Jan Freerks Zijlker

From veenkoloniale voorouders
Jump to navigation Jump to search
Jan Freerks Zijlker
270px
'
Volledige naam Jan Freerks Zijlker
Geboren 28 april 1805
Overleden 2 maart 1868
Functie
Partij liberalen
titulatuur
Politieke loopbaan
1830-1847 Gemeenteraadslid van Beerta
1847-1849 Lid van de Provinciale Staten van Groningen (provincie)
1849-1868 Lid van de Tweede Kamer
{{{tijdvak4}}} {{{functie4}}}
{{{tijdvak5}}} {{{functie5}}}
{{{tijdvak6}}} {{{functie6}}}
{{{tijdvak7}}} {{{functie7}}}
{{{tijdvak8}}} {{{functie8}}}
{{{tijdvak9}}} {{{functie9}}}
{{{tijdvak10}}} {{{functie10}}}
[ Parlement & Politiek - biografie] (bron)

Categorie:PERSOON Jan Freerks Zijlker (Nieuw-BeertaJan Freerks Zijlker, 28 aprilJan Freerks Zijlker 1805Jan Freerks Zijlker - WinschotenJan Freerks Zijlker, 2 maartJan Freerks Zijlker 1868Jan Freerks Zijlker) was een Nederlands liberaal politicus. Hij zetelde van 1849 tot 1868 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vertegenwoordigde de liberale Groningse herenboeren.

Biografie[edit]

Jan Freerks Zijlker was de zoon van Freerk Jans Zijlker en Corneliske Rotgers.

Zijlker was evenals zijn vader een landbouwer in Nieuw-Beerta. Hij had van 1829 tot 1861 een landbouwbedrijf van ongeveer zestig hectare. Daarnaast was hij actief in de politiek. In 1830 werd hij gemeenteraadslid van Beerta en in 1847 lid van de Provinciale Staten van Groningen. Twee jaar later werd hij verkozen tot Kamerlid.

Persoonlijk leven[edit]

Zijlker trouwde op 6 mei 1828 te Beerta met Asselina Frederika Beckering, die drie maanden later kwam te overlijden. Op 17 mei 1831 trouwde hij met Talje Derks de Ruiter. Zij kregen samen vier zonen en twee dochters. Zoon Aeilko Zijlker was Nederlandse ondernemer en grondlegger van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en Derk de Ruiter Zijlker zat van 1861 tot 1891 eveneens in de Tweede Kamer.

Bibliografie[edit]

  • "Gemeenzame brieven over het wenschelijke van hervormingen in het staatshuishoudelijk bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden" (1839)
  • "De Groninger landbouwer en zijn vak, van vroegeren en van den tegenwoordigen tijd, alsmede zijn plannen en uitzigten voor de toekomst; of wenken tot een nuttig leven." (1843)
  • "Dagboek van J.F. Zijlker, gehouden gedurende zijn parlementaire loopbaan te 's-Gravenhage; zitting vanaf den 13den februari tot aan het tijdelijk uiteengaan der kamer op den 23sten maart 1849", gepubliceerd in de Groningse Volksalmanak 1948, p. 87-220
  • "Proeve van een reglement voor kiezersverenigingen; opgedragen aan de kiezers der provincie Groningen" (1850)
  • "Antwoord aan den hoogleraar Numan op zijnen aan mij gerigten openen brief, in de Gron. en Prov. Groninger couranten, van den 18 junij 1850, met een woord vooraf, aan eenige andere bestrijders, en het publiek" (1850)

Bronnen, noten en/of referenties[edit]

Bronnen, noten en/of referenties:

<references/>


Categorie:Liberalen Categorie:Tweede Kamerlid