Jonkhout   H.H. Brouns   M. Baas   D.J. Baas   M. Kolk   B. Bos   T. Ploeger   J. Kloppenborg   A.J. Koop   R. Oldenziel   L.H. Oldenziel   J. Kik   H.H. Smit   J. Buscher   J. Lingbeek   T. Drenth   H.J. Suurmeijer   M. Philips   A. Jurjens   L. Alberts   J.G. Fischer   J.H. Brink   H. Kruid   B. Deforest Bogart   A. Mulder   E. Pot   E. Drent   A. Kuiper   A. Plukker   L.J. Kamminga   A. Vegter   H. de Jonge   H. Engelsman   E.D. Boon   G. Feikens   H. Diepenbroek   Z. Bellinga   F. Bellinga   J. de Groot   F. Zandinga   S.J. Glazenburg   A. Arbeider   S. de Raad   H. Bieze   A.G. Musch   C.P. Dellebarre   J. Slagter   D.S. Schuring   A.S. Schuring   C.K. Schaap   H. Gall   H. Tuinstra   G. Wagenaar   G. Tuinstra   M.W. Lumbag   W.T. Schuthof   J.H. ten Velthuis   B. Bergen   G.A. Middagh   A. Schuring   H.H. Nieman   M. Magermans   C. Boell   G. Smit   W. Vrieze   A.M. Becker   E.J. Reuring   J. Breider   M. Comes   M.A. de Haas   A.M. Croon   J. Janse   H. Janse   D. van den Broeke   A. Oger   B. Geno   E. Dans   R. Dans   E.R. d' Ans   R.S. d' Ans de Freloux   E. d' Ans de Freloux   C.L. Servranckx   A.M.T. van Straeten   A. Koerts   C. Schuur   J.J. Urk   G.I. Klein   G. Schipper   A. Schreuder   K. Kolthof   H. Buur   M. van der Scheer   J. Hoendervanger   G. Hoendervanger   C.M.P. Grimmelt   N. Gerritsen   L. Kaap   F. Hulzebos   L. Swiers   J. Snakenborg   H.J.D. op 't Cornelius   T.H. Cornelius   O.J. Boelens   D. Spier   R. Fröling   T. Oosting   J. Gerrits   A. Borchers   H.P. Mulder   H. Niekamp   T.H. Niekamp   F.H. Sterenborg   W. Grevijlink   T.C.J. van der Moolen   A.J.C. van Zanten   K. van Hateren   J.M. van Hasselt   G.C. Vegter   W. Klok   G. de Jonge   J.J.M. Dister   B. Potgiesser   J. Lich   R.I. Kuiper   P. de Groot   W.H.R. Lubberman   L.M. Sievers   A.M. Beerling   K.B. Vroom   G.T.A. Clobus   B.J.H. Boekholt   E. Bos   H.H. Swart   P.J. Muller   G.B.R. Poelma   J.H. Wolbers   O. Reintke   N. van der Wijk   E. Akker   G. Alberts   C.E. Beckman   J.H. Stoker   M.H.A. de Boer   P.J. Vermasere   W.J. Hoppenreijs   S. Klungel   I. Lemain   J. Kuiper   F. Eras   W.J. Burgers   J.P. Burgers   J.A. de Jonge   A. Venema   A. Lutterop   B. Haandrikman   H. Hoeksema   A.K. Knijpstra   A.B. Wouters van den Oudenweij...   A.E.J. Lüers   M.S.J.C. Ellerbeck   A. de Wit   G. Santing   J. Westman   K. Kruijer   H. Prak   A. Harms   M.H. Nijhuis   A. Scholtens   M.B. Dieters   H. Daanje   E. Daanje   E. Rath   J. Kok   J. Houwing   A. Beens   G. Weering   A. Jongman   A.V. Paisley   H. Devereaux   M.A. Kramer   C. Almer   C.D. Kramer   C.B. Leggat   H.L. Reeves   J.A. Kramer   E. Metcalf   N. Kramer   T. Gomsrud   A. Gomsrud   M. Gomsrud   T.D. Buckingham   C. Zehm   S.E. Thomas   J. Kiewiet   