NDC VBK

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

NDC|VBK de uitgevers is een uitgeversgroep op gebied van informatie, cultuur en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media.

Geschiedenis[edit]

Voorgeschiedenis NDC[edit]

NDC ontstond op 2 januari 1990 uit een fusie tussen Friese Pers (1752) en Nieuwsblad van het Noorden, de maatschappij niet te verwarren met het avondblad met dezelfde naam.

In 1994 verwierf NDC het aandelenkapitaal van Drents-Groningse Pers (DGP), uitgeefster van de Drentse Courant, het Groninger Dagblad en een tiental huis-aan-huisbladen in Groningen en Drenthe, en van Nieuwsdruk Winschoten, de drukkerij van onder andere de uitgaven van DGP. Beide bedrijven werden geïntegreerd in Nieuwsblad van het Noorden, ontstaan in 1888. Het Nieuwsblad van het Noorden werd per 1 januari 1995 ondergebracht bij de Hazewinkel Pers BV, een dochtermaatschappij van NDC. In 2001 maakte Hazewinkel Pers bekend dat het Nieuwsblad van het Noorden, het Groninger Dagblad en de Drentse Courant zouden worden samengevoegd tot één ochtendblad, genaamd het Dagblad van het Noorden.

Voorgeschiedenis VBK[edit]

Bosch & Keuning werd in 1925 opgericht door de heren Bosch, uitgever-ondernemer, en Keuning, letterkundige, als een uitgevers- en drukkersfirma. In 1997 werden de grafische activiteiten buiten Bosch & Keuning voortgezet; de onderneming expandeerde vervolgens als uitgeefbedrijf.

VBK ontstond in het voorjaar van 2001 uit een fusie van Veen Uitgevers Groep en Bosch & Keuning. Veen Uitgevers Groep verzelfstandigde in 1999 uit uitgeefconcern Wolters Kluwer. Met de naam Veen memoreerde de Uitgeversgroep aan de oprichter van een van de uitgeverijen, ontstaan in 1887.

Synergie[edit]

In maart 2005 fuseerden de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) en Veen Bosch & Keuning Uitgevers (VBK) tot NDC|VBK de uitgevers. De kranten- en tijdschriftentak, Hazewinkel Pers BV fuseerde op 1 juni 2007 met Friese Pers BV en Hazewinkel Pers BV tot de NDC Mediagroep.

Producten[edit]

Producten van NDC|VBK zijn onder te verdelen in kranten, huis-aan-huisbladen, publieksboeken en educatieve boeken.

Zij is uitgeefster van een van de grootste regionale dagbladen van Nederland (Dagblad van het Noorden), van huis-aan-huisbladen zoals Groninger Gezinsbode, de Kanaalstreek, de Zuidoosthoeker, van kranten als de Leeuwarder Courant, Drachtster Courant, De Koerier, Wijd & Zijd, van magazines als Bijtijds, UIT Groningen magazine, Noorderland, en van wetenschappelijke tijdschriften zoals Filosofie magazine, Historisch Nieuwsblad, De Ingenieur, TECHNO! en Zsana.

NDC|VBK de uitgevers heeft meer dan 8000 boektitels beschikbaar en jaarlijks verschijnen er ongeveer 1700 nieuwe.

De uitgever heeft een divers aanbod van aangesloten auteurs zoals: Dan Brown, Stephen King, Jamie Oliver, Saskia Noort, Daphne Deckers, Nicci French, Geert Mak, Midas Dekkers, Niall Ferguson, Appie Baantjer, C.S. Lewis, Markus Heitz, Patricia Cornwell, Haruki Murakami en Danielle Steel.

Uitgeverijen[edit]

Externe link[edit]

Categorie:WOORD Categorie:Nederlandse uitgeverij