Nationaal Archief

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

thumb|right|Het gebouw van het Nationaal Archief Het Nationaal Archief, gevestigd in Den Haag, is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland. Er ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in zo'n 110 kilometer aan documenten, kaarten en foto's. Het fungeert in formele zin als Algemeen Rijksarchief voor Nederland en als Rijksarchief in Zuid-Holland.

Collectie[edit]

Vanuit die twee functies beheert het Nationaal Archief daarom met name archieven en verzamelingen afkomstig van:

Naast archieven van instellingen, families en personen beheert het Nationaal Archief ook verzamelingen met kaarten, tekeningen, prenten en foto’s. De beeldcollecties worden in delen gedigitaliseerd en primair via internet ontsloten in een eigen beeldbank, deels ook via de internationale fotosite Flickr. In juli 2010 werd bekend dat het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo een groot aantal foto's aan Wikimedia Nederland doneren. Het gaat hierbij om ruim duizend foto's van Nederlandse politici en belangrijke gebeurtenissen in Nederland.

Huisvesting[edit]

Het archief is gehuisvest in een modern pand aan het Prins Willem Alexanderhof in Den Haag, naast het station Den Haag Centraal. Het gebouw staat naast de Koninklijke Bibliotheek. Op de eerste verdieping van een speciaal ontwikkeld verbindingsgebied tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief presenteren beide instellingen samen een semi-permanente en steeds in samenstelling veranderende tentoonstelling met topstukken uit de Nederlandse geschiedenis onder de naam De Verdieping van Nederland.

Onderwijs[edit]

Naast het bewaren en publiek maken van haar collectie heeft het Nationaal Archief ook een educatieve taak. Leerlingen, studenten en docenten van het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs kunnen in het Nationaal Archief terecht voor hulp bij hun studie naar de geschiedenis van Nederland. Elk jaar wordt voor de thema's uit het eindexamen Geschiedenis een themasite ontwikkeld met bronnen en informatie over die thema's.

Geschiedenis[edit]

Vanaf 1814 bestond er al een Rijksarchief voor het beheer van de archieven van landelijke overheidsorganen. Het landelijke Rijksarchief was na de woelige Bataafs-Franse tijd een voortzetting van de in 1802 aangestelde 'archivaris der Bataafsche Republiek', een aanstelling die als begin wordt gezien van het openbaar archiefwezen in Nederland. Nadat in 1890 het laatste provinciaal archief was omgezet in een Rijksarchief, werd het landelijke Rijksarchief voortaan aangeduid als Algemeen Rijksarchief (ARA), met aan het hoofd de Algemene Rijksarchivaris

Tot 1994 bestond het ARA uit drie semi-zelfstandige rijksarchieven met aan het hoofd een rijksarchivaris, namelijk het Rijksarchief van regeringsarchieven voor 1795 (ook wel genoemd Eerste Afdeling), het Rijksarchief van regeringsarchieven ná 1795 (Tweede Afdeling), het Rijksarchief in Zuid-Holland (Derde Afdeling) en een afdeling Kaarten en Tekeningen (Vierde Afdeling). Studiezaal en ondersteunende diensten waren ondergebracht in een afdeling Algemene Zaken. Na een reorganisatie in 1994 werden deze rijksarchieven en afdelingen opgeheven.

Aangezien de Rijksarchiefdienst, waarvan het Algemeen Rijksarchief naast de elf rijksarchieven in de provincie deel uitmaakte, in de periode 1996-2002 grotendeels ontmanteld werd door de verzelfstandiging van de provinciale archiefdiensten, en alleen het Algemeen Rijksarchief als nationale archiefinstelling overbleef, werd besloten om met ingang van 4 juni 2002 de naam te wijzigen in Nationaal Archief.

Organisatie[edit]

File:Martin berendse.jpg
Martin Berendse is de huidige directeur van het Nationaal Archief

Aan het hoofd van het Nationaal Archief staat een directeur, die tevens Algemene Rijksarchivaris is. De organisatie van Het Nationaal Archief bestaat uit de sectoren Publiek, Collectie en Bedrijfsvoering. Sinds 2007 is Martin Berendse directeur van het Nationaal Archief<ref>Martin Berendse nieuwe directeur Nationaal Archief bij geschiedenis.vpro.nl, bezocht 13 september 2010</ref>.

Noten[edit]

<references />

Externe links[edit]

Categorie:WOORD Categorie:Archief in Nederland Categorie:Bouwwerk in Den Haag Categorie:Nederlands agentschap