F. van der Laan   A. Spa   A.H.M.H. Kistemaker   J.A.C. Zwik   K.K. Bos   T. ter Meer   E. Faber   L.M. Koopmans   J. Huisman   J. Muis   A. Smid   J. Roelfes   J.H. Scheper   G.J. Bruns   S. Halberstadt   D. Dijk   T.M. Motké   S. Hogeveen   M. Schuring   A.P.P. Hoogveld   H. Drenth   N. Petter   G. Petter   H. Krikke   J. Molenaar   D. Jacobs   H. Braams   J. Lassche   G.F.L. Teeuwissen   G. Visscher   M. Visscher   G. Winter   D. ten Cate   H.T. Dieters   K. Wierts   H.W. van Os   C. Smetsers   G.C.F. de Groen   L. Mulder   B. Hesseling   H. Hensens   H.A. van der Laan   G. Bakker   R.M. Bakker   A.W. Schipperheijn   H. Maas   J. Broer   J. Broer   C.J. Hartendorf   N. Hartendorf   J. Elving   G. van Vliet   W.J.F. Bakker   W. Bakker   E.J. Mulder   H.J.F.R. Boswijk   K. Smit   G. Smit   J.L. Olthof   H. Poelman   J. Alting   H. de Boer   J. Koning   H. Prins   M. Hensema   C.H. Suk   N. Noor   G. de Groot   J. Kuiper   K. Kip   G. Smidt   W. Kruit   B. Weijenborg   A.E. Weijs   J.H. Fransen   E. Kroon   C. Staal   A. Frantsen   K. van der Laan   H.T.W. Vierboom   G.F. Pruijs   A.E.P. Bos   K. Pen   A.J. Draaijer   A. Middelhof   G.T. Middelhof   G. Geuchies   J. Hollander   P. Hollander   A. Lokken   A. Niks   T. Jongsma   E.P. Schuitema   J.G. Krops   R. Vos   H.W. Roes   T.S.L. Roes   C.E. van Oppenraaij   M.C. van Waijenburg   R. Prins   W.F.H. van Schevichaven   N. Kragt   H. Mulder   M. Geertsema   J. Geertsema   G.B. Spelde   S.T. Bulder   H. Zandbergen   H. Meering   T. Meering   M. van Kemenade   A.J. Penning   E. ten Cate   M.C.A. Mähler   J.A.C. Ohms   H. Jager   J. Pol   J. Visscher   O.W. Buiter   R.A.H. Kerstholt   D.G. Duin   J. Moed   A. Jungman   P. Scholtens   K. Buurmeijer   H. Buurmeijer   F. Buurmeijer   D. Blaauw   J.M.J. Lurvink   M.L. Lurvink   P. Blaauw   T. Vis   K. Scheepstra   G. Lieffering   A.L. Buikema   A. de Vries   A. van der Meer   A. Danekes   E. Jongman   P.H. Sinot   E. Nieboer   N. de Jonge   J. de Jonge   F. de Jonge   C. Valkenburg   J. Wolters   J. de Dood   A.E. Bouwens   F. Hulzinga   J. Visscher   A. Wubs   J. Wubs   J. Scheepers   P. van Rijssel   J. Klinkert   G. Klinkert   A. Schuur   J.J. Swarts   C. Siepel   H. Dennekamp   A. Stokebrook   H.J. Tusveld   H. de Groot   G. Dijk   K.L. Pieterman   A. Bolhuis   A. Laninga   B.H.G. Heidekamp   W. Arntz   H.D. Arntz   A. Stel   A. Beck   C.W.A. Moonen   B.P. Schurer   A. Harjer   B. Straten Waters   J. Coenen   G. Buss   H. Eleveld   W.F. van den Bosch   E.G.M. Alfrink   C.E.G. Alfrink   J.M. Seebregts   M.E. Mulders   M.N. de Kock   P.J.C. Horsten   G. de Jonge   J. van den Berg   J. Pruijs   J.F. Pruijs   H. Wever   M.J. Kuster   H. Driever   L.D. Pak   A. Maurstadt   G.A.M. Ritzen   J.H. van der Wende   T. Wilkens   