Nieuwe Drentse volksalmanak

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

De Nieuwe Drentse volksalmanak is een historisch jaarboek voor Drenthe met Drentse cultuur, historie, archeologie, genealogie en poëzie.


De Nieuwe Drentse volksalmanak verschijnt sinds 1882. Vaste onderwerpen zijn: het verslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal Museum van Oudheden en Geschiedkundige voorwerpen in Drenthe aan de Gedeputeerde Staten, Museumbulletin en het jaarverslag Provinciaal Museum van Drenthe. Categorie:WOORD