Vlag van Groningen (provincie)

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

thumb|right|250px|Vlag van Groningen (ratio 2:3) De vlag van Groningen werd in 1950 aangenomen en toont een groen kruis op een wit kruis, met twee rode en twee blauwe hoeken. De kleuren zijn afkomstig van de vlaggen van de twee historische delen van de provincie Groningen: de stad Groningen en de Ommelanden.

Symboliek[edit]

De vlag is gebaseerd op de wapens van de stad Groningen en de Ommelanden. De kleuren van de stad zijn wit en groen; die van de Ommelanden rood, wit en blauw. De drie blauwe banen in de vlag van de Ommelanden verwijzen naar de historische drie Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier. Het Oldambt wordt soms wel, soms niet als apart, vierde, Ommeland gezien, maar wordt niet in de Ommelandense vlag vertegenwoordigd. De elf harten verwijzen naar de elf onderkwartieren. De Ommelandse vlag is verwant aan de vlag van Friesland; tot in de zestiende eeuw heetten de Ommelanden ook wel Klein Friesland.

thumb|right|170px|Vlag van de Ommelanden [[Bestand:Flag of Groningen City.svg|thumb|right|170px|Vlag van de stad Groningen]]

De kleuren van de stad staan in het centrum van de vlag om de centrale ligging en rol van de stad weer te geven.<ref name="ProvincieGroningen">Provincie Groningen (2007): Over de provincie - Vlag, geraadpleegd op 6 juni 2007.</ref> Dezelfde kleursymboliek wordt ook gebruikt in de onderscheidingskleuren van de oudste Groninger vrijmetselaarsloge "L' Union Provinciale", waarbij groen (symboliserend de stad) en rood (de Ommelanden symboliserend) verweven zijn.<ref> Vrijmetselarij in Groningen; geraadpleegd op 24-04-2008</ref>

Ontwerp[edit]

De hoogte-breedteverhouding van de vlag is 2:3,<ref name="ProvincieGroningen"/> net zoals die van de Nederlandse vlag.

De vier armen van het witte kruis zijn even breed, namelijk de breedte van een derde van de hoogte van de vlag. Het groene kruis dat hierop is geplaatst heeft ook vier armen van gelijke breedte; een negende van de hoogte van de vlag. Zowel het verticale als het horizontale deel van het groene kruis neemt dus een derde in van het verticale respectievelijk horizontale deel van het witte kruis. De vier vlakken die door het kruis gevormd worden zijn even groot, aangezien de kruizen in het midden van de vlag staan. Het vlak linksboven is rood, net als het vlak rechtsonder (van voren gezien). De twee andere vlakken zijn blauw.<ref name="GS">Gedeputeerde Staten van Groningen (23 februari 1950): 'Besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 17 februari 1950, nr. 2596, 3e afdeling', Provinciaal Blad van Groningen.</ref>

De kleuren zijn gedefinieerd als de Pantone-kleuren 032U (rood), 300U (blauw) en 355U (groen).<ref name="FOTW-Groningen">Flags of the World (2004): Groningen Province (The Netherlands), geraadpleegd op 6 juni 2006.</ref>

Geschiedenis[edit]

Reeds in het jaar 1913 deed een zekere Van der Laars een voorstel voor een door de provincie Groningen te gebruiken vlag. Zijn eerste voorstel betrof een banier van het wapen van de Ommelanden, waarbij de middelste blauwe baan vervangen is door een groene strook als verwijzing naar de stad Groningen (vlagvoorstel 1). Als alternatief voor deze vlag stelde hij een aantal vlaggen voor met daarin de kleuren van het provinciewapen (vlagvoorstellen 2 en 3).<ref name="FOTW-Groningen"/>

thumb|120px|Vlagvoorstel 1 thumb|120px|Vlagvoorstel 2 thumb|120px|Vlagvoorstel 3

Het ontwerp voor de huidige vlag werd gemaakt door Jan Tuin, toen lid van Gedeputeerde Staten van de provincie en later burgemeester van de stad Groningen. Nadat de provinciale bestuurders het niet eens konden worden over een nieuw ontwerp bood hij aan een nieuw ontwerp te maken wat vervolgens enthousiast werd ontvangen. De huidige vlag werd aangenomen op 17 februari 1950, met een besluit dat zes dagen later in werking zou treden.

Noten[edit]

Bronnen, noten en/of referenties[edit]

Bronnen, noten en/of referenties:
<references/>

Template:Navigatie vlaggen Nederland Categorie:WOORD Categorie:Gronings symbool Groningen


en:Flag of Groningen (province)

nds-nl:Vlage van Grunnen