G.B. van der Laan   A.H.H. Noblesse   K. Groen   L. Groen   J. Jak   I. Jongbloed   M.M. Smeets   J. Kiewiet   J. Deddes   V. van Koolwijk   D. Lubben   J. Zweep   I. van der Let   M. Wierts   T. Klaasen   P. Pauls   G. Pauwels   G. Heetebrij   M.W. Janssonius   J. Wijnen   W. Koster   M. Koster   C. Gubbels   H. Gubbels   E. Schouten   M.H. Eiermans   E. Woldhuis   E. Ruiter   A.C. Stroucken   J. Wennekes   E.M. Wennekes   A.M.C. Cox   M. Veenkant   H. Wever   J.B. Lambers   A.J. van Broekhuizen   S. Rozewinkel   B. van Holten   A.T. Mandema   M.E. Schaar   M.H.J. Putters   D.J. van Doorninck   H.J.T. Burgers   H. Hendriks   J.W. Burgers   F. Uden   J. Meijer   D. Bos   A. Wigman   M. Pronk   P. Kah   C. Grijns   J.H. Bos   A. Bos   C.M. Verstappen   M.H. Verstappen   M.J. Schell   H.A. Sengers   W. Spiering   F. van Welie   L. Siepel   J. van Glabbeeck   A. Drenth   J.R. Habets   J. Schaap   B. Grasmeijer   J. de Munck   W.C.P.M. Velthuijsen   A. Muntendam   J. van der Werf   W.B. Braam   W. Scheperboer   M. Borgeld   H. Pit   J.P.E. Giessing   W.S. Verheij   A. Ovingh   J.M. Moorman   B.A. Ekkel   U.J. Boekholt   A.A. Hazewinkel   J.S. Gruppelaar   J. Salomons   A.J. Boekholt   A. van Namen   H. Bontjer   P.C. Dieterman   G. Jans   M. Boukes   S.S. Vas Dias   R. Gerlofs   A.I. van Namen   H.S. ten Bruin   M. van de Wiel   A.E. Brandenborg   E. Epping   J. Harmens   B.T. Meijering   C. Roelfs   L. Hindricks   L.P. van Mook   T. Römelingh   H.J. Orsel   W.R. Bieze   P. Winteler   A. Rasker   M.J. Cornaat   C. Starrenburg   J. de Hoog   G.H. Super   L.J.C. Melis   N. Dupain   C. van de Silver   J. van Vondel   K.J. van Vondel   M.H. Backers   W. Kooijmans   M. Feddes   N.J. Pronk   G.R. Oostra   P. Engels   J.J. Nieboer   H. Eltkens   I. Koster   S. Touro   R.N. Almeida   G.S. Haven   H. Stoffels   S. Stoffels   A. van der Bell   H. Beijerman   N.J. Clerx   H. Veld   H.J. Hoving   T. Reins   H.H. Kliphuis   H.J. Brouwer   P. Maarleveld   M.E.J. Gruber   W.J. Muszwessels   A. Couperus   I.J. Sarfatij Pina   J. Sikkes   E. Ebelens   J.E. Sweep   C.T. Rogaar   C.T. Rogaar   H. Koops   R.H. Brouwer   K. Zuiderweg   H.H. Dik   A.H. Pottjewijd   T.J. Baas   R.H. Warta   L. Jans   J. Everts   T. Wijpkes   P.A. Baas   J.J. de Jonge   J.A. de Boer   G. Hittjes   G. Berends   M. Hindriks   M.J. Blaak   H.F. Nipperus   M.F. Sap   N. Menses   D. Haijes   H.D. Fekken   J.J. Veld   J. Koerts   J.J. Roosje   G.J. Duintjer   T. Geerts   E. Staat   A.R. Schuring   D.J. Stemmer   W.M. Homan   E.D. Buurema   K.O. Bouman   B. Roelfs   R. Annes   P.E. Naaijer   J. Riensema   H. Veendam   M. Voorthuis   J. Adriaans   G.E. Wind   D. Meints   H.H. Huizingh   A.M. Jans   R.B. Drenth   Z. Klein   F. Knegt   J.J. Schaap   P. van