Tresoar

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

Tresoar (Fries voor "schat"), is het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum ("Fries Historisch en Letterkundig Centrum") in de Nederlandse stad Leeuwarden. right|thumb Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de website te raadplegen zijn.

Op 1 september 2002 is Tresoar ontstaan door een fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale en Buma-Bibliotheek (PBF) en het Ryksargyf Fryslân (RAF). Tresoar is gevestigd op de Boterhoek 1 te Leeuwarden.

Tresoar is één van de bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie. Als archief vervult het de functie van Regionaal Historisch Centrum. Tresoar werkt samen met de NDC Mediagroep in de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant (SDALC). In een online archief zijn sinds 24 oktober 2007 alle 255 jaargangen van de Leeuwarder Courant gedigitaliseerd.

Zie ook[edit]

Externe link[edit]

Categorie:WOORD Categorie:Archief in Friesland Categorie:Bibliotheek in Nederland Categorie:Friese literatuur Categorie:Museum in Leeuwarden

en:Tresoar fy:Tresoar