Regionaal Archief Rivierenland

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is een historisch informatie- en documentatiecentrum en beschikt over de bronnen voor onderzoek naar bovenlokale geschiedenis.
Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
De informatie over polders en waterschappen betreft een nog groter gebied en omvat ook de polders Heukelum, Asperen, Spijk, Vuren en Dalem en het gebied van de Over-Betuwe.


Directeur/streekarchivaris
De huidige directeur/streekarchivaris is mevr. E. Kok-Majewska, welke op 3 september 2009 dhr. W. Veerman opvolgde.
De heer Veerman sluit hiermee een 31-jarig dienstverband als Archivaris van de archiefdienst af.


Nieuwbouw
Momenteel (september 2010) zijn er bouwwerkzaamheden aan de gang om een nieuw centraal kantoor in Tiel te creëren.
Het Regionaal Archief Rivierenland zal hier, tezamen met de woningcorporatie SCW Tiel, haar nieuwe onderkomen in vinden.
Hierdoor zullen op termijn de dependances van het RAR in Geldermalsen en Buren worden gesloten.


De website van het Regionaal Archief Rivierenland
http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl Categorie:WOORD