der Veen   J. Everts   J.P. Plinsinga   O. Duisterwinkel   F. Tuinstra   F. Jans   E.A. Brandenburger   T. Sickes   F.L. Klompe   S. van Rensselaer   H. Poels   Y. Helmers   P.A. Molenkamp   H.B. Reine   U. Fockes   B. Teckens   K. Hoogetoren   A. Oger   E.R. d' Ans   E. d' Ans de Freloux   A.C. Heymans   C. van de Rijt   A.H. Brandon   J.N. Ots   H. Potze   R. Roosien   A.G. Aling   J. Lunsche   D. Paul   W. Hulzebos   E.B. Thools   J.J. Cremer   A.G. Bus   G. Hiskes   G.B. van Tuijl   J.M. Newman   J. Lingbeek   N. Koning   H. Langenburg   B. Wichers   C. Zalm   I.M. Sindram   J.R. Schuiling   P.K. Buiter   J.W. Aling   M. Jans   W. Danker   S. van Opzeeland   E. Blincke   J.P. Clement   B. Palfenier   E. Dieters   R.K. la Vigne   A.C. Petersen   J.H. Kramer   O. Vasboe   J.J. Bingaman   N. Kramer   J.H. Langsford   A. Bogers   M. Venema   R. Warnier   J. van Cleve   A. van Blarcum   S. Elles   M. van den Broek   A. Toxopeus   G.M. Kemper   J. Minkema   M. Ruette   A.T. de Jonge   M. Menses   A.H. Eilerts   P. Use   A. Drenth   T. Aaldriks   A. Bergerhoff   A. op den Camp   H. Donderwinkel   J.W. Fitzner   J. Borgman   C. Verweij   J.A. Sonneveld   P. Gabriels   M.A. de Parada   J.J. van Vugt   J. Zuck   S.R. Kuikenga   S.M. Stallone   E.B. St. Croix Rose   G.W. van der Hoop   J.G. Regterschot   T.P. Wiertsema   M. Wierts   E. Sijbes   H.J. Egges   G.O. Luxema   G. Pannekoek   J. Foeree   A. Fockes   D. Beerents   A. Folkers   G. Sijtses   G.E. Brinks   M.J. Welhouck   R. Maarsingh   J.R. Wiltjer   R.H. Schuur / S.J. Meiburg   H.C. Capetiens / A. d' Aquitai...   Graaf
Count W.I. van Holla...
  W. van Lüneburg / H. van Denem...   J. Everts / C. Wijbes   H.J. Koiter / H. Jans   T. de Jager / M. de Coninck   H. Hindrix / T. Jeltes   J. Eerkens / J. Willems   J.C. van Veen / M.C.J. Gieben   P.A. van Drongelen / S.D. van ...   P.R. Veltink / A. Harms   R.C. Hazewinkel / E. Derks   J.J. Cumsius / A. Ariens   E.J. Ticheler / W.P. Georgius   B. Belinfante / A. Wynn   E. de Lima / R. Salomons   E. Abeles / W. Eijses   P. Couperus / G. Steindam   J. Pieters / C.N. van der Wal   E. Addes / M. Heeres   J.D. Fekken / H.P. Naaijer   H.J. Haak / G.H. Bos   E. Westerlo / C. Livingston   S. van Rensselaer / E. Groesbe...   M. Gleich / M. NN   A.A. Birze / J.P. Westerhof   J.W. van Loel / H. van Wijhe   Drs. W.A.L. Luijks / H.C. Mels...   N.J.M. Langemeijer / Living   J.P. van der Meer / H.J. Picca...   J.G. Gademan / M. Toonen   N. van der Vis / S. Snijder   J.A.C. Dietz / M.P.W. van Bree   C. Jarges / A.E. Ripperda   E.G. O'Neill / H.N. Taasinge   Living / Living   Living / Living   G.H. Hartford / M.J. Ludlum   H. Holvast / B. Meis   G. Meertens / J. Alberts  

Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2017.