Gemeentearchief Schiedam

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

thumb|In het gebouw aan het Stadserf is het Stadskantoor, Bibliotheek Waterweg en het Gemeentearchief Schiedam gevestigd. Ook is hier de ingang voor het erachter liggend Theater aan de SchieHet Gemeentearchief Schiedam is verantwoordelijk voor het beheer van de archieven van Schiedamse gemeentelijke instellingen; het bewaart de stukken schoon en veilig, maakt deze zo mogelijk en op verschillende manieren toegankelijk. Bijvoorbeeld doordat de stukken en gegevens in de studiezaal of via internet raadpleegbaar zijn. Ook archieven van diverse particuliere instellingen of personen, bedrijven, et cetera worden beheerd bij het Gemeentearchief. Het archief heeft allerlei verzamelingen in haar collectie, onder andere vele foto’s, prenten, tekeningen, films en kaartmateriaal. Tevens een uitgebreide historische bibliotheek die gericht is op de geschiedenis van Schiedam. Het Gemeentearchief Schiedam was een van de eerste archiefinstellingen die gescande aktes gratis digitaal beschikbaar stelden. Hun motto is 'Het Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar'.


Oudste stuk[edit]

Het oudste archiefstuk, de 'akte van het beste kleed', is een oorkonde van het Sint Jacobs-Gasthuis van 1286/1287, opgemaakt door schepenen van Schiedam. In de akte was vastgelegd dat het gasthuis het beste kleed zou erven, of de geldwaarde daarvan, van iedere Schiedammer die overleed. De akte is opgemaakt omdat het gasthuis met geldzorgen kampte.

Al lange tijd is het bestaan van dit document bekend. In 1829 vroeg het stadsbestuur het Sint Jacobs-Gasthuis opgave te doen van stukken vóór 1300. De bepalingen in de akte golden toen overigens nog en werden pas afgeschaft in 1843. Het bezegelde stuk was in 1829 nog volledig in tact, maar ten gevolge van allerlei omzwervingen - via Den Haag, München en Utrecht - is het zegel beschadigd. Sinds 1935 ligt het charter (dit is een document op perkament) bij het Gemeentearchief Schiedam

Incunabel Liduina[edit]

Eén van de topstukken die het Gemeentearchief Schiedam in bewaring heeft is de incunabel van Liduina, 'Vita alme virginis Lijdwine' geschreven door Johannes (Jan) Brugman. De incunabel is afkomstig uit het archief van de Oud-Katholieke Gemeente Sint Jan de Doper. Het exemplaar is een druk uit 1498 geïllustreerd met houtsneden, en behoort tot de oudste gedrukte boeken in Nederland. Via de website van het archief is de incunabel digitaal door te bladeren.


Externe link[edit]

Categorie:WOORD Categorie:Schiedam