Centraal Bureau voor de Statistiek

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search


Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.

Algemeen[edit]

Het CBS is opgericht in 1899 en heeft vestigingen in Heerlen en Den Haag, in de nieuwbouwwijk Leidschenveen. Sinds 3 januari 2004 is het instituut een Zelfstandig Bestuursorgaan. Voorheen viel het CBS onder het Ministerie van Economische Zaken.

Het CBS is ook het officiële aanspreekpunt en de leverancier van gegevens aan Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie.

Het CBS voert een programma uit dat moet worden goedgekeurd door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Deze commissie is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid dat krachtens de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2003 (Staatsblad 516) een aantal taken heeft gekregen in verband met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de statistische informatievoorziening van het rijk. Het CCS moet de onpartijdigheid, onafhankelijkheid, kwaliteit, relevantie en continuïteit van het CBS garanderen, in overeenstemming met de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Statistische informatie[edit]

Het CBS verzamelt allerhande statistische informatie over onder andere:

Discussiepunten[edit]

Als instelling die belangrijke, wetenschappelijke gegevens levert voor met name de overheid is het CBS dikwijls onderwerp van discussie:

Definities[edit]

Zinvol wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk wanneer de te onderzoeken verschijnselen duidelijk zijn gedefinieerd. Als het CBS voor een begrip een andere definitie gebruikt dan dat bij veel mensen gangbaar is, dan onderzoekt het CBS iets anders dan dat burgers, bestuurders en de media uit de onderzoeksresultaten begrijpen. Dit kan het maatschappelijke debat behoorlijk beïnvloeden.

Voorbeelden van CBS-definities die vaak ter discussie staan zijn:

Onafhankelijkheid en onafhankelijke gegevens[edit]

Een grote organisatie als het CBS heeft geld nodig om te kunnen draaien. Dat betekent dat het CBS afhankelijk is van geld van ministeries voor korte opdrachten en langdurig onderzoek. Hierdoor kunnen ministeries eisen stellen aan het CBS.

Bij bezuinigingen kan het produceren van onafhankelijke gegevens bij het CBS verder onder druk komen te staan. Ministeries kunnen hun ambtenaren zeer moeilijk ontslaan. Als kortetermijnoplossing kiezen ze er vaak voor om hun eigen ambtenaren onderzoek te laten doen, en het CBS en de universiteiten minder opdrachten te geven.

Zo heeft het Ministerie van Justitie geprobeerd om zelf onderzoek te doen naar de criminaliteit in Nederland. Dit ondervond zeer veel kritiek, omdat veel mensen het onbetrouwbaar vinden als het Ministerie van Justitie zijn eigen resultaten controleert: men zou criminaliteitscijfers kunnen beïnvloeden of in de "doofpot" kunnen stoppen. Ook op de Nederlandse ministeries VROM en LNV doen steeds meer ambtenaren onderzoek.

Zie ook[edit]

Externe links[edit]

Categorie:WOORD Categorie:Zelfstandig bestuursorgaan Categorie:Nationaal instituut voor statistiek